Идет загрузка документа (437 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном реестре субъектов племенного дела в животноводстве

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 13.06.2012 № 358
редакция действует с 14.08.2020

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012

м. Київ

N 358

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 липня 2012 р. за N 1118/21430

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 5 березня 2013 року N 164
,
 від 10 лютого 2017 року N 50
,
від 26 липня 2019 року N 412
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 червня 2020 року N 1089

Відповідно до статті 11 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.), Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) забезпечити ведення Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві та видання цього Положення.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Голова Держстату України

О. Г. Осауленко

Голова Державного агентства
рибного господарства України

В. С. Дроник

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби

І. Ю. Бісюк

В. о. президента
Національної академії
аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

 

Положення
про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві

(У тексті Положення слова "головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" в усіх відмінках замінено словами "Структурний підрозділ агропромислового розвитку обласної державної адміністрації" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2017 року N 50)

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

племінне стадо - група чистопородних або одержаних за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин, зареєстрованих в державних книгах племінних тварин, які мають порівняно вищу племінну (генетичну) цінність, можуть використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції;

свідоцтво - документ, що засвідчує дані суб'єкта племінної справи у тваринництві, факт і дату реєстрації в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві;

статус - певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб'єктами племінної справи у тваринництві.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення державної реєстрації суб'єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр).

1.3. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від їх організаційно-правової форми, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві:

у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об'єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

1.4. Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб'єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві, для:

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві.

II. Правила та порядок проведення державної реєстрації суб'єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі

2.1. Державна реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві здійснюється шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру.

2.2. Реєстрація суб'єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 10.02.2017 р. N 50)

2.3. Створення і ведення Держплемреєстру включає:

розробку організаційних і методологічних принципів ведення Держплемреєстру;

забезпечення державного обліку суб'єктів племінної справи у тваринництві, племінних стад, племінних (генетичних) ресурсів, що підлягають реєстрації в Держплемреєстрі;

накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у тваринництві;

присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві реєстраційного номера;

видачу свідоцтва про реєстрацію суб'єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі;

формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про суб'єктів племінної справи у тваринництві, актуалізацію даних;

розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення Держплемреєстру;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Держплемреєстру;

підготовку до друку та щорічне видання Держплемреєстру.

2.4. Ведення Держплемреєстру здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Інформаційний фонд Держплемреєстру включає:

відомості про суб'єктів племінної справи у тваринництві, занесені до анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства;

(абзац четвертий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10.02.2017 р. N 50)

показники діяльності заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, яким у встановленому порядку присвоєний статус;

дані про ветеринарно-санітарний стан суб'єкта племінної справи у тваринництві (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів);

реєстраційний номер суб'єкта племінної справи у тваринництві.

2.5. Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2 - 13);

(абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10.02.2017 р. N 50
,
від 26.07.2019 р. N 412)

кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності:

заводської конюшні (додаток 14);

(абзац п'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

іподрому (додаток 15);

(абзац шостий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

трендепо (додаток 16);

(абзац сьомий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

селекційного центру (додаток 17);

(абзац восьмий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві та підприємства з племінної справи у тваринництві (додаток 18);

(абзац дев'ятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

щодо одержання та використання спермопродукції плідників (додаток 19). Для бугаїв-плідників молочних та молочно-м'ясних порід - подається узагальнена та за породами;

(абзац десятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

контрольно-випробувальної станції зі скотарства (додаток 20);

(абзац одинадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

контрольно-випробувальної станції зі свинарства (додаток 21);

(абзац дванадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності (додаток 22);

(абзац тринадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 23);

(абзац чотирнадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 24);

(абзац п'ятнадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 25);

(абзац шістнадцятий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

ветеринарну довідку, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гостроінфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби тощо.

2.6. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в Держплемреєстрі, повинні подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики та продовольства України такі документи:

2.6.1. Щороку до 1 лютого:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.2. За півріччя до 10 липня:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня (додатки 26 - 31);

(абзац другий підпункту 2.6.2 пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 32, 33);

(абзац другий підпункту 2.6.3 пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

інформацію про корів з продуктивністю 10000 кг і вище, що закінчили лактацію, за звітний квартал (додаток 34).

(абзац третій підпункту 2.6.3 пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

2.7. У разі реєстрації суб'єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі (додаток 35).

(абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26.07.2019 р. N 412)

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі суб'єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 30 днів видається дублікат.

(пункт 2.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 05.03.2013 р. N 164)

2.8. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України в місячний строк від дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу, безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус.

2.9. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.5, 2.6 цього розділу, зберігаються протягом трьох років.

2.10. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України в строки, зазначені в пункті 2.5 цього розділу:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами;

заяву про зміну даних анкети.

2.11. Виключення суб'єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі проводяться за умови:

ліквідації суб'єкта господарювання, якому було присвоєно відповідний статус, та/або ліквідації племінного стада;

позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу;

(абзац третій пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 10.02.2017 р. N 50)

надання недостовірної інформації або неподання документів, зазначених у пунктах 2.5, 2.6 цього розділу, понад 60 календарних днів.

Свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі анулюється з дня виключення суб'єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.12. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій в 10-денний строк повідомляють суб'єкта племінної справи у тваринництві щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі та виключення суб'єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.13. Дані Держплемреєстру є доступними для заінтересованих осіб.

Суб'єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних Держплемреєстру.

2.14. Забезпечення надання достовірних даних для занесення до Держплемреєстру та своєчасність їх подачі покладаються на суб'єкта племінної справи у тваринництві.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

АНКЕТА
суб'єкта племінної справи у тваринництві

Відомості про суб'єкта племінної справи у тваринництві

1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1.1. Повне ___________________________________________________________________________

1.2. Скорочене ________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження / місце проживання __________________________________________________

3. Місце здійснення діяльності __________________________________________________________
                                                                                                                         (поштовий індекс, адреса)
_________________________________ тел.: ________________ факс: _________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

5. Участь в асоціаціях, об'єднаннях тощо з племінної справи у тваринництві
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (найменування)

6. Назва статусу та спеціалізація суб'єкта племінної справи __________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Дата присвоєння статусу, N наказу _____________________________________________________

8. Пункт 8 виключено

8. Види діяльності та послуг з племінної справи у тваринництві
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дані про суб'єкта племінної справи у тваринництві

 

Землекористування:

Загальна площа земельної ділянки _____ га.

Усього сільськогосподарських угідь _____ га,

з них:

ріллі _____ га;

пасовищ _____ га.

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис ____________

"___" ____________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 12.06.2020 р. N 1089)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід станом на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
бугаїв

020

 

корів

030

 

з них: чистопородних і IV покоління

040

 

нетелей

050

 

телиць до 1 року

060

 

телиць старше 1 року

070

 

Середня жива маса корів, кг: після першого отелення

080

 

після другого отелення

090

 

після третього отелення і старше

100

 

Середній удій молока від однієї корови, кг

110

 

Пробонітовано корів та їх молочну продуктивність за 305 днів останньої закінченої лактації,

 

 

усього по стаду: голів

120

 

надій, кг

130

 

молочний жир: %

140

 

                    кг

150

 

молочний білок: %

160

 

                    кг

170

 

у тому числі: за I лактацію: голів

180

 

надій, кг

190

 

молочний жир: %

200

 

                    кг

210

 

молочний білок: %

220

 

                    кг

230

 

за II лактацію: голів

240

 

надій, кг

250

 

молочний жир: %

260

 

                    кг

270

 

молочний білок: %

280

 

                    кг

290

 

за III лактацію і старше: голів

300

 

надій, кг

310

 

молочний жир: %

320

 

                    кг

330

 

молочний білок: %

340

 

                    кг

350

 

Число корів з надоєм (кг) за 305 днів останньої закінченої лактації: 6001 - 7000

360

 

7001 - 8000

370

 

8001 - 9000

380

 

9001 - 10000

390

 

понад 10000

400

 

Число корів з надоєм (кг) за 305 днів найвищої лактації:
6001 - 7000

410

 

7001 - 8000

420

 

8001 - 9000

430

 

9001 - 10000

440

 

понад 10000

450

 

Жива маса телиць (кг) у віці, місяців: 6

460

 

12

470

 

18

480

 

Жива маса бугайців (кг) у віці, місяців: 6

490

 

12

500

 

Штучно осіменено: корів

510

 

телиць

520

 

у тому числі бугаями-поліпшувачами: корів

530

 

телиць

540

 

Вік телиць при першому осіменінні, днів

550

 

Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

560

 

Середня тривалість сервіс-періоду, днів

570

 

Одержано телят, усього голів

580

 

у тому числі від корів

590

 

Вихід телят на 100 корів, голів

600

 

Число нетелей, переведених в основне стадо, голів

610

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

620

 

у тому числі: бугайців

630

 

з них на племпідприємства

640

 

телиць

650

 

нетелей

660

 

Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

670

 

у тому числі: бугайців

680

 

телиць

690

 

нетелей

700

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів: бугаїв, голів

710

 

телиць, голів

720

 

нетелей, голів

730

 

сперми, доз

740

 

у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

750

 

ембріонів, шт.

760

 

Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм. од.

770

 

Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.

780

 

Записано корів до Державної книги племінних тварин,
усього голів

790

 

у тому числі з наявних

800

 

з них за звітний рік

810

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________
                             (підпис, печатка)

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я великої рогатої худоби на початок року,
усього голів

010

 

у тому числі:
бугаїв

020

 

з них:
чистопородних

030

 

класу "еліта-рекорд"

040

 

класу "еліта"

050

 

атестованих і допущених до відтворення

060

 

оцінених за власною продуктивністю

070

 

з них:
з А-індексом 100 і більше

080

 

оцінених за якістю потомства

090

 

з них:
поліпшувачів

100

 

нейтральних

110

 

корів

120

 

з них:
чистопородних і IV покоління

130

 

класів "еліта-рекорд" і "еліта"

140

 

I класу

150

 

бугайців

160

 

з них:
віком 6 - 12 місяців

170

 

у тому числі класів "еліта-рекорд" і "еліта"

180

 

віком 12 - 15 місяців

190

 

у тому числі класів "еліта-рекорд" і "еліта"

200

 

ремонтних телиць

210

 

з них:
віком 6 - 12 місяців

220

 

у тому числі класів "еліта-рекорд" і "еліта"

230

 

віком 12 - 18 місяців

240

 

у тому числі класів "еліта-рекорд" і "еліта"

250

 

старше 18 місяців

260

 

у тому числі класів "еліта-рекорд" і "еліта"

270

 

Жива маса телят при народженні, кг: бугайців

280

 

телиць

290

 

Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

300

 

Вік телиць при першому осіменінні, днів

310

 

Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г:
на підсисанні

320

 

на вирощуванні

330

 

Середня жива маса корови, кг:
після першого отелення

340

 

після третього отелення і старше

350

 

Наявність телят на підсисанні, голів

360

 

Вік відлучення телят, днів

370

 

Молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів), кг:
за I отеленням

380

 

за III отеленням і старше

390

 

Розтелилось корів, голів

400

 

Уведено нетелей у стадо, голів

410

 

Одержано живих телят, усього голів

420

 

у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом 100 і більше

430

 

Одержано мертвонароджених телят, голів

440

 

Абортувало корів, голів

450

 

Вихід телят на 100 корів, голів

460

 

Загинуло телят від народження до відлучення на 100 корів, голів

470

 

Осіменено корів і телиць, усього голів

480

 

у тому числі штучно

490

 

Використано бугаїв-плідників, усього голів

500

 

у тому числі:
при штучному осіменінні

510

 

при ручному паруванні

520

 

при природному паруванні

530

 

Навантаження маток на плідника, голів:
при штучному осіменінні

540

 

при ручному паруванні

550

 

при природному паруванні

560

 

Термін використання плідників, років, місяців

570

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

580

 

у тому числі:
бугайців

590

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта"

600

 

телиць

610

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта"

620

 

Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

630

 

у тому числі:
бугайців

640

 

телиць

650

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
бугаїв, голів

660

 

телиць, голів

670

 

нетелей, голів

680

 

сперми, доз

690

 

у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

700

 

ембріонів, шт.

710

 

Записано великої рогатої худоби до Державної книги племінних тварин,
усього голів

720

 

у тому числі з наявних

730

 

з них за звітний рік

740

 

Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм. од.

750

 

Використано пасовищ м'ясною худобою, га

760

 

Тривалість випасу, днів

770

 

Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.

780

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я свиней на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
кнурів основних

020

 

з них класів "еліта-рекорд" та "еліта"

030

 

свиноматок основних

040

 

з них класів "еліта-рекорд" та "еліта"

050

 

кнурів, що перевіряються

060

 

свиноматок, що перевіряються

070

 

кнурців ремонтних старше 4 місяців

080

 

свинок ремонтних старше 4 місяців

090

 

Характеристика племінних тварин

 

кнурів

свиноматок

За розвитком

 

 

 

у віці 12 місяців: усього голів

100

 

 

жива маса, кг

110

 

 

довжина тулуба, см

120

 

 

у віці 24 місяці (для свиноматок - після 1 опоросу):
усього голів

130

 

 

жива маса, кг

140

 

 

довжина тулуба, см

150

 

 

За продуктивністю

 

 

 

за власною продуктивністю:
усього голів

160

 

 

вік досягнення живої маси 100 кг, днів

170

 

 

товщина шпику на рівні 6 - 7 грудних хребців, мм

180

 

 

за відтворними якостями (для кнурів - за спарованими свиноматками):
усього голів

190

 

 

багатоплідність, голів

200

 

 

маса гнізда при відлученні у віці _____ днів, кг

210

х

 

середня жива маса потомків у віці ______ днів, кг

220

 

х

за відгодівельними та м'ясними якостями потомків:
усього голів

230

 

 

вік досягнення живої маси 100 кг, днів

240

 

 

витрати кормів на 1 кг приросту, корм. од.

250

 

 

товщина шпику на рівні 6 - 7 грудних хребців, мм

260

 

 

довжина півтуші, см

270

 

 

Розвиток ремонтного молодняку

 

кнурці

свинки

жива маса, кг:
у віці 4 місяці

280

 

 

у віці 6 місяців

290

 

 

у віці 9 місяців

300

 

 

при першому паруванні

310

 

 

довжина тулуба, см:
у віці 9 місяців

320

 

 

при першому паруванні

330

 

 

вік досягнення живої маси 100 кг, днів

340

 

 

товщина шпику, мм

350

 

 

Спаровано та штучно осіменено свиноматок, усього голів

360

 

у тому числі штучно осіменено

370

 

Опоросилося свиноматок, усього голів

380

 

у тому числі свиноматок, які перевіряються

390

 

Одержано приплоду, усього голів

400

 

у тому числі від основних свиноматок

410

 

Одержано приплоду на 100 основних свиноматок, голів

420

 

Кількість поросят при відлученні, голів

430

 

Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г

440

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

450

 

у тому числі:
кнурців

460

 

з них класу "еліта"

470

 

свинок

480

 

з них класу "еліта"

490

 

Наявність племінних тварин для реалізації, голів:
кнурців

500

 

свинок

510

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
кнурів, голів

520

 

свинок, голів

530

 

сперми, доз

540

 

Записано свиней до Державної книги племінних тварин, усього голів

550

 

у тому числі з наявних

560

 

з них за звітний рік

570

 

Згодовано кормів на 1 голову за рік, ц корм. од.

580

 

Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, усього корм. од.

590

 

у тому числі концкормів

600

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових) станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я овець на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
баранів-плідників

020

 

з них класу "еліта"

030

 

ремонтних баранів

040

 

з них класу "еліта"

050

 

вівцематок

060

 

з них:
класу "еліта"

070

 

I класу

080

 

вівцематок селекційного ядра

090

 

ярок

100

 

з них:
класу "еліта"

110

 

I класу

120

 

ярок старше 1 року

130

 

Продуктивність овець

 

 

середній настриг вовни на структурну вівцю, кг:
немитої

140

 

у митому волокні

150

 

середній настриг вовни на острижену вівцю, кг:
немитої

160

 

у митому волокні

170

 

Основні барани-плідники

 

 

середня жива маса, кг

180

 

середній настриг вовни, кг:
немитої

190

 

у митому волокні

200

 

Вівцематки

 

 

середня жива маса, кг

210

 

середній настриг вовни, кг:
немитої

220

 

у митому волокні

230

 

Вівцематки селекційного ядра

 

 

середня жива маса, кг

240

 

середній настриг вовни, кг:
немитої

250

 

у митому волокні

260

 

Ремонтні барани

 

 

середня жива маса, кг

270

 

середній настриг вовни, кг:
немитої

280

 

у митому волокні

290

 

Ремонтні ярки

 

 

усього, голів

300

 

середня жива маса, кг

310

 

середній настриг вовни, кг:
немитої

320

 

у митому волокні

330

 

Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, усього голів

340

 

у тому числі:
спаровано

350

 

з них з баранами-поліпшувачами

360

 

штучно осіменено

370

 

з них баранами-поліпшувачами

380

 

Одержано ягнят, усього голів

390

 

Вихід ягнят на 100 маток, голів

400

 

Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

410

 

Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

420

 

з них виявлено поліпшувачів

430

 

Настрижено вовни, усього ц

440

 

Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц

450

 

у тому числі нормальної, %

460

 

Вихід митого волокна, %

470

 

Реалізовано овець на м'ясо,
усього голів

 
480

 
 

у тому числі молодняку

490

 

середня жива маса однієї голови, кг

500

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

510

 

у тому числі баранів

520

 

з них класу "еліта"

530

 

ярок

540

 

з них:
класу "еліта"

550

 

I класу

560

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

570

 

Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

580

 

у тому числі:
баранів

590

 

ярок

600

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів

610

 

маточного поголів'я, голів

620

 

сперми, доз

630

 

у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

640

 

Записано овець до Державної книги племінних тварин,
усього голів

650

 

у тому числі з наявних

660

 

з них за звітний рік

670

 

Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм. од.

680

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення каракульських, сокільських овець станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я овець на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
баранів-плідників

020

 

з них класу "еліта"

030

 

ремонтних баранів

040

 

з них класу "еліта"

050

 

вівцематок

060

 

з них класу "еліта"

070

 

I класу

080

 

вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням
відповідно до спеціалізації господарства

090

 

у тому числі класу "еліта"

100

 

Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я,
усього голів

110

 

у тому числі:
спаровано

120

 

з них з баранами-поліпшувачами

130

 

штучно осіменено

140

 

з них баранами-поліпшувачами

150

 

Одержано ягнят, усього голів

160

 

з них:
забито для одержання каракулю і смушків

170

 

залишено на вирощування

180

 

у тому числі за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства: ярок

190

 

з них класу "еліта"

200

 

I класу

210

 

баранів

220

 

з них класу "еліта"

230

 

баранів (валушків) на м'ясо

240

 

Вихід ягнят на 100 маток, голів

250

 

Одержано каракулю і смушків, усього шт.

260

 

у тому числі першого сорту

270

 

з них жакетної групи

280

 

Вихід каракулю першого сорту за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, шт.

290

 

Вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.

300

 

Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

310

 

з них виявлено поліпшувачів

320

 

Настрижено вовни, ц

330

 

Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на початок року, кг

340

 

Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц

350

 

Реалізовано овець на м'ясо, ц

360

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

370

 

у тому числі:
баранів

380

 

з них класу "еліта"

390

 

ярок

400

 

з них класу "еліта"

410

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

420

 

Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

430

 

у тому числі:
баранів

440

 

ярок

450

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів

460

 

маточного поголів'я, голів

470

 

сперми, доз

480

 

у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

490

 

Записано овець до Державної книги племінних тварин, усього голів

500

 

у тому числі з наявних

510

 

з них за звітний рік

520

 

Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм. од.

530

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Область:

__________________________________________________________________

Район:

__________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті): _______________________

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення кіз станом на ___________ р.

Порода _________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів'я кіз на початок року, усього голів

010

 

у тому числі цапів-плідників

020

 

з них класу "еліта"

030

 

ремонтних цапів

040

 

з них класу "еліта"

050

 

козематок

060

 

з них класу "еліта"

070

 

I класу

080

 

кіз старше року

090

 

з них класу "еліта"

100

 

I класу

110

 

кізочок до року

120

 

з них класу "еліта"

130

 

I класу

140

 

Середня жива маса кіз, кг:
після першого окоту

150

 

після другого окоту

160

 

після третього окоту

170

 

Середній удій молока від однієї козематки, кг

180

 

Пробонітовано козематок та їх молочна продуктивність за 240 днів за останню закінчену лактацію:

 

 

усього по стаду, голів

190

 

надій, кг

200

 

молочний жир: %

210

 

                          кг

220

 

молочний білок: %

230

 

                          кг

240

 

у тому числі: за I лактацію - голів

250

 

надій, кг

260

 

молочний жир: %

270

 

                          кг

260

 

молочний білок: %

270

 

                          кг

280

 

за II лактацію - голів

290

 

надій, кг

300

 

молочний жир: %

310

 

                          кг

320

 

молочний білок: %

330

 

                          кг

340

 

середня жива маса, кг

350

 

за III лактацію - голів

360

 

надій, кг

370

 

молочний жир: %

380

 

                          кг

390

 

молочний білок: %

400

 

                          кг

410

 

за IV лактацію та наступні - голів

420

 

молочний жир: %

430

 

                          кг

440

 

молочний білок: %

450

 

                          кг

460

 

Середня жива маса цапів-плідників, кг

470

 

Середня жива маса кізочок при першому паруванні, кг

480

 

Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, усього голів

490

 

у тому числі штучно осіменено

500

 

Одержано козенят, усього голів

510

 

Вихід козенят на 100 маток, голів

520

 

Середня жива маса козенят при відлученні, кг

530

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

540

 

у тому числі цапів

550

 

з них класу "еліта"

560

 

кізочок

570

 

з них класу "еліта"

580

 

I класу

590

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 козематок, голів

600

 

Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

610

 

у тому числі цапів

620

 

кізочок

630

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
цапів, голів

640

 

маточного поголів'я, голів

650

 

сперми, доз

660

 

Згодовано кормів на одну голову за рік, кормових одиниць, ц

670

 

Керівник _________________________________
                                           (підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
__________________________________
                      (підпис, печатка)

(Положення доповнено новим додатком 7 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412,
у зв'язку з цим додатки 7 - 33 вважати відповідно додатками 8 - 34)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з конярства станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я коней на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
жеребців-плідників

020

 

конематок

030

 

ремонтного молодняку

040

 

чистопородних коней

050

 

з них:
жеребців-плідників

060

 

конематок

070

 

класу "еліта"

080

 

з них:
жеребців-плідників

090

 

конематок

100

 

Одержано лошат, голів

110

 

Вихід лошат на 100 конематок, голів

120

 

Реалізовано племінних коней, усього голів

130

 

у тому числі:
жеребців-плідників

140

 

з них: класу "еліта"

150

 

кобил

160

 

жеребчиків

170

 

кобилок

180

 

Реалізовано на 100 конематок, голів

190

 

Наявність племінних коней для реалізації, усього голів

200

 

у тому числі:
жеребців-плідників

210

 

кобил

220

 

жеребчиків

230

 

кобилок

240

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів, доз

250

 

у тому числі:
жеребців-плідників, голів

260

 

кобил, голів

270

 

жеребчиків, голів

280

 

кобилок, голів

290

 

сперми, доз

300

 

Записано коней до Державної книги племінних тварин,
усього голів

310

 

у тому числі з наявних

320

 

з них за звітний рік

330

 

Витрати на утримання однієї голови, грн:
основного поголів'я

340

 

молодняку у віці 1 року

350

 

молодняку у віці 2 років

360

 

молодняку у віці 3 років і старше

370

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________      (підпис, печатка)

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з птахівництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Вид птиці, порода, крос _______________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Середньорічне поголів'я дорослої птиці на початок року, тис. голів

010

 

Середня несучість однієї несучки в рік, шт.

020

 

Коефіцієнт обороту стада

030

 

Використання яєць на племінні цілі від валового виробництва

040

 

Вивід молодняку, %

050

 

Збереженість (без вибракування), %:
молодняку

060

 

дорослої птиці

070

 

Кількість селекційних гнізд у лінії, шт.*

080

 

Кількість молодняку від гніздової несучки (при лінійному розведенні), голів*

090

 

Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної продуктивності від однієї гніздової несучки, голів*

100

 

Реалізовано на племінні цілі:
яєць, тис. шт.

110

 

добового молодняку, тис. голів

120

 

підрощеного молодняку, тис. голів

130

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
яєць, тис. шт.

140

 

добового молодняку, тис. голів

150

 

підрощеного молодняку, тис. голів

160

 

Вирощено племінного кондиційного ремонтного молодняку, тис. голів

170

 

____________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами.

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________      (підпис, печатка)

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з хутрового звірівництва і кролівництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода кролів, вид хутрових звірів _____________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Чисельність кролів (хутрових звірів) на початок року, усього голів

010

 

у тому числі: самців основного стада

020

 

з них:
класу "еліта"

030

 

I класу

040

 

самок основного стада

050

 

з них:
класу "еліта"

060

 

I класу

070

 

ремонтного молодняку

080

 

з них:
самців

090

 

у тому числі:
класу "еліта"

100

 

I класу

110

 

самок

120

 

у тому числі:
класу "еліта"

130

 

I класу

140

 

молодняку для реалізації

150

 

з них:
самців

160

 

самок

170

 

Селекційна група, усього голів

180

 

у тому числі:
самців дорослих класу "еліта"

190

 

I класу

200

 

самців молодих класу "еліта"

210

 

I класу

220

 

самок дорослих класу "еліта"

230

 

самок молодих класу "еліта"

240

 

I класу

250

 

Користувальна частина стада, усього голів

260

 

у тому числі:
самців дорослих класу "еліта"

270

 

I класу

280

 

самців молодих класу "еліта"

290

 

I класу

300

 

самок дорослих класу "еліта"

310

 

I класу

320

 

самок молодих класу "еліта"

330

 

I класу

340

 

Ремонтного молодняку в 3 - 4-місячному віці класу "еліта",
усього голів

350

 

у тому числі I класу

360

 

Вихід молодняку від основної самки, голів:
за окріл (щеніння)

370

 

за рік

380

 

Жива маса ремонтного молодняку, кг:
у 3-місячному віці (кролів)

390

 

у 4-місячному віці (кролів)

400

 

у 6-місячному віці (звірів)

410

 

Реалізовано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів:

420

 

самців дорослих

430

 

самок дорослих

440

 

молодняку

450

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів:

460

 

самців дорослих

470

 

самок дорослих

480

 

молодняку

490

 

Керівник

 

"___" ____________ 20__ року

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з рибництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Вид риби, порода ___________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Наявність маточного поголів'я на початок року, усього голів

010

 

у тому числі:
самок

020

 

самців

030

 

Розподіл плідників за класами (для коропа), %: I клас

040

 

II клас

050

 

III клас

060

 

Середній приріст маси тіла за сезон, кг:
самки

070

 

самця

080

 

Робоча плодючість самок, тис. шт. на одну голову:
ікри

090

 

личинок, що перейшли на зовнішнє живлення

100

 

Кількість самців за якістю сперми, %:
5 балів

110

 

4 бали

120

 

3 бали

130

 

Отримано цьоголітків, усього тис. шт.

140

 

у тому числі від однієї самки

150

 

Вихід цьоголітків, %:
від личинок

160

 

від мальків

170

 

Наявність племінного ремонтного поголів'я, шт.:
цьоголітки

180

 

дволітки

190

 

трилітки

200

 

_______*

210

 

Середня жива маса племінного ремонтного поголів'я, г:
цьоголітків

220

 

дволітків

230

 

трилітків

240

 

________*

250

 

Реалізовано поголів'я, усього тис. шт.

260

 

у тому числі:
племінних плідників

270

 

племінної молоді

280

 

у тому числі:
цьоголітків

290

 

річняків

300

 

ремонтного молодняку

310

 

Залишено ремонтного молодняку в господарстві на розширення маточного поголів'я, тис. шт.

320

 

Витрачено кормів на одиницю приросту живої маси, одиниць:
плідників

330

 

ремонтного молодняку

340

 

____________
* Для коропа - до 4 - 5 років;

   для рослиноїдних - до 8 років;

   для осетрових: у ставових умовах - від 4 до 14 років,
                                в індустріальних умовах - від 4 до 6 років
.

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності бджіл виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з бджільництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість основних бджолиних сімей на початок року, шт.

010

 

Питома вага чистопородних сімей на пасіці, %

020

 

Кількість запасних маток на день атестації, шт.

030

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю за останній рік, кг

040

 

Валовий вихід меду на бджолину сім'ю до середнього районного показника, %

050

 

Товарний вихід меду на бджолину сім'ю за звітний рік, кг

060

 

Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в останній сезон, шт.

070

 

Кількість сімей класу "еліта" і I класу від загальної кількості на пасіці на початок року, %

080

 

Було використано в останній сезон маткомісць для одержання племінних маток, шт.

090

 

Отримано плідних маток від одного маткомісця протягом сезону, шт.

100

 

Вироблено всього плідних маток за сезон, шт.

110

 

Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

120

 

Кількість стільників з бджолами перед медозбором, шт.:

 

 

на рамці 435 х 300 мм (стандартна)

130

 

на рамці 435 х 230 мм (багатокорпусна)

140

 

Відхід бджіл за період зимівлі, %

150

 

Реалізовано, шт.:

 

 

племінних бджоломаток

160

 

племінних бджолопакетів

170

 

племінних бджолосімей

180

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи із шовківництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода шовковичного шовкопряда ___________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість яєць в одному грамі грени, шт.

010

 

Тривалість інкубації грени, діб

020

 

Масовий вихід гусені, діб

030

 

Вихід гусені із грени, %

040

 

Кількість гусені в одному грамі, шт.

050

 

Тривалість вигодівлі, діб

060

 

Завивка коконів, діб

070

 

Життєздатність гусені, %

080

 

Загальний урожай коконів з одного грама гусені, кг

090

 

Наявність, %:

 

 

глухарів

100

 

кара-пачаха

110

 

Маса сортового кокона, г

120

 

Шовконовність живих коконів, %

130

 

Шпичасті кокони, %

140

 

Кокони з тонкими полюсами, %

150

 

Бездефектні кокони, %

160

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Породи _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я коней на 1 січня, усього голів

010

 

у тому числі:
жеребців-плідників, усього

020

 

за породами:
верхові

030

 

рисисті

040

 

ваговозні

050

 

Кількість чистопородних коней, усього голів

060

 

у тому числі:
жеребців-плідників, голів

070

 

Класний склад жеребців-плідників, голів

080

 

класу "еліта"

090

 

I класу

100

 

Вихід лошат на 100 конематок, голів

110

 

Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:
при ручному паруванні

120

 

при штучному осіменінні за рік

130

 

Спаровано та осіменено конематок жеребцями-плідниками у визначеному регіоні, голів

140

 

%

150

 

у тому числі штучно

160

 

%

170

 

Кількість господарств, що працюють за угодою із заводською конюшнею

180

 

Кількість жеребців-плідників, записаних до Державної книги племінних тварин, голів

190

 

Кількість жеребців-плідників, оцінених за
якістю потомства, усього голів

200

 

%

210

 

у тому числі, що одержали:
10 - 8 балів, голів

220

 

7 балів та нижче, голів

230

 

Наявність парувальних пунктів, шт.

240

 

Середня вартість парування, грн

250

 

за породами:

 

 

верхові

260

 

рисисті

270

 

ваговозні

280

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності іподрому

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Види випробувань ____________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість споруд для утримання коней, одиниць

010

 

Кількість конемісць, одиниць

020

 

Наявність:
доріжок:

030

 

бігових

040

 

скакових

050

 

водилок

060

 

лазарету

070

 

кузні

080

 

карантину

090

 

підсобного господарства

100

 

Наявність обладнання для проведення випробувань, одиниць:

 

 

стартмашин

110

 

стартових боксів

120

 

фотофінішу

130

 

інформаційного світлового табло

140

 

Поголів'я коней на 1 січня, усього голів

150

 

у тому числі у віці 2-х років

160

 

Випробувано коней, усього голів

170

 

за породами, усього голів:
чистокровна верхова

180

 

українська верхова

190

 

орловська рисиста

200

 

російська рисиста

210

 

інші рисисті

220

 

у тому числі:
у віці 2-х років

230

 

чистокровна верхова

240

 

українська верхова

250

 

орловська рисиста

260

 

російська рисиста

270

 

інші рисисті

280

 

у віці 3-х років

290

 

чистокровна верхова

300

 

українська верхова

310

 

орловська рисиста

320

 

російська рисиста

330

 

інші рисисті

340

 

у віці 4-х років

350

 

чистокровна верхова

360

 

українська верхова

370

 

орловська рисиста

380

 

російська рисиста

390

 

інші рисисті

400

 

старшого віку

410

 

чистокровна верхова

420

 

українська верхова

430

 

орловська рисиста

440

 

російська рисиста

450

 

інші рисисті

460

 

Середня кількість голів у:
заїзді

470

 

скачках

480

 

Виявлено коней жвавого класу, усього голів (рисисті породи)

490

 

класу 2.10 і жвавіше:
орловська рисиста

500

 

російська рисиста

510

 

класу 2.05 і жвавіше:
орловська рисиста

520

 

російська рисиста

530

 

Рекордистів іподрому, голів:
чистокровна верхова

540

 

українська верхова

550

 

орловська рисиста

560

 

російська рисиста

570

 

інші рисисті

580

 

Рекордистів породи, голів:
чистокровна верхова

590

 

українська верхова

600

 

орловська рисиста

610

 

російська рисиста

620

 

інші рисисті

630

 

Довжина доріжки, м:
бігової

640

 

скакової

650

 

Кількість днів випробувань

660

 

Витрати на утримання однієї голови, грн.

670

 

Забезпеченість коней кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

680

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності трендепо

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Види тренінгу та породи коней _________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість споруд для утримання коней, одиниць

010

 

Кількість конемісць, одиниць

020

 

Наявність:
лазарету

030

 

кузні

040

 

карантину

050

 

підсобного господарства

060

 

Наявність споруд та обладнання для тренінгу коней, одиниць:
критого манежу, розмір, м

070

 

доріжок, м

080

 

шпрингартену

090

 

конкурного поля, розмір, м

100

 

водилок

110

 

Поголів'я коней на 1 січня, усього голів

120

 

у тому числі за породами:
чистокровна верхова

130

 

українська верхова

140

 

російська рисиста

150

 

орловська рисиста

160

 

ваговозні

170

 

інші породи

180

 

Поставлено для тренінгу і випробування молодняку коней, усього голів

190

 

у тому числі у віці:
до 2-х років

200

 

чистокровна верхова

210

 

українська верхова

220

 

орловська рисиста

230

 

російська рисиста

240

 

ваговозні

250

 

інші породи

260

 

3 роки

270

 

чистокровна верхова

280

 

українська верхова

290

 

орловська рисиста

300

 

російська рисиста

310

 

ваговозні

320

 

інші породи

330

 

4 роки і старше

340

 

чистокровна верхова

350

 

українська верхова

360

 

орловська рисиста

370

 

російська рисиста

380

 

ваговозні

390

 

інші породи

400

 

Оцінено за робочою продуктивністю, усього голів

410

 

з них: задовільно (6 - 7 балів)

420

 

добре (8 балів)

430

 

відмінно (9 - 10 балів)

440

 

Поголів'я коней, переданих або реалізованих для випробувань, усього голів

450

 

у тому числі для класичних видів кінного спорту

460

 

Поголів'я коней, відібраних з метою племінного використання, голів

470

 

Витрати на утримання однієї голови, грн.

480

 

Забезпеченість коней кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

490

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності селекційного центру за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Галузь _____________________

Вид діяльності

Код

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення), кількість

1

2

3

Розробка та коригування:
програм селекції, захисту та розвитку галузі, селекційних планів

010

 

Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва

020

 

Участь у створенні селекційних досягнень

030

 

Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення

040

 

Створення автоматизованої бази даних племінних тварин

050

 

Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин

060

 

Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях

070

 

Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва)

080

 

Участь у підготовці матеріалів для Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві

090

 

Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин

100

 

Наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру

110

 

Наявність лабораторного та технічного оснащення, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру

120

 

Надання консультацій з питань розведення та утримання сільськогосподарських тварин суб'єктами племінної справи у тваринництві

130

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві та підприємства з племінної справи у тваринництві

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Вид тварин __________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я плідників, усього (подається за породами) на початок року, голів

010

 

у тому числі:
ремонтних, голів

020

 

допущених до використання, %

030

 

чистопородних і IV покоління

040

 

класу "еліта-рекорд"

050

 

класу "еліта"

060

 

I класу і нижче

070

 

що пройшли генетичну експертизу походження, %

080

 

Одержано сперми:
нативної, усього тис. мл

090

 

на одного плідника, мл

100

 

Заморожено сперми / виготовлено, усього тис. доз

110

 

на одного плідника, доз

120

 

Наявність сперми в сховищах, усього тис. доз

130

 

у тому числі: сперми плідників-поліпшувачів, тис. доз

140

 

частка сперми плідників-поліпшувачів до загальної кількості, %

150

 

сперми плідників, оцінених за якістю потомства, тис. доз

160

 

частка сперми плідників, оцінених за якістю потомства, до загальної кількості, %

170

 

плідників, що перевіряються, тис. доз

180

 

ідентифікованої, тис. доз

190

 

частка ідентифікованої сперми до загальної кількості, %

200

 

Реалізація сперми, усього тис. доз:

210

 

реалізовано на одне плідне осіменіння, доз

220

 

Реалізація сперми від поліпшувачів: усього тис. доз

230

 

від усієї реалізованої сперми, %

240

 

Оцінка плідників за якістю потомства:
оцінюються плідники, усього голів

250

 

число стад, задіяних в оцінці

260

 

поставлено на оцінку в поточному році, голів

270

 

знято з оцінки в поточному році, голів

280

 

виявлено поліпшувачів, голів

290

 

Наявність маточного поголів'я в зоні обслуговування, голів

300

 

Обсяги штучного осіменіння маточного поголів'я в зоні обслуговування, усього голів

310

 

у тому числі голів:
осіменіння маточного поголів'я в господарствах усіх категорій господарств, усього

320

 

у т. ч. корів / основних свиноматок

330

 

осіменіння маточного поголів'я, у господарствах населення

340

 

Осіменено поліпшувачами: голів

350

 

від усього осімененого поголів'я, %

360

 

Використання сперми плідників, атестованих та допущених для відтворення маточного поголів'я, %

370

 

Вихід молодняку на 100 корів/маток у сільськогосподарських підприємствах в усіх категоріях господарств в зоні обслуговування, голів

380

 

Придбання племінного молодняку, усього голів

390

 

у тому числі за імпортом

400

 

Придбання сперми, тис. доз

410

 

у тому числі за імпортом

420

 

Реалізовано плідників, голів

430

 

Забезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік),
ц корм. од.

440

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності щодо одержання та використання спермопродукції плідників за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_____________________________________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________________

Показ-
ники

Порода

Наяв-
ність сперми у спермо-
банку на початок року, тис. доз

Одержано нативної сперми

Заготовлено сперми, тис. доз

Відправ-
лено сперми на пункти штуч-
ного осіме-
ніння зони обслу-
гову-
вання, тис. доз

Використано сперми для штучного осіменіння

Реалізо-
вано сперми, тис. доз

Вибраку-
вано сперми, тис. доз

Придбання сперми, тис. доз

Наявність сперми у спермобанку на кінець року, тис. доз

усього, тис. мл

на 1 плід-
ника, мл

усього

на 1 плід-
ника

усього, тис. доз

на 1 плідне осіме-
ніння, доз

усього

у т. ч. за імпор-
том

усього

у т. ч. іденти-
фікова-
ної

Код

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

///

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності контрольно-випробувальної станції зі скотарства за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Види послуг, що надає контрольно-випробувальна станція ________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

010

 

Кількість скотомісць, одиниць

020

 

Наявність поголів'я, що перебуває на оцінці, станом на _____, або перебувало на оцінці за звітний рік, або середньорічне поголів'я, усього голів

030

 

у тому числі: бугайців

040

 

телиць

050

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми, одиниць

060

 

Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів, одиниць

070

 

Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

080

 

Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

090

 

Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

100

 

Продуктивність первістків:

110

 

частка до стандарту породи
(у молочному скотарстві), %

120

 

молочність
(у м'ясному скотарстві), кг

130

 

Середня кількість накопиченої сперми на 1 голову ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомства, тис. доз

140

 

Поголів'я ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомства, з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

150

 

Забезпеченість тварин кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

160

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового розвитку ______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 20 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності контрольно-випробувальної станції зі свинарства за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

010

 

Кількість місць для тварин, одиниць

020

 

Наявність поголів'я, що перебуває на оцінці, станом на ____, або перебувало на оцінці за звітний рік, або середньорічне поголів'я, усього голів

030

 

Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

040

 

Витрати кормів на 1 кг приросту, корм. од.

050

 

Товщина шпику на рівні 6 - 7 грудних хребців, мм

060

 

Довжина туші, см

070

 

Забезпеченість тварин кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

080

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 21 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності
за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода (крос) курей _________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Період вирощування (до 18 тижнів)

010

 

Збереженість, %

020

 

Споживання корму на 1 голову, кг

030

 

Жива маса у 18 тижнів, кг

040

 

Продуктивний період (до 80 тижнів)

050

 

пік продуктивності, %

060

 

Несучість однієї курки-несучки, шт.

070

 

у віці:
до 60 тижнів

080

 

до 80 тижнів

090

 

Збереженість, %

100

 

у віці:
до 60 тижнів

110

 

до 80 тижнів

120

 

Вік досягнення 50 % несучості, днів

130

 

Середня маса одного яйця, г

140

 

у віці до:
60 тижнів

150

 

80 тижнів

160

 

Загальна маса яєць від курки-несучки, кг

170

 

у віці до:

 

 

60 тижнів

180

 

80 тижнів

190

 

Жива маса, кг

200

 

у віці:
52 тижні

210

 

80 тижнів

220

 

Конверсія корму на 10 штук яєць, кг

230

 

у віці до:

 

 

60 тижнів

240

 

80 тижнів

250

 

Конверсія корму на 1 кг яєчної маси, кг

260

 

у віці до:

 

 

60 тижнів

270

 

80 тижнів

280

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Види тварин _________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість угод про проведення досліджень, усього одиниць

010

 

Проведено досліджень, усього одиниць

020

 

у тому числі:
тестування тварин за еритроцитними антигенами

030

 

проведення цитогенетичної експертизи

040

 

визначення поліморфних білкових та ферментних систем

050

 

тестування тварин за ДНК-маркерами

060

 

Наявність банку реагентів

070

 

Обладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитними антигенами

080

 

Обладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизи

090

 

Обладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерами

100

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 23 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Вид тварин ________________________ порода __________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Середньорічне поголів'я донорів, усього голів

010

 

Середньорічне поголів'я донорів в інших організаціях суб'єктів господарювання, усього (за угодами) голів

020

 

Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук

030

 

Одержано ембріонів для використання, штук

040

 

без заморожування

050

 

в кріоконсервованому вигляді

060

 

Реалізація ембріонів, штук

070

 

Проведено ембріотрансплантацій

080

 

Приживлення ембріонів, %

090

 

Закупівля маточного поголів'я, голів

100

 

Закупівля генетичного матеріалу:

110

 

сперми, доз

120

 

ембріонів, штук

130

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 24 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Результати діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції за 20__ рік

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Види послуг, що надає підприємство (лабораторія) _______________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Кількість угод про проведення досліджень, усього

010

 

Проведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукції, одиниць

020

 

молока

030

 

м'яса

040

 

вовни

050

 

Наявність обладнання для проведення оцінки якості продукції

 

 

молока

060

 

м'яса

070

 

вовни

080

 

Вартість 1 дослідження, грн:
молока

090

 

м'яса

100

 

вовни

110

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
Структурний підрозділ агропромислового
розвитку
______________________
обласної державної адміністрації
__________________________________ (підпис, печатка)

 

(додаток 25 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи із свинарства станом на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я свиней на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі:
кнурів основних

020

 

свиноматок основних

030

 

кнурів, що перевіряються

040

 

свиноматок, що перевіряються

050

 

кнурців ремонтних старше 4 місяців

060

 

свинок ремонтних старше 4 місяців

070

 

Спаровано та штучно осіменено свиноматок, усього голів

080

 

у тому числі штучно осіменено

090

 

Опоросилося свиноматок, усього голів

100

 

у тому числі свиноматок, які перевіряються

110

 

Одержано приплоду, усього голів

120

 

у тому числі від основних свиноматок

130

 

Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г

140

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

150

 

у тому числі:
кнурців

160

 

з них класу "еліта"

170

 

свинок

180

 

з них класу "еліта"

190

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, голів:
кнурців

200

 

свинок

210

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
кнурів, голів

220

 

свинок, голів

230

 

сперми, доз

240

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 26 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових) станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я овець на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі:
баранів-плідників

020

 

ремонтних баранів

030

 

вівцематок

040

 

з них вівцематок селекційного ядра

050

 

ярок

060

 

з них ярок старше 1 року

070

 

Середній настриг вовни на структурну вівцю, кг:
немитої

080

 

у митому волокні

090

 

Середній настриг вовни на острижену вівцю, кг:
немитої

100

 

у митому волокні

110

 

Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я, усього голів

120

 

у тому числі:
спаровано

130

 

з них з баранами-поліпшувачами

140

 

штучно осіменено

150

 

з них баранами-поліпшувачами

160

 

Одержано ягнят, усього голів

170

 

Вихід ягнят на 100 маток, голів

180

 

Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

190

 

Настрижено вовни, усього ц

200

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

210

 

у тому числі:
баранів

220

 

з них класу "еліта"

230

 

ярок

240

 

з них:
класу "еліта"

250

 

I класу

260

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

270

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

280

 

у тому числі:
баранів

290

 

ярок

300

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів

310

 

маточного поголів'я, голів

320

 

сперми, доз

330

 

у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

340

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 27 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта з племінної справи з розведення каракульських, сокільських овець станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я овець на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі:
баранів-плідників

020

 

ремонтних баранів

030

 

вівцематок і ярок старше 1 року

040

 

з них вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства

050

 

у тому числі класу "еліта"

060

 

Спаровано та штучно осіменено маточного поголів'я,
усього голів

070

 

у тому числі:
спаровано

080

 

з них з баранами-поліпшувачами

090

 

штучно осіменено

100

 

з них баранами-поліпшувачами

110

 

Одержано ягнят, усього голів

120

 

з них:
забито для одержання каракулю і смушків

130

 

залишено на вирощування

140

 

у тому числі за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства:
ярок

150

 

баранів

160

 

баранів (валушків) на м'ясо

170

 

Вихід ягнят на 100 маток, голів

180

 

Одержано каракулю і смушків, усього шт.

190

 

у тому числі першого сорту

200

 

з них жакетної групи

210

 

Вихід каракулю першого сорту за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, шт.

220

 

Вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.

230

 

Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

240

 

з них виявлено поліпшувачів

250

 

Настрижено вовни, ц

260

 

Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на початок року, кг

270

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

280

 

у тому числі:
баранів

290

 

з них класу "еліта"

300

 

ярок

310

 

з них класу "еліта"

320

 

Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

330

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату,
усього голів

340

 

у тому числі:
баранів

350

 

ярок

360

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів

370

 

маточного поголів'я, голів

380

 

сперми, доз

390

 

у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

400

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 28 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Область:

__________________________________________________________________

Район:

__________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

______________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті): _______________________

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення кіз станом на ___________ р.

Порода _____________________________________________________________________________

Керівник _________________________________
                                           (підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

(Положення доповнено новим додатком 29 згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412,
у зв'язку з цим додатки 29 - 34 вважати відповідно додатками 30 - 35)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з конярства станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я коней на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі:
жеребців-плідників

020

 

конематок

030

 

ремонтного молодняку

040

 

чистопородних коней

050

 

з них: жеребців-плідників

060

 

конематок

070

 

Одержано лошат, голів

080

 

Вихід лошат на 100 конематок, голів

090

 

Реалізовано племінного молодняку, усього голів

100

 

у тому числі:
жеребців

110

 

з них:
класу "еліта"

120

 

I класу

130

 

кобил

140

 

з них:
класу "еліта"

150

 

I класу

160

 

Реалізовано на 100 конематок, голів

170

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

180

 

у тому числі:
жеребців

190

 

кобил

200

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
жеребців, голів

210

 

кобил, голів

220

 

сперми, доз

230

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 30 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з птахівництва станом
на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Вид птиці, порода, крос ______________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Середнє поголів'я дорослої птиці на звітну дату, тис. голів

010

 

Середня несучість однієї несучки за звітний період, шт.

020

 

Коефіцієнт обороту стада

030

 

Використання яєць на племінні цілі від валового виробництва, %

040

 

Вивід молодняку, %

050

 

Збереженість (без вибракування), %:
молодняку

060

 

дорослої птиці

070

 

Кількість селекційних гнізд у лінії, шт.*

080

 

Кількість молодняку від гніздової несучки (при лінійному розведенні), голів*

090

 

Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної продуктивності від однієї гніздової несучки, голів*

100

 

Реалізовано на племінні цілі: яєць, тис. шт.

110

 

добового молодняку, тис. голів

120

 

підрощеного молодняку, тис. голів

130

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
яєць, тис. шт.

140

 

добового молодняку, тис. голів

150

 

підрощеного молодняку, тис. голів

160

 

____________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами.

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 31 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід станом на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода _____________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі: бугаїв

020

 

корів

030

 

з них чистопородних і IV покоління

040

 

Середній надій від однієї корови по стаду, кг

050

 

Штучно осіменено: корів

060

 

телиць

070

 

у тому числі бугаями-поліпшувачами: корів

080

 

телиць

090

 

Вік телиць при першому осіменінні, днів

100

 

Одержано телят, усього голів

110

 

у тому числі від корів

120

 

Вихід телят на 100 корів, голів

130

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

140

 

у тому числі: бугайців

150

 

з них на племпідприємства

160

 

телиць

170

 

нетелей

180

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

190

 

у тому числі:
бугайців

200

 

телиць

210

 

нетелей

220

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
бугаїв, голів

230

 

телиць, голів

240

 

нетелей, голів

250

 

сперми, доз

260

 

у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

270

 

ембріонів, шт.

280

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 32 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід станом на ____________ р.

Область:

______________________________________________________________

Район:

______________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

___________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________

Порода ______________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я великої рогатої худоби на звітну дату, усього голів

010

 

у тому числі: бугаїв

020

 

з них: чистопородних

030

 

атестованих і допущених до використання

040

 

корів

050

 

з них чистопородних і IV покоління

060

 

бугайців віком: 6 - 12 місяців

070

 

12 - 15 місяців

080

 

ремонтних телиць віком: 6 - 12 місяців

090

 

12 - 18 місяців

100

 

старше 18 місяців

110

 

Вік телиць при першому осіменінні, днів

120

 

Наявність телят на підсисанні на звітну дату, голів

130

 

Відлучено телят, голів

140

 

Вік відлучення телят, днів

150

 

Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г:

 

 

бугайців

160

 

телиць

170

 

Розтелилось корів, голів

180

 

Уведено нетелей у стадо, голів

190

 

Одержано живих телят, усього голів

200

 

у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом 100 і більше

210

 

Одержано мертвонароджених телят, голів

220

 

Абортувало корів, голів

230

 

Вихід телят на 100 корів, голів

240

 

Загинуло телят від народження до відлучення на 100 корів, голів

250

 

Спаровано та осіменено корів і телиць, усього голів

260

 

у тому числі штучно

270

 

Реалізовано племінних тварин, усього голів

280

 

у тому числі:
бугайців

290

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта"

300

 

телиць

310

 

з них класів "еліта-рекорд" і "еліта"

320

 

Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

330

 

у тому числі:
бугайців

340

 

телиць

350

 

Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
бугаїв, голів

360

 

телиць, голів

370

 

нетелей, голів

380

 

сперми, доз

390

 

у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

400

 

ембріонів, шт.

410

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

(додаток 33 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Інформація про корів з продуктивністю 10000 кг і вище, що закінчили лактацію, за ____________ квартал ____ р.

Область:

_________________________________________________________________________________________

Район:

_________________________________________________________________________________________

Суб'єкт господарювання:

_____________________________________________________________________________
(скорочене найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):

__________________________

N
з/п

Кличка корови

Ідентифікацій-
ний номер

Дата народ-
ження

Батько корови

Молочна продуктивність тварини, кг

кличка

ідентифікацій-
ний номер

за найвищу лактацію

за останню закінчену лактацію

лакта-
ція

надій за 305 днів

% жиру

% білка

лакта-
ція

надій за 305 днів

% жиру

% білка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

(додаток 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 26.07.2019 р. N 412)

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві

_____________________________________________________________________________________
(назва статусу та спеціалізація суб'єкта племінної справи у тваринництві)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта племінної справи у тваринництві, район, область, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи
у тваринництві присвоєно реєстраційний N

 
_______________________

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ р.

Заступник Міністра ________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Серія N ___________

(додаток 35 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.06.2020 р. N 1089)

____________

Опрос