Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об экспертном совете по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Приказ от 07.06.2012 № 665
действует с 13.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2012

м. Київ

N 665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2012 р. за N 1053/21365

Про затвердження Змін до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410, та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року N 423,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1167/19905, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Зміни
до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Експерт може бути членом тільки однієї спеціалізованої вченої ради.".

2. Доповнити пункт 7 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) проведенні експертизи захищених дисертацій, якщо:

дисертація містить таємну інформацію;

дисертація надійшла до МОНмолодьспорту у порядку переатестації;

дисертація за рішенням МОНмолодьспорту надсилалась до іншої спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного рецензування);

здобувач наукового ступеня кандидата наук не має повної вищої освіти в галузі, з якої підготовлено дисертацію (із запрошенням здобувача);

здобувач наукового ступеня за основним місцем роботи не є науковим або науково-педагогічним працівником (із запрошенням здобувача);

2) розгляді документів атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, дисертації яких розглядаються експертною радою;

3) розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;

4) розгляді питань щодо:

формування переліку наукових спеціальностей;

підготовки паспортів наукових спеціальностей;

внесення друкованих та електронних наукових видань до переліку наукових фахових видань України, публікації в яких зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації;

визначення спеціалізованих вчених рад для додаткового розгляду, проведення переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах.".

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

Опрос