Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах открытия и эксплуатации свободной таможенной зоны коммерческого или сервисного типа

Минфин
Порядок, Приказ от 30.05.2012 № 633
действует с 13.08.2012

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

м. Київ

N 633

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2012 р. за N 1048/21360

Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Відповідно до статей 407 та 431 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI та з метою забезпечення провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільних митних зон комерційного або сервісного типу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу;

Правила провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

 

Порядок
відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 407 та 431 Митного кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення процедури подання та розгляду заяв, порядку надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження діяльності з відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або сервісного типу, а також порядку контролю за її провадженням та вимог до облаштування вільних митних зон комерційного та сервісного типів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відкритий майданчик - спеціально обладнана та огороджена територія, пристосована для зберігання товарів та розташована поза межами приміщення;

заявник - підприємство-резидент, яке має намір відкрити вільну митну зону комерційного або сервісного типу (далі - ВМЗ) та у власності або користуванні якого перебувають територія або склад, які можуть використовуватися для ВМЗ;

контролюючі органи - державні органи, уповноважені на здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю;

критий майданчик - крита, спеціально обладнана та огороджена територія, пристосована для зберігання товарів та розташована поза межами приміщення;

прилегла територія - огороджена територія, що прилягає до будівлі, резервуара(ів) або споруди та призначена для стоянки транспортних засобів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, зважування тощо;

приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

резервуар - вмістище (наземне або підземне) для зберігання рідин або сипких товарів;

склад - будівля із складськими приміщеннями, холодильними чи морозильними камерами, резервуар або споруда та прилегла до них територія, критий чи відкритий майданчик, облаштовані для зберігання товарів;

складський об'єкт - приміщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи відкритий майданчик, призначені для зберігання товарів;

територія - відокремлена огорожею земельна ділянка з розташованими на ній будівлями, спорудами, резервуарами, облаштована для забезпечення операцій з поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами відповідно до мети створення вільної митної зони;

утримувач ВМЗ - підприємство-резидент, яке отримало дозвіл на відкриття й експлуатацію ВМЗ та інформація про яке включена до Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного або сервісного типу, що ведеться Держмитслужбою України (далі - Реєстр ВМЗ);

холодильна чи морозильна камера - споруда, приміщення або апарат, в яких підтримується постійний температурний режим за допомогою холодильного обладнання.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених Кодексом.

1.3. На території ВМЗ створюються зони митного контролю в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

1.4. Реорганізація митниці із зміною її найменування або зміна зон діяльності митниць, в результаті якої ВМЗ опинилась у зоні діяльності іншої митниці, ніж та, якою був наданий дозвіл, не є перешкодою для продовження експлуатації ВМЗ.

У цьому разі протягом 30 робочих днів з дня зміни найменування або зміни зони діяльності митниця, в зоні діяльності якої знаходиться ВМЗ:

вносить до Реєстру ВМЗ відомості про найменування митниці з одночасним інформуванням Держмитслужби України;

видає утримувачу ВМЗ (уповноваженій ним особі) або надсилає йому рекомендованим листом витяг з Реєстру ВМЗ.

II. Подання та розгляд заяви, надання дозволу на провадження діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ

2.1. Заявник для отримання дозволу на провадження діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ (далі - дозвіл) подає до митниці, у зоні діяльності якої розташовані територія або склад, заяву за формою згідно з додатком до цього Порядку.

2.2. До заяви додаються:

2.2.1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2.2.2. Засвідчені в нотаріальному порядку копії документів, що підтверджують право власності на територію чи склад або право користування ними.

2.2.3. Засвідчені заявником копії:

загального плану території або складу, що планується для використання як ВМЗ, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цієї території чи складу, з позначенням огорожі, пропускного(их) пункту(ів), місць здійснення операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, розташування системи відеоспостереження, під'їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів;

переліку операцій з товарами, які перебувають під митним контролем, у розрізі місць їх здійснення;

планів будівель, споруд, резервуарів, які розташовані в межах території або складу;

плану приміщення(ь) для посадових осіб митного органу та контролюючих органів;

плану (схеми) охоронної сигналізації (крім резервуарів, критих чи відкритих майданчиків), погодженого відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян та надає послугу з охорони складу або території на підставі договору;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення, який затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем (для складу або території, яка облаштована складськими об'єктами);

дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення (для нових і реконструйованих приміщень) або дозволу органу державного пожежного нагляду на оренду будь-яких приміщень (для орендованих приміщень) (у разі наявності на території ВМЗ приміщень, призначених для зберігання товарів);

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власної охорони подається копія договору про надання послуг з охорони складу або території з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян. В останньому випадку разом з договором надається копія такої ліцензії;

акта інвентаризації товарів, які знаходяться на території або складі на дату, що передує даті подання заяви до митниці, із зазначенням, зокрема, товарів, які підлягають поміщенню у митний режим вільної митної зони, українських товарів, що не використовуються у виробничих та інших господарських операціях і які необхідні для забезпечення функціонування ВМЗ, а також українських товарів, що використовуються у виробничих та інших господарських операціях і не витрачаються при цьому;

технологічної схеми із зазначенням засобів контролю та обліку (у разі здійснення операцій з наливними та насипними товарами, що перебувають під митним контролем);

технічних паспортів системи відеоспостереження за територією ВМЗ, системи санкціонованого доступу осіб на територію ВМЗ та системи зчитування номерних знаків транспортних засобів, які переміщуються через межі ВМЗ (у разі переміщення засобів автомобільного транспорту).

2.3. Заява приймається та реєструється митницею відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

Рішення за такою заявою приймається начальником митниці або уповноваженою ним особою протягом 20 робочих днів з дня її надходження та оформляється шляхом проставлення ним на заяві резолюції щодо надання дозволу та внесення заявника до Реєстру ВМЗ або відмови у наданні дозволу.

2.4. Під час розгляду заяви митницею:

перевіряються відомості, зазначені в поданих документах, завірених копіях документів;

проводиться огляд території або складу, де передбачається створення ВМЗ, із складанням акта. Акт складається за формою, передбаченою при огляді територій ВМЗ відповідно до статті 343 Кодексу.

2.5. У разі прийняття рішення про надання дозволу уповноважена начальником митниці посадова особа митниці не пізніше наступного робочого дня за днем прийняття такого рішення вносить до Реєстру ВМЗ таку інформацію:

найменування митниці, якою прийнято рішення;

найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця);

код або номер заявника (ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті));

адреса заявника (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця);

тип ВМЗ;

адреса ВМЗ;

загальна площа ВМЗ (м2);

перелік операцій з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони, що будуть здійснюватись у вільній митній зоні (для вільної митної зони сервісного типу);

загальна площа (м2) та/або об'єм (м3) (для резервуарів), що буде використовуватись для зберігання товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони (для вільної митної зони комерційного типу).

Про внесення цієї інформації до Реєстру ВМЗ митниця того самого дня повідомляє Державну митну службу України (далі - Держмитслужба України) засобами електронної пошти Держмитслужби України.

2.6. Не пізніше одного робочого дня, що настає за днем отримання повідомлення митниці, уповноважена посадова особа Держмитслужби України присвоює ВМЗ реєстраційний номер у Реєстрі ВМЗ.

2.7. Реєстраційний номер формується за такою схемою:

VMZ/XXXX/A/BB,

де VMZ - маркер належності цього реєстраційного номера до Реєстру ВМЗ;

XXXX (4 - 7 символи реєстраційного номера формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) - порядковий номер ВМЗ в загальному переліку ВМЗ;

A - літерний код типу ВМЗ:

"K" - вільна митна зона комерційного типу;

"S" - вільна митна зона сервісного типу;

BB (символи 9 - 10) - відображають переоформлення дозволу. Порядкові номери переоформлених дозволів присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01.

Символи 9 - 10 реєстраційного номера формуються таким чином: при отриманні підприємством дозволу зазначається "00", у разі переоформлення дозволу вперше - "01", при переоформленні дозволу вдруге - "02" і т. д.

2.8. Витяг з Реєстру ВМЗ, який містить перелік внесених до Реєстру ВМЗ відомостей, визначених у пунктах 2.5 та 2.7 цього розділу, оформлюється на бланку митниці та не пізніше третього робочого дня з дня прийняття рішення про надання дозволу видається заявнику (уповноваженій заявником особі) або надсилається йому рекомендованим листом.

У додатку до витягу фізичній особі - підприємцю надається відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про захист персональних даних" інформація про його права, визначені цим Законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

2.9. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу заявнику (уповноваженій заявником особі) видається або надсилається йому рекомендованим листом для розгляду та погодження процедура експлуатації такої ВМЗ.

Процедура експлуатації ВМЗ розглядається заявником протягом трьох робочих днів з дня її отримання. За результатами розгляду до митниці заявником надається або надсилається рекомендованим листом погоджена процедура експлуатації ВМЗ або заява щодо обґрунтованих зауважень до такої процедури.

Рішення за заявою щодо зауважень до процедури експлуатації ВМЗ приймається митницею протягом трьох робочих днів з дня її отримання. У разі задоволення такої заяви митницею затверджується, а заявником погоджується процедура експлуатації ВМЗ у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання заявником такого рішення митниці.

У разі відмови у задоволенні заяви щодо зауважень до процедури експлуатації ВМЗ оскарження такого рішення митниці здійснюється у порядку, встановленому главою 4 розділу I Кодексу. У разі згоди заявника з рішенням Держмитслужби України або Міністерства фінансів України (у разі оскарження рішення Держмитслужби України) погодження ним процедури експлуатації ВМЗ та її затвердження митницею здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання такого рішення.

У разі незгоди заявника з рішенням Держмитслужби України або Міністерства фінансів України (у разі оскарження рішення Держмитслужби України) дозвіл анулюється митницею на підставі заяви утримувача ВМЗ у порядку, встановленому пунктами 3.7 - 3.9 розділу III цього Порядку.

2.10. У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу митниця протягом 20 робочих днів з дня надходження заяви рекомендованим листом надсилає заявнику інформацію про причини відмови.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржено заявником у порядку, встановленому главою 4 розділу I Кодексу.

2.11. У наданні дозволу відмовляється у разі:

ненадання заявником відомостей, передбачених формою заяви, наведеною у додатку до цього Порядку;

надання заявником недостовірних відомостей у заяві та доданих до неї документах, засвідчених копіях документів;

неподання заявником документів, засвідчених копій документів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу;

ненадання фізичною особою - підприємцем відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоди на обробку та поширення митницею, яка розглядає заяву, та Держмитслужбою України його персональних даних;

невідповідності території або складу вимогам, встановленим цим Порядком.

III. Зупинення дії та анулювання дозволу

3.1. Дозвіл може бути анульований або його дія може зупинятися на строк до 30 днів митницею, у зоні діяльності якої розташована ВМЗ.

3.2. Дія дозволу зупиняється з дати видання митницею наказу про зупинення дії дозволу у випадках, передбачених частиною другою статті 412 Кодексу.

3.3. Наказ про зупинення дії дозволу, зокрема, повинен містити відомості про:

обставини такого зупинення;

дату, до якої зупиняється дія дозволу;

посадову(их) особу (осіб) митниці, відповідальну(их) за забезпечення контролю за усуненням утримувачем ВМЗ обставин такого зупинення.

3.4. У разі видання наказу про зупинення дії дозволу митниця:

вносить до реєстру ВМЗ відомості про дату та номер такого наказу, дату, до якої зупинено дію дозволу, обставини, які спричинили зупинення дії дозволу, а також не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу повідомляє про внесення цієї інформації до Реєстру ВМЗ Держмитслужбу України засобами електронної пошти Держмитслужби України;

видає утримувачу ВМЗ (уповноваженій ним особі) або надсилає йому рекомендованим листом завірену копію такого наказу не пізніше п'яти робочих днів з дня його видання.

3.5. У разі усунення утримувачем ВМЗ у строки, встановлені частиною першою статті 412 Кодексу, обставин, що спричинили зупинення дії дозволу, митницею не пізніше дати, до якої зупинено дію дозволу, видається наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії дозволу. Дата видання такого наказу вважається кінцевою датою зупинення дії дозволу.

3.6. Не пізніше наступного робочого дня з дати видання наказу про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення дії дозволу митниця:

вносить до реєстру ВМЗ відомості про дату відновлення дії дозволу та номер відповідного наказу, а також повідомляє Держмитслужбу України засобами електронної пошти Держмитслужби України про внесення цієї інформації до Реєстру ВМЗ;

видає утримувачу ВМЗ (уповноваженій ним особі) або надсилає йому (їй) рекомендованим листом завірену копію такого наказу.

3.7. Дозвіл анулюється з дати видання митницею у випадках, передбачених пунктами 1 - 5 частини третьої статті 412 Кодексу, наказу про анулювання дозволу та вилучення відомостей про ВМЗ з Реєстру ВМЗ.

У разі анулювання дозволу після зупинення його дії наказ про анулювання видається не пізніше дати, до якої зупинено дію дозволу.

3.8. Наказ про анулювання дозволу, зокрема, повинен містити відомості про:

обставини такого анулювання;

дату вилучення відомостей про ВМЗ з Реєстру ВМЗ, яка повинна співпадати з датою видання наказу;

про посадову(их) особу (осіб) митниці, відповідальну(их) за вилучення відомостей про ВМЗ з Реєстру ВМЗ.

3.9. У разі видання наказу про анулювання дозволу митниця:

вносить до Реєстру ВМЗ відомості про дату та номер такого наказу та вилучає запис про ВМЗ з Реєстру ВМЗ, а також повідомляє Держмитслужбу України засобами електронної пошти Держмитслужби України про вилучення відомостей про ВМЗ з Реєстру ВМЗ не пізніше наступного робочого дня з дня видання наказу;

видає утримувачу ВМЗ (уповноваженій ним особі) або надсилає йому (їй) рекомендованим листом завірену копію такого наказу не пізніше п'яти робочих днів з дня його видання.

IV. Контроль за провадженням діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ

4.1. Контроль за провадженням діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ здійснюється шляхом:

постійного нагляду за межами ВМЗ, а також за доступом у ВМЗ, у тому числі з використанням таких систем утримувача ВМЗ: відеоспостереження за територією ВМЗ, санкціонованого доступу осіб на територію ВМЗ та зчитування номерних знаків транспортних засобів, які переміщуються через межі ВМЗ;

проведення митного огляду товарів, що переміщуються через межі ВМЗ;

проведення огляду території ВМЗ та товарів, що знаходяться на цій території;

проведення перевірки обліку товарів, що знаходяться на території ВМЗ;

усного опитування посадових осіб утримувача ВМЗ та посадових осіб інших підприємств, які володіють інформацією, що має значення для здійснення митного контролю у ВМЗ;

проведення документальної перевірки дотримання у ВМЗ вимог законодавства України з питань митної справи.

4.2. Контроль за провадженням діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ покладається на митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться така ВМЗ.

V. Вимоги до облаштування територій або складів, які можуть використовуватись при провадженні діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ

5.1. Територія або склад, які можуть використовуватись при провадженні діяльності з відкриття та експлуатації ВМЗ, повинні бути облаштовані:

огорожею;

засобами освітлення у темну пору доби;

пропускним(и) пунктом(ами);

системою відеоспостереження;

охоронною сигналізацією;

приміщенням(и) для розміщення посадових осіб митного органу та контролюючих органів (за потреби);

приміщеннями, резервуарами, холодильними чи морозильними камерами, критими чи відкритими майданчиками (відповідно до операцій, які будуть здійснюватися з товарами у ВМЗ);

засобами, необхідними для проведення митного контролю товарів (з урахуванням специфіки товарів), які будуть переміщуватись через межі ВМЗ (засоби обліку товарів (ваги, лічильники тощо), оглядова рампа (естакада, майданчик), навантажувально-розвантажувальна техніка).

5.2. Огорожа встановлюється по периметру території або складу таким чином, щоб унеможливити несанкціоноване та неконтрольоване переміщення товарів, транспортних засобів та осіб через межі ВМЗ.

Засоби освітлення повинні забезпечувати можливість нагляду у темну пору доби за доступом у ВМЗ, її периметром та місцями перебування товарів, що знаходяться під митним контролем.

5.3. Пропускний(і) пункт(и) обладнуються системою санкціонованого доступу осіб на територію ВМЗ та системою зчитування номерних знаків транспортних засобів, які переміщуються через межі ВМЗ (у разі переміщення засобів автомобільного транспорту), а також засобами примусової зупинки транспортних засобів (ворота, шлагбаум тощо).

5.4. Система відеоспостереження повинна:

забезпечувати можливість постійного нагляду за доступом у ВМЗ, її периметром та місцями перебування товарів, що знаходяться під митним контролем;

мати у своєму складі виключно стаціонарні відеозаписувальні пристрої, захищені від зовнішніх електромагнітних випромінювачів і грозових розрядів;

забезпечувати чітке зображення відеозапису за будь-яких погодних умов, часу доби та освітлення (за температури від -30° C до +40° C);

бути постійно увімкненою та забезпечувати автоматичну відеозйомку, увімкнення відеоспостереження та запису детектором руху;

технологічно обслуговуватися для забезпечення збереження запису;

забезпечувати фіксацію на кожному кадрі часу та дати запису;

забезпечувати формат кадру з розподільчою здатністю не менше 704 х 576 пікселів;

забезпечувати швидкість реєстрації відеоінформації не менше ніж 1 кадр/сек. на канал;

мати об'єм пам'яті не менше 5 ТБ для забезпечення поточного запису та збереження архіву;

забезпечувати можливість архівації вибраного проміжку часу на зовнішні носії або за допомогою локальної мережі;

забезпечувати можливість підключення до комп'ютерного обладнання митного органу, в зоні діяльності якого розташована ВМЗ, для дистанційного перегляду відеозображення у режимі реального часу.

5.5. Територія ВМЗ повинна знаходитись під постійною охороною підрозділу охорони утримувача ВМЗ або відповідного територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, або підприємства, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян.

5.6. У разі необхідності розміщення посадових осіб митного органу на території ВМЗ утримувачем на договірній основі надаються митному органу у тимчасове користування відповідні службові та побутові приміщення, а також обладнання, засоби та канали зв'язку. Пропускний(і) пункт(и) та інші будівлі, призначені для виконання службових обов'язків такими особами, повинні відповідати таким вимогам: містити приміщення (з розрахунку 6 м2 на посадову особу), обладнані протипожежною та охоронною сигналізацією, меблями, металевими шафами для зберігання службової документації, митних забезпечень, із засобами зв'язку, персональними електронно-обчислювальними машинами, комп'ютерним обладнанням для забезпечення підключення до систем відеоспостереження, санкціонованого доступу осіб та зчитування номерних знаків транспортних засобів, а також виділеним цифровим каналом зв'язку, підключеним до відомчої телекомунікаційної мережі Держмитслужби України.

Посадова(і) особа(и) митного органу розміщується(ються) на території ВМЗ у разі багаторазового переміщення товарів і транспортних засобів через межі ВМЗ.

У разі необхідності розміщення посадових осіб контролюючих органів приміщення (з розрахунку 6 м2 на посадову особу), призначені для виконання службових обов'язків такими особами, повинні бути обладнані протипожежною та охоронною сигналізацією, меблями, металевими шафами для зберігання службової документації, засобами зв'язку.

Посадові особи контролюючих органів розміщуються на території ВМЗ у разі, якщо товари, що переміщуються через межі ВМЗ, при поміщенні у відповідний митний режим підлягають видам державного контролю, передбаченим статтею 319 Кодексу.

5.7. Приміщення, призначені для зберігання товарів, що знаходяться під митним контролем, повинні бути облаштовані відповідним складським обладнанням, протипожежною та охоронною сигналізацією, а також пристроями для накладення двох засобів забезпечення.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАЯВА
про внесення до Реєстру вільних митних зон комерційного або сервісного типу

ЗАЯВА

     Прошу внести до Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного або сервісного типу
___________________________________________________________________________________,
                        (найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код/номер2 ____________________, місцезнаходження/місце проживання ____________________.

У зв'язку з цим повідомляю:

тип вільної митної зони: комерційний/сервісний (необхідне підкреслити);

адреса складу/території (необхідне підкреслити): _________________________________________;

загальна площа (м2) складу/території (необхідне підкреслити): ______________________________;

____________
1 Заповнюється лише заявником - юридичною особою.

2 Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті).

перелік категорій посадових осіб (крім посадових осіб митниці та контролюючих органів), що матимуть право доступу у вільну митну зону: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

керуючий вільною митною зоною: ____________________________________________________;
                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

загальна площа (м2) та/або об'єм (м3) (для резервуарів), що буде використовуватись для зберігання товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони3: ________________________________;

склад/територію (необхідне підкреслити) облаштовано: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

приміщення площею (м2) _________, яке(і) може(уть) бути надано(і) для розміщення посадових осіб митниці та контролюючих органів, облаштовано(і): ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.4

____________
3 Для вільної митної зони сервісного типу заповнюється лише у разі здійснення операцій, зазначених у частині першій статті 131 Митного кодексу України, з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони.

4 Заповнюється у разі необхідності розміщення таких посадових осіб.

Згода на обробку та поширення персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних": _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.5

Перелік документів, засвідчених копій документів, що додаються до заяви:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

____________
          (дата)

_______________
          (підпис)
                       М. П.6

___________________
(ініціали, прізвище)

____________
5 Фізичною особою - підприємцем надається відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згода митниці, якій подається заява, та Держмитслужби України на обробку та поширення її (його) персональних даних, що містяться у цій заяві, в зв'язку та в межах діяльності з ведення та оприлюднення Реєстру утримувачів вільних митних зон комерційного або сервісного типу.

6 Лише для юридичних осіб.

____________

Опрос