Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Инструкция от 22.05.2012 № 601
действует с 20.08.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012

м. Київ

N 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2012 р. за N 1188/21500

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", пункту 6 частини першої статті 15 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", підпунктів 21 і 22 пункту 6 Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 465, статей 2444 і 24419 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення дотримання уповноваженими посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Пшеничку О. В.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з питань захисту
прав споживачів

С. М. Орєхов

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів (далі - органи з питань захисту прав споживачів), пов'язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та державний ринковий нагляд в межах сфери своєї відповідальності.

1.2. При вчиненні особами адміністративних правопорушень уповноважена на те посадова особа органу з питань захисту прав споживачів (далі - уповноважена посадова особа) відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) складає протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

1.3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

1.4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення у випадках:

порушення законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 1552, частина друга статті 156, статті 1561, 1562, 167 Кодексу - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 1681 Кодексу (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 1682, 170 Кодексу - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 1701 Кодексу - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 Кодексу - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 1882 Кодексу);

порушення законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 18837 Кодексу).

II. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений. Складені протоколи про адміністративні правопорушення протягом доби реєструються в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення (додаток 2).

2.2. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.3. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час вчинення правопорушення, його суть, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства порушено.

2.4. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

2.5. У протоколі зазначаються дата, час, найменування органу з питань захисту прав споживачів та його місцезнаходження, адреса, за якою буде розглядатися справа про адміністративне правопорушення.

Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами та обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України.

Про обізнаність із вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

2.6. Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до протоколу відповідний запис.

2.7. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватися свідками та потерпілими за їх наявності.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків за їх наявності.

Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

2.8. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.9. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу про адміністративне правопорушення.

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

3.1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи, які зазначені у статтях 2444 і 24419 Кодексу.

3.2. При розгляді справи про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа зобов'язана суворо дотримуватися вимог статті 38 Кодексу, відповідно до якої адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

3.3. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Розгляд справи за відсутності правопорушника можливий лише у випадках, коли є підтвердження про належне повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.4. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа відповідно до статті 283 Кодексу виносить постанову по справі про адміністративне правопорушення (додаток 3).

3.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення оформляється відповідно до вимог, установлених статтею 283 Кодексу.

3.6. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови здійснюються в порядку, встановленому статтею 285 Кодексу.

У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і ставиться підпис правопорушника.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 

_____________________________________________________________________________________
                        (найменування центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або
                                                                           його територіального органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                         його місцезнаходження, телефон, факс)
_____________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

                                                                   ________________ N ______
                                                                                                           (серія)

__________________________________
                   (місце складання протоколу)

____________________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 2444 або 24419 та 256, 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________________
                                                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     яка притягається до адміністративної відповідальності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, час, місце та суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, вимоги яких
                     порушені, частина статті
Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою настає
                                                                                   адміністративна відповідальність)

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Дата і місце народження ______________________________________________________________

3. Місце роботи, посада ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Середньомісячний заробіток __________________________________________________________

5. Сімейний стан ___________, кількість утриманців ________________________________________

6. Місце проживання ___________________________________________________________________

7. Місце реєстрації ____________________________________________________________________

8. Чи притягався до адміністративної відповідальності органом з питань захисту прав споживачів. Якщо притягався, то коли саме __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (указати, за яким фактом, яким органом, суму штрафу, дату)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Документ, що засвідчує особу _________________________________________________________
                                                                                                        (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________

Гр. _______________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Особа, яка притягається
до адміністративної відповідальності

_________________________

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГАЄТЬСЯ ДО
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться "___" _____________ 20__ року о ____ годині в приміщенні
_____________________________________________________________________________________,
розташованому за адресою: _____________________________________________________________

Підпис особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності

____________
(підпис)

_________________________
_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис особи, яка склала протокол

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Від підписання протоколу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовилася ______________________________________________________________________________________
                                                            (підпис особи, яка склала протокол)

Свідки (за наявності)

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
___________________________
___________________________ ;
місце проживання)

 

 

 

 

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
___________________________
___________________________
місце проживання)

Примірник протоколу про адміністративне правопорушення мною отримано

"___" ____________ 20__ року

_____________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
притягається до адміністративної
відповідальності)

 

ЖУРНАЛ
обліку справ про адміністративні правопорушення

________________________________________________________________________
(найменування органу)

N
з/п

Дата реєстрації

Серія та номер складеного протоколу

Прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності

Дата вчинення правопорушення та його суть

Прізвище та ініціали посадової особи, яка розглядала справу

Дата розгляду справи, прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номер справи, де зберігаються матеріали після виконання постанови, або до якого органу вони надіслані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або
його територіального органу, яким винесено постанову,
_____________________________________________________________________________________
його місцезнаходження, телефон, факс)
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення

N ________

"___" _____________ 20__ року

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши протокол, серія _________, N ___________, про адміністративне правопорушення від "___" _____________ 20__ року щодо
гр. __________________________________________________________________________________,
який (яка) працює _____________________________________________________________________
                                                             (посада, найменування та місцезнаходження підприємства (установи, організації)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та проживає за адресою: _______________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                  (викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

При розгляді матеріалів справи встановлені ознаки правопорушення, передбачені
____________________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,
               (частина статті)
за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі: ______________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі викладеного і керуючись статтями 2444 або 24419 та 283, 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти на ________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності)
штраф у розмірі _______________________________________________________________________.
                                                                                                                  (сума словами)

2. Сума штрафу повинна бути сплачена до державного бюджету через установу банку України
на: __________________________________________________________________________________
                                                              (код банку, найменування відокремленого підрозділу банку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         номер банківського рахунка)
_____________________________________________________________________________________

3. Копію платіжного документа подати (надіслати) до _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (найменування та місцезнаходження органу з питань захисту прав споживачів, що виніс постанову)
_____________________________________________________________________________________

4. Роз'яснити гр. ______________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності)
що згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф повинен бути сплачений у 15-денний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження або опротестування постанови - у 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

5. У разі несплати штрафу в установлений строк він стягується у примусовому порядку органами державної виконавчої служби в подвійному розмірі в сумі:
_____________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                   (цифрами та словами)

6. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288 і 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

________________________
     (повна назва посади особи,
________________________
       яка винесла постанову)

________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

Копію постанови особі, яка притягається до відповідальності, вручено особисто
_____________________________________________________________________________________
                    (підпис, прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про надіслання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                              їй постанови)

 

"___" ____________ 20__ року

Дата набрання чинності постановою "___" ____________ 20__ року
     (заповнюється після закінчення строку
оскарження (опротестування) цієї постанови)

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання "___" ____________ 20__ року

Постанова виконана "___" _____________ 20__ року ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (указується, ким виконана постанова, номер документа)
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос