Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 23 октября 2008 года N 1825/5

Минюст
Порядок, Приказ от 24.07.2012 № 1098/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2012

м. Київ

N 1098/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2012 р. за N 1239/21551

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 жовтня 2008 року N 1825/5

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 23 жовтня 2008 року N 1825/5
згідно з
 наказом Міністерства юстиції України
 від 27 травня 2014 року N 823/5)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 54 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 2 частини другої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, та підпункту 19 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 401,

НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства юстиції України від 23 жовтня 2008 року N 1825/5 "Про затвердження Порядку засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб'єктами виборчого процесу відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори Президента України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за N 1021/15712, слова та цифри "Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153" замінити словами та цифрами "Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242".

2. Унести зміни до Порядку засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб'єктами виборчого процесу відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори Президента України", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 жовтня 2008 року N 1825/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за N 1021/15712 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

 

ПОРЯДОК
засвідчення копій статутів та свідоцтв про реєстрацію політичних партій, які мають намір стати суб'єктами виборчого процесу відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори Президента України"

1. Цей Порядок визначає процедуру засвідчення Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст) після оголошення про початок виборчого процесу копій статуту та свідоцтва про реєстрацію політичної партії (далі - статутні документи), яка має намір стати суб'єктом виборчого процесу відповідно до Законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про вибори Президента України".

2. Засвідчення копій статутних документів здійснюється безоплатно Мін'юстом відповідно до цього Порядку.

3. Для засвідчення копій статутних документів політична партія подає до Укрдержреєстру заяву, підписану уповноваженою за статутом особою політичної партії та засвідчену печаткою політичної партії. У разі відсутності особи, яка уповноважена за статутом представляти політичну партію, заява підписується іншим членом партії, який уповноважений на підписання заяви центральним статутним органом (копія рішення про це подається разом із заявою).

4. У заяві зазначаються інформація про наявність оригіналів статутних документів (виданих дублікатів), зобов'язання партії пред'явити їх при отриманні засвідчених копій та особа, що уповноважена отримати засвідчені копії статутних документів.

5. До заяви додаються копії статутних документів без поміток, печаток, штампів. Копія статуту може бути прошита.

6. За результатами розгляду заяви Укрдержреєстр не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання відповідної заяви та копій статутних документів готує довідку про наявність чи відсутність підстав для прийняття Мін'юстом рішення про засвідчення або про відмову у засвідченні копій статутних документів, яка в той же день підписується Головою або заступником Голови Укрдержреєстру. У довідці зазначаються дата реєстрації політичної партії, номер свідоцтва про реєстрацію політичної партії, інформація про дату подання партією заяви, повноваження особи, що підписала заяву, відповідність копій статутних документів матеріалам, що знаходяться у реєстраційній справі політичної партії, пропозиція Укрдержреєстру щодо наявності підстав для прийняття Мін'юстом рішення про засвідчення або про відмову у засвідченні копій статутних документів.

7. Довідка Укрдержреєстру щодо наявності підстав для прийняття Мін'юстом рішення про засвідчення копій статутних документів разом з оформленими згідно з пунктом 10 цього Порядку копіями статутних документів або довідка про наявність підстав для відмови у засвідченні копій статутних документів у день підписання довідки Головою або заступником Голови Укрдержреєстру передається нарочно до Мін'юсту.

8. Копія статуту політичної партії прошивається, на звороті останньої сторінки проставляється штамп із зазначенням кількості сторінок і дати, засвідчується підписом визначеного Головою Укрдержреєстру виконавця. У правому куті титульної сторінки копії статуту та на зовнішній стороні копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії проставляється відмітка "Копія".

9. Мін'юст не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання довідки та оформлених копій статутних документів на підставі довідки Укрдержреєстру приймає рішення про засвідчення копій статутних документів чи про відмову в їх засвідченні.

Копії статутних документів засвідчуються підписом заступника Міністра юстиції на титульній сторінці копії статуту та на зовнішній стороні копії свідоцтва про реєстрацію політичної партії.

Мін'юст в день прийняття рішення повертає засвідчені копії статутних документів або рішення про відмову у їх засвідченні нарочно Укрдержреєстру для видачі копій або повідомлення про відмову у їх засвідченні.

Рішення Мін'юсту про засвідчення копій статутних документів чи про відмову в їх засвідченні доводяться до відома Укрдержреєстру листами за підписом заступника Міністра юстиції відповідно до розподілу обов'язків.

10. Укрдержреєстр повідомляє політичну партію про засвідчення копій статутних документів чи про відмову у їх засвідченні в день отримання рішення Мін'юсту.

11. Уповноважена особа політичної партії при отриманні в Укрдержреєстрі засвідчених копій робить на заяві відмітку про отримання копій статутних документів із зазначенням дати їх отримання, своїх прізвища, ініціалів, посади в політичній партії та ставить підпис.

12. Мін'юст відмовляє у засвідченні копій статутних документів політичної партії у разі, якщо:

12.1. Заява про засвідчення копій підписана не вповноваженою особою.

12.2. Не подані копії документів, які потребують засвідчення.

12.3. Подані копії не відповідають матеріалам, що наявні в реєстраційній справі політичної партії.

13. Укрдержреєстр не видає засвідчені копії статутних документів у разі, якщо:

13.1. Не пред'явлені оригінали статутних документів.

13.2. Пред'явлені оригінали статутних документів за інформацією, наявною у реєстраційній справі політичної партії Укрдержреєстру, оголошені у засобах масової інформації втраченими і замінені дублікатами.

13.3. Для отримання засвідчених копій статутних документів з'явилась не уповноважена на їх отримання особа.

13.4. Особа, що з'явилась за отриманням засвідчених копій статутних документів, не пред'явила документ, що посвідчує її особу.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос