Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка участия в заседаниях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, граждан Украины и иностранных граждан, представителей субъектов рынка связи и информатизации, общественных организаций и средств массовой информации

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 31.05.2012 № 267
действует с 16.07.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.05.2012

м. Київ

N 267

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за N 1047/21359

Про затвердження Порядку участі у засіданнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та засобів масової інформації

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок участі у засіданнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та засобів масової інформації, що додається.

2. Департаменту правового забезпечення спільно з Департаментом забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

П. Яцук

 

ПОРЯДОК
участі у засіданнях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та засобів масової інформації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та визначає основні засади участі за запрошенням НКРЗІ громадян України та іноземців, осіб без громадянства (далі - іноземні громадяни), представників суб'єктів ринку телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку (далі - суб'єкти ринку зв'язку та інформатизації), громадських організацій та засобів масової інформації (далі - ЗМІ) у засіданнях НКРЗІ у формі відкритих слухань.

Цей Порядок також визначає процедуру обов'язкового попереднього запрошення операторів, провайдерів телекомунікацій або їх представників на засідання НКРЗІ під час розгляду питань, перелік яких визначено частиною другою статті 55 та частиною п'ятою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", а також ліцензіатів - користувачів радіочастотним ресурсом України або їх представників під час розгляду питань, перелік яких визначено частиною четвертою статті 38 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яким законами надано право безперешкодного відвідування державних органів, доступу або участі у заходах, які цими органами проводяться.

1.2. Метою затвердження цього Порядку є забезпечення організованої участі громадськості та суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації у засіданнях НКРЗІ для гарантування відкритості й гласності у роботі НКРЗІ, створення умов для можливості впливу громадськості на прийняття рішень, сприяння представникам ЗМІ у виконанні ними своїх професійних обов'язків та надання можливості для всебічного, об'єктивного і збалансованого інформування суспільства про діяльність НКРЗІ.

1.3. Участь громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій і ЗМІ у засіданнях НКРЗІ здійснюється з урахуванням Конституції України, Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про телебачення і радіомовлення" та інших актів законодавства, які діють у цій сфері правового регулювання.

1.4. Право на участь у засіданнях НКРЗІ у формі відкритих слухань мають громадяни України та іноземні громадяни, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій, які відповідно до цього Порядку отримали запрошення на участь у засіданні.

Представники ЗМІ, які мають право участі у засіданнях НКРЗІ у формі відкритих слухань, повинні бути акредитовані у порядку, визначеному НКРЗІ.

1.5. Організацію участі громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій і ЗМІ у засіданнях НКРЗІ забезпечує відділ взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ.

1.6. Під час проведення засідання НКРЗІ громадяни України та іноземні громадяни, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій і ЗМІ, які отримали запрошення на участь у такому засіданні, мають право з дозволу головуючого на засіданні висловлювати свої пропозиції та зауваження по суті питань, що розглядаються.

Будь-які запитання, коментарі, пропозиції, зауваження і висловлювання, які не стосуються суті питання, що розглядається, а також без дозволу головуючого на засіданні НКРЗІ не допускаються.

1.7. Громадяни України та іноземні громадяни, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій і ЗМІ, які беруть участь у засіданнях НКРЗІ, зобов'язані:

дотримуватися законодавства України;

шанобливо ставитись до Голови та членів НКРЗІ, усіх присутніх на засіданні;

виконувати вказівки головуючого щодо дотримання порядку на засіданні;

дотримуватись тиші в залі засідань, не користуватися мобільними телефонами;

не входити до зали засідань і не виходити з неї під час розгляду питань порядку денного без особливої потреби;

не створювати інших перешкод для нормального проведення засідання.

1.8. За порушення вимог цього Порядку та перешкоджання проведенню засідання НКРЗІ його учасник зобов'язаний за рішенням головуючого на засіданні НКРЗІ залишити залу засідань.

У разі прийняття головуючим рішення залишити залу засідань представнику оператора, провайдера телекомунікацій, ліцензіата - користувача радіочастотним ресурсом України, якому у визначених законом випадках передбачена необхідність здійснення обов'язкового попереднього запрошення, вказаний суб'єкт господарювання зобов'язаний на наступне засідання направити іншого представника.

II. Організація участі громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій і ЗМІ у засіданнях НКРЗІ

2.1. З метою участі у засіданнях НКРЗІ громадяни України та іноземні громадяни, представники суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та акредитованих ЗМІ не пізніше ніж за два дні до проведення засідання особисто, факсом або електронною поштою подають до відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

2.2. Відділ взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ здійснює реєстрацію заяв на участь у засіданні НКРЗІ у порядку черговості їх надходження.

Контактні дані відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ та зразок заяви на участь у засіданні НКРЗІ оприлюднюються на офіційному сайті НКРЗІ.

Заява на участь у засіданні НКРЗІ розглядається у порядку черговості її реєстрації відділом взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ протягом одного робочого дня, за результатами чого факсом або електронною поштою надсилається заявнику запрошення або відмова у зв'язку з обмеженням участі в засіданні.

2.3. Право участі в засіданні НКРЗІ громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та акредитованих ЗМІ може бути обмежене за рішенням начальника відділу взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ або особи, яка виконує його обов'язки, у разі перевищення кількості бажаючих узяти участь у засіданні НКРЗІ відповідно до можливостей вміщення їх у приміщення зали засідання з урахуванням санітарних, протипожежних правил, норм безпеки та технічних можливостей відповідного приміщення, у якому проводитиметься засідання НКРЗІ.

Обмеження права участі в засіданні НКРЗІ та відмова у зв'язку з обмеженням участі в засіданні НКРЗІ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

2.4. Організацію проведення до приміщення зали засідань НКРЗІ запрошених громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та акредитованих ЗМІ забезпечує відділ взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ до початку розгляду питань порядку денного. Порядок входу іноземних громадян до приміщень, у яких розміщується НКРЗІ, здійснюється з урахуванням особливостей, установлених законодавством.

Перелік запрошених до участі у засіданні НКРЗІ громадян України та іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та акредитованих ЗМІ надається перед засіданням відділом взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ до відділу організації засідань Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ.

III. Процедура обов'язкового згідно із законом попереднього запрошення операторів, провайдерів телекомунікацій, ліцензіатів - користувачів радіочастотним ресурсом України або їх представників на засідання НКРЗІ

3.1. У разі включення до порядку денного засідання НКРЗІ питань, перелік яких визначено частиною другою статті 55, частиною п'ятою статті 70 Закону України "Про телекомунікації", а також частиною четвертою статті 38 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", відповідні самостійні структурні підрозділи НКРЗІ згідно з функціональними обов'язками в обов'язковому порядку надсилають в установленому законом порядку запрошення відповідно операторам, провайдерам телекомунікацій, ліцензіатам - користувачам радіочастотним ресурсом України або їх представникам, а також інформують відділ взаємодії із ЗМІ та надання публічної інформації Департаменту забезпечення діяльності НКРЗІ про кількість запрошених осіб із розрахунку по два представники від кожного оператора, провайдера телекомунікацій, ліцензіата - користувача радіочастотним ресурсом України.

3.2. Представники операторів, провайдерів телекомунікацій, ліцензіатів - користувачів радіочастотним ресурсом України, яких запрошено на засідання НКРЗІ, зобов'язані мати та пред'явити перед засіданням черговому працівнику Департаменту правового забезпечення належним чином оформлені документи (паспорт, статут, рішення, наказ, довіреність тощо), що підтверджують повноваження представляти відповідного суб'єкта господарювання.

3.3. Перелік запрошених до участі у засіданні НКРЗІ громадян України і іноземних громадян, представників суб'єктів ринку зв'язку та інформатизації, громадських організацій та акредитованих ЗМІ, передбачений абзацом другим пункту 2.4 розділу II цього Порядку, формується з урахуванням запрошених відповідно до пункту 3.1 цього розділу операторів, провайдерів телекомунікацій, ліцензіатів - користувачів радіочастотним ресурсом України або їх представників.

До запрошених відповідно до пункту 3.1 цього розділу операторів, провайдерів телекомунікацій, ліцензіатів - користувачів радіочастотним ресурсом України або їх представників при розгляді на засіданні НКРЗІ питань порядку денного, які їх стосуються, не можуть застосовуватися обмеження, передбачені пунктом 2.3 розділу II цього Порядку, за умови, що кількість представників від кожного оператора, провайдера телекомунікацій, ліцензіата - користувача радіочастотним ресурсом України не перевищуватиме дві особи.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 

ЗАЯВА
на участь у засіданні НКРЗІ, яке відбудеться ____ року

Найменування юридичної особи
 
або

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
 

 

Прізвище, ім'я, по батькові
представника юридичної особи
 

 

Посада
 

 

Мета участі у засіданні НКРЗІ
 

 

Яке кіно-, фото-, аудіо-, відеообладнання матимуть при собі

1.

2.

3.

4.
 

Контактні дані
 

Індекс, поштова адреса

 

 

 

Телефон

 

 

 

Факс
 

 

E-mail (за наявності)
 

 

Дата подання заяви
 

 

____________

Опрос