Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении порядка проведения эксперимента

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 08.06.2012 № 350
действует с 16.07.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012

м. Київ

N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за N 1078/21390

Про затвердження порядку проведення експерименту

На виконання абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 213-р "Про проведення у м. Кіровограді експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на базі комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області", що додається.

2. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (А. Філіпішина):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Щопівроку інформувати керівництво Мінсоцполітики про хід експерименту.

2.3. За результатами проведення експерименту до 15 січня 2014 року підготувати пропозиції щодо доцільності запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для подання Кабінету Міністрів України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України

Р. О. Моісеєнко

Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Б. М. Жебровський

 

Порядок
проведення експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на базі комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"

1. Цей Порядок регламентує організацію діяльності комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" (далі - заклад) з інноваційними формами влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці), діяльність якого спрямовується на індивідуальне виховання особистості, яка здатна до життєдіяльності в принципово нових соціально-економічних, політичних, міжнародних умовах, відповідно до європейських та світових стандартів.

2. Цей Порядок передбачає реалізацію таких завдань:

створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав кожної дитини;

створення сприятливих умов, наближених до сімейних, для повноцінного фізичного, розумового і духовного розвитку дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

провадження ефективної діяльності щодо повернення дітей до рідних батьків, передачі на усиновлення, під опіку, піклування в сім'ї родичів, у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу;

об'єднання дітей, які пов'язані родинними стосунками;

підготовка дітей до самостійного життя та забезпечення умов для їх успішної інтеграції у суспільство;

підвищення рівня освіти дітей шляхом організації навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення їх подальшого працевлаштування та розв'язання житлових проблем.

3. Учасниками виховного процесу в закладі є вихованці, вихователі, директор.

4. У закладі можуть проживати та виховуватись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дошкільного та шкільного віку від народження до 18 років загальною кількістю до 30 вихованців.

5. Вихователі закладу надають соціальні послуги та здійснюють виховання, базуючись на:

захисті прав та інтересів дітей, які в ньому проживають;

довірі у стосунках між вихователем та дітьми, за яких він відповідає;

діагностиці потреб кожної дитини та індивідуальному плані її розвитку;

створенні умов для набуття вихованцями навичок самостійного ведення домашнього господарства.

6. Заклад забезпечує створення житлово-побутових умов для проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, максимально наближених до сімейних, шляхом:

установлення штатної чисельності педагогічних працівників не менше ніж 1 вихователь на 3 вихованці;

відсутності обслуговувального персоналу;

розміщення дітей у кімнатах по 2 - 3 особи відповідно до психологічної сумісності дітей, їх бажань та з урахуванням родинних зв'язків.

7. Матеріальне забезпечення дітей у закладі здійснюється за нормами та нормативами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 року N 763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року за N 27/8626.

8. Харчування дітей у закладі організовується за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

9. Первинне медичне обстеження дитини та подальше медичне обслуговування дітей закладу забезпечуються дитячою поліклінікою за місцем розташування закладу.

Заклади охорони здоров'я двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх дітей, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд, стаціонарне та амбулаторне лікування.

10. З метою ранньої соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклад забезпечує відвідування дітьми дошкільного віку міських дошкільних навчальних закладів, а дітьми шкільного віку - навчання у міських загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів.

11. З метою здобуття поглиблених знань про живі організми, формування практичних умінь та навичок, організації природоохоронної роботи в закладі може створюватись куточок живої природи.

12. Рекомендувати Кіровоградській міській раді з метою реалізації експерименту:

визначити оптимальні умови функціонування закладу для забезпечення наближених до сімейних умов перебування вихованців;

сприяти розробці та відпрацюванню методів сімейного виховання;

сприяти апробації та впровадженню програми щодо реінтеграції дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в біологічні сім'ї шляхом індивідуальної роботи з дитиною та її сім'єю;

сприяти підвищенню рівня професійної компетентності вихователів та удосконаленню рівня їх самоосвіти;

здійснювати контроль за діяльністю закладу.

 

Заступник директора Департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини -
начальник відділу

В. Михайленко

Опрос