Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке расчета, начисления и уплаты сборов в Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 02.07.2012 № 1
редакция действует с 29.10.2016

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.07.2012

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1273/21585

Про затвердження Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29 грудня 2012 року N 35
,
 від 12 лютого 2013 року N 11
,
 від 28 лютого 2013 року N 14
,
від 29 травня 2014 року N 39
,
 від 15 липня 2014 року N 52
,
 від 21 вересня 2015 року N 176
,
 від 12 вересня 2016 року N 1810

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, пункту 13 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 січня 2002 року N 1 "Про затвердження Положення про порядок нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2002 року за N 118/6406 (із змінами).

3. Бухгалтерії разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення
про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) і визначає порядок розрахунку, нарахування і сплати банками зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

(абзац третій пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

(абзац четвертий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52
,
 від 21.09.2015 р. N 176)

учасник Фонду - банк, який отримав банківську ліцензію, на підставі якої банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг.

3. Це Положення встановлює порядок визначення бази нарахування зборів та їх суми, розрахункового періоду їх сплати.

4. Дія цього Положення поширюється на всіх учасників Фонду, які відповідно до статті 17 Закону зобов'язані сплачувати збори до Фонду.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

II. Порядок розрахунку, нарахування та сплати початкового збору

1. Розмір початкового збору становить 1 відсоток від статутного капіталу банку, крім випадків, передбачених законом.

2. Протягом десяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії учасник Фонду надає розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок початкового збору), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Розрахована сума початкового збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

Розрахунок початкового збору подається в паперовому вигляді і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку.

Якщо останній день строку подання розрахунку початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

3. Початковий збір сплачується протягом тридцяти календарних днів з дати видачі банківської ліцензії.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Якщо останній день строку сплати початкового збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

4. Учасник Фонду, створений в результаті реорганізації, звільняється від сплати початкового збору в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися, та набуває усіх прав і обов'язків щодо участі у Фонді.

5. Перехідний банк звільняється від сплати початкового збору до Фонду.

III. Порядок розрахунку, нарахування та сплати регулярного збору за базовою річною ставкою

1. Розрахунок та нарахування регулярного збору здійснюються учасниками Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування за вкладами в іноземній валюті.

2. База нарахування для розрахунку регулярного збору (далі - база нарахування) визначається як середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 29.12.2012 р. N 35)

3. Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного року.

4. База нарахування обчислюється окремо за вкладами в національній валюті та вкладами в іноземній валюті.

4.1. База нарахування за вкладами в національній валюті обчислюється за такою формулою:

 

n

 

 

е 

Si

 

i=1

 

Бг =

_________,

 

      n

де Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;

Si - сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті станом на на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;

(абзац четвертий підпункту 4.1 пункту 4 розділу ІІІ із змінами,
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

i - день у розрахунковому періоді;

n - кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Розрахована база нарахування за вкладами в національній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

4.2. База нарахування за вкладами в іноземній валюті обчислюється за такою формулою:

 

n

 

 

е 

Li

 

i=1

 

Бв =

_________,

 

      n

де Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;

Li - сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті станом на на кінець i-ого дня у розрахунковому періоді;

(абзац четвертий підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

i - день у розрахунковому періоді;

n - кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті визначаються в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.

Розрахована база нарахування за вкладами в іноземній валюті округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

5. Регулярний збір за звітний квартал обчислюється за такою формулою:

 

 

(Бг х С1 + Бв х С2)

 

 

РЗ

=

_____________________

х

n,

 

 

К

 

 

де РЗ - сума регулярного збору за звітний квартал;

Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період;

Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період;

С1 - базова річна ставка регулярного збору за вкладами в національній валюті у відсотках;

С2 - базова ставка регулярного збору за вкладами в іноземній валюті у відсотках;

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

К - кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

6. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розрахунок регулярного збору), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання розрахунку регулярного збору до Фонду.

(пункт 6 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

7. Сплата регулярного збору до Фонду здійснюється щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

(абзац перший пункту 7 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

Абзац другий пункту 7 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

Якщо останній день строку сплати регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший після нього робочий день.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду.

(пункт 7 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

8. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов'язаний у день прийняття зазначеного рішення здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

У цьому випадку розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду, до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації.

(абзац другий пункту 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

Банк зобов'язаний протягом 15 календарних днів після запровадження процедури ліквідації надати розрахунок регулярного збору за розрахунковий період та сплатити збір.

(абзац третій пункту 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 21.09.2015 р. N 176)

9. Для новостворених банків першим розрахунковим періодом для визначення бази нарахування та розрахунку регулярного збору є період з дня одержання банківської ліцензії до дня закінчення звітного календарного кварталу, в якому така ліцензія була отримана.

У разі відсутності у новоствореного банку залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними розрахунок регулярного збору подається відповідно до пункту 6 цього розділу.

10. При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків учасника, що реорганізувався. Правонаступник - учасник Фонду повинен здійснити розрахунок та нарахування регулярного збору.

При обчисленні бази нарахування за розрахунковий період правонаступник повинен врахувати щоденні балансові залишки на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними учасника Фонду, що реорганізувався.

11. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.

У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, статусу перехідного такий банк зобов'язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.

(пункт 11 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52
,
 у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 21.09.2015 р. N 176)

IV. Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду

1. Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

2. Ступінь ризику розраховується як добуток коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду та розраховується за такою методикою.

2.1. Коефіцієнти диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику встановлюються за такими показниками:

розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб;

співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів (ощадність банку);

співвідношення вкладів фізичних осіб в іноземній валюті до вкладів фізичних осіб у національній валюті.

2.1.1. Розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб.

Середньозважена процентна ставка за залученими вкладами фізичних осіб розраховується відповідно до вимог форми N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129, окремо по вкладах в національній та іноземній валютах за звітний квартал.

(абзац другий підпункту 2.1.1 підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування
 вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1810)

Коефіцієнт диверсифікації встановлюється залежно від розміру перевищення середньозваженої процентної ставки банку за звітний квартал над середньозваженою процентною ставкою по системі банків окремо по вкладах в національній та іноземній валютах.

При перевищенні середньозваженої процентної ставки банку над середньозваженою процентною ставкою по системі банків встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К1):

до 1 пункту включно - 1,0;

від 1 пункту до 2 пунктів включно - 1,1;

від 2 пунктів до 3 пунктів включно - 1,2;

від 3 пунктів до 4 пунктів включно - 1,3;

більше 4 пунктів - 1,4.

У разі якщо середньозважена процентна ставка банку менше або дорівнює середньозваженій процентній ставці по системі банку, коефіцієнт диверсифікації встановлюється на рівні 1,0.

2.1.2. Ощадність банку розраховується у відсотках як співвідношення середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб до середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку пасивів банку за останні 90 календарних днів поспіль.

Перелік балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб та пасивів банку визначається відповідно до алгоритму розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку, зазначеного у главі 14 Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року N 315.

Залежно від співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К2):

при співвідношенні менше 35 % включно - 1,0;

від 35 % до 40 % включно - 1,1;

від 40 % до 45 % включно - 1,2;

від 45 % до 50 % включно - 1,3;

більше 50 % - 1,4.

2.1.3. Співвідношення (у відсотках) середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб в іноземній валюті до середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб в національній валюті за звітний квартал.

Сума вкладів фізичних осіб розраховується відповідно до вимог Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626.

(абзац другий підпункту 2.1.3 підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2013 р. N 14)

Коефіцієнт диверсифікації застосовується тільки для вкладів в іноземній валюті.

Залежно від співвідношення вкладів в іноземній та національній валютах встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К3):

при співвідношенні менше 100 % включно - 1,0;

від 100 % до 150 % включно - 1,1;

від 150 % до 200 % включно - 1,2;

від 200 % до 250 % включно - 1,3;

більше 250 % - 1,4.

2.2 Ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті, розраховується за формулою:

СРг =К1 х К2,

де:

СРг - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

К1 - коефіцієнт диверсифікації перевищення середньозваженої процентної ставки по системі банків в національній валюті;

К2 - коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку.

2.3. Ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті, розраховується за формулою:

СРв =К1 х К2 х К3,

де:

СРв - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

К1 - коефіцієнт диверсифікації перевищення середньозваженої процентної ставки по системі банків в іноземній валюті;

К2 - коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку;

К3 - коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів в іноземній та національній валютах.

2.4. Визначення коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду здійснюється щокварталу на підставі інформації, отриманої від учасників Фонду та Національного банку України.

2.4.1. Перелік інформації, яка використовується для розрахунку коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику:

форма N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129;

(абзац другий підпункту 2.4.1 підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування
 вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1810)

звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за N 1314/21626;

(абзац третій підпункту 2.4.1 підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV
 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2013 р. N 14)

форма N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129.

(абзац четвертий підпункту 2.4.1 підпункту 2.4 пункту 2 розділу IV із змінами,
 внесеними згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування
 вкладів фізичних осіб від 12.09.2016 р. N 1810)

2.4.2. Інформація щодо середньозваженої процентної ставки за вкладами фізичних осіб по системі банків доводиться банкам та Фонду Національним банком України.

3. Визначення ступеня ризику, на який зважується базова річна ставка, здійснюється учасниками Фонду самостійно щокварталу за станом на кінець останнього дня звітного кварталу окремо в національній та іноземній валюті.

4. Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал обчислюється за такою формулою:

 

РЗД =

(Бг х С1 х СРг + Бв х С2 х СРв)
________________________________________
К

х n,

де:

РЗД - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;

Бг - база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.1 розділу III цього Положення;

Бв - база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.2 розділу III цього Положення;

С1 - річна базова ставка регулярного збору в національній валюті у відсотках;

С2 - річна базова ставка регулярного збору в іноземній валюті у відсотках;

СРг - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;

СРв - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;

n - кількість календарних днів у звітному кварталі;

К - кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору у формі диференційованого збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

5. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за N 1269/21581.

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

(пункт 5 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

6. Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору здійснюється відповідно до пункту 7 розділу III цього Положення.

(Положення доповнено новим розділом IV згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12.02.2013 р. N 11,
 у зв'язку з цим розділи IV - V вважати відповідно розділами V, VI)

V. Порядок розрахунку, нарахування та сплати спеціального збору

1. Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду:

1) у разі настання умов, визначених частиною третьою статті 19 Закону:

зменшення мінімального обсягу коштів Фонду нижче 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом поточного кварталу;

ризик суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду;

2) з метою погашення залучених кредитів.

(пункт 1 розділу V у редакції рішень виконавчої дирекції
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.05.2014 р. N 39
,
від 15.07.2014 р. N 52)

2. Запровадження спеціального збору, його розмір та строк сплати встановлюються рішенням виконавчої дирекції Фонду і затверджуються адміністративною радою Фонду.

Затверджене рішення протягом трьох робочих днів доводиться до відома учасників Фонду.

3. Учасник Фонду зобов'язаний здійснити сплату спеціального збору протягом строку, встановленого у рішенні виконавчої дирекції Фонду.

4. Загальний розмір спеціального збору, сплаченого учасником Фонду протягом року, не повинен перевищувати розміру регулярного збору з такого учасника Фонду, сплаченого ним за попередній рік.

5. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спеціального збору неплатоспроможним банком, та перехідний банк звільняються від сплати спеціального збору до Фонду.

(розділ V доповнено пунктом 5 згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.05.2014 р. N 39
,
пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчої  дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 15.07.2014 р. N 52)

VI. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду

1. Контроль за розрахунком та сплатою зборів учасниками Фонду здійснюється дистанційно та шляхом проведення перевірок виконання учасниками Фонду зобов'язань у зв'язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності сплати зборів шляхом звіряння сум зборів, що надійшли на рахунок Фонду, з даними звітів, наданих учасниками відповідно до цього Положення.

2. У разі несвоєчасної або неповної сплати зборів учасниками Фонду Фонд виставляє учаснику Фонду вимогу про сплату зборів та пені.

3. У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені Фонд має право звернутися до суду з позовом про стягнення з учасника Фонду своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

У випадку несплати учасником Фонду зборів та пені протягом одного місяця з дня сплати, встановленого Законом, Фонд має право звернутися до Національного банку України з вимогою про безспірне списання своєчасно несплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.

 

Заступник головного бухгалтера

Ю. О. Малахова

 

Найменування банку

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

Дата подання розрахунку

 


 

 

 


Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Дата видачі та номер ліцензії

Сума зареєстрованого статутного капіталу банку, грн

Сума початкового збору, грн

1

2

3

 

 

 

Керівник банку

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

м. п.

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
 дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.09.2015 р. N 176)

 

Найменування учасника Фонду

 


Код за ЄДРПОУ

 

 

Дата подання розрахунку

 


 

 

 


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
за _________ квартал _________ року

База нарахування*, грн

Річна базова ставка збору, %

Кількість календарних днів у звітному кварталі

Кількість календарних днів у поточному році

Сума регулярного збору, грн

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

Таблиця
щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними

Дата в розрахунковому періоді

Сума залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними, грн

національна валюта

іноземна валюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за розрахунковий період:

 

 

Керівник банку

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

м. п.

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.12.2012 р. N 35)

 

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за ___ квартал ____ року

____________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

(Положення доповнено додатком 3 згідно з рішенням
 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 12.02.2013 р. N 11)

____________

Опрос