Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил отбора и приема на учебу в Лицей гражданской защиты

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ, Правила от 25.06.2012 № 920
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2012

м. Київ

N 920

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2012 р. за N 1219/21531

Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 27 листопада 2014 року N 1284)

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про правові засади цивільного захисту", Положення про ліцей цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24 квітня 2012 року N 506/713, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 року за N 758/21071, та з метою забезпечення належного відбору і прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що додаються.

2. Начальникам головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу з відбору та направлення кандидатів на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

3. Ректору Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Козяру М. М. забезпечити розгляд направлених навчальних справ, проведення психологічного тестування, додаткового медичного огляду кандидатів на навчання, а також вступних випробувань.

4. Директору Департаменту кадрів та роботи з особовим складом Ціцаку О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Б. Жебровський

 

ПРАВИЛА
відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають умови відбору та прийому на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі - Ліцей).

1.2. Ліцей є державним загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням, що забезпечує:

здобуття вихованцями Ліцею (далі - ліцеїсти) повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого продовження навчання у вищих навчальних закладах МНС України;

соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, дітей працівників МНС України та іншої молоді;

виховання здорового покоління з практичними уміннями і навичками, високими моральними, фізичними та психологічними якостями, необхідними для успішного навчання у вищих навчальних закладах МНС України.

1.3. Ліцей проводить набір на I курс у 10 клас. Щорічний обсяг прийому визначає МНС України. Строк навчання - 2 роки.

1.4. Прийом до Ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань з урахуванням результатів медичного огляду.

1.5. На період навчання ліцеїстам видаються посвідчення ліцеїста та обов'язковий для носіння формений одяг установленого зразка.

1.6. Під час навчання ліцеїсти перебувають на повному державному забезпеченні та інтернатному утриманні.

1.7. Навчання в Ліцеї завершується проходженням ліцеїстами державної підсумкової атестації, за результатами якої видається документ про повну загальну середню освіту.

II. Умови прийому на навчання

2.1. На навчання до Ліцею приймаються за направленнями головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГТУ (ТУ) МНС України) придатні за станом здоров'я діти громадян України віком до 16 років, які мають базову загальну середню освіту.

2.2. Першочергове право для вступу до Ліцею мають:

2.2.1. Діти, чиї батьки (один із батьків) загинули, померли або стали інвалідами при виконанні службових обов'язків під час проходження служби в МНС України.

2.2.2. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників МНС України.

2.3. Право для вступу до Ліцею мають:

2.3.1. Діти працівників МНС України, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків.

2.3.2. Діти пенсіонерів МНС України, які загинули, померли чи стали інвалідами.

2.3.3. За наявності вакантних місць:

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків (за винятком осіб, зазначених у пункті 2.2 цього розділу);

діти працівників та пенсіонерів МНС України.

2.3.4. За наявності вакантних місць та за умови, якщо середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижче 9 балів за 12-бальною шкалою оцінювання, діти громадян України.

2.4. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до Ліцею.

2.5. Інформація про умови прийому на навчання до Ліцею, а також рішення відбіркової комісії Ліцею (далі - Відбіркова комісія) із цих питань своєчасно доводяться до відома кандидатів на навчання та їхніх батьків (опікунів або піклувальників).

III. Порядок відбору кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання до Ліцею здійснюють підрозділи по роботі з особовим складом ГТУ (ТУ) МНС України (далі - підрозділи по роботі з особовим складом).

3.2. Заява про вступ до Ліцею подається до підрозділу по роботі з особовим складом особисто батьками, опікунами або піклувальниками, органом опіки та піклування, закладом або особою, яким відповідно до чинного законодавства надано права з виховання цієї дитини.

3.3. Підрозділи по роботі з особовим складом оформляють на кандидатів на навчання в Ліцеї навчальну справу, до якої долучаються:

заява батьків, органу або особи, яким відповідно до чинного законодавства надано права з виховання дитини;

анкета кандидата на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (додаток 1);

копія свідоцтва про народження;

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності);

характеристика із загальноосвітнього закладу, підписана класним керівником та директором;

копія документа державного зразка про базову загальну середню освіту. Оригінал подається кандидатом на навчання особисто до Відбіркової комісії напередодні складання вступних випробувань;

дипломи, грамоти та інші документи, які відображають навчальні та/або творчі досягнення кандидата (за наявності);

висновок про направлення на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (додаток 2);

копії документів, які підтверджують право на вступ до Ліцею (свідоцтво про смерть або отримання інвалідності чи каліцтва батьків; рішення суду про призначення опікунства або піклування). Оригінали подаються кандидатами на навчання до Відбіркової комісії під час реєстрації вступників (далі - реєстрація);

копії висновків органів і підрозділів цивільного захисту про загибель (поранення, нещасні випадки) та висновків центральної лікарсько-експертної комісії МНС України і лікарсько-трудової експертної комісії про отримання інвалідності батьками (опікунами або піклувальниками) при виконанні службових обов'язків або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ними служби;

висновок зі служби у справах дітей місцевої державної адміністрації про стан утримання та виховання дитини в сім'ї опікуна або піклувальника, якому відповідно до чинного законодавства надані права з виховання дитини (для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків);

довідки про період проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту батьком (матір'ю) або опікуном із зазначенням наказів про прийняття та звільнення зі служби;

картка медичного обстеження з висновком лікарсько-експертної комісії ГТУ (ТУ) МНС України про придатність кандидата на навчання в Ліцеї;

медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) (форма 026/о);

шість фотокарток, завірених працівником підрозділу по роботі з особовим складом (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка).

3.4. Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про народження та медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) (форма 026/о) подаються особисто вступником при прибутті до Ліцею для складання вступних випробувань.

3.5. Прийом заяв та документів від кандидатів на навчання проводиться підрозділами по роботі з особовим складом з 1 січня до 1 червня року вступу до Ліцею. Оформлені справи кандидатів на навчання направляються до Ліцею не пізніше ніж за 30 днів до початку вступних випробувань.

3.6. За вивчення кандидатів на навчання в Ліцеї, правильність оформлення на них навчальних справ відповідають керівники підрозділів по роботі з особовим складом.

3.7. Відбіркова комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у вступних випробуваннях на навчання до Ліцею, про що повідомляє підрозділи по роботі з особовим складом та батьків (опікунів) кандидатів на навчання не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань.

3.8. Навчальні справи, що оформлені із порушенням встановлених цими Правилами вимог або надійшли до Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі - Училище) після зазначеного у пункті 3.7 цього розділу строку, приймальною комісією не розглядаються і повертаються до підрозділів по роботі з особовим складом, які їх надіслали.

3.9. Кандидати на навчання під час реєстрації безпосередньо в Ліцеї проходять медичний огляд та психологічне тестування.

IV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Організація вступних випробувань та порядок їх проведення покладаються на Відбіркову комісію, склад якої затверджується начальником Училища.

4.2. Усі питання, пов'язані з прийомом до Ліцею, вирішуються Відбірковою комісією на її засіданнях. Рішення Відбіркової комісії оприлюднюється на веб-сайті Ліцею та інформаційному стенді Відбіркової комісії в Училищі.

4.3. Вступні випробування до Ліцею проводяться до 15 серпня року вступу.

4.4. Розклад вступних випробувань затверджується головою Відбіркової комісії і оприлюднюється на веб-сайті Ліцею та інформаційному стенді Відбіркової комісії в Училищі за десять днів до початку вступних випробувань.

4.5. Кандидати на навчання в Ліцеї складають вступні випробування з фізичної підготовки, а також з математики (письмово) та української мови (диктант) в обсязі навчальної програми базової загальної середньої освіти.

4.6. Вступне випробування з фізичної підготовки складається першим. Оцінювання рівня фізичної підготовки здійснюється шляхом виконання вправ за нормативами вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання у Ліцеї цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та порядку їх опрацювання (додаток 3).

4.7. Кандидати на навчання в Ліцеї, які не склали вступне випробування з фізичної підготовки, а також ті, які за станом здоров'я (перенесені операції, травми та інші фізичні вади, що носять довгостроковий характер) не можуть складати вступне випробування з фізичної підготовки, до подальших вступних випробувань не допускаються.

4.8. Результати вступних іспитів з математики та української мови оцінюються за 12-бальною шкалою.

4.9. Вступні іспити складаються державною мовою.

Для осіб, які не вивчали українську мову (не атестовані з української мови), Відбіркова комісія встановлює вступне випробування з тієї мови, оцінка з якої виставлена в документі про базову загальну середню освіту.

4.10. Письмові екзаменаційні роботи осіб, зарахованих до Ліцею, зберігаються в їхніх навчальних справах упродовж усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до Ліцею, знищуються через один рік після закінчення вступних випробувань, про що складається акт.

4.11. Порядок проведення вступних іспитів, перевірки робіт вступників, які складали вступні випробування, визначається Відбірковою комісією. Письмові екзаменаційні роботи осіб, зарахованих до Ліцею, зберігаються в навчальних справах протягом усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до Ліцею, знищуються через 3 місяці після закінчення вступних випробувань з обов'язковим складанням акта.

4.12. Перескладання вступних випробувань не допускається.

4.13. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час або знання яких було оцінено нижче ніж 4 бали за 12-бальною шкалою та отримали недостатній рівень з фізичної підготовки, а також особи, які забрали документи до початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

За наявності поважних причин, які підтверджені відповідними документами, вступники за рішенням Відбіркової комісії допускаються до складання пропущених вступних випробувань лише в межах установлених строків їх складання.

4.14. Апеляції на результати вступних випробувань до Ліцею розглядає апеляційна комісія Училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника Училища.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників, їх батьків (опікунів) перед початком вступних випробувань.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

4.15. Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань забезпечуються безкоштовним харчуванням та місцем проживання у Ліцеї.

Інші категорії вступників на період вступних випробувань харчуванням та місцем проживання не забезпечуються.

Проїзд до Ліцею та в зворотному напрямку здійснюється за власний рахунок.

V. Організація конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Прийом до Ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Вступники, які пройшли медичний огляд та успішно склали вступні іспити, зараховуються до Ліцею наказом начальника Училища на підставі рішення Відбіркової комісії.

5.2. Рішення про надання рекомендацій для зарахування на навчання до Ліцею приймається Відбірковою комісією та оформляється протоколом на її засіданні.

5.3. Зараховуються на навчання до Ліцею поза конкурсом за умови отримання позитивних результатів з вступних випробувань (визначення рівня фізичної підготовки, з математики та української мови) вступники із числа дітей, зазначених у пункті 2.2 розділу II цих Правил.

5.4. За результатами оцінки рівня фізичної підготовки без складання інших вступних випробувань зараховуються на навчання до Ліцею вступники - учасники міжнародних олімпіад, переможці III - IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та української мови, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України.

5.5. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного іспиту (на вибір вступника, крім визначення рівня фізичної підготовки вступника) з виставленням до відомості максимальної кількості балів.

5.6. Зарахування на навчання до Ліцею проводиться з 1 вересня.

5.7. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею, про що повідомляються підрозділи по роботі з особовим складом та батьки (органи опіки та піклування, заклади або особи, яким відповідно до чинного законодавства надані права з виховання цієї дитини).

На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб із числа вступників, які успішно витримали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

 

Директор Департаменту
кадрів та роботи з особовим
складом МНС України

О. Ціцак

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, підрозділу МНС України)

АНКЕТА
кандидата на навчання до Ліцею цивільного
захисту Вінницького вищого професійного
училища Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності

ФОТО 3 х 4 см

1. Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________________________
                                                                                             (вказати друкованими літерами дані із свідоцтва про народження)

2. Число, місяць, рік та місце народження __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Громадянство _________________________ 4. Громадянство батьків _________________________

5. Освіта ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (вказати повне найменування навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення)

6. Відомості:

а) про закінчення навчального закладу з відзнакою __________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

б) про участь чи перемогу в обласних, республіканських чи міжнародних предметних олімпіадах
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

в) про призові місця в обласних, республіканських чи міжнародних спортивних змаганнях _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

г) яку іноземну мову вивчав(ла) __________________________________________________________

7. Належність до категорії дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, або проживання в зоні радіоактивного забруднення _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                          (вказати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)

8. Чи є дитиною працівника служби цивільного захисту, який загинув, помер чи отримав каліцтво при виконанні службових обов'язків ______________________________________________________

9. Чи є сиротою або дитиною, яка залишилася без піклування батьків __________________________

10. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Хто з близьких родичів перебував чи перебуває на службі в МНС України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Місце проживання та телефон кандидата на навчання, його батьків (опікунів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Відомості щодо близьких родичів (батько, мати (опікуни або піклувальники), брати, сестри)

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата та місце народження

Місце роботи, посада

Місце проживання та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Свідоцтво про народження ___________________________________________________________
                                                                                                                       (серія, номер, дата видачі)

15. Реєстраційний номер облікової картки платника податків кандидата на навчання (за наявності)
______________________________________________________________________________________

_______________ 20__ року
   (дата заповнення анкети)

                              ___________________________
                                           (особистий підпис)

Начальник підрозділу по роботі
з особовим складом

 

__________________________
               (спеціальне звання)

__________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання до Ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________                                  ___________________________________________
        (посада, спеціальне звання)                                                            (підпис, П. І. Б. особи, яка проводила попереднє вивчення)

______________ 20__ року

2. Висновок лікарсько-експертної комісії головного територіального управління (територіального управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про стан здоров'я кандидата _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, N документа, результати)

3. Висновок за наслідками вивчення кандидата _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________
(начальник підрозділу роботи з персоналом)

                                    ________________________
                                               (П. І. Б.)

________________________________
       (працівник, який проводив вивчення)

                                    ________________________
                                             (П. І. Б.)

 

НОРМАТИВИ
вправ із визначення рівня фізичної підготовки для кандидатів на навчання у Ліцеї цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та порядок їх опрацювання

N з/п

Найменування вправ

Рівень фізичної підготовки

достатній

недостатній

1

Біг на 60 м (с)

до 10,2 с включно

більше 10,2 с

2

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань)

5 разів і більше

менше 5 разів

3

Крос 2000 м (хв., с)

до 12,10 включно (хв., с)

більше 12,10 (хв., с)

Примітки:

1. Визначення рівня фізичної підготовки проводиться протягом одного дня.

2. Вправа з бігу на 2000 м виконується останньою.

3. У разі коли результат виконання будь-якої вправи не відповідає визначеному достатньому рівню, загальний рівень фізичної підготовки вважається недостатнім.

____________

Опрос