Идет загрузка документа (195 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм актов и других документов, составляемых во время или по результатам осуществления государственного архитектурно-строительного контроля

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Постановление, Протокол, Акт, Приказ, Предписание от 15.05.2012 № 240
редакция действует с 15.04.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2012

м. Київ

N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 липня 2012 р. за N 1116/21428

Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 28 січня 2014 року N 31
,
 від 20 липня 2015 року N 171
,
від 12 березня 2016 року N 58

Відповідно до статей 3 та 4 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", статей 2446, 254, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил згідно з додатком 1;

форму акта про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій згідно з додатком 2;

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 20.07.2015 р. N 171)

форму припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил згідно з додатком 3;

форму припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт згідно з додатком 4;

(абзац п'ятий пункту 1 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 20.07.2015 р. N 171)

форму протоколу про адміністративне правопорушення згідно з додатком 5;

форму постанови по справі про адміністративне правопорушення згідно з додатком 6;

форму протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності згідно з додатком 7;

форму постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності згідно з додатком 8;

форму направлення для проведення позапланової перевірки згідно з додатком 9;

форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення згідно з додатком 10;

(пункт 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 28.01.2014 р. N 31)

форму постанови про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності згідно з додатком 11.

(пункт 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 28.01.2014 р. N 31)

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

(У додатках до наказу слово "інспекція" у всіх відмінках замінено словом "орган" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 липня 2015 року N 171)

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил

__________________
    (дата складання акта)

_________________________________________
(місце складання акта)

Нами (мною), _________________________________________________________________________
                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводили перевірку)
_____________________________________________________________________________________,
із залученням _________________________________________________________________________,
                                                                                          (посади, прізвища та ініціали)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника (уповноваженої ним особи) юридичної
_____________________________________________________________________________________
                                                  особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця, що перевіряється)
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та згідно з Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553, на підставі _________________________
                                                                                                                                             (зазначається підстава проведення перевірки)
проведено _____________________________________ перевірку дотримання вимог законодавства
                                                 (планова, позапланова)
у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил
_____________________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування юридичної особи та місцезнаходження/
_____________________________________________________________________________________.
                                       прізвище та ініціали фізичної особи/фізичної особи - підприємця та місце проживання)

Назва та місцезнаходження об'єкта будівництва ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

За результатами перевірки встановлено: ________________________________________________
                                                                                                                              (зазначити результати перевірки, у разі
_____________________________________________________________________________________
                                                              виявлення порушень вказати їх суть з посиланням на абзаци,
_____________________________________________________________________________________
                                  пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів, будівельних норм,
_____________________________________________________________________________________
                                      державних стандартів і правил, проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Особи(а), що здійснили(а) перевірку:

 

______________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

______________

______________________________________


Присутні:

 

 

__________________________
(посада)

______________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________

______________

______________________________________

__________________________

______________

______________________________________

__________________________

______________

______________________________________


Зауваження щодо здійснення перевірки: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Примірник акта отримав:

_______
(дата)

______________________
(посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


_____________________________________________________________________________________
                                                          (у разі відмови особи в отриманні акта робиться відмітка)

Примірник акта надіслано поштою _______________________________________________________
                                                                                                                       (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

АКТ
про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій

_______________________________
              (дата складання акта)

__________________________________
(місце складання акта)

Нами (мною), _________________________________________________________________________
                                                  (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, що проводили перевірку)
_____________________________________________________________________________________,
із залученням _________________________________________________________________________,
                                                                                       (посади, прізвища та ініціали)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові (уповноваженої ним особи) юридичної
_____________________________________________________________________________________
                                                особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця, що перевіряється)
складено акт про те, що _________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що порушує вимоги
_____________________________________________________________________________________
                                                                   законодавства у сфері містобудівної діяльності)
не допустив посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю на
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначаються об'єкт будівництва, найменування підприємства
_____________________________________________________________________________________
                            будівельної галузі, на які не допускаються посадові особи органу, та їх місцезнаходження)
для проведення ________________________________________ перевірки, чим порушив положення
                                                                   (планової/позапланової)
пункту 1 частини четвертої статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та підпункту 1 пункту 11 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553.

Акт складено

______________
(підпис)
______________

_________________________________
(ініціали та прізвище особи, що склала акт)
_________________________________

Присутні:

 

 

__________________________
(посада)

______________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________

______________

______________________________________

__________________________

______________

______________________________________

Зауваження щодо складання акта: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Примірник акта отримав:

_______
(дата)

______________________
(посада)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)


_____________________________________________________________________________________
                                                          (у разі відмови особи в отриманні акта робиться відмітка)

Примірник акта надіслано поштою _______________________________________________________
                                                                                                           (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                           номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРИПИС
про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил

______________________________
             (дата складання припису)

______________________________
(місце складання припису)

Нами (мною), _________________________________________________________________________
                                                                     (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                       які провели перевірку та склали припис)
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553, видано
_____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                юридичної особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця)
цей припис про те, що за результатами _______________________________ перевірки, проведеної
                                                                                                         (планова/позапланова)
на __________________________________________________________________________________,
                                                                           (назва та місцезнаходження об'єкта)
встановлено __________________________________________________________________________
                                                                                                   (суть порушень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                        (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових
_____________________________________________________________________________________
                            актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
_____________________________________________________________________________________.

З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:

1. ___________________________________________________________________________________.
                                       (заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання)
2. ___________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________.
5. ___________________________________________________________________________________.
Особливі умови: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Цей припис є обов'язковим до виконання.

За невиконання цього припису юридична особа, фізична особа/фізична особа - підприємець несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Про виконання припису вимагаю повідомити _____________________________________________
                                                                                                                                    (найменування органу,
________________________________________________________ до "___" ____________ 20__ року
                              посадові особи якої склали припис)
за адресою:___________________________________________________________________________.
                                                                    (індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Особи(а), що склали(а) припис:

_________________
(дата)
_________________

_____________________________
(підпис і прізвище)
_____________________________


Примірник припису одержав ___________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої
_____________________________________________________________________________________.
                                           особи) юридичної особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця)

__________________
(дата)

__________________
(підпис)


_____________________________________________________________________________________
                                                       (у разі відмови особи в отриманні припису робиться відмітка)

Примірник припису надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                        (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                             номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРИПИС
про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт

______________________________________
(дата складання припису)

___________________________________
(місце складання припису)

Нами (мною), _________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         що провели перевірку та склали припис)
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553, видано
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                             юридичної особи, фізичної особи/фізичної особи - підприємця)
цей припис про те, що за результатами ________________________________ перевірки, проведеної
                                                                                                                (планова/позапланова)
на __________________________________________________________________________________,
                                                                             (назва та місцезнаходження об'єкта)
встановлено __________________________________________________________________________
                                                                                                          (суть порушень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                         (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових
_____________________________________________________________________________________
                                актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних та архітектурних рішень,
_____________________________________________________________________________________.
                                                        затверджених проектних рішень, технічних умов тощо, які порушено)

З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:

1. ___________________________________________________________________________________.
                                              (заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання)
2. ___________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________.
Особливі умови: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Цей припис є обов'язковим до виконання.

За невиконання цього припису юридична особа, фізична особа/фізична особа - підприємець несуть відповідальність, передбачену Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Про виконання припису вимагаю повідомити ______________________________________________
                                                                                                                                           (найменування органу,
________________________________________________________ до "___" ____________ 20__ року
                                   посадові особи якої склали припис)
за адресою: ___________________________________________________________________________.
                                                                               (індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

Особи(а), що склали(а) припис:

 

___________________
(дата)
___________________

________________________
(підпис та прізвище)
________________________

Примірник припису одержав ___________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові керівника (уповноваженої
_____________________________________________________________________________________
                                              особи) юридичної особи, фізичної особи /фізичної особи - підприємця)

 

___________________
(дата)

________________________
(підпис)


_____________________________________________________________________________________
                                                              (у разі відмови особи в отриманні припису робиться відмітка)

Примірник припису надіслано поштою ___________________________________________________
                                                                                                                      (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                 номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 20.07.2015 р. N 171)

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

__________________________
(дата складання протоколу)

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та статей 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено цей протокол стосовно
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________:
                                                    по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

1. Дата народження ____________________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада _____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, ________________________ серія _____ N ____________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості _______________________________________________________________________
про те, що за результатами ________________________________________ перевірки, проведеної на
                                                                                         (планової/позапланової)
_____________________________________________________________________________________:
                                                                                      (назва та місцезнаходження об'єкта)
1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________________
                                                                                                                          (найменування будівельної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                               прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
_____________________________________________________________________________________

2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________________
                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                 номер телефону, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________
                                                     технічного нагляду, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності) _________________________________________
                                                                                                                                       (найменування проектної організації,
_____________________________________________________________________________________
                  прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Авторський нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
                                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________

5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________________
                                                                                                                           (найменування експертної організації,
_____________________________________________________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта,
 ____________________________________________________________________________________,
                                                                                          серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення __________________________________________________________________
                                                                            (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів,
_____________________________________________________________________________________
                            частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів
_____________________________________________________________________________________
                                                                           і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена _______________________________
_______________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).
            (частина, стаття)

Інші відомості: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), зміст частини першої статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) та частини третьої статті 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України).

Підпис ___________________

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року
у приміщенні _________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: __________________________________________________________________________.
                                                               (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)
Підпис особи, яка склала протокол:

_______________(_________________________)

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

_____________________(__________________)

_____________________________________________________________________________________
                                                   (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
2. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
3. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
4. ______________________________________________________ підпис ______________________,
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.

Додатки (за наявності):

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________

Другий примірник протоколу отримав

 

_________
(дата)

_________
(підпис)

__________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка вчинила правопорушення)


____________________________________________________________________________________
                                                            (у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
по справі про адміністративне правопорушення

____________________________
(дата складання постанови)

____________________________
(місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: _____________________________________________________________________________________
                                                                     (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              планової/позапланової перевірки)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________:
                      (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження ___________________________________________________________________
2. Місце народження __________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________________ серія _____ N ____________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (опис обставин, установлених при розгляді справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив _________________________________________________________________________
                                             (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави нормативно-правових актів,
____________________________________________________________________________________.
                          будівельних норм, державних стандартів і правил, проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена _______________________________
                                                                                                                                                                          (частина, стаття)
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 24, 33, 2446, 276 - 278, 283 та пунктом 1 частини першої статті 284 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

Визнати _____________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                                          місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ________ статті ___________ КУпАП, накласти на __________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                         особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
___________________________________________________________ гривень, які перераховуються
                                             (цифрами та словами)
до державного або місцевого бюджету за реквізитами ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

_____________________
(посада)

М. П.

_____________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б. посадової особи)


Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: "___" ____________ року.
                     (зазначається у разі направлення цієї постанови для примусового
                     виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)

Ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або у суд з урахуванням положень статей 287 - 289 КУпАП.

Відповідно до статті 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Копію звіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до ____________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            органу, що наклав штраф)

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій постанові та становить ____________________________________ грн.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_______________
(дата)

_______________
(підпис)


Копію постанови надіслано поштою _____________________________________________________
                                                                                                               (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 12.03.2016 р. N 58)

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ
про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

__________________________
(дата складання протоколу)

__________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" складено цей протокол стосовно ___________________________________________________________________________:
                                   (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження __________________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника ____________________________________________
4. Інші відомості ______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ___________________________________________________________________
2. Місце народження __________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія _____ N ____________________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості ______________________________________________________________________,
про те, що за результатами ________________________________________ перевірки, проведеної на
                                                                                          (планової/позапланової)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (назва та місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________:
1. Будівництво об'єкта здійснює (за наявності) _____________________________________________
                                                                                                                             (найменування будівельної організації,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону)
2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону
_____________________________________________________________________________________
                                           особи, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на
_____________________________________________________________________________________
                                           здійснення технічного нагляду, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності) ________________________________________
                                                                                                                                         (найменування проектної організації,
_____________________________________________________________________________________
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________________
                                                                                                                       (найменування експертної організації, прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                ім'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові експерта,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                                (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів,
_____________________________________________________________________________________
                      частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів
_____________________________________________________________________________________
                                                                      і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ________________________________
                                                                                                                                                          (абзац, пункт, частина, стаття)
Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

Інші відомості _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Розгляд справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відбудеться о ___ год. ___ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні
_____________________________________________________________________________________
                                                   (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)
за адресою: ___________________________________________________________________________.
                                                                          (повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)

Підпис керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи/фізичної особи - підприємця, стосовно якої складено протокол:

___________(__________________)

______________________________________________________________________________________
                                                (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Підпис особи, яка склала протокол:

___________(_________________________)

Присутні:

_______________________
(посада)
_______________________
_______________________

_______________________
(підпис)
_______________________
_______________________

_______________________
(ініціали та прізвище)
_______________________
_______________________


Пояснення і зауваження до протоколу керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи), фізичної особи - підприємця:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки (за наявності):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Другий примірник протоколу отримав

_______________
(дата)

______________
(підпис)

________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що отримала протокол)


_____________________________________________________________________________________
                                                  (у разі відмови особи від отримання протоколу робиться відмітка)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

__________________
(дата складання постанови)

____________________________
(місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності
_____________________________________________________________________________________
                               (зазначаються документи, складені за результатами планової/позапланової перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                        (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________:

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження __________________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника ____________________________________________
4. Інші відомості ______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ____________________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Місце проживання __________________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________
5. Посада ____________________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ N _____________________________,
виданий _____________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера)
_____________________________________________________________________________________
8. Інші відомості _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (суть правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим порушив _________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
_____________________________________________________________________________________
                                                         нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)
_____________________________________________________________________________________.

На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності",

ПОСТАНОВИВ:

Визнати _____________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
_______________________________________ винним у вчиненні правопорушення, передбаченого
                    фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________ Закону України "Про відповідальність за
                              (абзац, пункт, частина, стаття)
правопорушення у сфері містобудівної діяльності", та накласти штраф у сумі
___________________________________________________________ гривень, які перераховуються
                                             (цифрами та словами)
до державного або місцевого бюджету за реквізитами ________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

__________________
(посада)

М. П.

_________________
(підпис)

____________________________________
(П. І. Б. посадової особи)


Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме:

"___" ____________ 20__ року (зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби).

Постанова може бути оскаржена до суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Штраф підлягає сплаті у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення або надсилання постанови рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку.

Строк пред'явлення постанови до виконання два роки з дня її винесення.

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати на адресу: _____________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           органу, що наклав штраф)
Примірник постанови одержав __________________________________________________________
                                                                                                      (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої
_____________________________________________________________________________________
                                          ним особи) юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

_______________
(дата)

_______________
(підпис)


Примірник постанови надіслано поштою __________________________________________________
                                                                                                                                      (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                               номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 12.03.2016 р. N 58)

 

____________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення позапланової перевірки

____________
(дата)

N _____

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю" направляється:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)

2. ___________________________________________________________________________________
для здійснення позапланової перевірки на _________________________________________________
                                                                                                                       (найменування та місцезнаходження об'єкта)
______________________________________________________ на підставі наказу (розпорядження)
___________________________________________________________________________________ та
                      (найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, дата та номер наказу)
_____________________________________________________________________________________.
                                                               (вказується підстава проведення позапланової перевірки)

Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.

Строк дії направлення з "_____________" до "____________" 20__ року.

Працівники органів державного архітектурно-будівельного контролю мають право безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі.

Відповідальність за недопущення працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю для здійснення перевірки передбачена частиною другою статті 18842 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності".

__________________________
                          (посада)                  М. П.

_____________
(підпис)

__________________________
(ім'я, по батькові та прізвище)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництва

Н. В. Козловська

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 20.07.2015 р. N 171)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування
органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про адміністративне правопорушення

     _______________
 (дата складання постанови)

                             _________________________
                                      (місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,

розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ____________________________________________________________________________
                                                                   (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія _____, N _____________________, виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________
                                                                                                                                                 щодо порушення нею (ним)

______________________________________________________________________________________
(зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
______________________________________________________________________________________
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись статтями 247, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

На підставі ________________________ статті ____________________________ Кодексу України про
                                        (пункт, частина)                                                                 (стаття)

адміністративні правопорушення справу про адміністративне правопорушення щодо ______________________________________________________________________________ закрити.
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду з урахуванням положень статей 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
______________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

(наказ доповнено додатком 10 згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 28.01.2014 р. N 31)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування
органу державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

      _______________
 (дата складання постанови)

                                  _________________________
                                              (місце складання постанови)

Я,  ___________________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності: _____________________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
                                (зазначаються повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника  _____________________________________________

4. Інші відомості _______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада  _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, ___________________ серія _______, N _______________________,

виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________

щодо порушення нею (ним) ______________________________________________________________
                                         (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
_____________________________________________________________________________________,
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                                                   (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись пунктом 8 Порядку накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1995 року N 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 735) (далі - Порядок),

ПОСТАНОВИВ:

На підставі __________________________________________ Порядку справу про накладання штрафу
                                                                 (підпункт, пункт)

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності щодо _____________________________________
                                                                                                                                                                     (повне найменування

______________________________________________________________________________ закрити.
                              юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження. Постанова може бути оскаржена до суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________
юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

(наказ доповнено додатком 11 згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 28.01.2014 р. N 31)

Опрос