Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов, предоставлении информации и отчета для частичной компенсации стоимости электроэнергии, используемой для полива сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Приказ от 07.07.2012 № 415
действует с 23.08.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2012

м. Київ

N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1266/21578

Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях у 2012 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року N 345 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми документів, що додаються:

заява на виплату часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур за відповідний період 2012 року;

журнал обліку сільськогосподарських підприємств, які подали заяву для виплати часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях;

реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання часткової компенсації вартості електроенергії;

інформація про сільськогосподарські підприємства, яким виплачено часткову компенсацію вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях;

річний звіт про виплату сільськогосподарським підприємствам часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях у 2012 році.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити надання Мінагрополітики України інформації та річних звітів про виплату сільськогосподарським підприємствам часткової компенсації вартості електроенергії для поливу на зрошуваних землях за відповідний період 2012 року за формами, затвердженими цим наказом, у строки, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року N 345 (із змінами).

3. Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування (Гринько П. В.) подати в установленому порядку зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Заява
на виплату часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур за відповідний період 2012 року

1. Найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця
 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс _______________________________________

2. Класифікаційні ознаки:

2.1. Форма власності ____________________________________________________________________

2.2. Види діяльності _____________________________________________________________________

2.3. Код згідно за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
 ______________________________________________________________________________________

3. Банківські реквізити ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Відомості про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця:

4.1. Дата, номер запису __________________________________________________________________

4.2. Місце проведення державної реєстрації _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року N 345 (із змінами), ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

М. П.

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування

О. І. Григорович

 

Журнал
обліку сільськогосподарських підприємств, які подали заяву для виплати часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях

N
з/п

Дата подання заяви

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця

Площа поливу

(гектарів)

Обсяг використаної електроенергії
за _______ 2012 р.
(місяць)
(кВт·год)

Вартість використаної електроенергії
за _______ 2012 р.
(місяць)
(гривень)

Сума коштів для виплати часткової компенсації вартості електроенергії без урахування сум податку на додану вартість
за ________ 2012 р.
(місяць)
(гривень)

Рішення комісії

підтримано

відмовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування

О. І. Григорович

 

Реєстр
сільськогосподарських підприємств
____________________________________,
(район Автономної Республіки Крим, області, міста Севастополя)
які мають право на отримання часткової компенсації вартості електроенергії

_____________ 2012 рік
(місяць)

N
з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця

Площа поливу

(гектарів)

Обсяг використаної електроенергії
(кВт·год)

Вартість використаної електроенергії
(гривень)

Сума коштів для часткової компенсації вартості електроенергії без урахування сум податку на додану вартість
(гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

_________________________________
(посада)*

М. П.

_______________
(підпис)

____________________
                    (ім'я та прізвище)

____________
* Реєстр підписується начальником управління агропромислового розвитку районної держадміністрації або начальником управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації.

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування

О. І. Григорович

 

Інформація
про сільськогосподарські підприємства
_________________________________,
(Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь)
яким виплачено часткову компенсацію вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях

за __________ 2012 року
(місяць)

N
з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця
(в розрізі районів)

Площа поливу
(гектарів)

Обсяг використаної електроенергії
(кВт·год)

Вартість використаної електроенергії
(гривень)

Сума коштів виплаченої компенсації вартості електроенергії без урахування сум податку на додану вартість
(гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за звітний місяць

 

 

 

 

Всього з початку року (наростаючим підсумком)

 

 

 

 

_________________________________
(посада)*

М. П.

_______________
(підпис)

____________________
                    (ім'я та прізвище)

____________
* Інформація підписується Міністром аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальником головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації або начальником управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації.

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування

О. І. Григорович

 

Річний звіт
про виплату сільськогосподарським підприємствам
________________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь)
часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях у 2012 році

N
з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця
(в розрізі районів)

Площа поливу (фізичних гектарів)

Обсяг використаної електроенергії
(кВт·год)

Вартість використаної електроенергії
(гривень)

Сума коштів виплаченої компенсації вартості електроенергії без урахування сум податку на додану вартість
(гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 2012 рік

 

 

 

 

_________________________________
(посада)*

М. П.

_______________
(підпис)

____________________
                    (ім'я та прізвище)

____________
* Річний звіт підписується Міністром аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, начальником головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації або начальником управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрації.

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування

О. І. Григорович

Опрос