Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о смотре-конкурсе детских заведений оздоровления и отдыха

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 23.06.2012 № 383
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2012

м. Київ

N 383

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2012 р. за N 1181/21493

Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 19 липня 2019 року N 1130)

Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389, та Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 2056-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г. Г.) забезпечити:

2.1. Загальну координацію проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.2. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організовувати щорічне проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 10 вересня 2003 року N 922 "Про затвердження Положення про огляд-конкурс дитячих оздоровчих закладів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2003 року за N 855/8176.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Г. В. Осовий

Перший віце-президент
Національної академії
педагогічних наук України

В. І. Луговий

Міністр культури України

М. А. Кулиняк

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. В. Табачник

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України

Р. О. Моісеєнко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням регламентуються організація та проведення щорічного огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Конкурс), що проводиться з метою підвищення рівня та якості надання послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, визначення та відзначення переможців серед кращих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Заклад).

1.2. Завданнями Конкурсу є:

підвищення рівня та якості надання послуг, що надаються Закладом;

узагальнення та поширення кращого досвіду організації оздоровлення та відпочинку дітей;

стимулювання інноваційної діяльності, розробки новітніх технологій у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

поліпшення матеріально-технічної бази Закладу;

підвищення професійного рівня працівників Закладу;

відзначення Закладу та заохочення його працівників за високі показники в роботі.

1.3. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

дитячий заклад санаторного типу;

дитячий центр;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку;

табір з денним перебуванням;

дитячий заклад праці та відпочинку;

наметове містечко.

1.4. Конкурс проводиться в два етапи. Перший етап - регіональний - проводиться з 1 травня до 1 вересня поточного року. Другий етап - підсумковий - проводиться на всеукраїнському рівні з 1 вересня до 1 листопада поточного року.

II. Організація проведення Конкурсу

2.1. Для проведення регіонального етапу Конкурсу створюється регіональна комісія з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Регіональна комісія), до складу якої входять представники органів у справах сім'ї та молоді, освіти, охорони здоров'я, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та профспілок (за згодою).

Персональний склад Регіональної комісії затверджується головою (заступником голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2. Для організації та проведення підсумкового етапу Конкурсу створюється конкурсна комісія з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Конкурсна комісія), до складу якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, профспілок (за згодою).

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Мінсоцполітики України.

2.3. З числа членів Регіональної та Конкурсної комісій обираються їх голови, заступники голів, відповідальний секретар.

Засідання комісії скликається її головою або його заступником.

Засідання комісії вважається легітимним, якщо в ньому взяло участь не менше 1/2 її членів.

Члени Регіональної та Конкурсної комісій здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Комісії на обох етапах Конкурсу залучають до його проведення заінтересовані підприємства, установи, організації, громадські організації, профспілки (за згодою), а також здійснюють інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу, готують звіти про проведення регіонального і підсумкового етапів Конкурсу, оприлюднюють хід та результати Конкурсу в засобах масової інформації, на інформаційних сайтах Мінсоцполітики України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.4. Для ознайомлення з роботою Закладів, заявлених на участь у Конкурсі, Регіональні та Конкурсна комісії можуть утворювати експертні ради, до складу яких входять представники органів виконавчої влади різних рівнів, місцевого самоврядування, громадських організацій, профспілок, працівники Закладів (за згодою).

2.5. Експертна рада у строки, визначені пунктом 1.4 розділу I цього Положення:

ознайомлюється з роботою Закладів, заявлених на участь у Конкурсі (на обох етапах), за критеріями оцінювання, які наведені в розділі IV цього Положення;

готує інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками ознайомлення з діяльністю Закладів;

подає Регіональній та Конкурсній комісіям висновки та рекомендації щодо діяльності Закладів, які враховуються при визначенні переможців регіонального та підсумкового етапів Конкурсу.

2.6. Регіональна комісія:

розглядає матеріали, подані відповідним Закладом на перший етап Конкурсу;

ухвалює рішення про участь Закладу в Конкурсі;

заслуховує та розглядає висновки експертної ради (за умови її створення) щодо аналізу діяльності Закладу;

визначає переможців першого етапу Конкурсу;

направляє Конкурсній комісії результати проведення регіонального етапу Конкурсу.

Прийняття рішень Регіональною комісією відбувається шляхом голосування, форма якого визначається цією комісією. Рішення Регіональної комісії оформлюються протоколом.

2.7. Конкурсна комісія:

розглядає матеріали, подані Регіональними комісіями на підсумковий етап Конкурсу;

у разі необхідності проводить додатковий аналіз діяльності Закладів, які стали переможцями першого етапу Конкурсу;

розглядає у місячний строк скарги учасників регіонального етапу Конкурсу, які подаються у десятиденний строк після прийняття рішення Регіональними комісіями;

визначає переможців підсумкового етапу Конкурсу за заявленими номінаціями.

III. Умови участі у Конкурсі

3.1. Для участі в регіональному етапі Конкурсу Заклад подає:

заявку на участь в огляді-конкурсі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

копію статуту (положення) Закладу;

інформаційні матеріали про діяльність Закладу згідно з додатком 2 до цього Положення.

Документи подаються з 1 травня до 1 червня поточного року.

3.2. Для участі Закладу в підсумковому етапі Конкурсу Регіональні комісії подають:

протокол рішення Регіональної комісії за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення;

відео-, фотоматеріали, методичні матеріали (не редагуються і не повертаються);

інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Закладу.

Документи подаються з 1 вересня до 15 вересня поточного року.

3.3. До участі в підсумковому етапі Конкурсу допускаються переможці регіональних конкурсів за кожною номінацією Закладів від регіону (по одному в кожній номінації).

IV. Критерії оцінювання

Заклади, що беруть участь у Конкурсі (регіональному та підсумковому), оцінюються за такими критеріями:

відповідність діяльності Закладу його типу;

створення безпечних умов оздоровлення та відпочинку дітей;

якість медичного обслуговування;

якість організації харчування, наявність дієтичного харчування;

рівень виховної роботи (відповідність форм і методів виховної роботи з дітьми, з урахуванням їх вікових особливостей розвитку та інтересів, планування, виконання запланованого, зайнятість дітей у гуртках та секціях);

відповідність санітарно-гігієнічних, побутових умов санітарним нормам і правилам;

методичне забезпечення оздоровчого та виховного процесів;

ефективність використання матеріально-технічної бази Закладу, її особливостей (природно-кліматичних, культурно-історичних) в організації оздоровлення та відпочинку дітей;

надання Закладом послуг з оздоровлення з урахуванням наявної лікувально-оздоровчої бази, ефективність її використання (для закладів оздоровлення);

організація трудового процесу, кадрове забезпечення Закладу та створення належних умов праці для працівників Закладу відповідно до законодавства України (для дитячих закладів праці та відпочинку).

V. Підведення підсумків

5.1. Підсумки регіонального та підсумкового етапів Конкурсу підсумовуються у строки, визначені пунктом 1.4 розділу I цього Положення.

Регіональна та Конкурсна комісії на своїх засіданнях розглядають матеріали відповідних етапів Конкурсу, які оформлюються протоколом, підписуються головою (заступником голови) та відповідальним секретарем комісії.

Про прийняте рішення Регіональні та Конкурсна комісії повідомляють учасників Конкурсу письмово в тижневий строк після розгляду.

5.2. Переможці регіонального етапу стають учасниками підсумкового етапу Конкурсу.

Регіональні комісії можуть установлювати заохочувальні нагороди, призи Закладам-переможцям регіонального етапу Конкурсу, які показали високі результати та досягнення в організації оздоровлення та відпочинку дітей, їх змістовного дозвілля.

5.3. Учасники підсумкового етапу Конкурсу, які зайняли I, II, III місця, нагороджуються відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства соціальної політики України.

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 

ЗАЯВКА
на участь в огляді-конкурсі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

___________________________________________________________________________________,
                                                     (найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)
                        ___________________________________________________________
                                                                                             (місцезнаходження)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
                                                                                                (телефон/факс)

Копія статуту (положення) та інформаційні матеріали про діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку додаються.

 
Керівник дитячого
закладу оздоровлення та
відпочинку або уповноважена
ним особа

 
(підпис)

_____________________
(П.  І.  Б.)

"___" ____________ 20__ року

                    М. П.

 

Інформаційні матеріали*

про діяльність ________________________________________________________________________
                                                                (повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)

Тип дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 

Власник (засновник)

 

Форма власності

 

Місцезнаходження, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

 

Відомості про внесення закладу до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

 

Категорія закладу за результатами державної атестації

 

Перелік послуг з оздоровлення, які надає заклад (для закладів оздоровлення)

 

Максимальна кількість дітей, яку вміщує заклад оздоровлення та відпочинку за одну зміну

 

Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що перебували у закладі оздоровлення та відпочинку за минулий рік

 

Вартість одного ліжко-дня путівки на поточний рік

 

Умови перебування дітей у закладі оздоровлення та відпочинку та побутові умови для дітей (перелік приміщень, споруд, наявність побутових зручностей, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам, душові, кімнати гігієни, санвузли, опалювальна система тощо)

 

Організація харчування (їдальня, наявність дієтичного харчування, вітамінізація, фітотерапія, змінність харчування дітей)

 

Медичне обслуговування дітей (наявність кваліфікованих медичних працівників, лікарських засобів, виробів медичного призначення та обладнання, у тому числі для надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, наявність та ведення відповідної медичної документації)

 

Гурткова робота (перелік гуртків, дитячих колективів, їх кількість)

 

Бібліотека (кількість примірників електронних (за наявності) та друкованих видань)

 

Територія закладу (площа, благоустрій, наявність обладнаних місць відпочинку, літній театр (естрада), спортивні споруди, інвентар, басейн, огородження, обладнання місць загальних зборів дитячих формувань тощо)

 

Кадрове забезпечення закладу оздоровлення та відпочинку (відповідність штатному розпису працівників закладу, освіта та досвід роботи)

 

Умови проживання працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

 

Інша додаткова інформація (у разі наявності)

 

____________
* Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 
Керівник дитячого
закладу оздоровлення та
відпочинку або уповноважена
ним особа

_______________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

                         М. П.

 

Протокол
рішення регіональної комісії з проведення огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку _____________________ області

Дата: ____________________

Присутні члени регіональної комісії:  _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                        (прізвища, ініціали, посади)

Порядок денний:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

N
з/п

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Місцезнаходження

Тип закладу

Власник/
засновник

Результат голосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Комісії:

 

 

Голова Комісії

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Секретар Комісії

__________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос