Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 67 (годовая) "Отчет о количестве больных, состоящих на учете с хронической болезнью почек (ХБП), трансплантированной почкой (ТП) или острым повреждением почек (ОПП), за 20__ год"

Министерство здравоохранения, Национальная академия медицинских наук Украины
Приказ, Инструкция от 11.07.2012 № 514/41
действует с 07.09.2012

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік" (далі - форма N 67).

1.2. Форму N 67 заповнюють завідуючі районних, міжрайонних або міських центрів нефрології та діалізу; районні, міжрайонні чи головні міські нефрологи. Звіт до 5 січня подається головному нефрологу МОЗ Автономної Республіки Крим, Головним управлінням охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.3. Головний нефролог МОЗ Автономної Республіки Крим, головні управління охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій подають звіт до 1 лютого до Державної установи "Інститут нефрології НАМН України".

1.4. Форма N 67 заповнюється чітко та розбірливо й підписується керівником та/або особою, відповідальною за достовірність наданої інформації, а також обов'язково мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові керівника, дата заповнення, номер телефону виконавця, факс, адреса електронної пошти.

1.5. Підставою для складання форми N 67 є форми первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___" (далі - форма N 167-1/о); N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___" (далі - форма N 167-2/о); N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого" (далі - форма N 025/о), затверджена наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974; N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (далі - форма N 20), затверджена наказом МОЗ України від 10 липня 2007 року N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

II. Порядок заповнення таблиці 100 "Загальні відомості про хворих з хронічною хворобою нирок"

2.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

2.2. У таблицю вносяться дані про загальну кількість хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) (графа 1) із зазначенням стадій ХХН (графи 2 - 7), відповідно зазначаються причини виникнення ХХН (рядки 3 - 16).

2.3. Стадії ХХН (графи 2 - 7) та причини її виникнення (рядки 3 - 16) заповнюються із пункту 8 форми N 167-1/о.

2.4. Відповідність рядків з графами.

Підсумок даних рядків 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 збігається з даними рядка 1 за графами 1, 6, 7.

Підсумок даних рядків 3, 5, 7, 9, 11, 13 збігається з даними рядка 1 за графами 2, 3, 4, 5.

Підсумок даних рядків 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 збігається з даними рядка 2 за графами 1, 6, 7.

Підсумок даних рядків 4, 6, 8, 10, 12, 14 збігається з даними рядка 2 за графами 2, 3, 4, 5.

Підсумок даних граф 2 - 7 за рядками 1 - 14 збігається з даними графи 1.

Для рядків 15, 16 дані графи 1 повинні збігатися з підсумком даних граф 6 і 7.

У рядках 15, 16 графи 2 - 5 не заповнюються.

Дані рядка 2 мають бути меншими за дані рядка 1 за всіма графами.

Дані рядка 4 мають бути меншими за дані рядка 3 за всіма графами.

Дані рядка 6 мають бути меншими за дані рядка 5 за всіма графами.

Дані рядка 8 мають бути меншими за дані рядка 7 за всіма графами.

Дані рядка 10 мають бути меншими за дані рядка 9 за всіма графами.

Дані рядка 12 мають бути меншими за дані рядка 11 за всіма графами.

Дані рядка 14 мають бути меншими за дані рядка 13 за всіма графами.

Дані рядка 16 мають бути меншими за дані рядка 15 за всіма графами.

2.5. У рядках 3 - 16 зазначаються стадія та причини ХХН: діабетична нефропатія - E10.2, E11.2 (рядки 3, 4); хронічний гломерулонефрит N03 (рядки 5, 6); гіпертензивна нефропатія I12.0 (рядки 7, 8); хронічний пієлонефрит N11 (рядки 9, 10); полікістоз нирок Q61.2 (рядки 11, 12), інші (рядки 13, 14).

2.6. У рядки 13, 14 "Інші" слід включати ХХН, обумовлену: системним червоним вовчаком з ураженням нирок - M32.1†; геморагічним васкулітом з ураженням нирок - I77.8†; гранулематозом Вегенера - M31.3†; мікроскопічним поліангіїтом - M31.8†; первинним або вторинним амілоїдозом з ураженням нирок - E85.3†; синдромом Гудпасчера - M31.8†; хворобами трансплантованої нирки - T86.1. За наявності даних у рядку 13 - останні потрібно розшифрувати. У рядках 15, 16 зазначаються не уточнені причини ХХН V стадії (з ГД чи ПД - графа 6, без ГД чи ПД - графа 7).

III. Порядок заповнення таблиці 101 "Розподіл хворих з хронічною хворобою нирок за статтю, віком та місцем проживання"

3.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

3.2. У таблицю вносяться дані про загальну кількість хворих з ХХН з розподілом за статтю, віком, місцем проживання. Графи цієї таблиці заповнюються на підставі даних пунктів 2, 3, 4 та пункту 8 форми N 167-1/о.

3.3. Відповідність рядків з графами.

Дані графи 1 збігаються з підсумком даних граф 2 - 9 за кожним рядком таблиці.

Дані рядка 3 мають бути меншими за дані рядка 1.

Дані рядка 4 мають бути меншими за дані рядка 2.

3.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1, 2 графи 1 таблиці 101 збігається з даними рядка 1 графи 1 таблиці 100.

Підсумок даних рядків 3, 4 графи 1 таблиці 101 повинен збігатися з даними рядка 2 графи 1 таблиці 100.

IV. Порядок заповнення таблиці 102 "Рівень швидкості клубочкової фільтрації у хворих з V стадією хронічної хвороби нирок на початку лікування діалізом"

4.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

4.2. У таблицю включаються дані про рівень швидкості клубочкової фільтрації (далі - ШКФ) на початку лікування діалізом хворих з V стадією ХХН. У графи 1 - 3 вписуються дані про рівень ШКФ (мл/хв) із форми N 167-1/о (пункт 13).

4.3. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних граф 1, 2, 3 за рядком 1 таблиці 102 повинен збігатися з підсумком даних рядків 3, 4, 7, 8 за графою 1 таблиці 200.

V. Порядок заповнення таблиці 200 "Лікування хворих з хронічною хворобою нирок V стадії методами ниркової замісної терапії"

5.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

5.2. У таблицю включаються дані щодо хворих з ХХН, які отримували різні методи ниркової замісної терапії, з розподілом за статтю, віком, місцем проживання.

5.3. У рядки 1 - 4 граф 1 - 9 вписуються дані щодо хворих з ХХН, які отримували ГД, - усього (рядки 1, 2), у тому числі вперше у звітному році (рядки 3, 4).

5.4. Інформація про стать, вік, місце проживання береться з пунктів 2, 3, 4 форми N 167-1/о. Дані рядків 1 - 4 вносяться із пункту 12 форми N 167-1/о. У рядки 5 - 8 вносяться дані щодо хворих, які отримували ПД, - усього (рядки 5, 6), у тому числі вперше у звітному році (рядки 7, 8). Дані заповнюються із пункту 12 форми N 167-1/о. У рядки 9 - 12 включаються дані про хворих з трансплантованою ниркою - усього (рядки 9, 10), у тому числі у звітному році (рядки 11, 12). Дані рядків 9 - 12 заповнюються із форми N 167-1/о, пункти 2, 3, 4, 39, 46. У рядках 13, 14 зазначається кількість хворих з V стадією ХХН, які не отримували лікування ГД, ПД чи ТН. Дані заповнюються на підставі пунктів 8, 12 форми N 167-1/о.

5.5. Відповідність граф з рядками.

Дані графи 1 за кожним із рядків (1 - 14) збігаються з підсумком даних граф 2 - 9.

5.6. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 100 рядка 1 за графою 6 мають бути меншими або збігатися з підсумком даних таблиці 200 рядків 1, 2, 5, 6, 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 100 рядка 2 за графою 6 мають бути меншими або збігатися з підсумком даних таблиці 200 рядків 3, 4, 7, 8, 11, 12 за графою 1.

Дані таблиці 100 рядка 1 за графою 7 збігаються з підсумком даних таблиці 200 рядків 13, 14 за графою 1.

VI. Порядок заповнення таблиці 201 "Кількісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувались методом гемодіалізу"

6.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

6.2. У таблицю в рядок 1 включаються дані щодо хворих з ХХН, які лікувались методом гемодіалізу (графа 1), у тому числі хворих з тривалістю лікування протягом тижня (графи 2, 3), кількості діалізів (графа 4) із зазначенням виду мембрани, яка використовується в діалізаторі (графи 5, 6), зазначаються методи антикоагуляції під час сеансу гемодіалізу (графи 7, 8).

6.3. У рядку 1 графи 1 зазначаються дані щодо хворих з ХХН, які отримували ГД, - усього. Дані рядка 1 графи 1 вносяться з пункту 12 форми N 167-1/о.

6.4. Кількість хворих із тривалістю лікування протягом тижня (граф 2, 3) заповнюється з пункту 16 форми N 167-1/о.

6.5. Дані граф 5, 6 - мембрани діалізаторів та граф 7, 8 - кількість хворих з різними методами антикоагуляції під час сеансу ГД беруться у відділеннях нефрології та діалізу.

6.6. Відповідність граф з рядками.

Дані графи 1 збігаються з підсумком даних граф 2, 3.

Дані графи 4 "кількість діалізів" таблиці 201 збігаються з підсумком даних граф 5 і 6.

Дані графи 4 таблиці 201 також збігаються з даними таблиці 4206 пункту 2 форми N 20.

Підсумок даних граф 7 і 8 збігається з даними графи 4 цієї таблиці.

6.7. Відповідність між таблицями.

Дані рядка 1 за графою 1 таблиці 201 збігаються з підсумком даних рядків 1, 2 за графою 1 таблиці 200.

VII. Порядок заповнення таблиці 202 "Кількість гемодіалізних апаратів"

7.1. У таблиці 202 зазначається кількість гемодіалізних апаратів. Ця таблиця складається з однієї графи.

7.2. Значення графи 1 таблиці 202 заповнюється із таблиці 4206 пункту 1 форми звітності N 20.

VIII. Порядок заповнення таблиці 203 "Якісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом гемодіалізу"

8.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

8.2. У таблицю вносять дані про кількість хворих з показником ekt/v (вказується значення показника) (графи 1, 2), кількість хворих з індексом маси тіла (вказується значення показника) (графи 3, 4), кількість пацієнтів з рівнем гемоглобіну (графи 5, 6), вказується кількість пацієнтів з альбумінемією менше ніж 35,0 г/л (графа 7), вносяться дані про кількість хворих, які мають гіпертензію (графа 8), з них гіпертензію (графи 9, 10) із зазначенням тиску більше 140/90 та даними про те, отримують ці пацієнти гіпотензивну терапію чи ні. Крім того, в графі 11 зазначається кількість хворих з тиском менше 140/90.

8.3. Дані усіх граф таблиці 203 заповнюються на підставі записів пунктів 6, 12, 20, 23, 29 та 32 форми N 167-1/о.

8.4. Дані граф 1, 2 заповнюються із пункту 20 форми N 167-1/о. У графах 3, 4 вписуються дані з пункту 6 форми N 167-1/о. Дані граф 5, 6 заповнюються з пункту 29 форми N 167-1/о.

8.5. Кількість пацієнтів із альбумінемією менше ніж 35,0 г/л (графа 7) заповнюється із пункту 23 форми N 167-1/о.

8.6. Кількість хворих, які мають гіпертензію (графи 8 - 10), заповнюється з пункту 32 форми N 167-1/о. Дані рядка 1 графи 9 заповнюються з пункту 32, дані рядка 1 графи 10 заповнюються з пункту 32 форми N 167-1/о. Дані графи 8 збігаються з підсумком даних граф 9 і 10. У графу 11 (кількість хворих з тиском менше 140/90) дані заносяться з пункту 32 форми N 167-1/о.

8.7. Відповідність між таблицями.

Дані підсумку граф 1 і 2 за рядком 1 таблиці 203 мають бути меншими або збігатися з підсумком даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 200.

Дані підсумку граф 3 і 4 за рядком 1 таблиці 203 збігаються з підсумком даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 200.

Дані підсумку граф 5 і 6 за рядком 1 таблиці 203 збігаються з підсумком даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 200.

Дані графи 7 таблиці 203 мають бути меншими за підсумок даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 200 (усього хворих на ГД).

Дані підсумку граф 8 і 11 за рядком 1 таблиці 203 збігаються з підсумком даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 200.

IX. Порядок заповнення таблиці 204 "Типи судинних доступів у хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувались методом гемодіалізу"

9.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

9.2. У таблицю вносяться дані про хворих на ГД - усього (графа 1), з них мали судинні доступи: артеріовенозна фістула (графа 2) із зазначенням її розташування (графи 3 - 6), центральний постійний венозний катетер (графа 7), судинний протез (графа 8), інші (графа 9).

9.3. Дані графи 1 зазначаються з пункту 12 форми N 167-1/о. Дані граф 2, 7, 8, 9 заповнюються з пункту 18 форми N 167-1/о. Дані про розташування артеріовенозної фістули (графи 3 - 6) зазначаються з пункту 19 форми N 167-1/о.

9.4. Відповідність граф з рядками.

Підсумок даних граф 2, 7, 8, 9 таблиці 204 збігається з даними графи 1 таблиці 204.

Дані рядка 1 графи 1 таблиці 204 збігається з підсумком даних рядків 1 і 2 графи 1 таблиці 200.

Підсумок даних граф 3 - 6 таблиці 204 збігається з даними графи 2 таблиці 204.

X. Порядок заповнення таблиці 205 "Вміст фосфору, кальцію, паратиреоїдного гормона в сироватці крові хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувались методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу"

10.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

10.2. У таблицю вноситься інформація про кількість хворих, у яких проведено дослідження на вміст у сироватці крові фосфору (графи 1 - 3), кальцію (графи 4 - 7), паратиреоїдного гормона (графа 8) з розподілом за значеннями показника (графи 9 - 11).

10.3. Дані в таблиці 205 заповнюються на основі даних пунктів 12, 21 та 22 форми N 167-1/о. Вміст фосфору - дані графи 1 рядків 1, 2 мають збігатися з підсумком даних граф 2 і 3 за рядками 1, 2. Дані граф 1 - 3 зазначаються з пункту 21 форми N 167-1/о. Вміст кальцію - дані графи 4 мають збігатися з підсумком даних граф 5 - 7 за рядками 1, 2. Дані граф 4 - 7 зазначаються з пункту 21 форми N 167-1/о. Дані граф 8 - 11 зазначаються з пункту 22 форми N 167-1/о. Дані графи 8 мають збігатися з підсумком даних граф 9 - 11 за рядками 1, 2.

10.4. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 205 рядка 1 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 205 рядка 1 за графою 4 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 205 рядка 1 за графою 8 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 205 рядка 2 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 205 рядка 2 за графою 4 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 205 рядка 2 за графою 8 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

XI. Порядок заповнення таблиці 300 "Характеристика лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу"

11.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

11.2. У таблицю вносяться дані про кількість хворих, які отримували еритропоетин при лікуванні анемії (графа 1), з них хворі, які резистентні до еритропоетину (графа 2). Зазначається кількість хворих, які застосовували препарати заліза (графи 3 - 5), фосфорзв'язуючі препарати (графи 6 - 10) та активні форми вітаміну Д (графи 11 - 13).

11.3. Дані графи 1 рядка 1 зазначаються із пунктів 12 та 25 форми N 167-1/о. Дані графи 1 рядка 2 зазначаються із пункту 12 та пункту 25 форми N 167-1/о. Дані графи 2 рядка 1 зазначаються з пункту 12 та пункту 25 форми N 167-1/о. Дані графи 2 рядка 2 зазначаються з пункту 12 та пункту 25 форми N 167-1/о. Дані графи 2 мають бути меншими за дані графи 1 за рядками 1, 2. Дані граф 3 - 5 заповнюються з пункту 26 форми N 167-1/о. Підсумок даних граф 4 і 5 за рядками 1, 2 має збігатися з даними графи 3. Дані граф 6 - 10 заповнюються з пункту 27 форми N 167-1/о. Підсумок даних граф 7, 8, 9, 10 за рядками 1, 2 має збігатися з даними графи 6. Дані граф 11, 12, 13 заповнюються з пункту 28 форми N 167-1/о. Підсумок даних граф 12 і 13 за рядками 1, 2 має збігатися з даними графи 11.

11.4. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 300 рядка 1 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 2 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 1 за графою 3 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 2 за графою 3 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 1 за графою 6 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 2 за графою 6 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 1 за графою 11 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1 і 2 за графою 1.

Дані таблиці 300 рядка 2 за графою 11 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

XII. Порядок заповнення таблиці 301 "Особливості лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу"

12.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

12.2. У таблицю вносяться дані про хворих, яким змінено метод лікування гемодіалізом (далі - ГД) на перитонеальний діаліз (далі - ПД) (графа 1) і ПД на ГД (графа 2). Дані граф 1, 2 заповнюються із пункту 30 форми N 167-1/о. У графах 3 - 7 зазначаються дані про причини зміни лікування, які беруться із пункту 31 форми N 167-1/о. У графах 8 - 10 вписується кількість пацієнтів з ускладненнями на ПД, які зазначені у пункті 34 форми N 167-1/о. У графах 11 - 14 вписуються дані про результати лікування ПД асоційованих інфекцій, які зазначені у пункті 35 форми N 167-1/о.

12.3. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 301 за підсумком граф 11, 12, 13, 14 за рядком 1 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані графи 14 за рядком 1 таблиці 301 збігаються з даними рядка 2 за графою 1 таблиці 800.

XIII. Порядок заповнення таблиці 302 "Якісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом перитонеального діалізу"

13.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

13.2. У графи 1 - 4 вносяться дані про кількість хворих з різними транспортними характеристиками очеревини (пункт 36 форми N 167-1/о), вказується кількість хворих з показником Kt/v (вказується значення показника) - графи 5, 6 (пункт 37 форми N 167-1/о), кількість пацієнтів з рівнем гемоглобіну - графи 7, 8 (пункт 29 форми N 167-1/о) та діурезом - графи 9 - 11 (пункт 38 форми N 167-1/о). У графах 12, 13 зазначається кількість хворих з індексом маси тіла (вказується значення показника) (пункт 6 форми N 167-1/о), вносяться дані про кількість хворих, які мають гіпертензію, графа 14 (пункт 32 форми N 167-1/о), з них гіпертензію (графи 15, 16) із зазначенням тиску та даними про те, отримують пацієнти гіпотензивну терапію, чи ні (пункт 32, форми N 167-1/о). У графі 17 зазначається кількість хворих з тиском менше за 140/90, дані вносяться на підставі даних пункту 32 форми N 167-1/о.

13.3. Відповідність рядків з графами.

Дані графи 14 збігаються з підсумком граф 15 і 16.

13.4. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 1 - 4 за рядком 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 5 і 6 за рядком 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 7 і 8 за рядком 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 9, 10, 11 за рядком 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 12 і 13 за рядком 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

Дані таблиці 302 за підсумком граф 14, 17 за рядком 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5 і 6 за графою 1.

XIV. Порядок заповнення таблиці 400 "Розподіл хворих за тривалістю лікування гемодіалізом, перитонеальним діалізом і трансплантованою ниркою"

14.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

14.2. У таблицю вносяться дані про тривалість лікування хворих з ХХН різними методами замісної ниркової терапії.

14.3. Тривалість лікування на ГД вписується в рядок 1, графи 2 - 9 (із пункту 12, пункту 14 форми N 167-1/о); з перитонеальним діалізом (ПД) - у рядок 2, графи 2 - 9 (із пункту 12, пункту 14 форми N 167-1/о); із трансплантованою ниркою (далі - ТН) - в рядок 3, графи 2 - 9 (із пункту 39). При розподілі хворих необхідно брати до уваги кількість повних років.

14.4. Відповідність граф з рядками.

Дані графи 1 за кожним із рядків 1 - 3 збігаються з підсумком граф 2 - 9.

14.5. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 400 рядка 1 за графою 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1, 2 за графою 1.

Дані таблиці 400 рядка 2 за графою 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5, 6 за графою 1.

Дані таблиці 400 рядка 3 за графою 1 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

XV. Порядок заповнення таблиці 500 "Інфікованість хворих вірусами B, C або імунодефіциту, пролікованих методами ниркової замісної терапії"

15.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

15.2. У таблицю вносяться дані про хворих, які лікувались методом ГД (графи 1 - 5), методом ПД (графи 6 - 10), методом ТН (графи 11 - 15), та інфікованих при лікуванні методами НЗТ.

15.3. Дані граф заповнюються на підставі записів у формі N 025/о.

15.4. Відповідність граф з рядками.

Дані графи 1 (кількість інфікованих на ГД) збігаються з підсумком даних граф 2 - 5 за рядками 1, 2.

Дані графи 6 (інфікованих на ПД усього) збігаються з підсумком даних граф 7 - 10.

Дані графи 11 (кількість інфікованих з ТН) збігаються з підсумком даних граф 12 - 15.

Дані рядка 2 мають бути меншими за дані рядка 1 за всіма графами.

15.5. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 500 рядка 1 за графою 1 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 1, 2 за графою 1.

Дані таблиці 500 рядка 1 за графою 6 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 5, 6 за графою 1.

Дані таблиці 500 рядка 1 за графою 11 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

XVI. Порядок заповнення таблиці 600 "Характеристика стану пацієнтів з трансплантованою ниркою"

16.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

16.2. У таблицю вносяться дані щодо характеристики стану пацієнтів з трансплантованою ниркою. Дані граф 1, 2 про кількість пацієнтів, які отримали трансплантат від живого донора, заповнюються із пункту 41 форми N 167-1/о; графу 3 - кількість пацієнтів з ниркою донора-трупа - заповнюють із пункту 41 форми N 167-1/о. Графи 4, 5, 6, 7 відображають стан пацієнтів з трансплантованою ниркою. А саме: дані графи 4 - нормально функціонуючий трансплантат - заповнюють із пункту 42 форми N 167-1/о, дані графи 5 - порушена функція трансплантата - заповнюють на підставі даних пунктів 39, 42, 43, 45, 46 форми N 167-1/о. Графи 6, 7 - кількість пацієнтів, переведених на ГД і ПД, - заповнюються із пункту 45 форми N 167-1/о. Дані графи 8 - смерть - заповнюються з підпункту 51.3 пункту 51 (періоди: з 1 по 8 сумуються) форми N 167-1/о. Графи 9 - 12 - причини втрати трансплантата - заповнюються з пункту 44 форми N 167-1/о.

16.3. Відповідність між таблицями.

Дані графи 13 збігаються з даними графи 8 рядка 1 таблиці 600 та мають збігатися з даними таблиці 800 рядка 3 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за підсумком граф 1, 2, 3 збігаються з даними таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за графою 4 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за графою 5 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за графою 6 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за графою 7 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

Дані таблиці 600 рядка 1 за підсумком граф 9, 10, 11, 12 мають бути меншими за дані таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

XVII. Порядок заповнення таблиці 700 "Кількість хворих з V стадією хронічної хвороби нирок, які померли у звітному році"

17.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

17.2. У таблицю вносяться дані про кількість хворих з ХХН V стадії, які померли у звітному році без використання замісної ниркової терапії (графа 1); у графи 2, 3 - померлі, які отримували ГД; у графи 4, 5 - кількість померлих, які отримували лікування ПД.

17.3. Графа 1 заповнюється на підставі даних пунктів 8 (хворі з ХХН V стадії, які не отримували ГД чи ПД), 12 (не отримували діаліз) та підпункту 51.2 пункту 51 (смерть у додіалізний період хворих з V стадією ХНН без ГД чи ПД) форми N 167-1/о. Дані графи 2 - померлі, які отримували ГД, та графи 4 - померлі, які отримували ПД, переносяться із відповідних граф таблиці 800. Графа 3 заповнюється на підставі даних пунктів 12, 14, 53 та підпункту 51.1 пункту 51 форми N 167-1/о. Графа 5 - на підставі даних пунктів 12, 14, 53 та підпункту 51.2 пункту 51 форми N 167-1/о.

17.4. Відповідність граф рядкам.

Дані графи 2 мають бути більшими або збігатися з даними графи 3.

Дані графи 4 мають бути більшими або збігатися з даними графи 5.

17.5. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 13, 14 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 2 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1, 2 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 3 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 3, 4 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 4 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5, 6 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 5 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 7, 8 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 2 повинні збігатися з даними таблиці 800 рядка 1 за графою 1.

Дані таблиці 700 рядка 1 за графою 4 повинні збігатися з даними таблиці 800 рядка 2 за графою 1.

XVIII. Порядок заповнення таблиці 701 "Причини смерті пацієнтів, які отримували ниркову замісну терапію"

18.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

18.2. У таблицю включені дані про смерть від серцево-судинних захворювань (графа 1), цереброваскулярних захворювань (графа 2), новоутворень (графа 3), інфекційних хвороб (графа 4), інших (графа 5). Дані граф 1 - 5 заповнюються на підставі пункту 52 форми N 167-1/о.

18.3. Відповідність між таблицями.

Дані таблиці 701 рядка 1 за підсумком граф 1 - 5 збігаються з даними таблиці 800 рядка 1 за графою 1.

Дані таблиці 701 рядка 2 за підсумком граф 1 - 5 збігаються з даними таблиці 800 рядка 2 за графою 1.

Дані таблиці 701 рядка 3 за підсумком граф 1 - 5 збігаються з даними таблиці 800 рядка 3 графи 1.

XIX. Порядок заповнення таблиці 800 "Смертність пацієнтів, які отримували ниркову замісну терапію"

19.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

19.2. У таблицю включаються дані про кількість хворих, які померли у звітному році, з уточненнями термінів відповідно до методів замісної ниркової терапії.

19.3. Рядок 1 (хворі, що померли, які отримували ГД) графи 1 - усього померло - на підставі даних підпункту 51.1 пункту 51 (періоди: 1 - 8) форми N 167-1/о; графи 2 - померло протягом менше 90 днів лікування - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 3 - померло протягом більше або рівно 90 днів та менше 1 року лікування - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 4 - померло після 1 - 3 років лікування - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 5 - після 4 - 5 років - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 6 - 6 - 10 років - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 7 - після 11 - 15 років - із підпункту 51.1 пункту 51; графи 8 - після 16 - 20 років - із підпункту 51.1 пункту 51, графи 9 - понад 20 років лікування - із підпункту 51.1 пункту 51.

19.4. Рядок 2 (хворі, які померли, які отримували ПД) графи 1 - усього померло - на підставі даних підпункту 51.2 пункту 51 (періоди з 1 по 8 сумуються) форми N 167-1/о; графи 2 - померло протягом менше 90 днів лікування - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 3 - померло протягом більше або рівно 90 днів та менше 1 року лікування - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 4 - померло після 1 - 3 років лікування - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 5 - після 4 - 5 років - із підпункту 51.2 пункту 51.; графи 6 - 6 - 10 років - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 7 - після 11 - 15 років - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 8 - після 16 - 20 років - із підпункту 51.2 пункту 51; графи 9 - понад 20 років лікування - із підпункту 51.2 пункту 51.

19.5. Рядок 3 (хворі, які померли з трансплантованою ниркою) графи 1 - усього померло - на підставі даних підпункту 51.3 пункту 51 (періоди з 1 по 8 сумуються) форми N 167-1/о; графи 2 - померло протягом менше 90 днів лікування - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 3 - померло протягом більше або рівно 90 днів та менше 1 року лікування - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 4 - померло після 1 - 3 років лікування - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 5 - після 4 - 5 років - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 6 - 6 - 10 років - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 7 - після 11 - 15 років - із підпункту 51.3 пункту 51; графи 8 - після 16 - 20 років - із підпункту 51.3 пункту 51, графи 9 - понад 20 років лікування - із підпункту 51.3 пункту 51.

19.6. У таблицях 400 "Розподіл хворих за тривалістю лікування гемодіалізом, перитонеальним діалізом і трансплантованою ниркою" та 800 "Смертність пацієнтів, які отримували ниркову замісну терапію" при розподілі хворих слід брати до уваги кількість повних років.

19.7. Відповідність графи з рядками.

Дані графи 1 мають збігатися з підсумком граф 2 - 9 за рядками 1 - 3.

19.8. Відповідність між таблицями:

Дані таблиці 800 рядка 1 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 1, 2 за графою 1.

Дані таблиці 800 рядка 2 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 5, 6 за графою 1.

Дані таблиці 800 рядка 3 за графою 1 мають бути меншими або збігатися з даними таблиці 200 за підсумком рядків 9, 10 за графою 1.

XX. Порядок заповнення таблиці 801 "Кількість хворих з I - IV стадіями хронічної хвороби нирок, які померли в додіалізний період"

20.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

20.2. У таблиці 801, яка складається з однієї графи, зазначається кількість хворих з I - IV стадіями ХХН, які померли в додіалізний період, графа 1 заповнюється на підставі даних пункту 51 форми N 167-1/о.

XXI. Порядок заповнення таблиці 900 "Знято з обліку на кінець звітного року"

21.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-1/о.

21.2. У таблиці зазначаються дані щодо кількості пацієнтів (хворих) з ХХН, знятих з обліку на кінець звітного року (графи 1 - 5), та причини зняття з обліку (графи 6, 7) - у зв'язку зі смертю та зміною місця проживання.

21.3. Графи заповнюються на підставі пунктів 53, 54 форми N 167-1/о.

21.4. Відповідність рядків з графами.

Дані графи 1 за рядками 1 - 4 збігаються з підсумком даних граф 2, 3.

Дані графи 1 за рядками 1 - 4 збігаються з підсумком даних граф 4, 5.

Дані графи 1 за рядками 1 - 4 мають бути більшими або збігатися з підсумком даних граф 6, 7. (Дані графи 1 можуть бути більші за рахунок того, що існують інші причини зняття з обліку).

Дані рядка 3 мають бути меншими за дані рядка 1 за всіма графами.

Дані рядка 4 мають бути меншими за дані рядка 2 за всіма графами.

21.5. Відповідність між таблицями.

Дані за підсумком рядків 1, 2 за графою 6 таблиці 900 збігаються з даними рядка 1 за графою 1 таблиці 700 плюс підсумок рядків 1, 2, 3 за графою 1 таблиці 800 плюс дані рядка 1 графи 1 таблиці 801.

Дані за підсумком рядків 3, 4 за графою 6 таблиці 900 мають бути більшими за дані рядка 1 за підсумком граф 3, 5 таблиці 700.

XXII. Порядок заповнення таблиці 910 "Відомості про етіологію гострого пошкодження нирок"

22.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

22.2. У таблицю вносяться дані про загальну кількість хворих на ГПН (графа 1) із зазначенням стадій ГПН (графи 2 - 4), зазначаються причини виникнення ГПН (рядки 2 - 10).

22.3. Стадії ГПН (графи 2 - 4) та причини її виникнення (рядки 2 - 10) заповнюються із пункту 8 форми N 167-2/о.

22.4. У рядках 2 - 10 зазначаються стадія та причини ГПН: медикаментозна (рядок 2); сепсис (рядок 3); гіповолемія (рядок 4); кардіоренальний синдром (рядок 5); гепаторенальний синдром (рядок 6), інтерстиціальний нефрит N10 (рядок 7), швидко прогресуючий гломерулонефрит N00, N01, N08 (рядок 8), обструкція сечових шляхів (рядок 9), невідома причина (рядок 10).

22.5. Відповідність граф з рядками.

Підсумок даних рядків 2 - 10 повинен збігатися з даними рядка 1 за графами 1 - 4.

XXIII. Порядок заповнення таблиці 920 "Розподіл хворих з гострим пошкодженням нирок за статтю, віком та місцем проживання"

23.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

23.2. У таблицю вносяться дані про загальну кількість хворих з ГПН з розподілом хворих за статтю, віком, місцем проживання. Графи цієї таблиці заповнюються на підставі даних пунктів 2, 3, 4 та 8 форми N 167-2/о.

23.3. Відповідність граф з рядками.

Дані графи 1 збігаються з підсумком даних граф 2 - 9 за кожним рядком таблиці.

23.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1, 2 графи 1 таблиці 920 збігається з даними рядка 1 графи 1 таблиці 910.

XXIV. Порядок заповнення таблиці 930 "Лікування хворих з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії"

24.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

24.2. У таблицю включаються дані щодо хворих з ГПН, які отримували різні методи ДНЗТ, з розподілом хворих за статтю, віком, місцем проживання.

24.3. У рядках 1, 2 граф 1 - 9 зазначаються дані щодо хворих з ГПН, які отримували ГД.

24.4. Інформація про стать, вік, місце проживання (графи 2 - 9) береться з пунктів 2, 3, 4 форми N 167-2/о. Дані рядків 1, 2 зазначаються із пункту 18 форми N 167-2/о. У рядки 3, 4 вносяться дані щодо хворих, які лікувались ГФ, дані заповнюються із пункту 18 форми N 167-2/о. У рядках 5, 6 зазначаються дані про хворих, які лікувались ГДФ, дані рядків 5, 6 заповнюються із пункту 18 форми N 167-2/о. У рядках 7, 8 зазначаються дані про хворих, які лікувались постійним ПАПД. Дані в рядках 7, 8 заповнюються із пункту 18 форми N 167-2/о. У рядках 9, 10 зазначаються дані про хворих, які лікувались АПД. Дані рядків 9, 10 заповнюються із пункту 18 форми N 167-2/о. У рядках 11, 12 зазначаються дані про хворих, які лікувались інтермітуючими методами ДНЗТ, дані рядків 11, 12 заповнюються із пункту 17 форми N 167-2/о. У рядках 13, 14 зазначаються дані про хворих, які лікувались гібридними методами ДНЗТ, дані рядків 13, 14 заповнюються із пункту 17 форми N 167-2/о. У рядках 15, 16 зазначаються дані про хворих, які лікувались тривалими методами ДНЗТ, дані рядків 15, 16 заповнюються із пункту 17 форми N 167-2/о. У рядки 17, 18 включаються дані про хворих, які не лікувались методами ДНЗТ, дані рядків 17, 18 заповнюються із пункту 16 форми N 167-2/о.

24.5. Відповідність рядків з графами.

Дані графи 1 за кожним із рядків 1 - 18 збігаються з підсумком даних граф 2 - 9.

Підсумок даних рядків 11 - 16 за графою 1 таблиці 930 збігається з підсумком даних рядків 1 - 10 за графою 1.

24.6. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 11 - 18 за графою 1 таблиці 930 збігається з підсумком даних рядків 1, 2 за графою 1 таблиці 920.

XXV. Порядок заповнення таблиці 940 "Результати лікування форм гострого пошкодження нирок"

25.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

25.2. У таблицю включаються дані щодо результатів лікування хворих з ГПН з розподілом за формами ГПН.

25.3. Дані про форму ГПН (графи 1, 2) отримуються з пункту 14 форми N 167-2/о. У рядок 1 включаються дані про хворих, які повністю одужали. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 2 включаються дані про хворих, які частково одужали. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 3 включаються дані про хворих, у яких ГПН трансформувалась у хронічну хворобу нирок V стадії. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 4 включаються дані про хворих, які померли у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 4 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 5 включаються дані про хворих, які померли у будь-якому відділенні лікувально-профілактичного закладу, крім відділення реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 5 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 6 включаються дані про хворих, які потребували проведення ДНЗТ при виписці зі стаціонару. Дані рядка 6 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о.

25.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графами 1 і 2 таблиці 940 збігається з підсумком даних рядків 11 - 18 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графами 1 і 2 таблиці 940 збігається з підсумком даних рядків 1 і 2 за графою 1 таблиці 920.

XXVI. Порядок заповнення таблиці 950 "Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії"

26.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

26.2. У таблицю включаються дані щодо результатів лікування хворих з ГПН з розподілом за отриманням ДНЗТ і її методами.

26.3. У графу 1 вносяться дані про пацієнтів, які не отримували лікування ДНЗТ, з пункту 16 форми N 167-2/о. Дані про методи ДНЗТ (графи 2 - 6) отримуються з пункту 18 форми N 167-2/о. У рядок 1 включаються дані про хворих, які повністю одужали. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 2 включаються дані про хворих, які частково одужали. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 3 включаються дані про хворих, у яких ГПН трансформувалась у хронічну хворобу нирок V стадії. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 4 зазначаються дані про хворих, які померли у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 4 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 5 зазначаються дані про хворих, які померли у будь-якому відділенні лікувально-профілактичного закладу, крім відділення реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 5 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 6 зазначаються дані про хворих, які потребували проведення ДНЗТ при виписці зі стаціонару. Дані рядка 6 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. Рядок 6 графи 1 не заповнюється.

26.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1 - 5 за графою 1 таблиці 950 збігається з підсумком даних рядків 17 і 18 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графами 2 - 6 таблиці 950 збігається з підсумком даних рядків 1 - 16 за графою 1 таблиці 930.

XXVII. Порядок заповнення таблиці 960 "Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок видами діалізної ниркової замісної терапії"

27.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

27.2. У таблицю включаються дані щодо результатів лікування хворих з ГПН з розподілом за видами ДНЗТ.

27.3. Дані про вид ДНЗТ (графи 1 - 3) отримуються з пункту 17 форми N 167-2/о. У рядок 1 включаються дані про хворих, які повністю одужали. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядок 2 включаються дані про хворих, які частково одужали. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 3 зазначаються дані про хворих, у яких ГПН трансформувалась у хронічну хворобу нирок V стадії. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 4 зазначаються дані про хворих, які померли у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 4 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 5 зазначаються дані про хворих, які померли у будь-якому відділенні закладу охорони здоров'я, крім відділення реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 5 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 6 зазначаються дані про хворих, які потребували проведення ДНЗТ при виписці зі стаціонару. Дані рядка 6 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о.

27.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графами 1 - 3 таблиці 960 збігається з підсумком даних рядків 1 - 6 за графами 2 - 6 таблиці 950.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графами 1 - 3 таблиці 960 збігається з підсумком даних рядків 1 - 16 за графою 1 таблиці 930.

XXVIII. Порядок заповнення таблиці 970 "Лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії залежно від стадії важкості"

28.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

28.2. У таблицю включаються дані щодо лікування пацієнтів з різними стадіями важкості ГПН з розподілом та застосуванням ДНЗТ та різних її методів.

28.3. Дані про методи ДНЗТ (графи 2 - 6) отримують з пункту 18 форми N 167-2/о, а дані про неотримання лікування ДНЗТ (графа 1) - з пункту 16 форми N 167-2/о. У рядок 1 включаються дані про хворих, які мали I стадію важкості ГПН. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о. У рядок 2 включаються дані хворих, які мали II стадію важкості ГПН. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о. У рядок 3 включаються дані про хворих, які мали III стадію важкості ГПН. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о.

28.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 1 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 17, 18 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 2 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 1, 2 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 3 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 5, 6 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 4 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 3, 4 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 5 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 7, 8 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 3 за графою 6 таблиці 970 збігається з підсумком даних рядків 9, 10 за графою 1 таблиці 930.

XXIX. Порядок заповнення таблиці 980 "Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок видами діалізної ниркової замісної терапії залежно від стадії важкості"

29.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

29.2. У таблицю включаються дані щодо лікування пацієнтів з різними стадіями важкості ГПН з розподілом за видами ДНЗТ.

29.3. Дані про вид ДНЗТ (графи 1 - 3) отримують з пункту 17 форми N 167-2/о. У рядку 1 зазначаються дані про хворих, які мали I стадію важкості ГПН. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о. У рядку 2 зазначаються дані про хворих, які мали II стадію важкості ГПН. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о. У рядку 3 зазначаються дані про хворих, які мали III стадію важкості ГПН. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 8 форми N 167-2/о.

29.4. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядка 1 за графами 1 - 3 таблиці 980 збігається з підсумком даних рядка 1 за графами 2 - 6 таблиці 970.

Підсумок даних рядка 2 за графами 1 - 3 таблиці 980 збігається з підсумком даних рядка 2 за графами 2 - 6 таблиці 970.

Підсумок даних рядка 3 за графами 1 - 3 таблиці 980 збігається з підсумком даних рядка 3 за графами 2 - 6 таблиці 970.

XXX. Порядок заповнення таблиці 990 "Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок залежно від стадії важкості"

30.1. Заповнюється таблиця на підставі даних пунктів форми N 167-2/о.

30.2. У таблицю включаються дані щодо результатів лікування хворих з ГПН з розподілом за стадіями важкості ГПН.

30.3. Дані про стадію важкості ГПН (графи 2 - 4) отримуються з пункту 8 форми N 167-2/о. У рядок 1 включаються дані про хворих, які мали повне одужання. Дані рядка 1 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 2 зазначаються дані про хворих, які мали часткове одужання. Дані рядка 2 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 3 зазначаються дані про хворих, у яких ГПН трансформувалась у хронічну хворобу нирок V стадії. Дані рядка 3 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 4 зазначаються дані про хворих, які померли у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Дані рядка 4 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 5 зазначаються дані про хворих, які померли у будь-якому відділенні закладу охорони здоров'я, крім відділення реанімації та інтенсивної терапії

Дані рядка 5 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о. У рядку 6 зазначаються дані про хворих, які потребували проведення ДНЗТ при виписці зі стаціонару. Дані рядка 6 заповнюються з пункту 19 форми N 167-2/о.

30.4. Відповідність рядків з графами.

Підсумок даних граф 2 - 4 має збігатися з даними в графі 1.

30.5. Відповідність між таблицями.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графою 1 таблиці 990 збігається з підсумком даних рядків 11 - 18 за графою 1 таблиці 930.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графою 2 таблиці 990 збігається з підсумком даних рядка 1 за графами 1 - 6 таблиці 970.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графою 3 таблиці 990 збігається з підсумком даних рядка 2 за графами 1 - 6 таблиці 970.

Підсумок даних рядків 1 - 6 за графою 4 таблиці 990 збігається з підсумком даних рядка 3 за графами 1 - 6 таблиці 970.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос