Идет загрузка документа (263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 22.06.2012 № 758
редакция действует с 01.01.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2012

м. Київ

N 758

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2012 р. за N 1206/21518

Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 9 жовтня 2013 року N 866
,
 від 17 листопада 2014 року N 1139
(зміни, внесені
підпунктом 3 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України
 від 17 листопада 2014 року N 1139, набирають чинності з
1 січня 2015 року),
 від 5 червня 2015 року N 541
,
 від 8 червня 2015 року N 543
,
 від 25 січня 2016 року N 15
,
від 1 червня 2016 року N 520
,
 від 11 жовтня 2016 року N 876
,
від 1 вересня 2017 року N 729
,
від 22 грудня 2017 року N 1119
,
від 5 лютого 2018 року N 110
(зміни, внесені 
пунктами 2 та 4 Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 5 лютого 2018 року N 110, набирають чинності з
1 липня 2018 року),
від 20 вересня 2018 року N 768
,
від 15 листопада 2018 року N 893
,
від 27 березня 2019 року N 123
,
від 22 жовтня 2019 року N 440
(зміни, внесені
абзацами третім, четвертим підпункту 2 пункту 3 Змін,
 затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2019 року N 440,
 набирають чинності з
13 січня 2020 року),
від 25 травня 2020 року N 238

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 02 грудня 2002 року N 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за N 976/7264 (зі змінами).

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

(У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган державної податкової служби" та "ДПС" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 жовтня 2013 року N 866)

(У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "територіальний орган Державної фіскальної служби" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 червня 2015 року N 541)

(У тексті Порядку посилання на додатки 8 - 13 замінено посиланнями відповідно на додатки 7 - 12 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 червня 2015 року N 541)

(У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 12 замінено посиланнями відповідно на додатки 2 - 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 січня 2016 року N 15)

(У тексті Порядку слова "перший керівник" в усіх відмінках замінено словом "керівник" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 1 вересня 2017 року N 729)

(У тексті Порядку слова "загальнодержавні витрати" в усіх відмінках замінено словами "загальнодержавні видатки та кредитування" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2018 року N 768)

(У тексті Порядку слова "/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2019 року N 123)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) і розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, відокремленими структурними підрозділами розпорядників бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти), а також органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування в процесі відкриття (закриття) рахунків.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів;

бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123)

бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів. Бюджетні рахунки для операцій з бюджетними коштами поділяються на особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів, реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, рахунки одержувачів бюджетних коштів, рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню, рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами;

депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх і зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами;

небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, єдиний рахунок, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;

(абзац сьомий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 27.03.2019 р. N 123
,
від 25.05.2020 р. N 238)

особові рахунки - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів;

рахунки для обліку операцій по загальнодержавних видатках та кредитуванню - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків та кредитування;

рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцеві бюджети;

рахунки одержувачів бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами - рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки, які відкриваються в Казначействі та його органах підприємствам, установам, організаціям для проведення розрахунків з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, з погашення заборгованості перед державним бюджетом, з повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів (позик), у тому числі залучених державою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, міськими радами) або під державні (місцеві) гарантії, з електронного адміністрування податків, для сплати заборгованості за електроенергію, для зарахування депозитних коштів, єдиний рахунок та небюджетні рахунки розпорядників бюджетних коштів;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110
,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим
,
абзац тринадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 27.03.2019 р. N 123,
від 25.05.2020 р. N 238)

реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

1.3. Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства.

1.4. Рахунки відкриваються згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим у порядку, встановленому відповідно до законодавства.

1.5. Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу керівника (заступника керівника) і головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Казначейства.

1.6. Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Казначейства.

1.7. Контроль за правильністю відкриття та закриття рахунків здійснюється головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) органу Казначейства, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.

1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).

(пункт 1.8 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

1.9. Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11 вважати
 відповідно пунктами 1.10 - 1.12)

1.10. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство".

(розділ I доповнено пунктом 1.10 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

1.11. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(розділ I доповнено пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

1.12. Пункт 1.12 виключено

(розділ I доповнено пунктом 1.12 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541
,
пункт 1.12 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.12.2017 р. N 1119)

II. Відкриття рахунків за надходженнями

2.1. Щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (крім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ). Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів з дня прийняття закону про Державний бюджет України.

У разі відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, а також у разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України органами Казначейства не пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.

У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень, що зараховуються до відповідних бюджетів, та/або порядок їх зарахування, а також код та назва території, Казначейство централізовано відкриває/закриває рахунки за надходженнями згідно із внесеними змінами. Інформація про відкриті/закриті рахунки доводиться до органів Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно із встановленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів. Іншим органам державної влади зазначена інформація надається за їх зверненням.

(абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

У разі зміни аналітичних параметрів рахунків за надходженнями Казначейство змінює реквізити таких рахунків.

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

2.1.1. Управління (відділення) Казначейства у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - Управління (Відділення) Казначейства) на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, та відповідних місцевих фінансових органів, подають до головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 2 до цього Порядку) з переліком надходжень державного/місцевих бюджетів, які справляються / не справляються на відповідних територіях.

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

2.1.2. На підставі поданих Управліннями (Відділеннями) Казначейства переліків надходжень державного/місцевих бюджетів, що справляються / не справляються на відповідних територіях, Головні управління Казначейства розблоковують/заблоковують рахунки за тими надходженнями, що справляються / не справляються на відповідних територіях.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

2.1.3. Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на Управління (Відділення) Казначейства, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 2 до цього Порядку), картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 3 до цього Порядку). Картка містить зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів Казначейства надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

2.1.4. Картка із зразками підписів та відбитка печатки має бути засвідчена підписом керівника (заступника керівника) відповідного Головного управління Казначейства та печаткою. У разі зміни або доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів та відбитка печатки на всіх осіб, які мають право першого та другого підписів.

(абзац перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

Якщо в новій картці, що подається у разі заміни підписів або доповнення підписами, підписи керівника та головного бухгалтера не змінюються, то додатково така картка не засвідчується, а підписується керівником та головним бухгалтером.

У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів та відбитка печатки тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження (наказ, протокол тощо).

Тимчасова картка засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

2.1.5. Структурні підрозділи Казначейства та/або Головного управління Казначейства для відкриття/закриття рахунків за надходженнями подають службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 4 до цього Порядку) за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, який ініціює відкриття/закриття цих рахунків, погоджені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

2.1.6. Казначейство та Головні управління Казначейства формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями (додаток 4 до цього Порядку), зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

(абзац перший підпункту 2.1.6 пункту 2.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом оформлюються нові зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах, завірені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

2.1.7. У разі якщо на початок бюджетного періоду відкриваються рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду, службові записки щодо відкриття таких бюджетних рахунків за надходженнями не складаються.

2.2. Бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ (далі - бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ) відкриваються на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету згідно із законодавством. Зазначені рахунки відкриваються одночасно з відкриттям відповідних спеціальних реєстраційних рахунків розпорядникам бюджетних коштів та їх відокремленим структурним підрозділам у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.

2.2.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

2.2.2. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

2.3. Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації. Бюджетні рахунки відкриваються на підставі службових записок щодо відкриття рахунків, наданих структурними підрозділами Казначейства.

III. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

3.1. Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;

в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття рахунків у рядку "Додаткова інформація".

До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.2. Одержувачі бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів - фізичні особи - підприємці також подають копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Одержувачі бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.3. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також:

а) довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 9 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ;

б) копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.4. Під час відкриття рахунків в органах Казначейства клієнти разом з документами, зазначеними у пунктах 3.1 - 3.3 цього розділу, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 893,
у зв'язку з цим пункти 3.4 - 3.8
 вважати відповідно пунктами 3.5 - 3.9)

3.5. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346, зміни до неї та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї), відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (витяги, установчі документи клієнта) (далі - Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.4 розділу VIIІ цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15
,
 від 11.10.2016 р. N 876)

Документи, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків, до яких були внесені зміни, подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти днів з дня внесення змін до цих документів.

3.6. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

Абзац другий пункту 3.6 виключено

(пункт 3.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541
,
абзац другий пункту
3.6 виключено згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 22.12.2017 р. N 1119)

3.7. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу.

(абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139)

У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).

(пункт 3.7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим
)

Органи Казначейства у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.

(абзац четвертий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
 від 25.01.2016 р. N 15)

До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою.

(абзац шостий пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.

(абзац сьомий пункту 3.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків (додаток 10 до цього Порядку).

3.8. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру та даним, що містяться у поданій клієнтом завіреній в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства наказу (розпорядження), в тому числі вищестоящої установи, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством випадках;

(підпункт "б" пункту 3.8 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
від 01.06.2016 р. N 520)

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, визначеним законодавством.

Після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.

3.9. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.

Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.

(розділ III у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

IV. Відкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетів

4.1. Для відкриття інших бюджетних рахунків подаються такі документи:

а) органами Казначейства - службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за підписом керівника та головного бухгалтера, картка із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 3 до цього Порядку);

б) структурними підрозділами Казначейства та Головного управління Казначейства - службові записки щодо відкриття рахунків за підписом керівника (заступника керівника) структурного підрозділу, погоджені відповідно Головою (заступником Голови) Казначейства, керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства, зразки підписів посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах (додаток 5 до цього Порядку), завірені Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

4.2. На кожний структурний підрозділ Казначейства та/або Головного управління Казначейства формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять документи, визначені відповідно до пункту 4.1 цього розділу та пункту 8.5 розділу VIII цього Порядку.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

4.3. Структурні підрозділи, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків вже заведені у минулі бюджетні періоди, подають документи, визначені в пункті 4.1 цього розділу, лише в разі внесення змін до цих документів.

4.4. Днем відкриття рахунків вважається дата погодження службової записки щодо відкриття бюджетних рахунків Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

V. Відкриття небюджетних рахунків

5.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) підпункт "б" пункту 5.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим підпункти "в", "г"
 вважати відповідно підпунктами "б", "в"
)

б) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;

(підпункт "б" пункту 5.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.

Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

(пункт 5.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

Фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування під час відкриття рахунків разом з документами, визначеними підпунктами "а" - "в" цього пункту, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.

(пункт 5.1 доповнено абзацом  згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 893)

5.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи - підприємці подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків (додаток 6 до цього Порядку);

б) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця;

в) підпункт "в" пункту 5.2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
у зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "в")

в) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) у двох примірниках.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

5.3. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, на яких сформовано справу з юридичного оформлення рахунків, надається заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 6 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів, яка додається до справи.

(розділ доповнено новим пунктом 5.3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
у зв'язку з цим пункти 5.3 - 5.6 вважати відповідно пунктами 5.4 - 5.7)

5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної фіскальної служби, відомості з Єдиного державного реєстру (витяги, установчі документи клієнта), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 11.10.2016 р. N 876)

5.5. Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

Органи Казначейства повідомляють про проведені операції відкриття/закриття небюджетних рахунків клієнтів відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби у порядку, визначеному в пункті 3.7 розділу III цього Порядку.

(абзац другий пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 15.11.2018 р. N 893)

5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу.

(абзац перший пункту 5.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139)

У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).

(пункт 5.6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Зазначені документи подаються до органу Казначейства протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи або внесення змін.

5.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;

(підпункт "б" пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, які визначено законодавством.

(підпункт "в" пункту 5.7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

VI. Картки із зразками підписів і відбитка печатки

6.1. Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Казначейства у двох примірниках картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку). До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. До картки включається зразок відбитка печатки.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 01.09.2017 р. N 729)

6.2. Право першого підпису належить керівнику, його заступникам та іншій уповноваженій на те особі і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.

(абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

Якщо в картці зразок підпису керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.

Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису - головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. При цьому до картки обов'язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

За рахунками клієнтів (крім бюджетних рахунків бюджетних установ), у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до органів Казначейства подається засвідчена в установленому порядку картка зі зразками підписів осіб, які мають право першого підпису, та відбитка печатки. При цьому у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі таких осіб немає.

(абзац шостий пункту 6.2  із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

6.3. Картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.

(абзац перший пункту 6.3  із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

Картка установи, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, засвідчується підписом керівника та печаткою цієї установи.

(пункт 6.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2015 р. N 543,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.4. У разі заміни хоча б одного з підписів або доповнення хоча б одним підписом подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку. У разі звільнення та/або призначення хоча б однієї з посадових осіб, що мають право першого та другого підписів, протягом п'яти робочих днів з дати звільнення та/або призначення подається нова картка із зразками підписів та відбитком печатки. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної в картці, та за своєчасність внесення змін до картки відповідає клієнт.

У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера складається нова картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, засвідчена у нотаріальному порядку або підписом особи, яка має право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить. У разі зміни керівника або головного бухгалтера клієнт зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити листом про це відповідний орган Казначейства.

У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової зміни однієї з осіб, уповноважених керівником, до органів Казначейства подається у двох примірниках тимчасова картка із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи та зазначенням строку її дії. Тимчасова картка засвідчується підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

6.5. При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.

У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо).

(абзац другий пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

У разі тимчасової відсутності печатки у зв'язку зі створенням нової установи, реорганізацією, зміною найменування, підпорядкованості установи, спрацьованістю або втратою печатки на підставі листа клієнта керівник (заступник керівника) органу Казначейства в резолюції до листа надає дозвіл на прийняття картки із зразками підписів без відбитка печатки. Дозвіл надається на термін не більше десяти днів, а у разі втрати печатки - не більше тридцяти днів.

6.6. Картки та тимчасові картки із зразками підписів та відбитка печатки подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнтами подаються:

копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові, та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом) осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;

(абзац третій пункту 6.6 у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
від 01.09.2017 р. N 729)

копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки.

(пункт 6.6 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866
,
абзац четвертий пункту 6.6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;

(пункт 6.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати
 відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.

(абзац шостий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866)

абзац сьомий пункту 6.6 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

Після відкриття відповідних рахунків до картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.

Перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляється у разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки клієнта.

VII. Зміна рахунків клієнтів

7.1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.

Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства у разі:

реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);

зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.

У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органами Казначейства не формуються.

7.2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.

7.3. Органи Казначейства подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про зміну рахунків клієнтів у порядку, встановленому законодавством.

7.4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів закриваються на підставі заяви клієнта про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку).

(абзац перший пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520)

За новим місцем обслуговування укладається договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Для формування справ з юридичного оформлення рахунків клієнти подають заяву про відкриття рахунків, картку із зразками підписів та відбитка печатки разом з копіями документів, визначених абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI цього Порядку, перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи.

(абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520)

Підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, які не є розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, також подають документи, визначені підпунктом "б" пункту 5.1 та підпунктом "б" пункту 5.2 розділу V цього Порядку.

(абзац четвертий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15)

(Порядок доповнено новим розділом VII згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
у зв'язку з цим розділ VII вважати розділом VIII)

VIII. Закриття рахунків в органах Казначейства

8.1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

8.2. У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися протягом поточного бюджетного періоду.

8.3. Закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку із виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві, проводиться на підставі складених службових записок щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями:

а) Управліннями (Відділеннями) Казначейства за підписом керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера (додаток 2 до цього Порядку), які подаються до Головних управлінь Казначейства;

(підпункт "а" пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

б) структурними підрозділами Головних управлінь Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства (додаток 4 до цього Порядку);

в) структурними підрозділами Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених Головою (заступником Голови) Казначейства (додаток 4 до цього Порядку).

Службові записки щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями після закінчення бюджетного періоду не складаються у разі, якщо реквізити рахунків, що відкриваються у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що закриваються у зв'язку із закінченням бюджетного періоду.

8.4. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, закриваються:

а) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);

(підпункт "а" пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 22.12.2017 р. N 1119)

б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Казначейства на підставі платіжного доручення клієнта перераховує такі залишки на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

(абзац другий підпункту "б" пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

8.4.1. У разі реорганізації клієнта внаслідок приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення рахунок може бути закритий уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним таких документів:

заяви про закриття рахунка;

копії рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) уповноваженого органу (правонаступника) та переліку рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. Якщо на рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.

8.4.2. У разі припинення клієнта внаслідок його ліквідації на період проведення ліквідаційної процедури до органів Казначейства подаються такі документи:

копія рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду або відповідних органів державної влади про ліквідацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку або відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) та перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки клієнта, що ліквідується.

Рахунки, які не використовуються у період проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви про закриття рахунка, підписаної особою, яка згідно з рішенням органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - суду або відповідного органу державної влади, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації відповідно до законодавства), та копії рішення суду, органу державної влади або відповідного органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, про ліквідацію юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення.

Рахунки, які використовувались для проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунка.

8.5. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Казначейства на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

8.6. Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців закриваються на підставі заяви про закриття рахунка клієнта за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, та документів, визначених у пункті 8.4 цього розділу.

(абзац перший пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541)

Органи Казначейства мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цих рахунках немає залишків коштів.

Самостійне закриття зазначених рахунків органами Казначейства здійснюється на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.

8.7. Справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства протягом строку, визначеного Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими Національним банком України в установленому порядку.

(пункт 8.7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 22.10.2019 р. N 440)

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Зразок

ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового обслуговування

__________________
(місце складання)

 

__________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування органу Державної казначейської служби України)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                    (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - орган Казначейства), який діє на підставі Положення, затвердженого _____________________________________________________________________________________
                                                                       (дата, номер та назва нормативного-правового акта)
________________________________________________________________________, з одного боку,
та ___________________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові клієнта)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                            (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________________ (далі - Клієнт),
який діє на підставі* ___________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Орган Казначейства відкриває Клієнту __________________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України та умов цього Договору.

До отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Орган Казначейства має право:

2.1.1. Подавати відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта;

2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**;

2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством;

2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків на отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на видачу готівки;

2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати підтвердні документи, необхідні для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта***;

2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на рахунку (рахунках) станом на 01 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим;

2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді***;

2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів бюджету з рахунків Клієнта у порядку, встановленому законодавством;

2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа органу Казначейства списання коштів з рахунка Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів щодо переказу коштів між учасниками розрахунків та/або недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків****;

2.1.11. Здійснювати на підставі меморіальних документів органу Казначейства перерахування до відповідного бюджету залишків коштів, які склалися на кінець бюджетного періоду, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України;

2.1.12. Здійснювати платежі Клієнтів з урахуванням законодавства;

2.1.13. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що обліковуються на його рахунках, відповідно до законодавства;

2.2.2. Отримувати від органу Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору;

2.2.3. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг;

2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

2.3. Орган Казначейства зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору;

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахунково-касові операції за дорученням Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.1.12 пункту 2.1 цього розділу;

2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахунково-касового обслуговування в межах повноважень, визначених законодавством;

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта;

2.3.5. Повідомляти Клієнту номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

2.3.6. Здійснювати перерахування платежів з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством**;

2.3.7. Видавати виписки з підтвердними документами наступного робочого дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) Клієнта особам, які мають право першого та другого підпису і зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки, із пред'явленням документа, що посвідчує особу.

Клієнт може уповноважити інших осіб отримувати виписки з підтвердними документами згідно з листом за підписом осіб, які мають право першого та другого підписів, та скріплених відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки. У разі зміни уповноважених осіб Клієнта надається новий лист;

2.3.8. Видавати Клієнту виписку з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ у вигляді реєстру розрахункових документів наступного робочого дня після здійснення операцій за цими рахунками**;

2.3.9. Видавати уповноваженим особам Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.3.7 цього пункту дублікат виписки з рахунка (рахунків) у разі втрати Клієнтом виписки за письмовою заявою, підписаною першим та другим підписами осіб Клієнта та скріпленою відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки;

2.3.10. Гарантувати таємницю інформації за рахунком (рахунками) Клієнта (щодо операцій, стану рахунка, дати відкриття, його реквізитів тощо). Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань інформації за рахунком (рахунками) можуть бути надані лише у випадках, передбачених законом;

2.3.11. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунково-касового обслуговування, надавати консультації з питань, що виникають у цьому процесі;

2.3.12. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків органу Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку з його рахунка;

2.3.13. Інформувати Клієнта про часткове або повне припинення роботи у випадках, передбачених законодавством;

2.3.14. Повідомляти Клієнта про відновлення роботи.

2.4. Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності;

2.4.2. Повідомляти платникам номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

2.4.3. Повідомляти орган Казначейства про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів;

2.4.4. Перераховувати зі своїх спеціальних реєстраційних рахунків на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ кошти в обсягах, необхідних для здійснення органом Казначейства операцій з повернення помилково або надміру зарахованих платежів**;

2.4.5. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунка органу Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого рахунка;

2.4.6. Повідомляти орган Казначейства про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунка (рахунків) та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня після дати отримання виписки;

2.4.7. Повідомляти орган Казначейства про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний строк з дня надходження коштів на рахунок подавати до органу Казначейства платіжне доручення на перерахування коштів власнику;

2.4.8. Надавати органу Казначейства платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства з урахуванням регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України;

2.4.9. Надавати органу Казначейства звітність у терміни та за формами, установленими законодавством;

2.4.10. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в органі Казначейства, керуючись вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у строк ________________________.

3. Розрахунки за готівкове обслуговування

Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого Національним банком України в установленому порядку, відкритих на ім'я органів Казначейства, за чеками органу Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.

4. Форс-мажор

4.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

4.2. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж на дванадцять місяців, кожна зі Сторін в установленому порядку має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.

5. Порядок закриття рахунків

Рахунки закриваються у порядку та у випадках, передбачених законодавством України.

6. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________________________.

6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

6.3. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою обох Сторін.

6.4. Погоджені зміни в Договорі оформляються додатковими угодами, які є невід'ємною частиною Договору.

6.5. Договір розривається за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом.

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

8. Місцезнаходження Сторін

Орган Казначейства

Клієнт

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Керівник ______________________________
                                       (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник ______________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.*****

Передбачені цим зразком Договору умови Сторони в разі укладення договору можуть змінювати та встановлювати інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.

____________
* Для юридичних осіб.

** Зазначене поширюється на розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлені структурні підрозділи у разі відкриття ними бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ.

*** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів.

**** Зазначається у разі відкриття рахунків для здійснення клірингових розрахунків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

***** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.11.2014 р. N 1139
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 25.01.2016 р. N 15,
від 01.09.2017 р. N 729
,
від 22.10.2019 р. N 440)

 

Додатковий договір N ____
до Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування*

Додаток 2 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 09.10.2013 р. N 866,
 від 05.06.2015 р. N 541
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 25.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим додатки 3 - 12
 вважати відповідно додатками 2 - 11
)

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

щодо ____________________
          (відкриття/закриття)
бюджетних рахунків за надходженнями
до _________________________________
(вид бюджету)
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України, що звертається із службовою запискою, код за ЄДРПОУ)

Просимо ____________________ бюджетні рахунки для зарахування надходжень
                            (відкрити/закрити)*
відповідно до переліку:

N
з/п

Найменування бюджету

Бюджетна класифікація

Номер аналітичного рахунку

код

найменування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

 

ВІДМІТКИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ______________________ ОБЛАСТІ

Документи на ___________________ рахунків перевірив:
                                       (відкриття/закриття)*
_________________________________________________
                          (посада, підпис, ініціали, прізвище)
___________________ рахунки дозволяю.
       (відкрити/закрити)*

Рахунки ___________________
                         (відкрито/закрито)*

_____________________________________________________________________________________
                                  (посада, підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи за відкриття/закриття рахунків)

Дата __________________ рахунків "___" __________ 20__ року.
                (відкриття/закриття)*

Керівник (заступник керівника)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.06.2016 р. N 520
,
у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 05.02.2018 р. N 110)

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

(зворотний бік документа)

______________________________________________________________________________________
(найменування управління (відділення) Державної казначейської служби України)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

Перший підпис

 

 

 

 

 

Другий підпис

 

 

 

 


Строк повноважень
з ________ до ________
і підписи осіб, які тимчасово
користуються правом першого
чи другого підпису, засвідчуємо:*

Керівник

________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний
бухгалтер

________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую
_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище керівника (заступника керівника) Головного управління
Державної казначейської служби України)

"___" ____________ 20__ року

М. П.
Головного управління Державної
казначейської служби України

____________
* Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

 

ПОГОДЖЕНО:
Голова (заступник Голови)
Державної казначейської служби України /
Керівник (заступник керівника) Головного
управління Державної казначейської
служби України у ______________
____________ _________________
     (підпис)       (ініціали, прізвище)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

щодо ____________________
        (відкриття/закриття)*
бюджетних рахунків за надходженнями
до _________________________________________
(найменування бюджету)
___________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, що звертається із службовою запискою)

Просимо __________________ бюджетні рахунки для зарахування надходжень
                          (відкрити/закрити)*
відповідно до переліку**:

N
з/п

Номер балансового рахунку

Бюджетна класифікація

код

найменування

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Документи на _________________ рахунків перевірив:
                                    (відкриття/закриття)*
_______________________________________________
                        (посада, підпис, ініціали, прізвище)

___________________ рахунки дозволяю.
      (відкрити/закрити)*

Головний бухгалтер
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


N
з/п

Код бюджетної класифікації

Номер аналітичного рахунку

1

2

3

 

 

 

 

 

 


Рахунки _________________ "___" ____________ 20__ року
                    (відкрито/закрито)*

_______________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи за відкриття/закриття рахунків)

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

** Перелік може бути наданий окремим додатком до службової записки.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

 

Зразки підписів
посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах

Керівник структурного підрозділу

____________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.02.2018 р. N 110)

 

Службова записка
щодо _________________
(відкриття/закриття)*
бюджетних рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ

Додаток 7 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 5 червня 2015 року N 541,
у зв'язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 12)

 

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт

Код за ЄДРПОУ

_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що відкриває рахунок*

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку**:

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:
_____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація*** _______________________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер****

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.*****

 

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірив:
_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
                               (вид рахунка)

Керівник

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний
бухгалтер

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Дата відкриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року.

____________
* Для фізичної особи - підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.

** Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

*** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.

**** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.

***** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520
,
від 01.09.2017 р. N 729
,
від 27.03.2019 р. N 123)

 

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

(зворотний бік документа)

____________________________________________________________________________________
(найменування клієнта)

Строк повноваження з ____________ до ____________ і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підпису, засвідчуємо:**

 

Керівник*** __________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер*** __________________
                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.****

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую:

_____________________________________________________________________________________
              (посада, підпис, ініціали та прізвище керівника (заступника керівника) установи/організації вищого рівня)

"___" ____________ 20__ року

М. П.****     установи/організації вищого рівня, що засвідчила повноваження

 

____________
* Для фізичної особи - підприємця, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

** Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

*** Підписується та завіряється печаткою у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки, змін підписів або доповнень підписами.

**** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

Місце для посвідчувального напису
(у нотаріальному порядку)

 

 

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 09.10.2013 р. N 866
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

 

Перелік рахунків

____________________________________________________________________________________
(найменування клієнта та код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________

 


____________________________________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт, та код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________

 


Надаємо перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи, зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та відбитка печатки:

Керівник

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.*
___________
* Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520
,
від 01.09.2017 р. N 729
,
від 27.03.2019 р. N 123)

 

ДОВІДКА
про погодження відкриття рахунка

__________________________________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт, та код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________

 


__________________________________________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів, до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ, та код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________

 


Погоджую відкриття рахунків:

__________________________________________________________________________________
(найменування відокремленого структурного підрозділу та код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________

 


__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження відокремленого структурного підрозділу та код відокремленого структурного
підрозділу за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів)

____________________________________________________

 


Довідково: ______________________________________________________________________є / не є
                                                                 (найменування відокремленого структурного підрозділу)                               (підкреслити)
платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Керівник

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520
,
від 27.03.2019 р. N 123)

 

____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України,
у якому обслуговується клієнт)

 

 

Код за ЄДРПОУ

Найменування клієнта, якому відкриваються/закриваються рахунки

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ___________________________ рахунків
(відкриття/закриття)*

Керівник

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

____________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520
,
від 27.03.2019 р. N 123
,
від 22.10.2019 р. N 440)

 

ЗАЯВА
про закриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт

Код за ЄДРПОУ

_________________________________________________
_________________________________________________
                                         (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що закриває рахунок

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")

 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (повне найменування клієнта)

Просимо закрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку*:

Просимо закрити небюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку:
________________________________________________________________________________
                                                                                            (номер рахунка)
________________________________________________________________________________
                                                                                             (номер рахунка)

Керівник

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Дата заповнення заяви
"___" ____________ 20__ року

М. П.**

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

1. Дата, час отримання органом Державної казначейської служби України заяви

"___" ____________ 20__ року о ___ год.

2. Дата закриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року

Керівник

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Не заповнюється у разі закриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

** Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 05.06.2015 р. N 541,
від 01.06.2016 р. N 520
,
від 01.09.2017 р. N 729
,
від 27.03.2019 р. N 123)

____________

Опрос