Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил выдачи Сертификатов пригодности относительно шума на местности гражданских воздушных судов Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ, Правила от 10.07.2012 № 401
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2012

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2012 р. за N 1306/21618

Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 17 січня 2014 року N 27)

Відповідно до підпункту 211 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398, статті 44 Повітряного кодексу України та з метою підвищення рівня безпеки при виконанні польотів повітряними суднами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома всіх зацікавлених підприємств, установ і організацій цивільної авіації України.

3. Затверджені цим наказом Правила не скасовують та не припиняють дію сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості, виданих в установленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації до набрання чинності цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби від 05.10.2005 N 740 "Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за N 1240/11520.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та природних
ресурсів України

М. В. Злочевський

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

Правила
видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок видачі, заміни та втрати чинності сертифікатами придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (далі - Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості).

1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для всіх власників і експлуатантів повітряних суден (далі - ПС), які зареєстровані в Україні, незалежно від форм власності та відомчої належності.

II. Визначення та скорочення

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

власник ПС - юридична або фізична особа, право власності на повітряне судно якої підтверджене відповідними документами;

державний інспектор з авіаційного нагляду - особа, яка має вищу спеціальну освіту, пройшла спеціальну підготовку і має досвід практичної роботи за відповідним напрямом не менше трьох років та повноваження проводити інспектування;

заявка на видачу Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості (далі - Заявка) - офіційне звернення заявника у відповідній формі до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації для одержання Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості;

заявник - власник або експлуатант ПС, який надав Заявку;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації ПС;

максимальна маса повітряного судна - найбільші величини злітної маси ПС, що приймались при сертифікації типу ПС та зазначені у Сертифікаті типу щодо шуму на місцевості;

перелік даних Сертифіката типу щодо шуму на місцевості - невід'ємна частина Сертифіката типу ПС, яка містить інформацію про типову конструкцію зразка ПС, експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної придатності зразка ПС та вимог щодо охорони довкілля;

Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості - документ, що засвідчує відповідність ПС України Стандарту ІКАО (Додаток 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію).

III. Загальні вимоги до Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

3.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості, зразок якого наведено у додатку 1 до цих Правил, видається заявнику ПС, яке внесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, має чинний Сертифікат льотної придатності або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу, а також має чинний в Україні Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або для якого в переліку даних Сертифіката типу щодо шуму на місцевості чи в експлуатаційній документації наведено відповідні дані щодо шуму на місцевості.

3.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості повинен знаходитися під час польоту на борту ПС. Заміна оригінала на копію забороняється.

IV. Умови видачі Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

4.1. Розгляд Заявки, зразок якої наведено у додатку 2 до цих Правил, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

4.2. Заявка з незаповненими позиціями та з виправленнями не приймається.

4.3. Заявка та документи, що подаються до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації, повинні бути виконані державною мовою. Допускається подання заявок шляхом завірених в установленому порядку копій. Посилання на реквізити документів виконуються мовою оригіналу документа.

4.4. Заявка надсилається на офіційному бланку заявника (для юридичних осіб), без наявності бланка за формою, визначеною додатком 2 до цих Правил (для фізичних осіб), за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації і повинна включати:

для нового ПС:

а) номер Сертифіката типу щодо шуму на місцевості, що підтверджує відповідність ПС схваленій типовій конструкції ПС, або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу;

б) інформацію щодо шуму на місцевості, яка вказана:

у Сертифікаті типу ПС, або

у Керівництві з льотної експлуатації (далі - КЛЕ), або

у документах EASA, FAA та інших документах стосовно шуму на місцевості;

в) якщо в КЛЕ ПС є розділ характеристик щодо шуму на місцевості, то заявник повинен додати до Заявки копію цих сторінок;

для ПС, що було в експлуатації:

а) номер Сертифіката типу авіаційної техніки, що підтверджує відповідність ПС схваленій типовій конструкції, або дозвіл на виконання польотів, виданий центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації за умови позитивного висновку зазначеного органу;

б) інформацію щодо шуму на місцевості, яка вказана:

у Сертифікаті типу ПС, або

у КЛЕ, або

у чинному в Україні Сертифікаті типу щодо шуму на місцевості, або

у документах EASA, FAA та інших документах стосовно шуму на місцевості;

в) якщо в КЛЕ ПС є розділ характеристик щодо шуму на місцевості, то заявник повинен додати до Заявки копію цих сторінок;

г) записи про ПС, що стосуються встановлених стандартів технічного обслуговування, виробництва, модифікацій.

Строк надання Заявки та матеріалів для нового ПС, що зазначені в цьому пункті, не повинен перевищувати 60 днів до пред'явлення ПС центральному органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

4.5. Заявка повинна бути підписана заявником або уповноваженою ним особою. Підписи повинні бути завірені печаткою (для юридичних осіб). У всіх випадках зазначаються посада та прізвище особи, яка підписала документ, та дата підписання.

4.6. Заявка розглядається протягом 20 днів з дня її одержання. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації має право вимагати додаткові документи для визначення технічного стану ПС. Строк розгляду Заявки в такому разі може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

4.7. У разі невиконання вимог цих Правил центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повинен у двадцятиденний строк повідомити заявника про відмову у розгляді Заявки.

4.8. У разі позитивного результату розгляду Заявки центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повинен у двадцятиденний строк видати заявнику Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості.

Видача заявнику Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості здійснюється за умови сплати державних зборів відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889).

4.9. Заявка, недоліки якої не усунені протягом 30 днів, не підлягає розгляду центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

4.10. Повторне подання Заявки здійснюється відповідно до вимог цього розділу.

4.11. Заявник, який подав Заявку, повинен забезпечити доступ до ПС державному інспектору з авіаційного нагляду за запитом центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

4.12. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації видає Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості після інспектування ПС з метою визначення льотної придатності, при якому перевіряються усі дані, які надані в Заявці.

4.13. Зміни до Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості можуть бути внесені тільки центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації шляхом подання Заявки згідно з порядком, визначеним у цьому розділі.

V. Строки дії Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

5.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості надається на необмежений період та є чинним за таких умов:

відповідності вимогам Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

якщо ПС внесено у Державний реєстр цивільних повітряних суден України;

якщо не змінено тип двигуна або повітряного гвинта відповідно до Сертифіката типу ПС, що призвело до зміни рівня шуму на місцевості.

У разі псування, зношення або втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості видача нового документа проводиться відповідно до вимог розділу IV цих Правил. У разі втрати Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості заявнику необхідно надати результати службового розслідування (для юридичних осіб).

5.2. При зміні експлуатанта або власника ПС, у разі якщо запис про державну реєстрацію ПС залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості повинен передаватися разом з ПС.

VI. Втрата чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості

6.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості втрачає чинність у разі:

виключення ПС з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, при цьому центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації повідомляє власника або експлуатанта ПС про втрату чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості;

конструктивних та інших змін ПС, які впливають на рівень шуму на місцевості.

6.2. Після втрати чинності Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості власник або експлуатант ПС повинен припинити польоти та передати Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості в триденний строк до центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації.

Видача нового Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості проводиться відповідно до вимог розділу IV цих Правил.

6.3. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості, який було повернено, підлягає знищенню.

6.4. Облікові дані ПС щодо шуму на місцевості (Заявка, копія Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості) зберігаються протягом шести років після виключення ПС з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

6.5. Облік Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань цивільної авіації.

 

Директор Департаменту
політики розвитку інфраструктури
транспорту та туризму

О. Баранов

 

 

 

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ
СЕРТИФІКАТА ПРИДАТНОСТІ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

1

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна

 

2

Виготовлювач

 

3

Позначення повітряного судна виготовлювачем

 

4

Серійний номер повітряного судна

 

5

Дата виготовлення повітряного судна

 

6

Сертифікат типу щодо шуму на місцевості або еквівалентний документ, який визнає рівень шуму повітряного судна (якщо рівень шуму визначається експлуатаційним документом, то додається копія цього документа)

 

7

Номер розділу Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

 

8

Максимальна вага повітряного судна під час зльоту

 

9

Максимальна вага повітряного судна під час посадки

 

10

Тип і серія маршового двигуна

 

11

Тип і серія повітряного гвинта (ротора)

 

До заявки додаються такі документи:

Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є достовірною.

З Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури від 10 липня 2012 року N 401, ознайомлений

Підпис заявника

__________________
(прізвище)

Посада

 

 

М. П.

Дата

 


____________

Опрос