Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 167-2/о "Регистрационная карта больного с острым повреждением почек (ОПП) N ___"

Министерство здравоохранения, Национальная академия медицинских наук Украины
Приказ, Инструкция от 11.07.2012 № 514/41
действует с 07.09.2012

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___" (далі - форма N 167-2/о).

2. Форма N 167-2/о заповнюється лікарем відділення інтенсивної нефрології або лікарем відділення, де лікувався пацієнт. На осіб без постійного місця проживання чи зареєстрованих тимчасово форма N 167-2/о не заповнюється.

3. Форма N 167-2/о є основним реєстраційним документом хворого з гострим пошкодженням нирок, а також документом для поточного контролю за динамікою стану здоров'я пацієнтів, характером виконаного лікування.

4. Форму N 167-2/о зберігають в історії хвороби.

5. На підставі даних форми N 167-2/о щороку складається форма звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік".

6. У пункті 1 зазначають прізвище, ім'я та по батькові хворого (повністю, на підставі паспортних даних).

7. У пункті 2 зазначається стать хворого.

8. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць, рік народження хворого.

9. У пункті 4 зазначається, де мешкає хворий: у місті чи в селі. Хворих, що проживають в селищах міського типу, відносять до жителів міста.

10. У пункті 5 зазначається місце проживання хворого (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира).

11. У пункті 6 зазначається найменування лікувально-профілактичного закладу, в якому хворому встановлено діагноз.

12. У пункті 7 зазначається діагноз хворого. Кодуванню підлягає основний діагноз згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10).

13. У пункті 8 зазначається стадія важкості гострого пошкодження нирок (далі - ГПН): 1 - I стадія важкості, 2 - II стадія важкості, 3 - III стадія важкості.

14. У пункті 9 зазначається вага пацієнта в одиницях (кг). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

15. У пункті 10 зазначається зріст пацієнта в одиницях (см). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

16. У пункті 11 зазначається максимальний за період лікування вміст креатиніну в крові в одиницях (мкмоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

17. У пункті 12 зазначається максимальний за період лікування вміст сечовини в крові в одиницях (ммоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

18. У пункті 13 зазначається мінімальний за період лікування добовий діурез в одиницях (мл/кг/год). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

Розподіл гострого пошкодження нирок за стадіями важкості

Категорія

Критерій швидкості клубочкової фільтрації (далі - ШКФ)

Критерій швидкості утворення сечі

Risk (Ризик)
I стадія

Збільшення концентрації сироваткового креатиніну в 1,5 раза або зниження ШКФ > 25 %

Діурез < 0,5 мл/кг/год за 6 годин

Injury (пошкодження)
II стадія

Збільшення концентрації сироваткового креатиніну в 12 разів або зниження ШКФ > 50 %

Діурез < 0,5 мл/кг/год за 12 годин

Failure (недостатність)
III стадія

Збільшення концентрації сироваткового креатиніну в 3 рази, або зниження ШКФ > 75 %, або гостре зростання концентрації сироваткового креатиніну на 44 мкмоль/л, або концентрація сироваткового креатиніну більше 352 мкмоль/л

Діурез < 0,3 мл/кг/год за 24 години або
анурія за 12 годин

Loss (втрата)

Персистуюча ГНН > 4 тижнів

ESKD (ХХН-V ст.)

Повна втрата функції нирок > 3 місяців

При визначенні категорії застосовується критерій, що свідчить про гіршу категорію.

Додатково клас RIFLE-R встановлюється при зростанні креатиніну сироватки на 26,5 мкмоль/л за 24 години порівняно з його вихідним значенням; у разі якщо він невідомий, таким слід вважати концентрацію креатиніну 132 мкмоль/л.

Олігоурична форма ГПН - ГПН з добовим діурезом менше 300 мл/добу.

19. У пункті 14 зазначається характеристика ГПН: 1 - олігоурична, 2 - неолігоурична.

20. У пункті 15 зазначається етіологія ГПН: 1 - медикаментозна, 2 - сепсис, 3 - гіповолемія, 4 - кардіоренальний синдром, 5 - гепаторенальний синдром, 6 - інтерстиціальний нефрит, 7 - швидко прогресуючий гломерулонефрит, 8 - обструкція сечових шляхів, 9 - невідома.

21. У пункті 16 зазначається, чи отримував пацієнт лікування діалізною нирковою замісною терапією (далі - ДНЗТ): 1 - ні, 2 - так.

22. У пункті 17 зазначається вид ДНЗТ: 1 - інтермітуюча, 2 - гібридна, 3 - тривала.

23. У пункті 18 зазначається методика ДНЗТ: 1 - гемодіаліз (далі - ГД), 2 - гемодіафільтрація (ГДФ), 3 - гемофільтрація (ГФ), 4 - постійний амбулаторний перитонеальний діаліз (ПАПД), 5 - автоматичний перитонеальний діаліз (АПД).

24. У пункті 19 зазначається результат лікування: 1 - повне одужання, 2 - часткове одужання, 3 - ХХН V стадії, 4 - смерть у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, 5 - смерть госпітальна, 6 - необхідне проведення ДНЗТ при виписці.

25. У пункті 20 зазначається значення показника eKt/v при лікуванні хворого методом ГД. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

26. У пункті 21 зазначається значення показника Kt/v при лікуванні хворого методом перитонеального діалізу. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

27. У пункті 22 зазначається останнє значення (перед випискою або смертю) вмісту сечовини в крові в одиницях (ммоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

28. У пункті 23 зазначається останнє значення (перед випискою або смертю) вмісту креатиніну в крові в одиницях (мкмоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

29. У пункті 24 зазначають останнє значення (перед випискою або смертю) добового діурезу в одиницях (мілілітрів/кілограм/годину). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

30. У пункті 25 зазначається тривалість госпіталізації в одиницях (днів).

31. У пункті 26 розбірливо зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, особистий підпис лікаря-нефролога.

32. Згода на обробку персональних даних, визначених формою N 167-2/о, заповнюється пацієнтом особисто.

33. Строк зберігання форми N 167-2/о після зняття хворого з обліку 10 років.

34. У разі ведення форми N 167-2/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі ті дані, які містяться на затвердженому паперовому носії.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос