Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам определения перечня и предельных цен на технику и оборудование отечественного производства для агропромышленного комплекса, закупка которой финансируется за счет средств государственного бюджета

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 21.06.2012 № 369
действует с 06.07.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2012

м. Київ

N 369

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2012 р. за N 1056/21368

Про затвердження Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1904 (із змінами), пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 647 (із змінами), пункту 31 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування (Гринько П. В.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Комісія), яка утворюється при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

2. Головним завданням Комісії є визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету (далі - Перелік).

3. Комісія діє у складі не менше 5 осіб, до складу якої входять заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, керівники структурних підрозділів міністерства.

Комісію очолює заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

Для участі в роботі Комісії можуть залучатися (за згодою) керівники галузевих наукових установ та представники громадських організацій агропромислового комплексу України.

4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії або заступника голови Комісії, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

5. Перелік визначається за результатами розгляду поданих заводами-виробниками та/або дилерами з продажу вітчизняної техніки й обладнання для агропромислового комплексу - резидентами (далі - постачальники) заявки щодо включення до переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, за формою згідно з додатком 1 та переліку документів, які надаються комісії з питань визначення переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, згідно з додатком 2 до цього Положення.

6. Оголошення про початок приймання документів розміщується на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) не пізніше ніж за місяць до початку нового бюджетного року.

7. Документи, подані до Комісії постачальниками, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

8. Під час розгляду документів Комісією беруться до уваги такі показники:

вартість техніки, грн.;

термін гарантійного періоду, роки;

наявність сервісної мережі.

9. Рішення Комісії приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами, присутніми на засіданні.

На підставі рішення Комісії секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження та подання на підпис Міністру аграрної політики та продовольства України.

10. Наказ доводиться до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації, Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" та оприлюднюється на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

 

В. о. директора Департаменту
інженерно-технічного забезпечення
та сільськогосподарського машинобудування

П. В. Гринько

 

(Оформлюється на офіційному бланку суб'єкта господарювання)

Заявка
щодо включення до переліку та граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

Прошу включити до переліку _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(номенклатура техніки та обладнання)

Відомості про суб'єкта господарювання:

1. Найменування:

1.1. Повне _____________________________________________________________________________

1.2. Скорочене _________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження та контактна інформація _______________________________________________

2.1. Телефон _____________________________ Факс _________________________________________

2.2. Сайт _____________________________________ E-mail ___________________________________

3. Форма власності  _____________________________________________________________________

4. Види діяльності  ______________________________________________________________________

5. Код платника податків згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________________________

Керівник ________________________                    
                            (підпис, прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _______________________
                                                      (підпис, прізвище та ініціали)

 

Перелік документів,
які надаються комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

1. Копія технічних умов на всю техніку і обладнання, що пропонуються для постачання за Державною цільовою програмою реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі.

2. Копія сертифіката відповідності.

3. Копія чинного протоколу випробувань продукції.

4. Копія сертифіката відповідності системи управління якості виробника вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 або акт обстеження виробництва.

5. Документи щодо формування граничної вартості.

6. Довідка про граничні відсотки виробництва комплектуючих деталей на вітчизняних заводах-виробниках продукції для сільськогосподарської техніки.

7. Інформаційні матеріали про продукцію в друкованому вигляді та на електронних носіях.

____________

Опрос