Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка списания штрафов и пени плательщикам, выполнившим условия договора о рассрочке сумм задолженности по уплате страховых взносов, и формы договора о рассрочке сумм задолженности по уплате страховых взносов

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление, Форма от 19.07.2012 № 12-1
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.07.2012

м. Київ

N 12-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2012 р. за N 1340/21652

Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 30 жовтня 2017 року N 25-1)

Відповідно до пункту 71 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, що додається.

1.2. Форму договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, що додається.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Кравчука В. О.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

 

Порядок
списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 71 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон).

2. Цей Порядок визначає механізм списання штрафів та пені платникам, які відповідно до укладеного договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків (далі - договір про розстрочення) в повному обсязі погасили заборгованість зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року та не допустили виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період дії такого договору.

3. На день виконання умов договору про розстрочення підлягають списанню:

суми штрафів та пені, нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню відповідно до пунктів 2, 4 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

суми штрафів та пені, нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню відповідно до частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

суми штрафів та пені, нараховані відповідно до пунктів 2, 4 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які: не узгоджені з платниками; є предметом судового розгляду; розстрочені відповідно до пункту 7 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та не сплачені;

суми штрафів та пені, нараховані відповідно до частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які: не узгоджені з платниками; є предметом судового розгляду.

4. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті визначають суми штрафів та пені, зазначені у пункті 3 цього Порядку, за даними карток особових рахунків платників протягом 10 робочих днів з дня виконання платником умов договору про розстрочення.

5. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті протягом 10 робочих днів з дня виконання платником умов договору про розстрочення здійснюють звірення сум несплачених штрафів та пені на день виконання умов договору про розстрочення, а також розрахунок сум штрафів та пені, які підлягають нарахуванню відповідно до пунктів 2, 4 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Результати такого звірення оформлюються відповідним актом.

Списання сум штрафів та пені здійснюється за рішенням управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (додаток 1), яке приймається не пізніше 10 робочих днів з дня підписання платником акта звірення. Після прийняття такого рішення платнику надсилається повідомлення про списання штрафів та пені (додаток 2), у якому вказується сума списаних штрафів та пені.

6. Списані суми штрафів та пені відображаються в картках особових рахунків платників із зазначенням дати прийняття рішення про їх списання.

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

Управління Пенсійного фонду України
у ___________________________________
                     (районі, місті, районі у місті)
____________________________________


Рішення
про списання сум штрафів та пені

від "___" ____________ 20__ р.

N _______

Відповідно до пункту 71 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та забезпечення
_____________________________________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
   (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
      осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
   платника податків, повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження/місце проживання платника)

виконання умов договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків від "___" ____________ 20__ р. N ____ управлінням Пенсійного фонду України
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування органу Пенсійного фонду України)
_____________________________________________________________________________________
прийнято рішення списати:

суми штрафів, нараховані згідно з пунктами 2, 4 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (сума словами)
та суми пені __________________________________________________________________________
                                                                                                сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                                (сума словами)
суми штрафів, нараховані відповідно до пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (сума цифрами)
____________________________________________________________________________
                                                                                               (сума словами)
та суми пені відповідно до частини десятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                             (сума словами)

М. П.

Керівник (заступник керівника)

_____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

______________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

Управління Пенсійного фонду України
у ___________________________________
                    (районі, місті, районі у місті)
____________________________________


Повідомлення
про списання штрафів та пені

від "___" ____________ 20__ р.

Відповідно до пункту 71 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" управління Пенсійного фонду України ______________________________________________________________
                                                                                     (найменування органу Пенсійного фонду України)
повідомляє, що станом на "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
 (код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
        які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                податків, повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                (місцезнаходження/місце проживання платника)
списано:
суми штрафів, нараховані згідно з пунктами 2, 4 частини дев'ятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума словами)
та суми пені __________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
____________________________________________________________________________________;
                                                                                              (сума словами)
суми штрафів, нараховані відповідно до пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума словами)
та суми пені відповідно до частини десятої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (сума цифрами)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                              (сума словами)

М. П.

Керівник (заступник керівника)

_____________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України)

______________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

 

Управління Пенсійного фонду України
у ___________________________________
                    (районі, місті, районі у місті)
____________________________________


Договір N ___
про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

__________________
     (місце складання)

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________________________________________________________ (далі -
                                         (найменування органу Пенсійного фонду України)
управління) в особі начальника управління ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 квітня 2002 року N 8-2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 травня 2002 року за N 442/6730 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 25 лютого 2008 року N 5-5), з одного боку, та
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника єдиного внеску)
(далі - Платник) в особі _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі (для юридичних осіб) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

з іншого боку, згідно з пунктом 71 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

 

1.1. Управління надає Платнику розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків (далі - заборгованість) усього у сумі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (сума цифрами та словами)

на період з ___.___. 20__ року до ___.___.20__ року.

Платник сплачує зазначені суми не пізніше 20 числа кожного місяця рівними частинами, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому укладено цей договір.

Платник погашає заборгованість у такі строки та в таких сумах:

 

20___

20___

20___

січень

 

 

 

лютий

 

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

 

 

травень

 

 

 

червень

 

 

 

липень

 

 

 

серпень

 

 

 

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

II. Права та обов'язки сторін

2.1. Управління зобов'язується:

зробити відповідні записи в картках особових рахунків Платників, що ведуться органами Пенсійного фонду України;

повідомити Платника про прийняття рішення щодо дострокового розірвання цього договору протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

2.2. Управління має право прийняти рішення про дострокове розірвання цього договору протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення та пред'явити до сплати суми заборгованості у разі:

якщо Платник не сплачує в повному обсязі розстрочені суми заборгованості із сплати страхових внесків у строки, визначені цим договором, та/або поточні платежі з єдиного внеску;

прийняття рішення щодо припинення юридичної особи (ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

визнання Платника неплатоспроможним у встановленому законодавством порядку.

2.3. Платник зобов'язується забезпечити своєчасну сплату розстрочених сум заборгованості із сплати страхових внесків у строки, визначені розділом I цього договору.

2.4. Платник має право достроково сплатити розстрочену суму заборгованості зі сплати страхових внесків або її частину.

III. Інші умови

3.1. Спірні питання за цим договором вирішуються відповідно до чинного законодавства.

3.2. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до повного погашення розстрочених сум заборгованості зі сплати страхових внесків, за винятком випадків дострокового розірвання такого договору.

Цей договір складено у двох примірниках, по одному кожній із сторін, які мають однакову юридичну силу.

IV. Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін

4.1. Управління ___________

4.2. Платник: паспорт: серія _______
N _____________________________,
видано _________________________

____________________________________
       (підпис керівника (заступника керівника))
____________________________________
                              (прізвище)

________________________________
                             (підпис)
____________________________________
                          (прізвище)

 
 
 
 
 
М. П.

Головний бухгалтер
(за наявності)

____________________________________
                              (підпис, П. І. Б.)

                                               М. П.

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Опрос