Идет загрузка документа (350 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп

Национальный банк
Положение, Постановление от 20.06.2012 № 254
редакция действует с 17.04.2020

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2012

м. Київ

N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1178/21490

Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 9 лютого 2015 року N 85
,
 від 19 червня 2015 року N 392
,
 від 19 січня 2016 року N 15
,
від 23 травня 2016 року N 330
,
від 15 грудня 2017 року N 131
,
від 10 серпня 2018 року N 92
,
від 27 грудня 2018 року N 156
,
від 1 серпня 2019 року N 102
,
від 24 грудня 2019 року N 155

(Установлено, що вимоги пунктів 2.6, 2.7, 2.10 глави 2 розділу VI Положення, затвердженого цією постановою, не застосовуються під час подання та оприлюднення консолідованої та субконсолідованої звітності за 2019 рік, IV квартал 2019 року, I квартал 2020 року. Відповідальні особи банківської групи застосовують порядок подання та оприлюднення консолідованої та субконсолідованої звітності, зазначений у підпункті 5 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року N 51)

Відповідно до Закону України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі", Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою забезпечення стабільності банківської системи та впровадження нагляду на консолідованій основі за банківськими групами Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп (далі - Положення), що додається.

2. Банківським групам, створеним до 19.12.2011, забезпечувати дотримання вимог і нормативів, установлених Положенням, починаючи з 19.12.2013.

3. Банківським групам, створеним після 19.12.2011, забезпечувати дотримання вимог і нормативів, установлених Положенням, починаючи з 01.01.2013.

4. Відповідальним особам банківських груп, створених до 19.12.2011, рекомендувати надавати звітність та інформацію до Національного банку України в обсязі, визначеному Положенням, у тестовому режимі з 01.01.2013 до 19.12.2013.

5. Главу 2 розділу IX Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), виключити. У зв'язку з цим глави 3, 4, 5 уважати відповідно главами 2, 3, 4.

6. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків.

8. Банкам, які є учасниками банківських груп, довести зміст цієї постанови до відома контролерів банківських груп та відповідальних осіб банківських груп.

9. Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім глави 5 розділу II Положення, яка набирає чинності з 01.01.2013.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

 

Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно із Законом України від 19.05.2011 N 3394-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі", Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює вимоги щодо регулювання діяльності банківських груп з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, які виникають унаслідок участі фінансових установ у банківських групах.

2. Вимоги цього Положення поширюються на банківські групи та підгрупи, що визначені в межах банківських груп (далі - підгрупи банківських груп) відповідно до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 N 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за N 708/21021.

3. Це Положення встановлює порядок розрахунку консолідованого регулятивного капіталу (далі - регулятивний капітал) банківської групи, підгруп банківської групи, вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи, у тому числі необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи і такі обов'язкові економічні нормативи:

а) підпункт "а" пункту 3 розділу І виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 09.02.2015 р. N 85
,
 у зв'язку з цим підпункти "б", "в", "г"
 уважати відповідно підпунктами "а", "б", "в"
)

а) нормативи ліквідності:

поточної ліквідності (Н5к);

короткострокової ліквідності (Н6к);

б) нормативи кредитного ризику:

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к);

великих кредитних ризиків (Н8к);

максимального розміру кредитного ризику на одну пов'язану особу (Н9к);

(абзац четвертий підпункту "б" пункту 3 розділу І у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н10к);

(абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 розділу І у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (Н10-1к);

(абзац шостий підпункту "б" пункту 3 розділу І у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

в) нормативи участі (інвестування):

участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к);

загальної суми участі (інвестування) (Н12к).

4. Банківські групи та кредитно-інвестиційні підгрупи зобов'язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів.

Страхові підгрупи зобов'язані дотримуватись вимог щодо достатності регулятивного капіталу.

5. Підгрупи банківської групи, визначені за географічним критерієм, до складу яких входять різні учасники банківської групи незалежно від видів їх діяльності, зобов'язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів. Підгрупи банківської групи, визначені за географічним критерієм, до складу яких входять виключно страхові компанії, зобов'язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу.

6. Достатність регулятивного капіталу та економічні нормативи Н7к, Н8к, Н9к, Н10к, Н10-1к, Н11к, Н12к за банківською групою розраховуються на підставі звітності всіх учасників банківської групи, економічні нормативи Н5к, Н6к - на підставі звітності учасників банківської групи, крім страхових компаній.

(абзац перший пункту 6 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2015 р. N 85)

Для розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи активи, зобов'язання та позабалансові інструменти включаються відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), з урахуванням алгоритму розрахунку економічних нормативів, розробленого відповідно до Інструкції N 368 та затвердженого окремою постановою Правління Національного банку України.

7. Базою для розрахунку економічних нормативів Н7к, Н8к, Н11к, Н12к банківської групи або підгрупи банківської групи (далі - банківська група/підгрупа банківської групи) є регулятивний капітал банківської групи/підгрупи банківської групи, розрахований відповідно до глави 1 розділу II цього Положення.

Абзац другий пункту 7 розділу І виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 09.02.2015 р. N 85
,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим
)

Базою для розрахунку економічних нормативів Н9к, Н10к, Н10-1к банківської групи/підгрупи банківської групи є консолідований статутний капітал (далі - статутний капітал) банківської групи/підгрупи банківської групи, що відображений у консолідованій звітності банківської групи/субконсолідованій звітності підгрупи банківської групи, яка складається в порядку, визначеному в главі 2 розділу VI цього Положення.

8. Операції, які вилучаються під час розрахунку регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи, не включаються до розрахунку економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал банківської групи/підгрупи банківської групи.

9. Розрахунок достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів підгрупи банківської групи, визначеної за географічним критерієм, здійснюється відповідно до вимог цього Положення, виходячи зі складу учасників такої підгрупи.

10. У разі порушення банківською групою, відповідальною особою банківської групи, іншими учасниками банківської групи вимог цього Положення Національний банк України (далі - Національний банк) адекватно вчиненому порушенню застосовує заходи впливу згідно зі статтею 73 Закону про банки та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу.

11. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом про банки, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

Розділ II. Регулятивний капітал банківської групи

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2015 р. N 85)

Глава 1. Порядок розрахунку регулятивного капіталу банківської групи

1.1. Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банківської групи як окремої економічної одиниці, який визначається з урахуванням впливу інвестицій у капітал учасників банківської групи та характеризує рівень прийняття на себе ризиків власниками банківської групи.

Основним призначенням регулятивного капіталу банківської групи є покриття негативних наслідків різних ризиків, на які наражаються учасники банківської групи в процесі здійснення діяльності з надання фінансових послуг, уключаючи ризики, які виникають унаслідок участі в банківській групі.

1.2. Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.6
 уважати відповідно пунктами 1.2 - 1.5
)

1.2. Регулятивний капітал банківської групи розраховується за такою формулою:

РК(бг) = РК(кіп/у) + РК(сп/у) - В,

де РК(бг) - регулятивний капітал банківської групи;

РК(кіп/у) - регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає;

РК(сп/у) - регулятивний капітал страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає;

В - відвернення:

сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської групи в статутний капітал інших учасників банківської групи та інші фінансові інструменти (додаткові внески акціонерів, субординований борг тощо), що включаються до регулятивного капіталу учасника банківської групи та які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу підгруп банківської групи або учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає.

(абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

абзац восьмий пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

абзац дев'ятий пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

1.3. Під час розрахунку регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи не допускається неодноразове врахування елементів капіталу.

1.4. Регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи визначається як сума регулятивних капіталів учасників цієї підгрупи.

Регулятивний капітал банку - учасника банківської групи незалежно від країни його реєстрації розраховується відповідно до порядку, визначеного главою 1 розділу II Інструкції N 368.

Регулятивний капітал інших учасників кредитно-інвестиційної підгрупи визначається відповідно до правил, установлених відповідним державним органом, що здійснює регулювання ринку фінансових послуг. Якщо таких правил немає, то регулятивний капітал учасника кредитно-інвестиційної підгрупи визначається за даними, відображеними в його фінансовій звітності у звіті "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", у розмірі власного капіталу, зменшеного на суму залишкової вартості нематеріальних активів.

(абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Під час розрахунку регулятивного капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи з капіталу учасника цієї підгрупи виключається сума вкладень у статутний капітал інших учасників цієї підгрупи та інші фінансові інструменти, що включаються до регулятивного капіталу учасника банківської групи, та які не були вилучені під час розрахунку регулятивного капіталу цих учасників.

(абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу ІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, то регулятивний капітал учасників банківської групи визначається відповідно до вимог цього пункту.

1.5. Регулятивний капітал страхової підгрупи/страхової компанії, якщо страхової підгрупи немає, незалежно від країни реєстрації страхової компанії - учасника банківської групи визначається в розмірі фактичного запасу платоспроможності (нетто-активи) страховика, розрахованому відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Регулятивний капітал страхової підгрупи розраховується за даними субконсолідованої звітності страхової підгрупи.

Глава 2. Необхідний розмір регулятивного капіталу (НРК)

2.1. Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи є розрахунковою величиною, яка визначається на основі оцінки ризиків. Чим більшими є ризики, які бере на себе банківська група/підгрупа банківської групи, тим вищим має бути необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи.

2.2. Пункт 2.2 глави 2 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.5
 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.4
)

2.2. Необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи розраховується за такою формулою:

НРК(бг) = НРК(кіп/у) + НРК(сп/у) - К,

де НРК(бг) - необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи;

НРК(кіп/у) - необхідний розмір регулятивного капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає;

НРК(сп/у) - необхідний розмір регулятивного капіталу страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає;

К - коригування, що визначається як необхідний розмір регулятивного капіталу, що був розрахований на суму активів - вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської групи в статутний капітал інших учасників банківської групи та інші фінансові інструменти, що враховуються в регулятивному капіталі учасника банківської групи. Коригування здійснюється за умови, що такі вкладення були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу банківської групи.

(абзац шостий пункту 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Сума коригування розраховується за такою формулою:

К = Ав · 0,1,

де Ав - сума вкладень у капітал учасників банківської групи, зважених за ступенем кредитного ризику, що приймалася до розрахунку необхідного розміру регулятивного капіталу (НРК).

2.3. Необхідний розмір регулятивного капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, розраховується за такою формулою:

НРК(кіп/у) = (Ар + Свп - НКР) · 0,1,

(абзац другий пункту 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

де Ар - сукупна сума консолідованих активів та позабалансових інструментів кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, зважених на відповідні коефіцієнти ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив, відповідно до глави 1 розділу IV Інструкції N 368, з урахуванням даних аналітичного обліку згідно з алгоритмом розрахунку економічних нормативів, розробленим відповідно до Інструкції N 368 та затвердженим окремою постановою Правління Національного банку України;

Свп - сукупна сума відкритої валютної позиції, яка визначається в порядку, установленому главою 1 розділу IV Інструкції N 368;

НКР - величина непокритого кредитного ризику, яка визначається в порядку, установленому главою 1 розділу II Інструкції N 368.

(пункт 2.3 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.4. Необхідний розмір регулятивного капіталу страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає (НРК(сп/у)), визначається як загальна сума нормативного запасу платоспроможності страховиків/нормативний запас платоспроможності страховика, що визначається відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Глава 3. Достатність регулятивного капіталу банківської групи

3.1. Достатність регулятивного капіталу банківської групи відображає здатність банківської групи покрити збитки, спричинені взятими ризиками, за рахунок регулятивного капіталу.

3.2. Достатність регулятивного капіталу визначається шляхом порівняння розміру регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи з необхідним розміром регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи, розрахованим відповідно до вимог цього розділу.

Вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи є дотриманими, якщо розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи дорівнює або перевищує необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи.

Глава 4. Виключена

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 09.02.2015 р. N 85)

Глава 5. Виключена

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 09.02.2015 р. N 85)

Розділ III. Нормативи ліквідності

Глава 1. Вимоги до ліквідності банківської групи

1.1. Ліквідність банківської групи характеризує здатність банківської групи як окремої економічної одиниці залучати та утримувати достатні обсяги ресурсів, необхідні для забезпечення своєчасного виконання грошових зобов'язань та здійснення діяльності, не наражаючись на ризик понесення неприйнятних втрат.

Достатній рівень ліквідності банківської групи визначається оптимальним співвідношенням між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань.

1.2. З метою обмеження ризику ліквідності та забезпечення стабільної діяльності учасників банківської групи для банківської групи/підгруп банківської групи установлюються такі нормативи ліквідності:

поточної ліквідності (Н5к);

короткострокової ліквідності (Н6к).

1.3. Для розрахунку нормативів ліквідності банківської групи/підгрупи банківської групи активи, зобов'язання та позабалансові інструменти включаються відповідно до порядку, визначеного Інструкцією N 368, з урахуванням вимог щодо порядку формування показників статистичної звітності за файлом А7Х "Дані про структуру активів та зобов'язань за строками", визначених нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

(пункт 1.3 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.12.2018 р. N 156
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.12.2019 р. N 155)

Глава 2. Норматив поточної ліквідності (Н5к)

2.1. Норматив поточної ліквідності (Н5к) (далі - норматив Н5к) визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) до зобов'язань з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно).

2.2. Норматив Н5к установлює мінімально необхідний обсяг активів банківської групи для забезпечення виконання поточного обсягу своїх зобов'язань протягом одного календарного місяця.

2.3. Розрахунок нормативу Н5к здійснюється за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку, з урахуванням розподілу активів і зобов'язань за строками до погашення.

Розрахунок нормативу Н5к здійснюється за такою формулою:

Н5к =

А(кіп/у)
_______
Зп(кіп/у)

· 100 %,

де А(кіп/у) - сукупні активи кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно);

Зп(кіп/у) - сукупні зобов'язання кредитно-інвестиційної підгрупи/або учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно).

2.4. До активів із кінцевим строком погашення до 31 дня кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, під час розрахунку нормативу Н5к включаються:

1) готівкові кошти;

2) банківські метали;

3) кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку (без урахування коштів обов'язкових резервів банку в Національному банку);

4) строкові вклади (депозити), що розміщені в Національному банку;

5) сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим банкам (за мінусом коштів, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), над сумою коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших банків, та кредитів, що отримані від інших банків;

6) кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та фізичним особам (без урахування заборгованості, строк сплати якої згідно з договором минув);

7) боргові цінні папери, інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або строк сплати заборгованості за якими згідно з договором не минув, та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство.

Активи під час розрахунку нормативу поточної ліквідності зменшуються на суму сформованих під них резервів, уцінки, очікуваних кредитних збитків, відображених за рахунками дисконтів.

(пункт 2.4 глави 2 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 01.08.2019 р. N 102)

2.5. До зобов'язань із кінцевим строком погашення до 31 дня кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, під час розрахунку нормативу Н5к включаються:

1) кошти на кореспондентському рахунку Національного банку в банку;

2) строкові вклади (депозити) Національного банку;

3) кредити, що отримані від Національного банку;

4) сума перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків, над сумою коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим банкам;

5) кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;

6) кошти клієнтів;

7) кошти Державного бюджету України та інших фондів України;

8) цінні папери власного боргу;

9) заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку, строк сплати якої згідно з договором минув;

10) заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

11) заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

12) кредиторська заборгованість з придбання активів;

13) субординований борг банку;

14) зобов'язання за всіма видами гарантій, порук, авалів;

15) зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

(главу 2 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.08.2019 р. N 102)

2.6. Необтяжені облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком, уключаючи придбані за операціями репо (але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку нормативів ліквідності) з переходом права власності на такі цінні папери, під час розрахунку нормативу Н5к уключаються до активів без урахування строку до погашення.

До розрахунку нормативу Н5к не включаються відповідні суми наданих кредитів за операціями репо в разі включення до розрахунку цього нормативу зазначених необтяжених цінних паперів.

(главу 2 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 2.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.08.2019 р. N 102)

2.7. Відповідальна особа банківської групи під час розрахунку нормативу H5к має право зменшувати зобов'язання за наданими банком гарантіями, акредитивами, акцептами та авалями на суму коштів у розрахунках, які є грошовим забезпеченням (покриттям) за цими зобов'язаннями, за умови одночасного дотримання таких вимог:

1) безперечного контролю та доступу банку до грошового забезпечення;

2) право банку здійснити договірне списання коштів з рахунку, на якому обліковується грошове забезпечення, у разі невиконання контрагентом зобов'язань перед банком;

3) розміщення грошового забезпечення на строк, не менший, ніж строк цих зобов'язань (без права дострокового вилучення).

(главу 2 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 2.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.08.2019 р. N 102,
у зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.8)

2.8. Нормативне значення нормативу Н5к має бути не менше ніж 40 відсотків.

Глава 3. Норматив короткострокової ліквідності (Н6к)

3.1. Норматив короткострокової ліквідності (Н6к) (далі - норматив Н6к) визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до одного року до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року.

3.2. Норматив Н6к установлює мінімально необхідний обсяг активів банківської групи для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року.

3.3. Розрахунок нормативу Н6к здійснюється за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку, з урахуванням розподілу активів та зобов'язань за строками до погашення.

Розрахунок нормативу Н6к здійснюється за такою формулою:

Н6к =

А1(кіп/у)
________
З1(кіп/у)

· 100 %,

де А1(кіп/у) - сукупні активи кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, з кінцевим строком погашення до одного року.

З1(кіп/у) - сукупні зобов'язання кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, з кінцевим строком погашення до одного року.

3.4. Під час розрахунку нормативу Н6к до активів і зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року включаються активи та зобов'язання кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, що визначені в пунктах 4.2, 4.3 глави 4 розділу V, з урахуванням вимог глави 1 розділу V Інструкції N 368.

3.5. Нормативне значення нормативу Н6к має бути не менше ніж 60 відсотків.

Розділ IV. Нормативи кредитного ризику

Глава 1. Вимоги щодо обмеження кредитного ризику

1.1. Кредитний ризик, на який наражається банківська група, - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу банківської групи, що виникає через неспроможність особи або групи осіб, які несуть спільний економічний ризик, які взяли на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди з учасником банківської групи або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

1.2. До операцій, що генерують кредитний ризик, належать активні операції, яким притаманний кредитний ризик, що пов'язані з наданням залучених коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми.

1.3. З метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання контрагентами учасників банківської групи своїх зобов'язань, та забезпечення стабільної діяльності учасників банківської групи встановлюються такі нормативи кредитного ризику:

норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к);

норматив великих кредитних ризиків (Н8к);

норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаною особою (Н9к);

(абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н10к);

(абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (Н10-1к).

(абзац шостий пункту 1.3 глави 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

1.4. Контрагентом банківської групи є будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має з учасником (учасниками) банківської групи відносини фінансового характеру.

Під час розрахунку нормативів кредитного ризику два або більше контрагентів є одним контрагентом і таким, що несе спільний економічний ризик, за наявності хоча б одного з критеріїв, визначених главою 1 розділу VI Інструкції N 368 (далі - група пов'язаних контрагентів).

(абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 01.08.2019 р. N 102)

Визначення пов'язаних з учасниками банківської групи осіб (далі - пов'язані особи) здійснюється згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

(абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

1.5. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити наявність ефективної політики та процедур своєчасного виявлення, розрахунку, оцінки, моніторингу, контролю та управління кредитним ризиком, у тому числі за операціями з пов'язаними особами, а також великими кредитними ризиками щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), пов'язаних осіб. Ці політика та процедури мають охоплювати весь цикл кредитування, який включає видачу кредиту, його оцінку, а також здійснення управління кредитним та інвестиційним портфелем.

Учасники банківської групи забезпечують наявність відповідних інформаційних систем для виявлення активних операцій з групами пов'язаних контрагентів, пов'язаними особами, ведення переліку пов'язаних осіб, визначення обсягу операцій з пов'язаною особою, а також сукупного обсягу операцій учасників банківської групи з усіма пов'язаними особами з метою їх моніторингу.

(пункт 1.5 глави 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Глава 2. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к)

2.1. З метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами або групою пов'язаних контрагентів учасників банківської групи своїх зобов'язань, установлюється норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) (далі - норматив Н7к).

2.2. Норматив Н7к визначається як співвідношення суми сукупних вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів) та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього контрагента (групи пов'язаних контрагентів) до регулятивного капіталу банківської групи / підгрупи банківської групи.

(пункт 2.2 глави 2 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.3. Норматив Н7к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н7к здійснюється за такою формулою:

Н7к =

Зс(бг)
______
РК(бг)

· 100 %,

де Зс(бг) - сукупна сума всіх вимог учасників банківської групи до одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів) та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього контрагента (групи пов'язаних контрагентів), яка розраховується за такою формулою:

(абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Зс(бг) = Зс(кіп/у) + Зс(сп/у) - ВО,

де Зс(кіп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, до одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів) та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього контрагента (групи пов'язаних контрагентів);

(абзац шостий пункту 2.3 глави 2 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Зс(сп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів) та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього контрагента (групи пов'язаних контрагентів);

(абзац сьомий пункту 2.3 глави 2 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

ВО - внутрішньогрупові операції, які не були вилучені під час розрахунку сукупних вимог та фінансових зобов'язань учасників підгруп банківських груп.

(абзац восьмий пункту 2.3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.4. Під час розрахунку нормативу Н7к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 2.3 цієї глави. У чисельнику замість Зс(бг) зазначається Зс(кіп) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи до одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів) та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього контрагента (групи пов'язаних контрагентів), у знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп) - регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи.

(пункт 2.4 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.5. Під час розрахунку нормативу Н7к до вимог та фінансових зобов'язань учасників банківської групи щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів) уключаються вимоги та фінансові зобов'язання, що визначені в пунктах 2.3, 2.4 глави 2 розділу VI Інструкції N 368. Під час включення вимог та фінансових зобов'язань банків - учасників банківських груп ураховуються вимоги пунктів 2.5 - 2.6 глави 2 розділу VI Інструкції N 368.

(пункт 2.5 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.6. Нормативне значення нормативу Н7к не має перевищувати 25 відсотків.

2.7. Пункт 2.7 глави 2 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330)

Глава 3. Норматив великих кредитних ризиків (Н8к)

3.1. Норматив великих кредитних ризиків (Н8к) (далі - норматив Н8к) установлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів.

3.2. Кредитний ризик щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб уважається великим, якщо сума всіх вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо контрагента (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банківської групи / підгрупи банківської групи.

(пункт 3.2 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.3. Норматив Н8к визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків учасників банківської групи/підгрупи банківської групи щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб до регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи відповідно.

(пункт 3.3 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.4. Якщо один/одна контрагент / пов'язана особа входить одночасно до складу кількох груп пов'язаних контрагентів / пов'язаних осіб, то під час розрахунку нормативу Н8к сума всіх вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до цього/цієї контрагента / пов'язаної особи та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цього/цієї контрагента / пов'язаної особи, ураховується один раз.

(пункт 3.4 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.5. Норматив Н8к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н8к здійснюється за такою формулою:

Н8к =

Зв(бг)
______
РК(бг)

· 100 %,

де Зв(бг) - сукупна сума всіх великих кредитних ризиків банківської групи щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб, яка розраховується за такою формулою:

(абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Зв(бг) = Зв(кіп/у) + Зв(сп/у) - ВО,

де Зв(кіп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, до контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб;

(абзац шостий пункту 3.5 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Зв(сп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб;

(абзац сьомий пункту 3.5 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

ВО - внутрішньогрупові операції, які не були вилучені під час розрахунку сукупних вимог та фінансових зобов'язань учасників підгруп банківських груп.

(абзац восьмий пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

До розрахунку приймаються вимоги учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та/або учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб та фінансові зобов'язання, надані такими учасниками щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб, якщо їх сукупний обсяг становить 10 і більше відсотків регулятивного капіталу банківської групи.

(абзац дев'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.6. Під час розрахунку нормативу Н8к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 3.5 цієї глави. У чисельнику замість Зв(бг) зазначається Зв(кіп) - сукупна сума всіх великих кредитних ризиків кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних осіб, у знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп).

(пункт 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.7. Під час розрахунку нормативу Н8к до вимог та фінансових зобов'язань щодо контрагента (групи пов'язаних контрагентів), пов'язаних осіб включаються вимоги та фінансові зобов'язання, що визначені в пунктах 3.4, 3.5 глави 3 розділу VI Інструкції N 368. Під час включення вимог та фінансових зобов'язань банків - учасників банківських груп ураховуються вимоги пункту 3.7 глави 3 розділу VI Інструкції N 368.

(пункт 3.7 глави 3 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

3.8. Нормативне значення нормативу Н8к не має перевищувати 800 відсотків (8-кратний розмір регулятивного капіталу).

Глава 4. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаною особою (Н9к)

(назва глави 4 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

4.1. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаною особою (Н9к) (далі - норматив Н9к) установлюється для обмеження концентрації кредитного ризику, який виникає під час здійснення операцій з пов'язаними особами, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів учасників банківської групи.

(пункт 4.1 глави 4 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

4.2. Норматив Н9к визначається як співвідношення суми всіх вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до пов'язаної особи та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цієї пов'язаної особи до статутного капіталу банківської групи / підгрупи банківської групи відповідно.

(пункт 4.2 глави 4 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

4.3. Норматив Н9к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н9к здійснюється за такою формулою:

Н9к =

Зін(бг)
______
СТ(бг)

· 100 %,

де Зін(бг) - сукупна сума всіх вимог учасників банківської групи до пов'язаної особи та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками банківської групи щодо цієї пов'язаної особи, яка розраховується за такою формулою:

Зін(бг) = Зін(кіп/у) + Зін(сп/у) - ВО,

де Зін(кіп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, до пов'язаної особи та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цієї пов'язаної особи;

Зін(сп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до пов'язаної особи та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цієї пов'язаної особи;

ВО - внутрішньогрупові операції, які не були вилучені під час розрахунку сукупних вимог та фінансових зобов'язань учасників підгруп банківських груп;

(абзаци четвертий - сьомий пункту 4.3 глави 4 розділу IV
 замінено абзацами четвертим - восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим
)

СТ(бг) - статутний капітал банківської групи в розмірі, що відображений у консолідованій звітності банківської групи, з урахуванням незареєстрованого статутного капіталу (не враховуються внески, спрямовані на збільшення статутного капіталу, у разі відмови в погодженні статуту або визнання емісії недобросовісною).

(абзац дев'ятий пункту 4.3 глави 4 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.12.2017 р. N 131)

4.4. Під час розрахунку нормативу Н9к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 4.3 цієї глави. У чисельнику замість Зін(бг) зазначається Зін(кіп) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи до пов'язаної особи та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо цієї пов'язаної особи, у знаменнику замість СТ(бг) зазначається СТ(кіп) - статутний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи в розмірі, що відображений у субконсолідованій звітності цієї підгрупи.

(пункт 4.4 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

4.5. Під час розрахунку нормативу Н9к до вимог та фінансових зобов'язань щодо пов'язаної особи включаються вимоги та фінансові зобов'язання, що визначені в пунктах 3, 4 глави 4 розділу VI Інструкції N 368. Під час включення вимог та фінансових зобов'язань банків - учасників банківських груп ураховуються вимоги пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368.

(пункт 4.5 глави 4 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330)

4.6. Нормативне значення нормативу Н9к не має перевищувати 5 відсотків.

Глава 5. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н10к)

(назва глави 5 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

5.1. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н10к) (далі - норматив Н10к) установлюється для обмеження концентрації кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами.

(пункт 5.1 глави 5 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

5.2. Норматив Н10к визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до всіх пов'язаних осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками банківської групи / підгрупи банківської групи щодо всіх пов'язаних осіб, до статутного капіталу банківської групи / підгрупи банківської групи відповідно.

(пункт 5.2 глави 5 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

5.3. Норматив Н10к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н10к здійснюється за такою формулою:

Н10к =

Сзін(бг)
_______
СТ(бг)

· 100 %,

де Сзін(бг) - сукупна сума всіх вимог учасників банківської групи до всіх пов'язаних осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками банківської групи щодо всіх пов'язаних осіб, яка розраховується за такою формулою:

Сзін(бг) = Сзін(кіп/у) + Сзін(сп/у) - ВО,

де Сзін(кіп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, до всіх пов'язаних осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, щодо всіх пов'язаних осіб;

Сзін(сп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до всіх пов'язаних осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, щодо всіх пов'язаних осіб;

ВО - внутрішньогрупові операції, які не були вилучені під час розрахунку сукупних вимог та фінансових зобов'язань учасників підгруп банківських груп.

(абзаци четвертий - сьомий пункту 5.3 глави 5 розділу IV
 замінено абзацами четвертим - восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

5.4. Під час розрахунку нормативу Н10к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 5.3 цієї глави. У чисельнику замість Сзін(бг) зазначається Сзін(кіп) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи до всіх пов'язаних осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи щодо всіх пов'язаних осіб, у знаменнику замість СТ(бг) зазначається СТ(кіп).

(пункт 5.4 глави 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

5.5. Під час розрахунку нормативу Н10к до вимог та фінансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб включаються вимоги та фінансові зобов'язання, що визначені в пунктах 3, 4 глави 4 розділу VI Інструкції N 368. Під час включення вимог та фінансових зобов'язань банків - учасників банківських груп ураховуються вимоги пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368.

(пункт 5.5 глави 5 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330)

5.6. Нормативне значення нормативу Н10к не має перевищувати 30 відсотків.

Глава 6. Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (Н10-1к)

(назва глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

6.1. Норматив максимального сукупного розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (Н10-1к) (далі - норматив Н10-1к), визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог учасників банківської групи / підгрупи банківської групи до всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, до статутного капіталу банківської групи / підгрупи банківської групи відповідно.

(пункт 6.1 глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

6.2. Норматив Н10-1к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н10-1к здійснюється за такою формулою:

Н10-1к =

Сзін/нф(бг)
__________
СТ(бг)

· 100 %,

де Сзін/нф(бг) - сукупна сума всіх вимог учасників банківської групи до всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, яка розраховується за такою формулою:

Сзін/нф(бг) = Сзін/нф(кіп/у) + Сзін/нф(сп/у) - ВО,

де Сзін/нф(кіп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи / учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, до всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами;

Сзін/нф(сп/у) - сукупна сума всіх вимог учасників страхової підгрупи / страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, до всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами;

ВО - внутрішньогрупові операції, які не були вилучені під час розрахунку сукупних вимог та фінансових зобов'язань учасників підгруп банківських груп.

(абзаци четвертий - сьомий пункту 6.2 глави 6 розділу IV
 замінено абзацами четвертим - восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

6.3. Під час розрахунку нормативу Н10-1к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 6.2 цієї глави. У чисельнику замість Сзін/нф(бг) зазначається Сзін/нф(кіп) - сукупна сума всіх вимог учасників кредитно-інвестиційної підгрупи до всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, та всіх фінансових зобов'язань, наданих такими учасниками щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами, у знаменнику замість СТ(бг) зазначається СТ(кіп).

(пункт 6.3 глави 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

6.4. Нормативне значення нормативу Н10-1к не має перевищувати 20 відсотків.

6.5. Під час розрахунку нормативу Н10-1к до вимог та фінансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб включаються вимоги та фінансові зобов'язання, що визначені в пунктах 3, 4 глави 4 розділу VI Інструкції N 368. Під час включення вимог та фінансових зобов'язань банків - учасників банківських груп ураховуються вимоги пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368.

(пункт 6.5 глави 6 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330)

Розділ V. Нормативи участі (інвестування)

Глава 1. Норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к)

1.1. Норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к) (далі - норматив Н11к), установлюється для обмеження ризику банківської групи, пов'язаного з участю учасників банківської групи в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою.

1.2. Норматив Н11к визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються учасниками банківської групи для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, шляхом придбання акцій, паїв, часток, інвестиційних сертифікатів, до регулятивного капіталу банківської групи.

1.3. Норматив Н11к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н11к здійснюється за такою формулою:

Н11к =

Кін(бг)
_______
РК(бг)

· 100 %,

де Кін(бг) - розмір коштів, які інвестуються учасниками банківської групи для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що розраховується за такою формулою:

Кін(бг) = Кін(кіп/у) + Кін(сп/у),

де Кін(кіп/у) - розмір коштів, які інвестуються учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи/учасниками банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою;

Кін(сп/у) - розмір коштів, які інвестуються учасниками страхової підгрупи/страховою компанією - учасником банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою.

1.4. Під час розрахунку нормативу Н11к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 1.3 цієї глави. У чисельнику замість Кін(бг) зазначається Кін(кіп) - розмір коштів, які інвестуються учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, у знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп).

1.5. До коштів, що інвестуються, уключаються:

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені юридичною особою, що не є фінансовою установою, та обліковуються учасниками банківської групи за справедливою вартістю;

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.12.2017 р. N 131)

вкладення учасників банківської групи в асоційовані та дочірні компанії, які не є фінансовими установами.

1.6. Нормативне значення нормативу Н11к не має перевищувати 15 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.

Глава 2. Норматив загальної суми участі (інвестування) (Н12к)

2.1. Норматив загальної суми участі (інвестування) (Н12к) (далі - норматив Н12к) установлюється для обмеження ризику банківської групи, пов'язаного з участю учасників банківської групи в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами.

2.2. Норматив (Н12к) визначається як співвідношення суми коштів, які інвестуються учасниками банківської групи для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами, шляхом придбання акцій, паїв, часток, інвестиційних сертифікатів, до регулятивного капіталу банківської групи.

2.3. Норматив Н12к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.

Розрахунок нормативу Н12к здійснюється за такою формулою:

Н12к =

Кзін(бг)
_______
РК(бг)

· 100 %,

де Кзін (бг) - сума коштів учасників банківської групи, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами, що розраховується за формулою:

Кзін (бг) = Кзін(кіп/у) + Кзін(сп/у),

де Кзін(кіп/у) - сума коштів, що інвестується учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи/учасниками банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційної підгрупи немає, для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами;

Кзін(сп/у) - сума коштів, що інвестується учасниками страхової підгрупи/страховою компанією - учасником банківської групи, якщо страхової підгрупи немає, для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами.

2.4. Під час розрахунку нормативу Н12к за кредитно-інвестиційною підгрупою застосовується формула, визначена в пункті 2.3 цієї глави. У чисельнику замість Кзін (бг) зазначається Кзін(кіп) - розмір коштів, які інвестуються учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами, у знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп).

2.5. До коштів, що інвестуються, включаються:

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які випущені юридичними особами, що не є фінансовими установами, та обліковуються учасниками банківської групи за справедливою вартістю;

(абзац другий пункту 2.5 глави 2 розділу V у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.12.2017 р. N 131)

вкладення учасників банківської групи в асоційовані та дочірні компанії, які не є фінансовими установами.

2.6. Нормативне значення нормативу Н12к не має перевищувати 60 відсотків регулятивного капіталу банківської групи.

Розділ VI. Звітність банківської групи

Глава 1. Контроль за дотриманням банківською групою/підгрупою банківської групи вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів

1.1. Контроль за дотриманням банківською групою/підгрупою банківської групи вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку на постійній основі.

(пункт 1.1 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

1.2. Розрахунок достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів банківської групи / підгрупи банківської групи здійснюється відповідальною особою банківської групи щокварталу на підставі проміжної консолідованої звітності банківської групи, проміжної субконсолідованої звітності підгруп банківської групи, річної консолідованої звітності банківської групи, річної субконсолідованої звітності підгруп банківської групи, іншої звітності та інформації, що необхідні для здійснення таких розрахунків.

(пункт 1.2 глави 1 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

1.3. Вимоги щодо порядку складання та подання файлів із показниками статистичної звітності щодо дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи установлюються нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

(пункт 1.3 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330,
від 27.12.2018 р. N 156
,
від 24.12.2019 р. N 155)

Глава 2. Вимоги щодо складання та подання звітності

2.1. Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану, субконсолідовану звітність на підставі звітності учасників банківської групи та подає до Національного банку в порядку, визначеному цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

2.2. Учасники банківської групи зобов'язані подавати відповідальній особі банківської групи звіти та інформацію, необхідні для складання консолідованої, субконсолідованої статистичної звітності, розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів у порядку, визначеному внутрішнім положенням банківської групи, яке має включати у тому числі:

облікові процедури, які визначають принципи, методи складання та подання банківською групою консолідованої/субконсолідованої звітності;

процедури складання консолідованої, субконсолідованої звітності, іншої звітності, необхідної для розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів;

перехідну таблицю за статтями фінансової звітності підприємства1 до консолідованого звіту банківської групи, що має ґрунтуватися на економічній суті операцій, які відображаються за відповідними статтями;

перехідну таблицю Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185, до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, що має ґрунтуватися на економічній суті операцій, які відображаються за відповідними рахунками;

(абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.12.2017 р. N 131)

порядок складання та строки подання учасниками банківської групи встановленої звітності та інформації;

механізм внутрішнього контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання інформації.

____________
1 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

(виноска 1 пункту 2.2 глави 2 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

2.3. Відповідальна особа банківської групи складає проміжну, річну консолідовану звітність банківської групи та субконсолідовану звітність банківської підгрупи за формами та з використанням методів та процедур консолідації, визначених Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за N 1288/20026 (далі - Інструкція N 373).

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Проміжна, річна консолідована звітність банківської групи та субконсолідована звітність банківської підгрупи складаються відповідальною особою банківської групи з дати створення банківської групи/підгрупи банківської групи до дати припинення її існування.

(пункт 2.3 глави 2 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330
,
 у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім
)

Якщо склад банківської групи/підгрупи банківської групи збігається зі складом консолідованої групи, визначеної відповідно до вимог Інструкції N 373, то річна консолідована звітність банківської групи/субконсолідована звітність підгрупи банківської групи не складається.

2.4. Відповідальна особа банківської групи, у складі якої немає материнської компанії, включає до консолідованої звітності показники фінансової звітності учасників банківської групи, які контролюються контролером банківської групи, а також учасників банківської групи, які є дочірніми компаніями інших учасників банківської групи, з використанням методу повної консолідації.

Показники фінансової звітності учасників банківської групи, які є асоційованими компаніями інших учасників банківської групи, включаються до консолідованої звітності за методом участі в капіталі.

(главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.4 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.7 уважати відповідно пунктами 2.5 - 2.8
)

2.5. Річна консолідована звітність банківської групи підлягає перевірці аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, норм і стандартів аудиту.

2.6. Відповідальна особа банківської групи подає до Національного банку річну консолідовану звітність банківської групи та субконсолідовану звітність підгруп банківської групи до 1 червня року, наступного за звітним.

2.7. Відповідальна особа банківської групи зобов'язана не пізніше 1 червня, наступного за звітним роком, оприлюднювати річну консолідовану звітність банківської групи разом із аудиторським звітом шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет.

(главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
пункт 2.7 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

2.8. Відповідальна особа банківської групи подає до Національного банку разом з річною консолідованою звітністю, перевіреною аудиторською фірмою, таблицю за формою, наведеною в додатку до цього Положення, в якій відображаються показники, на підставі яких здійснювався розрахунок достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів банківської групи, підгруп банківської групи, та інформація про дотримання економічних нормативів.

(главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.8 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
 у зв'язку з цим пункти 2.7, 2.8 уважати відповідно пунктами 2.9, 2.10
)

2.9. Відповідальна особа банківської групи складає проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану звітність підгруп банківської групи за I - III квартали звітного року, що включають:

Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Консолідований баланс);

Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Консолідований звіт про фінансові результати).

До складу проміжної консолідованої звітності банківської групи та проміжної субконсолідованої звітності підгруп банківської групи можуть включатися також:

Консолідований проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Консолідований звіт про власний капітал);

Консолідований проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;

пояснювальні примітки до консолідованої проміжної скороченої звітності.

(главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.9 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330
,
 у зв'язку з цим пункти 2.9, 2.10 уважати відповідно пунктами 2.10, 2.11
)

2.10. Абзац перший пункту 2.10 глави 2 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Абзац другий пункту 2.10 глави 2 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Абзац третій пункту 2.10 глави 2 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Абзац четвертий пункту 2.10 глави 2 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Абзац п'ятий пункту 2.10 глави 2 розділу VI виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Відповідальна особа банківської групи подає до Національного банку проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану звітність підгруп банківської групи не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом.

2.11. Відповідальна особа банківської групи подає до Національного банку дані про концентрацію ризиків банківської групи та про значні внутрішньогрупові операції банківської групи у файлах з показниками статистичної звітності відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який регламентує правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

(главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом 2.11 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 р. N 155,
у зв'язку з цим пункт 2.11 уважати пунктом 2.12)

2.12. З метою розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів відповідальна особа банківської групи складає субконсолідований баланс кредитно-інвестиційної підгрупи та інші звіти, визначені внутрішнім положенням банківської групи.

Субконсолідований баланс кредитно-інвестиційної підгрупи включає дані за залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат і за позабалансовими рахунками на 1 число місяця, наступного за звітним кварталом, роком з урахуванням коригуючих проводок банку, що здійснюються відповідно до вимог Інструкції N 373.

(абзац другий пункту 2.12 глави 2 розділу VI у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15)

Під час складання субконсолідованого балансу виключається сума внутрішньогрупових операцій між учасниками кредитно-інвестиційної підгрупи.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Інформація про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківської групи, підгруп банківської групи

станом на 01 січня _____ року

Найменування банківської групи (за наявності)

Найменування відповідальної особи банківської групи

N
з/п

N
показника

Найменування показника

Кредитно-інвестиційна підгрупа

Страхова підгрупа

Кори- гуван- ня за групою

Усього за банків- ською групою

учас-
ник 1 (банк)

...

учас-
 ник  n (банк)

учасник 2 (небан-
ківська установа)

...

учасник n (небан-
ківська установа)

кори-
гуван-
ня за підгрупою

усього за кредитно-
інвести-
ційною підгрупою

учасник 1 (страхова компанія)

...

учасник n (страхова компанія)

кори- гуван-
ня за під-
групою

усього за страхо-
вою під-
групою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Розділ I. Достатність регулятивного капіталу

2

1

Регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

Основний капітал (ОК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

 

частка в сумі основного та додаткового капіталу (%)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

1.1.1

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

1.1.2

Внески за незареєстрованим статутним капіталом

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

1.1.3

Фінансова допомога акціонерів банку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

1.1.4

Розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

1.1.4.1

емісійні різниці

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

1.1.4.2

загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно із законами України, інші фонди банку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

х

11

1.1.5

Зменшення основного капіталу, у тому числі

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

1.1.5.1

нематеріальні активи за мінусом суми зносу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

13

1.1.5.2

капітальні вкладення в нематеріальні активи

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14

1.1.5.3

збитки минулих років

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

1.1.5.4

власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16

1.1.5.5

розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17

1.1.5.6

збитки від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18

1.1.5.7

коригування основного капіталу згідно з розпорядчими актами Національного банку України

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19

1.2

Додатковий капітал

 

20

1.2.1

Додатковий капітал до розрахунку (ДК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

21

 

частка в сумі основного та додаткового капіталу (%)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

22

1.2.2

Додатковий капітал

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23

1.2.2.1

результат переоцінки основних засобів

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

24

1.2.2.2

розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25

1.2.2.3

нерозподілений прибуток минулих років, зменшений на величину непокритого кредитного ризику

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

26

1.2.2.4

субординований борг, що враховується до капіталу (СК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27

1.3

Відвернення (В), у тому числі

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28

1.3.1

балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

29

1.3.2

балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

1.3.3

балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, прийнятих у забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31

1.3.4

сума коштів, вкладених в інші банки на умовах субординованого боргу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

32

1.3.5

балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

33

1.3.6

балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України) та які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

34

1.3.7

балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

35

1.4

Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи групи в капітал інших учасників цієї банківської підгрупи, які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників цієї підгрупи

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

х

х

36

1.5

Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, в капітал учасників іншої банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

37

2

Достатність регулятивного капіталу ("+" - перевищення;"-" - недостатність)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

38

2.1

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

2.2

активи, зменшені на суму створених відповідних резервів / уцінки за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

40

2.3

сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

41

2.4

величина непокритого кредитного ризику (НКР)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

42

2.5

необхідний розмір регулятивного капіталу (НРКбг/НРКкіп/НРКсп/НРКу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Розділ II. Нормативи ліквідності

44

3

Фактичне значення нормативу Н5к - норматив поточної ліквідності (нормативне значення - не менше 40 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

45

3.1

сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [А(кіп)/А(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

46

3.2

сукупні зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [Зп(кіп)/З(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

47

4

Фактичне значення нормативу Н6к - норматив короткострокової ліквідності (нормативне значення - не менше 60 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

48

4.1

сукупні активи з кінцевим строком погашення до 1 року [А1(кіп)/А1(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

49

4.2

сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 1 року [З1(кіп)/З1(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

50

Розділ III. Нормативи кредитного ризику

51

5

Фактичне значення нормативу Н7к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (нормативне значення - не більше 25 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

52

5.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зс(бг)/Зс(кіп)/Зс(сп)/Зс(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

5.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зс(кіп)/Зс(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

54

5.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

6

Фактичне значення нормативу Н8к - норматив великих кредитних ризиків (нормативне значення - не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

56

6.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зв(бг)/Зв(кіп)/Зв(сп)/Зв(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

6.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зв(бг)/Зв(кіп)/Зв(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

Х

58

6.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

7

Фактичне значення нормативу Н9к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одну пов'язану особу (нормативне значення - не більше 5 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

60

7.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Зін(бг)/Зін(кіп)/Зін(сп)/Зін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

7.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку за підгрупою банківської групи [Зін(кіп)/Зін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

62

7.3

статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

8

Фактичне значення нормативу Н10к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (нормативне значення - не більше 30 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

64

8.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб [Сзін(бг)/Сзін(кіп)/Сзін(сп)/Сзін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

8.2

статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

9

Фактичне значення нормативу Н10-1к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (нормативне значення - не більше 20 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

67

9.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами [Сзін/нф(бг)/Сзін/нф(кіп)/Сзін/нф(сп)/Сзін/нф(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

9.2

Статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)

70

10

Фактичне значення нормативу Н11к - норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (нормативне значення - не більше 15 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

71

10.1

розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Кін(бг)/Кін(кіп)/Кін(сп)/Кін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

10.2

розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Кін(кіп)/Кін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

73

10.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

11

Фактичне значення нормативу Н12к - норматив загальної суми участі (інвестування) (нормативне значення - не більше 60 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

75

11.1

сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами (Кзін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

11.2

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

 
______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

 
_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

(Положення доповнено додатком згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.01.2016 р. N 15
,
додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.05.2016 р. N 330
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 15.12.2017 р. N 131)

____________

Опрос