Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12.08.2003 N 333

Национальный банк
Постановление от 28.05.2012 № 208
редакция действует с 16.06.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.05.2012

м. Київ

N 208

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2012 р. за N 1325/21637

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 12 вересня 2013 року N 356
,
 від 28 липня 2016 року N 360
,
 від 15 червня 2017 року N 53

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку зі змінами в законодавстві України, у тому числі нормативно-правових актах Національного банку України, відповідно до яких визначено види банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, та з метою підвищення їх ефективності Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

абзац другий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

абзац третій пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

в абзаці другому пункту 5 цифри "36" замінити цифрами "34";

в абзаці другому пункту 6 слова "(крім операцій з розрахунково-касового обслуговування та послуг з інкасації)" виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату та структурних одиниць Національного банку України, які в межах визначених повноважень установлюють правила та порядок надання послуг у певній сфері діяльності Національного банку України, у разі внесення змін до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що приводять до зміни назв або умов надання таких послуг, забезпечити (згідно з вимогами та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України) своєчасне подання пропозицій щодо цього Фінансовому департаменту".

2. Затвердити Зміни до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (зі змінами), що додаються.

4. Унести до Переліку і тарифів послуг, що надаються територіальними управліннями Національного банку України клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з інкасації валютних цінностей, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 786/8107 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06.05.2005 N 158), такі зміни:

у колонці "Найменування послуг" послугу під номером 3 доповнити словами "та у зворотному напрямку";

у колонці "Тарифи (у гривнях)" у послугах під номерами 1, 2, 3 слова "За договором та калькуляцією витрат" замінити словами "Згідно з розрахунком вартості послуги";

послуги під номерами 4, 5, 6 виключити.

5. Унести зміни до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120) (зі змінами), виклавши їх у редакції, що додається.

6. Унести до Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 790/8111 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06.05.2005 N 158) (далі - Перелік і тарифи), такі зміни:

назву Переліку і тарифів після слова "зберігачам" доповнити словами "та біржам";

у колонці "Найменування послуг" послугу під номером 1.2 доповнити словами "та бірж".

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

8. Фінансовому департаменту (Івашкевич Л. Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Переліку і тарифів
операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування

1. Операцію під номером 8 виключити.

2. Операцію під номером 13 викласти в такій редакції:

"

13

Підкріплення банкнотами (обіговими монетами) у національній валюті України кас установ банків

 

банкнотами (обіговими монетами) номіналами 1 - 20 грн.

0,2 % від суми виданих банкнот (обігових монет)

банкнотами номіналами 50 - 500 грн.

0,3 % від суми виданих банкнот

".

3. Операцію під номером 20 виключити.

4. Операцію під номером 22 викласти в такій редакції:

"

22

У разі списання коштів з рахунків:

 

клієнтів та банків-кореспондентів, що мають рахунки в Національному банку, для подальшого зарахування на рахунки клієнтів та банків-кореспондентів у Національному банку

Безкоштовно

банків-кореспондентів для підкріплення їх рахунків в інших банках України або за кордоном, а також на користь інших банків як остаточних бенефіціарів

Безкоштовно 

клієнтів та банків-кореспондентів для виконання платежу за кордон або на території України8

10 USD, або еквівалент у валюті платежу

".

5. Операції під номерами 24, 44, 45 виключити.

6. Операції під номерами 46, 47 викласти в такій редакції:

"

46

Зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у ВКВ

Безкоштовно

47

Видача іноземної валюти готівкою з рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків-кореспондентів:

 

у валюті USD

0,25 % від суми

в іншій валюті

1 % від суми

".

7. Операції під номерами 62, 64, 65 виключити.

8. У колонці "Найменування операцій":

операцію під номером 30 доповнити словами "за заявою клієнта";

абзац перший операції під номером 56 доповнити виноскою "8";

абзац перший операції під номером 69 доповнити виноскою "8".

9. У колонці "Тарифи":

в операції під номером 70 цифри "20" замінити цифрами "10";

в операції під номером 73 цифри "0,2" замінити цифрами "0,15".

10. Доповнити Перелік і тарифи виноскою такого змісту:

"8 Для Державної казначейської служби України операції здійснюються безплатно".

 

Директор Фінансового департаменту

Л. Г. Івашкевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. П. Прохоренко

Опрос