Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке учета и выдачи боеприпасов, подлежащих утилизации, и осуществления контроля за их движением и движением продуктов их утилизации

Минобороны
Приказ, Инструкция от 25.06.2012 № 426
действует с 17.08.2012

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2012

м. Київ

N 426

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2012 р. за N 1264/21576

Про затвердження Інструкції про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

З метою забезпечення виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 940 (із змінами), вдосконалення порядку обліку переданих на утилізацію боєприпасів, здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 29 грудня 2006 року N 765 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку та видачі на утилізацію боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання у Збройних Силах України, та здійснення контролю за їх рухом та рухом продуктів їх утилізації в Міністерстві оборони України" скасувати.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку і видачі боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 940 (із змінами) (далі - Державна програма утилізації боєприпасів), та Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року N 812 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року N 469) (далі - Порядок).

1.2. Пріоритетними напрямами утилізації боєприпасів є:

утилізація боєприпасів та їх елементів, небезпечних для подальшого зберігання;

утилізація ракет, боєприпасів та їх елементів, які зберігаються у військових частинах, що підлягають розформуванню;

утилізація ракет, боєприпасів та їх елементів, які зберігаються у військових частинах, що будуть здійснювати приймання боєприпасів з військових частин, які розформовуються.

1.3. Наведені в цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

рух боєприпасів, що підлягають утилізації, - приймання, видача, утилізація, передача (здавання) та списання боєприпасів, що підлягають утилізації, згідно з обліковими документами;

рух продуктів утилізації боєприпасів - приймання, видача, реалізація, передача (здавання) та списання продуктів утилізації боєприпасів згідно з обліковими документами;

уповноважені підприємства (організації) - виконавці робіт та/або організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна на внутрішньому ринку;

центральні служби забезпечення (служби забезпечення) - служби забезпечення органів військового управління, на які наказами Міністра оборони України покладено функції забезпечення Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) військовим майном, планування замовлень на виконання робіт та надання послуг в інтересах Збройних Сил.

Терміни "боєприпаси, що підлягають утилізації", "виконавці робіт", "передача боєприпасів на утилізацію", "продукти утилізації боєприпасів", "утилізація боєприпасів" вживаються у значенні, наведеному в Порядку;

II. Порядок розроблення переліку боєприпасів, що підлягають утилізації

2.1. Відповідно до Державної програми утилізації боєприпасів Департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України (далі - Департамент) щороку до 01 грудня подає до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції щодо заходів з утилізації боєприпасів для включення до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України і проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на наступний рік.

2.2. У рік, що передує року, у якому закінчується строк дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, арсенали, бази і склади Збройних Сил (далі - військові частини) до 15 квітня відпрацьовують та подають до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації (додаток 1).

2.3. Центральні служби забезпечення (служби забезпечення) узагальнюють відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації, які надійшли від підпорядкованих військових частин, і до 15 травня поточного року подають їх до Озброєння Збройних Сил України в текстовому та електронному вигляді у форматі редактора Microsoft Excel.

2.4. Озброєння Збройних Сил України на підставі узагальнених відомостей відпрацьовує Зведену відомість наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації (додаток 2), яку погоджує з Головним оперативним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України та Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, затверджує в начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України і до 10 червня поточного року надає до Департаменту в текстовому та електронному вигляді у форматі редактора Microsoft Excel.

2.5. На підставі зведеної відомості Департамент відповідно до Державної програми утилізації боєприпасів не пізніше ніж за 45 днів до закінчення строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердженого актом Кабінету Міністрів України, визначає за формою згідно з додатком 1 до Порядку перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, та подає його на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України на затвердження.

2.6. У разі виявлення у військових частинах боєприпасів, технічний стан яких зумовлює необхідність невідкладної утилізації, або в разі вивільнення боєприпасів унаслідок реорганізації Збройних Сил, реформування військових частин, переозброєння, планового поновлення боєзапасу чи з інших причин Департамент на підставі наданої Озброєнням Збройних Сил України відповідної зведеної відомості, за потреби, але не частіше одного разу на квартал, розробляє за формою згідно з додатком 2 до Порядку додатковий перелік боєприпасів, що підлягають утилізації, та подає його на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України на затвердження.

2.7. Строк дії акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, становить п'ять років. Додаткові переліки боєприпасів, що підлягають утилізації, є чинними до закінчення строку дії переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, затвердженого актом Кабінету Міністрів України.

2.8. На підставі затвердженого переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, Департамент щороку складає та подає на затвердження заступнику Міністра оборони України План утилізації боєприпасів (додаток 3), відкоригований згідно з плановими обсягами фінансування за відповідною бюджетною програмою.

Копію затвердженого Плану утилізації боєприпасів Департамент подає до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України.

У разі затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, Департамент вносить зміни до Плану утилізації боєприпасів, про що інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Департамент щоквартально інформує Генеральний штаб Збройних Сил України про стан виконання Плану утилізації боєприпасів.

III. Порядок передачі боєприпасів на утилізацію

3.1. На підставі державних контрактів (договорів) про утилізацію боєприпасів, укладених Міністерством оборони України з виконавцями робіт (далі - договори), Департамент надсилає до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) заявки на видачу нарядів та завірені в установленому порядку копії договорів та специфікацій до них.

3.2. На підставі заявок та копій договорів і специфікацій до них центральні служби забезпечення (служби забезпечення) для передачі боєприпасів оформляють наряди за формою, визначеною додатком 4 до цієї Інструкції.

3.3. Наряд виписується в семи примірниках, з яких перші чотири направляються вантажовідправнику для виконання, п'ятий і шостий - відповідно вантажоотримувачу та Департаменту як повідомлення, а сьомий залишається у справах. Після видачі боєприпасів перший примірник наряду з додатками залишається у справах вантажовідправника, другий видається (направляється) вантажоотримувачу, третій і четвертий надаються відповідно центральній службі забезпечення (службі забезпечення), яка виписала наряд, та Департаменту як донесення.

3.4. У разі часткової передачі боєприпасів на підставі наряду виписується накладна в чотирьох примірниках. Після видачі боєприпасів перший примірник накладної залишається у справах вантажовідправника, другий видається (направляється) вантажоотримувачу, третій і четвертий надаються відповідно центральній службі забезпечення (службі забезпечення), яка виписала наряд, та Департаменту як донесення.

3.5. Контроль за видачею з військових частин боєприпасів, що підлягають утилізації, здійснюють центральні служби забезпечення (служби забезпечення).

IV. Порядок обліку боєприпасів, що підлягають утилізації, та здійснення контролю за їх рухом і рухом продуктів їх утилізації

4.1. Облік боєприпасів, що підлягають утилізації, військові частини здійснюють відповідно до законодавства, в тому числі цієї Інструкції.

4.2. У військових частинах, визначених співвиконавцями робіт з утилізації боєприпасів, облік елементів та матеріалів, отриманих у результаті проведених робіт із підготовки боєприпасів до утилізації, ведеться в обліково-операційних відділах, а бухгалтерський облік - в їх фінансових органах.

4.3. Оперативний облік переданих на утилізацію боєприпасів, а також елементів та матеріалів, отриманих у результаті проведених робіт із підготовки боєприпасів до утилізації, здійснюється Департаментом відповідно до законодавства, в тому числі цієї Інструкції.

4.4. Контроль за рухом переданих на утилізацію боєприпасів Департамент здійснює на підставі передбачених умовами договорів актів виконаних робіт з утилізації боєприпасів та звітів про рух боєприпасів, отриманих на утилізацію, попередньо погоджених військовими представництвами Міністерства оборони України, на які покладені функції контролю за дотриманням виконавцями робіт умов договорів (далі - військові представництва).

4.5. Бухгалтерський облік продуктів утилізації боєприпасів Департамент здійснює відповідно до законодавства.

4.6. Контроль за рухом продуктів утилізації боєприпасів, а також металобрухту і вибухових речовин, що утворилися внаслідок техногенних аварій, Департамент здійснює на підставі передбачених умовами договорів звітів про рух продуктів утилізації боєприпасів, попередньо погоджених військовими представництвами, виконаних нарядів на передачу продуктів утилізації боєприпасів, звітів виконавців робіт та звітів уповноважених підприємств (організацій).

4.7. Департамент із залученням військових представництв два рази на рік, станом на кінець минулого року та півріччя поточного року, проводить з виконавцями робіт та уповноваженими підприємствами (організаціями) звірку щодо наявності боєприпасів і продуктів їх утилізації, металобрухту і вибухових речовин, що утворилися внаслідок техногенних аварій, а також елементів боєприпасів, вилучених для повторного використання в інтересах національної безпеки, оборони та економіки.

4.8. Департамент до 15 квітня і до 15 липня поточного року, відповідно за минулий рік та півріччя поточного року, подає на підпис Міністру оборони України з подальшим поданням Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:

Звіт про результати виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки (додаток 5);

Звіт про рух боєприпасів, переданих на утилізацію згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт (додаток 6);

Звіт про отримання та рух продуктів утилізації згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт (додаток 7).

V. Особливості бухгалтерського обліку боєприпасів, що підлягають утилізації

5.1. Бухгалтерський облік боєприпасів, що підлягають утилізації, військові частини здійснюють відповідно до законодавства, в тому числі цієї Інструкції.

Первинними документами, на підставі яких відображаються в обліку господарські операції, пов'язані з утилізацією боєприпасів, є:

наряд (накладна);

акт приймання-передавання;

акт виконаних робіт;

акт зміни якісного стану боєприпасів;

повідомлення про утилізовані боєприпаси.

5.2. Під час формування відомостей наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації, центральні служби забезпечення (служби забезпечення) на підставі отриманої від Департаменту інформації щодо вартості продуктів утилізації боєприпасів доводять до військових частин вихідні дані (норми виходу продуктів утилізації, розрахункову вартість продуктів утилізації на час формування зазначених відомостей) для визначення залишкової вартості цих боєприпасів виходячи з вартості продуктів їх утилізації. Визначена комісією військової частини залишкова вартість боєприпасів включається до відомості наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації.

5.3. У нарядах на видачу виконавцям робіт боєприпасів, що підлягають утилізації, вказується залишкова вартість, зазначена в затвердженому переліку боєприпасів, що підлягають утилізації. Одночасно центральною службою забезпечення (службою забезпечення) військовій частині надається розпорядження щодо переоцінки боєприпасів, що передаються для утилізації. На підставі цього у військовій частині вносяться зміни в бухгалтерський облік стосовно балансової вартості боєприпасів, що передаються для утилізації.

5.4. Військові частини передають боєприпаси представнику виконавця робіт на підставі наряду та за наявності в нього відповідної довіреності.

Передача оформляється Актом приймання-передавання боєприпасів на утилізацію (додаток 8), який складається в 4 примірниках, з яких:

перший примірник подається центральній службі забезпечення (службі забезпечення) і разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для списання переданих на утилізацію боєприпасів з оперативного обліку в центральній службі забезпечення (службі забезпечення);

другий примірник подається Департаменту і разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для постановки переданих на утилізацію боєприпасів на оперативний облік у Департаменті;

третій примірник надається виконавцю робіт;

четвертий примірник залишається у військовій частині та разом з виконаним нарядом (накладною) є підставою для списання з бухгалтерського обліку військової частини переданих на утилізацію боєприпасів. Одночасно на позабалансовому субрахунку 010/2 "Боєприпаси, передані для їх подальшої утилізації" військової частини відображається дебіторська заборгованість виконавця робіт. При цьому на позабалансовому субрахунку 010/2 військової частини вартість переданих боєприпасів відображається окремо за кожним виконавцем робіт та договором.

5.5. Після завершення робіт з утилізації боєприпасів Департамент приймає від виконавця робіт передбачений умовами договору акт виконаних робіт, до якого додається Акт зміни якісного стану боєприпасів (додаток 9).

Затверджений акт виконаних робіт є підставою для списання переданих на утилізацію боєприпасів з оперативного обліку Департаменту.

Департамент подає до центральних служб забезпечення (служб забезпечення) повідомлення про утилізовані боєприпаси, на підставі яких центральні служби забезпечення (служби забезпечення) направляють до військових частин повідомлення про утилізовані боєприпаси, підписані уповноваженою особою і завірені гербовою печаткою, які є підставою для списання з обліку дебіторської заборгованості утримувача майна, переданого за відповідним договором.

5.6. Військовими частинами під час здійснення обліку згідно з цією Інструкцією застосовується Кореспонденція субрахунків з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з утилізацією боєприпасів (додаток 10).

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 

___________________
(гриф обмеження доступу)

ВІДОМІСТЬ
наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації

Найменування боєприпасів

Одиниця виміру

Кількість

Загальна вага, тонн

Рік виготовлення

Строк зберігання, років

Якісний (технічний) стан, категорія

Первинна вартість одиниці, тис. грн

Залишкова вартість, тис. грн

Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

нетто

брутто

одиниці

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник

_______________
(підпис)

 

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

___________________
(гриф обмеження доступу)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
наявності та якісного стану боєприпасів, що підлягають утилізації

Найменування боєприпасів

Одиниця виміру

Кількість

Загальна вага, тонн

Рік виготовлення

Строк зберігання, років

Якісний (технічний) стан, категорія

Первинна вартість одиниці, тис. грн

Залишкова вартість, тис. грн

Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

нетто

брутто

одиниці

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Зведену відомість підписують: начальник Озброєння Збройних Сил України, начальники відповідних служб забезпечення.

 

___________________
(гриф обмеження доступу)

ПЛАН
утилізації боєприпасів на 20___ рік

Узагальнені найменування боєприпасів

Загальна вага, тонн

Місце знаходження (військова частина, населений пункт)

Виконавець робіт

Термін виконання

нетто

брутто

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

____________
(підпис)

 

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

Дійсний до "___" ____________ 20__ року

НАРЯД N __________________

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Орган управління

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажовідправник

Вантажоодержувач і його місцезнаходження

Вид транспорту

Номер транспорту

Найменування транспортного документа

Номер транспортного документа

052

055

064

014

068

015

 

 

 

 

 

 

N з/п

Найменування військового майна (індекс, номер креслення)

Код номенклатури

Одиниця виміру

Ціна за одиницю

Категорія (сорт)

Видати (відванта-
жити)

Видано (відванта-
жено)

Сума, грн

Заводський номер

Дата виготовлення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

075

076

171

077

093

094

172

007

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

N з/п

Найменування військового майна (індекс, номер креслення)

Код номенклатури

Одиниця виміру

Ціна за одиницю

Категорія (сорт)

Видати (відванта-
жити)

Видано (відванта-
жено)

Сума, грн

Заводський номер

Дата виготовлення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

075

076

171

077

093

094

172

007

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок відправлення _____________________________________________________

Строк прибуття караулу з приймальником ____________________________________ від військової частини ___________________________

                                    ____________________________________________________
М. П.                                          (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
                                    ____________________________________________________
                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Видав (здав) ___________________________________________________________
                                                                                  (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав (прийняв) _____________________________________________________
                                                                                         (підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Упаковано місць

 

Вид (характер) упаковки

 

Маркування

 

Маса

 

Відправлено місць

 

Дата відправлення

 


 

ЗВІТ
про результати виконання Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки
у ____ році

Нормативно-правовий акт, яким затверджено програму: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Державні замовники програми: ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Термін виконання програми: ______________________________

1. Фінансування завдань та заходів програми

тис. грн

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-
вання

Річний обсяг фінансування, передбачений програмою на ____ рік

Річний обсяг фінансування, передбачений Державним бюджетом України на ____ рік

Обсяг фінансування згідно з бюджетним розписом на ____ рік

Фактично профінансовано у ____ році

Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Утилізація звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання

1. Розроблення технологій та створення виробничих потужностей

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

Усього

 

 

 

 

 

державний бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

Державне космічне агентство України

Усього

 

 

 

 

 

державний бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

2. Проведення утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання

Міністерство оборони України

Усього

 

 

 

 

 

державний бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

2. Виконання запланованих обсягів утилізації боєприпасів (згідно з укладеними договорами)

Запланований обсяг утилізації боєприпасів, тонн

Фактично утилізовано, тонн

Отримано продуктів утилізації, тонн, у тому числі:

Надійшло коштів до державного бюджету від реалізації продуктів утилізації, тис. грн

брухт чорних металів

брухт алюмінію

брухт вольфраму

брухт латуні

брухт міді

брухт свинцю

брухт із вмістом дорогоцінних металів

вибухові речовини, порохи

інші

Міністерство оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про виконання договорів, укладених на виконання програми

N з/п

Дата укладення договору

Номер договору

Виконавець робіт

Сума договору, тис. грн

Кількість боєприпасів, що мають бути утилізовані, тонн

Сплачено за договором, тис. грн

Утилізовано боєприпасів, тонн

Дебіторська заборгованість, тис. грн

Кредиторська заборгованість, тис. грн

Міністерство оборони України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

4. Фінансування заходів щодо створення виробничих потужностей

N з/п

Дата укладення договору

Номер договору

Виконавець робіт з утилізації боєприпасів

Сума договору, тис. грн

Кількість боєприпасів, що мають бути утилізовані, тонн

Сплачено за договором, тис. грн

Виконано робіт по створенню виробничих потужностей, тис. грн

Дебіторська заборгованість, тис. грн

Кредиторська заборгованість, тис. грн

Утилізовано боєприпасів, тонн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

 

 

 

 

 

 

 

Державне космічне агентство України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за Державне космічне агентство України

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

________________
(підпис)

 

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

___________________
(гриф обмеження доступу)

ЗВІТ
про рух боєприпасів, переданих на утилізацію згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт,
у ____ році

тонн

Залишок на початок звітного періоду

Передано

Утилізовано

Залишок на кінець звітного періоду

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

________________
(підпис)

 

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

ЗВІТ
про отримання та рух продуктів утилізації згідно з договорами, укладеними Міністерством оборони України з виконавцями робіт, у _____ році

Залишок на початок звітного періоду, тонн

Отримано, тонн

Реалізовано, тонн

Вартість реалізованого з початку року, тис. грн

Залишок на кінець звітного періоду, тонн

за звітний період

з початку року

за звітний період

з початку року

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

________________
(підпис)

 

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000
________________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

АКТ
приймання-передавання боєприпасів на утилізацію

(зазначається населений пункт)

"___" ____________ 20__ року

Цей Акт укладено про те, що представник військової частини А0000 ______________________________________________________________________________ передав,
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
а представник _________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування організації-отримувача боєприпасів)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі довіреності від __________ N ______, відповідно до наряду військової частини А0000 від ___________ N ________________, прийняв таке майно:

N
з/п

Найменування боєприпасів

Одиниця виміру

Кількість

Сума, грн

Примітка

 

 

 

 

 

 

Передав

_________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Прийняв

_________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                           
____________________________________
(посада,
____________________________________
підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

АКТ N ________
зміни якісного стану боєприпасів

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Склад

000

001

002

003

005

032

045

004

034

046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У результаті огляду встановлено:

N
з/п

Списати

Оприбуткувати

наймену-
вання боєприпасів

код номенкла-
тури

одини-
ця виміру

кіль-
кість

залишкова вартість, грн

експлуатується, років

наймену-
вання боєприпасів

код номенкла-
тури

одини-
ця виміру

кіль-
кість

вартість, грн

одини-
ці

разом

за нормою

фактично

одини-
ці

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

075

076

127

171

172

 

 

 

075

076

105

171

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

075

076

127

171

172

 

 

 

075

076

105

171

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії (причини переведення в іншу категорію, сорт; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого військового майна) _________________________________________________________________________________________________

Голова комісії

________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:

________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Висновок військового представництва _________________________________________________________________________________________

Начальник військового представництва ________________________________________________
                                                                                                                                (підпис, ініціали, прізвище)

                                                              М. П.                 "___" ____________ 20__ року

Отримані від розбирання вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, зазначене в графах 10 - 15, на відповідальне зберігання прийняв _______________________________________________________________________
                                                               (підпис, посада, ініціали, прізвище)

               М. П.         "___" ____________ 20__ року

Примітка. Акт зміни якісного стану затверджує керівник організації-виконавця робіт.

 

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ СУБРАХУНКІВ
з відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з утилізацією боєприпасів

N
з/п

Зміст операцій

Номери субрахунків

за дебетом

за кредитом

1

На підставі наряду про видачу боєприпасів для утилізації та розпорядження центральної служби забезпечення (служби забезпечення) здійснюється дооцінка (уцінка) вартості боєприпасів, що підлягають утилізації

010

(010)

2

На підставі акта приймання-передавання боєприпасів разом з виконаним нарядом (накладною) списується з обліку вартість боєприпасів і ставиться на облік дебіторська заборгованість за передані на утилізацію боєприпаси у розрізі кожного виконавця робіт та договору

-

010/2

010

-

3

На підставі повідомлення центральної служби забезпечення (служби забезпечення) про утилізовані боєприпаси списується дебіторська заборгованість за передані на утилізацію боєприпаси

-

010/2

____________

Опрос