Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Государственном реестре селекционных достижений в животноводстве

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 02.07.2012 № 385
действует с 10.08.2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правила і порядок ведення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві (далі - Селекційний реєстр) та поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві всіх форм власності, які беруть участь у створенні селекційних досягнень.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

аномалії племінних тварин - спадково обумовлені анатомічні та функціональні (фізіологічні) порушення в організмі тварин, наслідком яких є різке зниження життєздатності, показників гомеостазу та господарсько-корисних властивостей;

рибопродуктивність - загальний приріст живої маси риби, одержаний з одиниці площі водойми за один вегетаційний період;

селекційний реєстр - інформаційна автоматизована база даних, яка містить інформацію про селекційні досягнення, які зареєстровані та використовуються в Україні;

шовконосність - відсоткове відношення ваги оболонки до ваги кокона.

1.3. Об'єктом реєстрації є вітчизняні селекційні досягнення. За бажанням власника чистопородних племінних (генетичних) ресурсів реєструються імпортовані селекційні досягнення, які завезені на територію України для племінного використання.

1.4. Відомості про селекційні досягнення зберігаються на:

електронних носіях - постійно;

паперових носіях - п'ять років.

Один раз на п'ять років Міністерство аграрної політики та продовольства України або наукові установи Національної академії аграрних наук України забезпечують підготовку до друку та видання Селекційного реєстру.

II. Порядок проведення державної реєстрації селекційних досягнень

2.1. Державна реєстрація вітчизняного селекційного досягнення в Селекційному реєстрі проводиться протягом місяця після затвердження селекційного досягнення відповідним наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2.2. Селекційний реєстр містить сукупність відомостей щодо реєстрації, апробації, загальної характеристики продуктивних якостей і поширення селекційного досягнення.

Основні відомості:

вид тварин (англійською мовою та латиною);

назва породи, типу, лінії, кросу;

інформація про автора(ів): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, назва та місцезнаходження (місце проживання) оригінатора селекційного досягнення;

копія наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження селекційного досягнення;

коротка характеристика, опис та фотографії повновікових тварин за статями селекційного досягнення згідно з матеріалами апробації;

рекомендації щодо використання у виробництві селекційного досягнення.

2.3. Опис породи, лінії, типу складається з інформації про методи її створення, генеалогічну структуру, даних про племінну та господарську цінність.

2.4. Господарська цінність характеризується:

показниками продуктивності для певного виду тварин;

технологічними особливостями породи (типу, лінії), які забезпечують підвищення ефективності виробництва і нові якості (якісні переваги) продукції тваринництва;

відсутністю спадкових аномалій і стійкістю до захворювань, що притаманні певному виду тварин.

2.5. Продуктивність вимірюється виходом основних видів продукції на одиницю поголів'я, інтенсивністю росту (приріст живої маси), відтворювальною здатністю самиць (вихід приплоду), а також іншими ознаками, що характеризують призначення певних видів тварин.

За видами тварин враховуються такі показники:

велика рогата худоба молочного та молочно-м'ясного напрямів продуктивності:

удій;

вміст жиру в молоці;

вміст білка в молоці;

приріст живої маси ремонтного молодняку;

велика рогата худоба м'ясного напряму продуктивності:

молочність корів;

приріст живої маси молодняку;

забійний вихід м'ясної продукції;

свині:

вихід молодняку на свиноматку;

приріст живої маси молодняку;

забійний вихід м'яса;

вівці:

вихід молодняку на вівцематку;

настриг вовни в чистому волокні;

приріст живої маси молодняку;

кози:

настриг вовни (збір пуху);

молочна продуктивність (крім вовнового і пухового напрямів);

приріст живої маси молодняку;

коні:

робоча продуктивність;

сила;

витривалість;

молочна продуктивність (для порід відповідного призначення);

м'ясна продуктивність (для порід відповідного призначення);

кролі:

вихід молодняку на матку;

приріст живої маси молодняку;

звірі:

вихід молодняку на самицю;

розмір тулуба;

якість хутра;

птиця (кури, качки, індики, гуси, перепілки, цесарки):

несучість;

маса яєць;

приріст живої маси;

вихід молодняку, виводимість;

риба:

рибопродуктивність на першому та другому роках вирощування;

вихід із літніх та зимувальних ставків на першому та третьому роках життя;

бджоли:

виробництво меду на сім'ю;

вихід маток на сім'ю;

вихід відводків на сім'ю;

ефективність запилення сільськогосподарських культур;

шовковичний шовкопряд:

врожай живих коконів;

шовконосність коконів.

2.6. Корисні технологічні якості селекційного досягнення:

витрати корму на одиницю продукції;

співвідношення поживних речовин у продукції;

асортимент і якість сировини для легкої промисловості;

пристосованість до природних і штучних умов відтворення і технології виробництва;

особливості поведінки і відтворення;

життєздатність приплоду/личинок риб;

співвідношення білок/жовток у яйці та співвідношення вологи до білка у м'ясі птиці;

тривалість господарського використання;

генетичні маркери кількісних ознак.

2.7. Характеристика резистентності, стресостійкості, адаптованості до умов експлуатації, інформація про спадкові аномалії:

збереженість молодняку (%);

тестування на спадкові аномалії та алелі, що відповідають за стрес, чутливість;

неспецифічна резистентність молодняку.

2.8. Для реєстрації імпортованих селекційних досягнень суб'єктами племінної справи у тваринництві подається заявка про включення селекційного досягнення до переліку імпортованих селекційних досягнень, які розводяться на території України (додаток до цього Положення).

2.9. Відомості, зазначені у Селекційному реєстрі, можуть зазнати змін щодо:

складу авторів селекційного досягнення;

основних показників продуктивності згідно з пунктами 2.4, 2.5 цього розділу;

виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо).

2.10. Внесення змін до Селекційного реєстру проводиться відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України за зверненням оригінаторів (авторів), власників імпортованих тварин до Міністерства аграрної політики та продовольства України, яке містить:

повне найменування (прізвище, ім'я по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) оригінатора (авторів) селекційного досягнення;

пропозиції щодо внесення змін;

обґрунтування необхідності внесення змін.

Звернення підписується керівником оригінатора, авторами селекційного досягнення або власником тварини (у разі імпорту) та скріплюється печаткою.

2.11. Відомості про реєстрацію селекційного досягнення та зміни, що заносяться до Селекційного реєстру, публікуються в спеціальній літературі з ведення племінної справи у тваринництві, друкованому виданні Селекційного реєстру, а також розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних Селекційного реєстру.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ЗАЯВКА
про включення селекційного досягнення до переліку імпортованих селекційних досягнень, які розводяться на території України

______________________________________________________________________________________
                    (вид тварин (англійською мовою та латиною), назва породи, типу, лінії, кросу селекційного досягнення)
______________________________________________________________________________________

Країна-експортер ______________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Телефон ________________________

"___" ____________ 20__ р.

Підпис (підписи) заявника (заявників).

М. П.

Додатки: коротка характеристика, опис та фотографії повновікових тварин за статями; рекомендації щодо використання у виробництві певної продукції; копія договору на придбання чистопородних племінних (генетичних) ресурсів, де зазначено назву породи, типу, лінії, кросу, основні показники продуктивності згідно з пунктами 2.4, 2.5 розділу II Положення про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 02 липня 2012 року N 385.

____________

Опрос