Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

Национальный банк
Постановление от 16.07.2012 № 304
действует с 20.08.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.07.2012

м. Київ

N 304

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2012 р. за N 1316/21628

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

 

Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова "банків та їх підрозділів" замінити словами "банків, філій іноземних банків та їх підрозділів".

1.2. У другому реченні абзацу третього пункту 1.3 цифри "2.4, 2.6 - 2.8, 2.10, 2.15" замінити цифрами "2.3, 2.5 - 2.7, 2.9, 2.14".

2. У главі 2:

2.1. В абзацах сьомому та восьмому пункту 2.1 слова "територіальними управліннями Національного банку" замінити словами "валютними підрозділами".

2.2. Пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.16 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.15.

2.3. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Письмове доручення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними посадових осіб Департаменту, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом (далі - керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за рішенням Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження. Проведення позапланових виїзних перевірок валютними підрозділами [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] обов'язково попередньо узгоджується з Департаментом.

Розпорядження Голови Національного банку або вповноважених ним посадових осіб Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);

інше (у разі потреби).

Письмове доручення начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ним посадових осіб територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво валютним підрозділом, є підставою для проведення валютним підрозділом позапланової виїзної перевірки [крім позапланових перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] та надається відповідно до розпорядження Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом.

Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за рішенням Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або вповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіальних управлінь Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютними підрозділами, яке оформляється у формі доручення. Валютні підрозділи проводять такі перевірки без узгодження з Департаментом.

Письмове доручення Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, директора Департаменту є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.

Письмове доручення начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ним посадових осіб територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво валютним підрозділом, є підставою для проведення валютним підрозділом позапланової виїзної перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій та надається відповідно до розпорядження Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або уповноважених ними посадових осіб Національного банку, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом".

2.4. Абзац перший пункту 2.12 після літери "У" доповнити словом "письмовому".

2.5. У пункті 2.13:

після слова "доручення" доповнити словом "(розпорядження)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Керівник робочої групи (уповноважений працівник) у разі проведення виїзної перевірки з питань дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій підрозділом (структурною одиницею підрозділу) банку (фінансової установи), в якому не передбачена посада керівника, подає оригінал доручення на проведення виїзної перевірки касиру або іншому працівнику такого підрозділу (структурної одиниці підрозділу), що перевіряється (далі - касир відділення)".

2.6. В абзаці п'ятому пункту 2.14 слова "територіальними управліннями Національного банку" замінити словами "валютними підрозділами".

3. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.4. Члени робочої групи або вповноважений працівник (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи) розпочинають проведення виїзної перевірки з пред'явлення доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) керівнику банку (фінансової установи) або касиру відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення).

Банк (фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за наявності в уповноважених працівників (працівника) доручення (розпорядження) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) допустити уповноважених працівників (працівника) до проведення виїзної перевірки".

4. Підпункт "а" пункту 4.9 глави 4 після слова "доручення" доповнити словом "(розпорядження)".

5. У главі 7:

5.1. У пункті 7.6:

абзац перший після слів "керівником банку (фінансової установи)" доповнити словами та цифрами "або касиром відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)";

абзац другий після слів "Керівник банку" доповнити словами "або касир відділення";

перше та друге речення абзацу третього після слів "керівник банку (фінансової установи)" доповнити словами та цифрами "або касир відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)".

5.2. Абзац перший пункту 7.7 після слів "керівник банку (фінансової установи)" у всіх відмінках доповнити словами та цифрами "або касир відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)" у відповідних відмінках.

5.3. Друге речення пункту 7.8 після слів "Другий - подається керівникові банку (фінансової установи)" доповнити словами та цифрами "або касиру відділення (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення)", а після слів та цифр "Другий примірник акта подано "___" ____________ 20__ р. керівникові банку (фінансової установи)" доповнити словами та цифрами "або касиру відділення - у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.13 глави 2 цього Положення".

6. Абзац третій пункту 8.4 глави 8 виключити.

7. У главі 9:

7.1. У першому реченні абзацу першого пункту 9.1 слова "територіальними управліннями Національного банку" замінити словами "валютними підрозділами".

7.2. У пункті 9.5 слова "територіальним управлінням Національного банку" замінити словами "валютним підрозділом".

 

Директор Департаменту
контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

Н. О. Пасенова

Опрос