Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 02.07.2012 № 1
редакция действует с 04.06.2022

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.07.2012

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1273/21585

Про затвердження Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29 грудня 2012 року N 35
,
 від 12 лютого 2013 року N 11
,
 від 28 лютого 2013 року N 14
,
від 29 травня 2014 року N 39
,
 від 15 липня 2014 року N 52
,
 від 21 вересня 2015 року N 176
,
 від 12 вересня 2016 року N 1810
,
від 17 серпня 2017 року N 3626
,
від 1 березня 2018 року N 615
(яке діє до втрати чинності
Законом України
 "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
),
від 11 лютого 2019 року N 308
,
від 15 серпня 2019 року N 2079
(зміни, внесені пунктом 1 рішення виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15 серпня 2019 року N 2079, застосовуються учасниками Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб під час розрахунку регулярного збору
 у вигляді диференційованого збору, починаючи з
III кварталу 2019 року),
від 17 листопада 2020 року N 1965
,
від 20 травня 2021 року N 496
,
від 11 листопада 2021 року N 1137
(зміни, внесені пунктом 1 рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 11 листопада 2021 року N 1137, застосовуються
учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час розрахунку регулярного збору
 у вигляді диференційованого збору починаючи з
IV кварталу 2021 року),
від 26 квітня 2022 року N 267

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 січня 2002 року N 1 "Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2002 року за N 118/6406 (із змінами).

3. Бухгалтерії разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення
про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) і визначає порядок розрахунку, нарахування і сплати банками зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

абзац другий пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 20.05.2021 р. N 496)

абзац третій пункту 2 розділу І виключено

(абзац третій пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176
,
виключено згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 20.05.2021 р. N 496,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52
,
 від 21.09.2015 р. N 176)

учасник Фонду - банк, який отримав банківську ліцензію, на підставі якої банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг.

Терміни "вклад" і "вкладник" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20.05.2021 р. N 496)

3. Це Положення встановлює порядок визначення бази нарахування зборів, їх суми, порядок їх сплати, а також порядок розрахунку диференційованих зборів.

(пункт 3 розділу I у редакції рішення виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 17.08.2017 р. N 3626)

4. Дія цього Положення поширюється на всіх учасників Фонду, які відповідно до статті 17 Закону зобов'язані сплачувати збори до Фонду.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

II. Порядок розрахунку, нарахування та сплати початкового збору

1. Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку, крім випадків, передбачених законом.

2. Протягом десяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії учасник Фонду надає розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок початкового збору), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Розрахована сума початкового збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

Розрахунок початкового збору подається в паперовому вигляді і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.

Якщо останній день строку подання розрахунку початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

3. Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Якщо останній день строку сплати початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

4. Учасник Фонду, створений в результаті реорганізації, звільняється від сплати початкового збору в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися, та набуває усіх прав і обов'язків щодо участі у Фонді.

5. Перехідний банк звільняється від сплати початкового збору до Фонду.

III. Порядок розрахунку, нарахування та сплати регулярного збору за базовою річною ставкою

1. Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.

2. База нарахування для розрахунку регулярного збору (далі - база нарахування) визначається як середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

3. Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

4. База нарахування обчислюється окремо за вкладами в національній валюті та вкладами в іноземній валюті.

4.1. База нарахування за вкладами в національній валюті обчислюється за такою формулою:

 

n

 

 

 

Si

 

i=1

 

Бг =

_________,

 

      n

де Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;

Si - сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті станом на на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;

(абзац четвертий підпункту 4.1 пункту 4 розділу ІІІ із змінами,
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

i - день у розрахунковому періоді;

n - кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Розрахована база нарахування за вкладами в національній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

4.2. База нарахування за вкладами в іноземній валюті обчислюється за такою формулою:

 

n

 

 

 

Li

 

i=1

 

Бв =

_________,

 

      n

де Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;

Li - сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті станом на на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;

(абзац четвертий підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

i - день у розрахунковому періоді;

n - кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті визначаються в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Розрахована база нарахування за вкладами в іноземній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

5. Регулярний збір за звітний квартал обчислюється за такою формулою:

 

 

(Бг х С1 + Бв х С2)

 

 

РЗ

=

_____________________

х

n,

 

 

К

 

 

де РЗ - сума регулярного збору за звітний квартал;

Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;

Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;

С1 - базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках;

С2 - базова ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках;

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

К - кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

6. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок регулярного збору), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 червня 2020 року N 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за N 831/35114.

(абзац третій пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.11.2020 р. N 1965)

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання розрахунку регулярного збору до Фонду.

(пункт 6 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

7. Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

(абзац перший пункту 7 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

Абзац другий пункту 7 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду.

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов'язаний у день прийняття зазначеного рішення здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

У цьому випадку розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації.

(абзац другий пункту 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Банк зобов'язаний протягом 15 календарних днів після запровадження процедури ліквідації надати розрахунок регулярного збору за розрахунковий період та сплатити збір.

(абзац третій пункту 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

9. Для новостворених банків першим розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня одержання банківської ліцензії до дня закінчення звітного календарного кварталу, в якому така ліцензія була отримана.

У разі відсутності у новоствореного банку залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними розрахунок регулярного збору подається відповідно до пункту 6 цього розділу.

10. При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків учасника, що реорганізувався. Правонаступник - учасник Фонду повинен здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

При обчисленні бази нарахування за розрахунковий період правонаступник повинен врахувати щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними учасника Фонду, що реорганізувався.

11. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.

У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, статусу перехідного такий банк зобов'язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.

(пункт 11 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 21.09.2015 р. N 176)

12. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії у банку, що припиняє свою діяльність у порядку, передбаченому статтею 2 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", такий банк зобов'язаний розрахувати, нарахувати регулярний збір до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню відкликання банківської ліцензії, та сплатити його до Фонду у день такого відкликання.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 12 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.03.2018 р. N 615,
яке діє до втрати чинності
Законом України
 "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
)

IV. Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду

1. Розрахунок розміру регулярного збору у формі диференційованого збору (далі - диференційований збір) проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

Ступінь ризику - числовий показник рівня ризику учасника Фонду.

Ступінь ризику визначається з урахуванням категорії банку, рівня ризику та загального балу, розрахованого на підставі визначених Фондом показників, які характеризують індикатори.

Перелік індикаторів, складові показників, які використовуються для їх розрахунку визначені у таблицях 1, 2 додатка 4.

Алгоритм розрахунку та порогові значення кількісних індикаторів, бали за якісними та кількісними індикаторами розробляються відповідно до цього Положення та затверджуються окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду.

2. Учасник Фонду щоквартально самостійно визначає рівень ризику станом на перше число місяця наступного за звітним кварталом.

Для визначення рівня ризику учасник Фонду розраховує загальний бал по сумі кількісних та якісних індикаторів, що зважуються на вагові коефіцієнти в розрізі групи показників.

Кількісні індикатори характеризують:

рівень капіталу (індикатор: К1, К2);

якість активів (індикатор: ЯА1, ЯА2, ЯА3);

рівень ліквідності (індикатор: Л1, Л2, Л3);

ефективність діяльності (індикатор: Е1, Е2, Е3);

якість управління пасивами (індикатор: П1, П2).

Якісні індикатори характеризують дотримання банком вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, Фонду, виконання встановлених ними вимог та зобов'язань.

3. Віднесення банку до відповідної категорії за рівнем ризику та присвоєння відповідного ступеню ризику здійснюється учасником Фонду відповідно до матриці, визначеної у таблиці 3 додатка 4.

4. Ступінь ризику, визначений учасником Фонду, є власністю банку та надається Фонду.

Банк має право використовувати інформацію щодо ступеню ризику на власний розсуд.

5. Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал обчислюється учасником Фонду за такою формулою:

 

РЗД =

(Бг х С1 х СР + Бв х С2 х СР)
________________________________________
К

х n,

де:

РЗД - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.1 розділу III цього Положення;

Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.2 розділу III цього Положення;

С1 - річна базова ставка регулярного збору в національній валюті у відсотках;

С2 - річна базова ставка регулярного збору в іноземній валюті у відсотках;

СР - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній та іноземній валюті;

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

К - кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору у формі диференційованого збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

6. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору подається в електронному вигляді відповідно до встановлених Фондом правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

7. Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору здійснюється відповідно до пункту 7 розділу III цього Положення.

(Положення доповнено новим розділом IV згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12.02.2013 р. N 11,
 у зв'язку з цим розділи IV - V вважати відповідно розділами V, VI
,
розділ IV із змінами, внесеними згідно з рішеннями виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2013 р. N 14,
 від 15.07.2014 р. N 52,
від 12.09.2016 р. N 1810,
у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
  гарантування вкладів фізичних осіб від 17.08.2017 р. N 3626)

8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії у банку, що припиняє свою діяльність у порядку, передбаченому статтею 2 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", такий банк зобов'язаний розрахувати, нарахувати регулярний збір у вигляді диференційованого збору до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню відкликання банківської ліцензії, та сплатити його до Фонду у день такого відкликання.

(розділ ІV доповнено пунктом 8 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.03.2018 р. N 615,
яке діє до втрати чинності
Законом України
"Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
)

V. Порядок розрахунку, нарахування та сплати спеціального збору

1. Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду:

1) у разі настання умов, визначених частиною третьою статті 19 Закону:

зменшення мінімального обсягу коштів Фонду нижче 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом поточного кварталу;

ризик суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду;

2) з метою погашення залучених кредитів.

(пункт 1 розділу V у редакції рішень виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.05.2014 р. N 39
,
від 15.07.2014 р. N 52)

2. Запровадження спеціального збору, його розмір та строк сплати встановлюються рішенням виконавчої дирекції Фонду і затверджуються адміністративною радою Фонду.

Затверджене рішення протягом трьох робочих днів доводиться до відома учасників Фонду.

3. Учасник Фонду зобов'язаний здійснити сплату спеціального збору протягом строку, встановленого у рішенні виконавчої дирекції Фонду.

4. Загальний розмір спеціального збору, сплаченого учасником Фонду протягом року, не повинен перевищувати розміру регулярного збору з такого учасника Фонду, сплаченого ним за попередній рік.

5. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спеціального збору неплатоспроможним банком, та перехідний банк звільняються від сплати спеціального збору до Фонду.

(розділ V доповнено пунктом 5 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.05.2014 р. N 39
,
пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

VI. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду

1. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду здійснюється дистанційно та шляхом проведення перевірок виконання учасниками Фонду зобов'язань у зв'язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності сплати зборів шляхом звіряння сум зборів, що надійшли на рахунок Фонду, з даними звітів, наданих учасниками відповідно до цього Положення.

2. У разі несвоєчасної або неповної сплати зборів учасниками Фонду Фонд виставляє учаснику Фонду вимогу про сплату зборів та пені.

3. У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені Фонд має право звернутися до суду з позовом про стягнення з учасника Фонду своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені протягом одного місяця з дня сплати, встановленого Законом, Фонд має право звернутися до Національного банку України з вимогою про безспірне списання своєчасно несплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

VII. Порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду акціонерним товариством "Державний ощадний банк України"

1. До розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) протягом трьох років з дня набуття ним статусу учасника Фонду:

застосовуються норми розділів I, III, V і VI цього Положення з урахуванням особливостей, визначених цим розділом;

норми розділів II та IV цього Положення не застосовуються.

2. Початковий збір з Ощадбанку розраховується у розмірі одного відсотка від його регулятивного капіталу, визначеного станом на дату набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду.

3. Розрахована сума початкового збору з Ощадбанку округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

4. Ощадбанк протягом 80 календарних днів з дня набуття ним статусу учасника Фонду подає до Фонду розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті ним до Фонду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Ощадбанк подає розрахунок початкового збору у паперовій або електронній формі, завірений підписами керівника і головного бухгалтера та скріплений відбитком печатки банку (за наявності).

Якщо останній день строку подання Ощадбанком розрахунку початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання такого розрахунку вважається перший після нього робочий день.

5. Початковий збір сплачується Ощадбанком протягом 90 календарних днів з дня набуття ним статусу учасника Фонду.

(Положення доповнено розділом VII згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 26.04.2022 р. N 267)

 

Заступник головного бухгалтера

Ю. О. Малахова

 

Найменування банку

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

Дата подання розрахунку

 


 

 

 


Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Дата видачі та номер ліцензії

Сума зареєстрованого статутного капіталу банку, грн

Сума початкового збору, грн

1

2

3

 

 

 

Керівник банку

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

м. п.

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.09.2015 р. N 176)

 

Найменування учасника Фонду

 


Код за ЄДРПОУ

 

 

Дата подання розрахунку

 


 

 

 


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
за _________ квартал _________ року

База нарахування*, грн

Річна базова ставка збору, %

Кількість календарних днів у звітному кварталі

Кількість календарних днів у поточному році

Сума регулярного збору, грн

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Таблиця
щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними

Дата в розрахунковому періоді

Сума залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними, грн

національна валюта

іноземна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за розрахунковий період:

 

 

Керівник банку

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

м. п.

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

 

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за ___ квартал ____ року

____________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

(Положення доповнено додатком 3 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12.02.2013 р. N 11)

 

Таблиця 1

Перелік кількісних індикаторів

N
з/п

Індикатор

Групи показників

1

 

Капітал (вага - 5 %)

1.1

К1

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) відповідно до вимог Національного банку України.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2

К2

Показник співвідношення статутного капіталу банку до регулятивного капіталу - визначається як співвідношення статутного капіталу банку до регулятивного капіталу.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

2

 

Якість активів (вага - 50 %)

2.1

ЯА1

Показник частки недоходних активів в сукупних активах - співвідношення активів, що включають дебіторську заборгованість, нараховані відсотки, прострочену заборгованість за кредитами, що надані клієнтам, у тому числі банкам (до розрахунку включаються також кошти, що розміщені в банках, які визнані банкротами або ліквідуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), майно, яке перейшло у власність банку як заставодержателя, основні засоби (крім інвестиційної нерухомості) до загальних активів банку.

2.2

ЯА2

Показник покриття резервами простроченої заборгованості за кредитами, що надані клієнтам, - співвідношення резервів, сформованих банком під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, до цієї простроченої заборгованості.

2.3

ЯА3

Показник частки цінних паперів (крім державних цінних паперів, у тому числі депозитних сертифікатів Національного банку України) - співвідношення цінних паперів банку (крім державних цінних паперів, у тому числі депозитних сертифікатів Національного банку України) до загальних активів.

3

 

Ліквідність (вага - 20 %)

3.1

Л1

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRВВ) та в іноземній валюті (LCRІВ) відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Розрахунок складових показника здійснюється на підставі нормативно-правових актів Національного банку України.

3.2

Л2

Показник ліквідних активів в сукупних активах - співвідношення ліквідних активів (кошти в касі, кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України, коррахунки в інших банках, необтяжені державні цінні папери (у тому числі депозитні сертифікати Національного банку України)) до сукупних активів.

3.3

Л3

Показник швидкої ліквідності - співвідношення ліквідних активів (кошти в касі, кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України, активне сальдо за коштами на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках (за виключенням коштів, що розміщені в банках, які визнані банкротами або ліквідуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), активне сальдо за коштами "овернайт", необтяжені державні цінні папери, в тому числі депозитні сертифікати Національного банку України), до коштів на вимогу (кошти фізичних, та юридичних осіб, у тому числі банків (пасивне сальдо за коштами на кореспондентських рахунках інших банків)).

4

 

Ефективність діяльності (вага - 20 %)

4.1

Е1

Показник ефективності діяльності - співвідношення загальних адміністративних витрат до чистого операційного доходу.

4.2

Е2

Чиста процентна маржа - співвідношення чистого процентного доходу банку до чистих активів.

4.3

Е3

Показник витрат до доходів банку - співвідношення сукупних витрат банку до сукупних доходів.

5

 

Якість управління пасивами (вага - 5 %)

5.1

П1

Розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб. Середньозважена процентна ставка за залученими вкладами фізичних осіб розраховується на основі даних статистичної звітності, що визначена нормативно-правовим актом Національного банку України щодо правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, окремо по вкладах в національній та іноземній валютах за звітний квартал.

5.2

П2

Співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів (ощадність банку).
Ощадність банку розраховується у відсотках як співвідношення середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб до середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку пасивів банку за останні 90 календарних днів поспіль.
Перелік балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб та пасивів банку визначається відповідно до алгоритму розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку, зазначеного у
методиці Національного банку України щодо розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні.

Таблиця 2

Перелік якісних індикаторів (20 % загального балу)

N

Перелік якісних індикаторів

1

Застосування Національним банком України до банку заходів впливу (крім письмового застереження) та наявність станом на останній робочий день звітного кварталу діючих рішень Національного банку України про обмеження, зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій, про заборону банку надавати бланкові кредити, про віднесення банку до категорії проблемних, діючої письмової угоди Національного банку України з банком (як заходу впливу).

2

Позицію виключено

3

Банк забезпечує своєчасне та в повному обсязі виконання своїх фінансових зобов'язань перед Національним банком України.

4

Банком виконуються наявні план заходів та/або програма капіталізації та/або план приведення значення нормативів кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами у відповідність із вимогами Національного банку України та/або інші вимоги Національного банку України щодо усунення порушень вимог банківського законодавства, виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених такому банку, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності.

5

До банку не застосовані адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Таблиця 3

Визначення ступеню ризику учасника Фонду
(ранжування банків залежно від загального балу та віднесення до відповідної категорії банків, присвоєння відповідного ступеню ризику)

(Положення доповнено додатком 4 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 17.08.2017 р. N 3626
,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.02.2019 р. N 308
,
від 15.08.2019 р. N 2079,
зміни, внесені пунктом 1 рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 15.08.2019 р. N 2079, застосовуються
 учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під час розрахунку регулярного
 збору у вигляді диференційованого збору, починаючи з
III кварталу 2019 р.,
від 11.11.2021 р. N 1137,
зміни, внесені пунктом 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування
 вкладів фізичних осіб від 11.11.2021 р. N 1137, застосовуються учасниками Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб під час розрахунку регулярного збору
 у вигляді диференційованого збору починаючи з
IV кварталу 2021 р.,
від 26.04.2022 р. N 267)

 

РОЗРАХУНОК
суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акціонерним товариством "Державний ощадний банк України"

Код за ЄДРПОУ

 

Дата подання розрахунку

 


 

 


Керівник банку

________________
(підпис)

_________________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

_________________
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

м. п. (за наявності)

 

 

(Положення доповнено додатком 5 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 26.04.2022 р. N 267)

____________

Опрос