Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения, учета и эксплуатации мебели, инвентаря и предметов хозяйственного назначения и норм их обеспечения и эксплуатации в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 27.07.2012 № 1118/5
редакция действует с 26.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2012

м. Київ

N 1118/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2012 р. за N 1274/21586

Про затвердження Порядку забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення та норм їх забезпечення і експлуатації в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 15 грудня 2016 року N 3678/5
,
від 12 травня 2020 року N 1625/5

Відповідно до статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 11 Закону України "Про попереднє ув'язнення", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції" та з метою впорядкування забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5)

1.2. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення слідчого ізолятора.

1.3. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправного центру.

1.4. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

1.5. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.

1.6. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії середнього рівня безпеки.

1.7. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії максимального рівня безпеки.

1.8. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення спеціальної виховної установи.

1.9. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення лікувального закладу.

1.10. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення будинку дитини.

1.11. Норму забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення арештного дому.

2. Голові Державної пенітенціарної служби України (Лісіцков О. В.) довести цей наказ до відома начальників територіальних органів ДПтС України, начальників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 06 травня 2000 року N 84 "Про введення в дію норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2000 року за N 310/4531 (зі змінами).

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-майора внутрішньої служби Дуку О. О. і департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпечення (Пудак В. А.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

Порядок
забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5)

1. Забезпечення установ виконання покарань і слідчих ізоляторів меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення здійснюється відповідно до норм належності майна згідно з номенклатурою та строками експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України (додаток 1) та відображається в табелі належності меблів, інвентарю та предметів господарчого призначення, що затверджується начальником міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань (додаток 2), виходячи з норм належності і штатної чисельності приміщень.

(абзац перший пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Мінстерства юстиції України від 12.05.2020 р. N 1625/5)

Витяги з табеля належності меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення (далі - інвентарне майно) повинні знаходитись у приміщеннях, де експлуатується дане майно.

2. У міжрегіональних територіальних органах Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань призначаються відповідальні особи, які забезпечують контроль за належною експлуатацією інвентарного майна, що перебуває в користуванні, його утриманням і своєчасним ремонтом.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5
,
у редакції наказу Мінстерства
 юстиції України від 12.05.2020 р. N 1625/5)

В установах виконання покарань і слідчих ізоляторах призначаються відповідальні особи, які здійснюють контроль та безпосередньо відповідають за належну експлуатацію інвентарного майна, що перебуває в користуванні, його утримання і своєчасний ремонт.

3. Вибракування і списання інвентарного майна здійснюються постійно діючою інвентаризаційною комісією установи (далі - комісія), призначеною наказом керівника, та відбувається один раз на рік, у день інвентаризації. Майно зі строком експлуатації більше 1 року 6 місяців, видане вперше в користування, списанню протягом першого року експлуатації не підлягає.

4. Комісія проводить огляд інвентарного майна для складання акта про його списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встановлює можливість або неможливість його відновлення і подальшого використання в установі та вносить пропозиції про ремонт або списання зазначеного майна.

5. Інвентарне майно, що підлягає вибракуванню і списанню, вилучається призначеною відповідальною особою на підставі рішення комісії і зберігається в окремих приміщеннях. Зберігання майна, що стало не придатним до експлуатації, разом з новим забороняється.

6. При визначенні вартості майна, яке втрачено, стало не придатним для подальшої експлуатації або якого не вистачає згідно з табелем належності меблів, інвентарю та предметів господарчого призначення ураховується фактичне зношення цього майна залежно від тривалості експлуатації. Якщо немає можливості встановити дату первинної видачі майна в користування, то тривалість його експлуатації обчислюється:

для втраченого (якого не вистачає) майна - від дати останньої видачі такого майна в експлуатацію;

для не придатного до експлуатації майна, яке не вислужило встановлених строків експлуатації, - від дати найдавнішої видачі такого майна в експлуатацію.

7. Інвентарне майно, строки експлуатації якого закінчились, але воно придатне до подальшого використання, з обліку не списується і перебуває в експлуатації до повного зношення.

8. Ремонт інвентарного майна забезпечується установами виконання покарань і слідчими ізоляторами. У разі неможливості проведення ремонту власними силами і засобами за рішенням керівника дозволяється здавати майно в ремонт в інші підприємства, установи, організації за рахунок коштів установ виконання покарань або слідчих ізоляторів.

9. Інвентарне майно, строк експлуатації якого закінчився і воно не придатне для подальшого використання, списується з обліку рішенням комісії за актом, що затверджується начальником міжрегіонального територіального органу Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань відповідно до чинного законодавства. Списані предмети розбираються, придатні деталі використовуються як ремонтний матеріал, непридатні металеві деталі здаються в металобрухт, скляні - знищуються, дерев'яні - використовуються як дрова, тканини використовуються як ганчір'я. Комісія здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із металу, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5,
від 12.05.2020 р. N 1625/5)

10. Інвентарне майно, що знаходиться в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, незалежно від часу отримання підлягає обліку за строками експлуатації. При видачі майна зі складу в користування установи виконання покарань чи слідчого ізолятора на кожному отриманому предметі проставляється напис (тавро), де зазначаються час його видачі в користування (місяць, рік) і найменування установи виконання покарання чи слідчого ізолятора. У кожному приміщенні складається та вивішується опис майна із позначенням відповідальної за його експлуатацію особи.

11. Видавати майно іншим юридичним або фізичним особам в тимчасове чи постійне користування забороняється.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України

N
з/п

Найменування предметів

Строк експлуатації (років)

1

2

3

 

I. МЕБЛІ ТА ІНВЕНТАР

 

1.1

Кафедра-трибуна

10

1.2

Килим або м'яке покриття на підлогу

8

1.3

Килимок гумовий

5

1.4

Килимок настінний

12

1.5

Килимок приліжковий

8

1.6

Крісло робоче поворотне

5

1.7

Крісло м'яке поворотне

5

1.8

Крісло для відпочинку м'яке

6

1.9

Крісло жорстке

10

1.10

Диван розкладний м'який

6

1.11

Крісло перукарське

10

1.12

Кушетка медична

8

1.13

Лава

5

1.14

Лампа настільна

10

1.15

Ліжко дитяче

10

1.16

Ліжко з дерев'яними спинками

10

1.17

Ліжко металеве

10

1.18

Ліжко металеве відкидне

15

1.19

Ліжко одноярусне

15

1.20

Підставка для чищення взуття

10

1.21

Підставка під бак для води

12

1.22

Підставка під взуття

10

1.23

Полиця настінна для туалетних речей

10

1.24

Світильник на стелю

12

1.25

Стелажі різного призначення

10

1.26

Стенд-вітрина

15

1.27

Стіл для засідань

10

1.28

Стіл аудиторний

10

1.29

Стіл виробничий

10

1.30

Стіл для апаратури

12

1.31

Стіл для прасування

10

1.32

Стіл журнальний

20

1.33

Стіл картотечний

12

1.34

Стіл під прибор для води

15

1.35

Стіл приставний

10

1.36

Стіл для телефону

10

1.37

Стіл прямокутний

15

1.38

Стіл обідній і 4 стільці

6

1.39

Стіл обідній 6- або 10-місний з 2 лавами

8

1.40

Столи однотумбовий, двотумбовий

15

1.41

Стіл-тумба кухонний

8

1.42

Стілець напівм'який

6

1.43

Секція з шухлядами приставна

8

1.44

Секція з шухлядами навісна

8

1.45

Табурет

5

1.46

Табурет чоботаря

10

1.47

Термометр

2

1.48

Тумба для сидіння

20

1.49

Тумба під телевізор, аудіо-, відеоапаратуру

10

1.50

Тумбочка приліжкова

8

1.51

Тумбочка медична

8

1.52

Шафа комбінована

15

1.53

Шафа бібліотечна

18

1.54

Шафа-вітрина

15

1.55

Шафа господарча

15

1.56

Шафа для одягу

15

1.57

Шафа для одягу із секціями

15

1.58

Шафа для картотек

15

1.59

Шафа для книжок

15

1.60

Шафа металева

до зносу

1.61

Шафа настінна

10

1.62

Шафа-роздягальня

15

1.63

Шафа-стелаж для фотоматеріалів

12

1.64

Прибор для води

1

1.65

Бак для питної води з кухлем і тазом

3

1.66

Бачок (або урна) для харчових відходів

2

1.67

Урна для сміття

2

1.68

Вішалка настінна на 1 - 2, 3 - 5 або 20 гачків, для рушників

10

1.69

Вішалка настінна або така, що ставиться на підлогу

15

1.70

Годинник настінний

10

1.71

Гучномовець

3

1.72

Дзеркало настінне

10

1.73

Занавіски (фіранки) з карнизом

10

1.74

Світлозахисні занавіски (штори) з карнизом

10

1.75

Кабіна типова для короткострокових побачень

15

1.76

Канапа жорстка

10

 

II. САНТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

2.1

Кран водорозбірний зі змішувачем

10

2.2

Кран водорозбірний

10

2.3

Пісуар

15

2.4

Рукомийник

до зносу

2.5

Умивальник

10

2.6

Унітаз (вічко)

15

2.7

Біде (для жінок)

15

2.8

Кабіна з піддоном душова

20

2.9

Туалетна кабіна

20

2.10

Мийка двокамерна металева

15

2.11

Ванна для миття ніг

15

Примітки:

1. Строки експлуатації меблів та інвентарю, які не увійшли в номенклатуру, але перебувають у користуванні, вираховуються відповідно до тотожних найменувань, перелічених у цій номенклатурі.

2. Належність технологічного устаткування, інвентарю та приладів для лазне-прального комплексу, їдальні, крамниці, продовольчого складу та овочесховища передбачається відповідними нормативними документами.

3. Комплект інвентарю для прибирання приміщень (урна для сміття, оцинкований таз або відро, віник, совок) береться з розрахунку два комплекти на сто осіб або один комплект на камеру.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5,
від 12.05.2020 р. N 1625/5)

 

ТАБЕЛЬ
належності меблів, інвентарю та предметів господарчого призначення

N
з/п

Найменування приміщень, устаткування, реманенту та майна

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник служби ресурсного забезпечення

________________
(підпис)

 

___________________________
(П. І. Б.)

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 15.12.2016 р. N 3678/5,
від 12.05.2020 р. N 1625/5)

Опрос