Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень и тарифы услуг по регистрации учреждений банков, предоставлению лицензий (разрешений) на осуществление банковских операций, операций с валютными ценностями и других услуг, предоставляемых Национальным банком Украины и его территориальными управлениями

Национальный банк
Постановление от 28.05.2012 № 208
действует с 27.08.2012

Перелік і тарифи
послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями

N
послуг

Найменування послуг

Тарифи
(у гривнях)

1

2

3

1

Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

29010

2

Погодження змін до статутів банків і змін до положень про філії іноземних банків (крім змін, що пов'язані зі зміною їх найменувань або місцезнаходження без фактичного переміщення)

13390

3

Погодження змін до статутів банків і змін до положень про філії іноземного банку, що пов'язані зі зміною їх найменувань або місцезнаходження (назви міста, вулиці тощо) без їх фактичного переміщення

5740

4

Надання банківської ліцензії:

 

банку

26100

філії іноземного банку

26500

5

Переоформлення банківської ліцензії у зв'язку зі зміною найменування:

 

банку

4420

філії іноземного банку

4740

6

Уключення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію, відділення тощо) до Державного реєстру банків

960

7

Уключення відомостей про представництво банку до Державного реєстру банків

640

8

Акредитація представництва іноземного банку на території України

7010

9

Акредитація філії іноземного банку на території України

33430

10

Надання дозволу (погодження) на створення дочірнього банку українського банку на території іншої держави

12750

11

Надання дозволу (погодження) на створення філії українського банку на території іншої держави

12110

12

Надання дозволу (погодження) на створення представництва українського банку на території іншої держави

10200

13

Видача нової банківської ліцензії замість утраченої або пошкодженої:

 

банку

4420

філії іноземного банку

4740

14

Надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників

13390

15

Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку)

2430

16

Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

1610

17

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон

1650

18

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

1650

19

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей

1610

20

Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів

1610

21

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

3400

22

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави

1610

23

Надання юридичній особі та фізичній особі - суб'єктам підприємницької діяльності індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України

1610

24

Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою - резидентом іноземної валюти за межі України

170

25

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей

170

26

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти України

170

27

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей

1610

28

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україну

1610

29

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей

1610

30

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями

1070

31

Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, - за кожний документ

170

32

Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

1610

33

Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України

1610

34

Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України

1610

35

Надання погодження на здійснення операцій з валютними цінностями

1610

36

Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них

500

37

Надання банку, філії іноземного банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у тому числі у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій або в разі зміни найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження банку, філії іноземного банку), за винятком переоформлення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями на генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій

2550

38

Реєстрація пункту обміну іноземної валюти уповноваженого банку, іншої фінансової установи

10810

39

Реєстрація пункту обміну іноземної валюти підприємства (організації), який працює на підставі агентських угод з уповноваженим банком (фінансовою установою)

10810

40

Надання уповноваженому банку (фінансовій установі) висновку про погодження агентської угоди

10810

41

Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті

Безплатно

42

Реєстрація змін до договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, або внесення змін до реєстрації такого договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку

Безплатно

43

Видача дубліката реєстраційного свідоцтва про реєстрацію договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, дубліката додатка до реєстраційного свідоцтва, копії повідомлення про договір (копії повідомлення про зміни до договору) банку з відміткою Національного банку України про реєстрацію договору

200

44

Сертифікація тимчасового адміністратора або ліквідатора банку (за кожне проходження сертифікації)

1130

45

Продовження терміну чинності сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

550

46

Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) тимчасовим адміністратором або ліквідатором банку сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, термін чинності якого не закінчився

170

47

Видача свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

1700

48

Продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

850

49

Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, або видача нового свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми

510

50

Надання реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунку

340

51

Унесення змін до раніше наданих реєстраційних номерів (свідоцтв) про реєстрацію кореспондентського рахунку

170

52

Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунку та додатків до нього

170

53

Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил системи електронних грошей

6410

 

Директор Фінансового департаменту

Л. Г. Івашкевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. П. Прохоренко

Опрос