Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о размерах и порядке выплаты лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты вознаграждения за водолазные работы

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины
Приказ, Инструкция от 08.06.2012 № 885
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012

м. Київ

N 885

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за N 1042/21354

Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 30 квітня 2015 року N 501)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та з метою визначення порядку та умов виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи, що додається.

2. Департаменту фінансового забезпечення та інвестицій (Загрева Б. Ю.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Поворозник Р. Р.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Заступник Міністра
фінансів України

С. Рибак

Перший заступник керівника СПО,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова професійної спілки працівників
атомної енергетики України

В. О. Матов

 

ІНСТРУКЦІЯ
про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту винагороди за водолазні роботи (далі - винагорода).

1.2. Винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі органів і підрозділів цивільного захисту на грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу.

1.3. Винагорода виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць відповідно до наказу начальника органу або підрозділу цивільного захисту.

Особам рядового і начальницького складу, які вибувають з органу або підрозділу цивільного захисту (далі - Установа) раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, належні суми винагороди виплачуються при вибутті.

II. Винагорода за виконання робіт під водою

2.1. За виконання робіт під водою (водолазні роботи) під час спусків методом короткочасних занурювань незалежно від того, мають ці роботи практичне значення, чи виконуються з метою тренувань, особам рядового і начальницького складу, які займають штатні посади у водолазних підрозділах та допущені в установленому порядку до виконання водолазних робіт, виплачується винагорода залежно від глибини в таких розмірах:

Глибина занурення (м)

Розмір винагороди за 1 годину роботи на ґрунті чи об'єкті (у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги)

1

2

До 10

1,0

Понад 10 до 20

1,6

Понад 20 до 30

2,8

Понад 30 до 40

5,2

Понад 40 до 50

8,8

Понад 50 до 60

16,8

Понад 60 до 70

27,0

Понад 70 до 80

36,8

Понад 80 до 90

57,4

Понад 90 до 100

65,8

Понад 100 до 110

96,4

Понад 110 до 120

120,0

Понад 120 до 130

140,0

Понад 130 до 140

159,6

Понад 140 до 150

183,8

Понад 150 до 160

205,8

За кожні наступні 10 м занурення розмір винагороди (у відсотках) збільшується

 

Понад 160 до 250

на 0,8

Понад 250

на 1,6

Якщо тривалість водолазних робіт на ґрунті чи об'єкті становить менше або більше ніж одну годину, то розмір винагороди визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.

Сума погодинної винагороди і загальна сума винагороди, обчислені відповідно до цієї Інструкції, повинні бути округлені в бік збільшення до однієї гривні.

Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому, незалежно від фактичного часу перебування під водою, враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і додатково 2 години - як час підйому утопленого на поверхню.

2.2. За виконання водолазних робіт в ускладнених умовах сума винагороди, обчислена в порядку, установленому пунктом 2.1 цього розділу, збільшується:

2.2.1. У разі роботи з колиски - на 15 відсотків.

2.2.2. У разі роботи на засміченому і в'язкому ґрунті - на 15 відсотків.

2.2.3. У разі роботи із сітями та в сітьових загородженнях - на 20 відсотків.

2.2.4. Якщо швидкість течії від 0,5 до 1,5 метра на секунду - на 20 відсотків.

2.2.5. Якщо видимість менше ніж 1 метр - на 20 відсотків.

2.2.6. У разі роботи під кригою - на 25 відсотків.

2.2.7. Якщо температура води нижче ніж 4 градуси за Цельсієм і вище ніж 37 градусів за Цельсієм - на 25 відсотків.

2.2.8. У разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками - на 25 відсотків.

2.2.9. Якщо відсутня видимість - на 30 відсотків.

2.2.10. При штормі від 2 до 3 балів - на 40 відсотків.

2.2.11. У разі проведення водолазних робіт, пов'язаних з пошуком, підйомом, знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів, зварюванням та різанням металу під водою, - на 40 відсотків.

2.2.12. У разі наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення винагороди підсумовуються. При цьому розмір збільшення винагороди не повинен перевищувати 50 відсотків.

2.3. Винагорода особам рядового і начальницького складу виплачується також:

2.3.1. За час перебування під водою за планом, затвердженим керівником Установи, під час спусків у гідротанках, гідрокамерах під підвищеним тиском, що дорівнює тиску на відповідній глибині, - 75 відсотків від суми винагороди, обчисленої у порядку, встановленому пунктом 2.1 цього розділу.

2.3.2. За перебування під підвищеним тиском у барокамерах з метою тренування організму у випадках навчання інших осіб рядового і начальницького складу водолазній справі, у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски, а також за тренувальні водолазні спуски за затвердженим керівником Установи планом підготовки без виконання робіт під водою (у тому числі в навчально-тренувальних басейнах) і водолазні спуски в період перепідготовки або підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах - 50 відсотків від суми винагороди, обчисленої у порядку, встановленому пунктом 2.1 цього розділу.

2.4. Тривалість водолазних робіт, за виконання яких виплачується винагорода, обчислюється з моменту досягнення водолазом ґрунту (об'єкта) чи досягнутої глибини до моменту початку підйому його на поверхню.

Тривалість перебування водолазів під підвищеним тиском у барокамерах, гідрокамерах, гідротанках та їм подібних пристроях обчислюється з моменту досягнення найбільшої величини тиску до моменту початку зниження тиску.

2.5. Винагорода не виплачується курсантам та особам рядового і начальницького складу, які навчаються водолазній справі, - за спуски під воду в період навчання (крім спусків, проведених у період перепідготовки і підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах).

III. Винагорода за експериментальні водолазні спуски

3.1. За експериментальні водолазні спуски, здійснені з метою перевірки нових видів водолазного спорядження, нових методів водолазних робіт або освоєння нових глибин і режимів декомпресії, винагорода особам рядового і начальницького складу виплачується: за експеримент, виконаний у гідротанку, гідрокамері, а також у камері, що не заповнюється водою, - у розмірах, що обчислюються в порядку, установленому пунктом 2.1 розділу II цієї Інструкції, а за експериментальні спуски в морських умовах - зі збільшенням на 40 відсотків суми винагороди, обчисленої в порядку, установленому пунктом 2.1 розділу II цієї Інструкції.

3.2. Тривалість експериментального спуску обчислюється в порядку, встановленому пунктом 2.4 розділу II цієї Інструкції, але не вище, ніж розрахунковий час, установлений програмою цього експерименту.

IV. Винагорода за перебування під підвищеним тиском під час лікувальної декомпресії

4.1. За період перебування під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та їм подібних пристроях під час лікувальної декомпресії (рекомпресії) особам рядового і начальницького складу, у тому числі медичному складу, виплачується винагорода залежно від найбільшого тиску застосованого лікувального режиму в таких розмірах:

Найбільший тиск, передбачений режимом лікувальної декомпресії (рекомпресії)

Розмір винагороди за 1 годину перебування під підвищеним тиском (у відсотках від мінімального посадового окладу начальника обслуги)

водолазам, які захворіли під час звичайних водолазних спусків

водолазам, які захворіли при експериментальних водолазних спусках

особам рядового і начальницького складу, у тому числі медичному складу, які забезпечують у камері лікувальну декомпресію (рекомпресію)

1

2

3

4

Менше 0,5 МПа

0,4

0,6

0,8

0,5 МПа

0,6

0,9

1,2

0,6 МПа

0,8

1,2

1,6

0,7 МПа

1,0

1,5

2,0

0,8 МПа

1,1

1,7

2,2

0,9 МПа

1,3

2,0

2,6

1,0 МПа

1,5

2,3

3,0

4.2. У разі застосування декількох режимів лікувальної декомпресії (рекомпресії) винагорода виплачується за найбільшим із застосованих режимів.

V. Винагорода за тривале перебування на водолазних роботах

5.1. Особам рядового і начальницького складу за тривале перебування на водолазних роботах з початку водолазної практики, включаючи водолазні роботи, виконані до призначення на посади водолазів, що комплектуються особами рядового і начальницького складу, одноразово виплачується винагорода в таких розмірах:

5.1.1. За 500 годин перебування під водою - у розмірі 50 відсотків від мінімального посадового окладу начальника обслуги.

5.1.2. За 1000 годин перебування під водою - у розмірі мінімального посадового окладу начальника обслуги.

5.1.3. За кожні наступні 1000 годин перебування під водою розмір одноразової винагороди збільшується на один посадовий оклад начальника обслуги. При цьому максимальна сума одноразової винагороди, що виплачується за кожні наступні 1000 годин, не може перевищувати 5 мінімальних посадових окладів начальника обслуги.

Зарахуванню підлягають години перебування під водою (включаючи час на експериментальні і тренувальні спуски), що записані в особисту книжку водолаза.

У разі виплати одноразової винагороди, визначеної цим пунктом, у строки перебування особами рядового і начальницького складу на водолазних роботах не зараховуються години:

перебування під водою в період первинного навчання осіб рядового і начальницького складу водолазній справі;

лікувальної декомпресії.

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та інвестицій

Б. Ю. Загрева

Директор Департаменту
управління рятувальними силами

Г. Б. Марченко

Опрос