Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета, создания и ведения реестра предприятий, учреждений, организаций и других субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю тракторами, самоходными шасси, самоходными сельскохозяйственными, дорожно-строительными и мелиоративными машинами, сельскохозяйственной техникой, другими механизмами и их составными частями, имеющих идентификационные номера

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 05.06.2012 № 325
действует с 13.07.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2012

м. Київ

N 325

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2012 р. за N 1038/21350

Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Відповідно до статті 30 Закону України "Про дорожній рух" та пункту 4 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ПОРЯДОК
обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 459, Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200, та Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року N 694.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру обліку, створення та ведення реєстру Державною інспекцією сільського господарства України (далі - Інспекція) та її територіальними органами підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини) або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оформлення відповідних документів на реалізацію машин (бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання та облікованих в Інспекції бланків біржових угод), а також контролю за їх використанням.

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють передачу для реалізації машин або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення відповідних документів на їх реалізацію, а також на товарні біржі, які здійснюють оформлення договорів купівлі-продажу машин або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - суб'єкти господарювання).

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виробник - суб'єкт господарювання, діяльність якого пов'язана з виготовленням машин та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також переобладнанням машин;

відповідальні особи - керівник, бухгалтер (особи, що виконують їх обов'язки) та особи, відповідальні за отримання, зберігання і видачу бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин, номерних знаків "Транзит", облікованих в Інспекції бланків біржових угод (далі - бланкова продукція), а також огляд машин та їх складових частин і звірку їх ідентифікаційних номерів;

місце проведення діяльності суб'єкта господарювання - фактичне місцезнаходження обладнаного суб'єктом господарювання (відокремленим підрозділом) приміщення (кімнати), призначеного для зберігання та видачі бланкової продукції. Місце діяльності дистриб'ютора визначається за його місцезнаходженням;

облік суб'єктів господарювання - процес реєстрації, накопичення, узагальнення, внесення до реєстру, зберігання та опрацювання інформації про суб'єктів господарювання з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи;

облікові справи - матеріали діловодства з питань обліку суб'єктів господарювання, які зберігаються в Інспекції та в її територіальних органах, формуються в справи, мають реєстраційні номери, які присвоюються після розгляду наданих матеріалів та належного оформлення реєстраційного повідомлення щодо постановки на облік суб'єкта господарювання;

реєстр - програмне забезпечення у складі уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, яке використовується Інспекцією та її територіальними органами для ведення баз даних з обліку, зберігання та опрацювання інформації щодо суб'єктів господарювання, збирання відомостей про надходження, передачу та реалізацію машин, а також їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видачі та використання бланкової продукції;

реєстраційне повідомлення - письмова інформація суб'єкту господарювання та територіальним органам Інспекції, підготовлена Інспекцією за результатами розгляду відповідних матеріалів щодо постановки на облік, зняття з обліку, внесення змін;

товар - машини, які підлягають реєстрації в Інспекції та її територіальних органах, а також їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, торгівля якими здійснюється згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1200 (із змінами) (далі - Порядок торгівлі).

1.5. Контроль за використанням суб'єктами господарювання бланкової продукції та дотриманням ними вимог законодавства в цій сфері здійснюється Інспекцією та її територіальними органами.

II. Подання і розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо внесення їх до реєстру

2.1. Для розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо їх обліку та внесення до реєстру в територіальних органах Інспекції створюються комісії.

2.2. До складу комісії, створеної для розгляду заяв суб'єктів господарювання, включається не менше трьох працівників територіального органу Інспекції, які мають вищу технічну освіту і володіють знаннями з будови та експлуатації машин. Склад комісії затверджується наказом територіального органу Інспекції, копія якого надається до Інспекції для включення до облікової справи. У разі зміни складу комісії копія відповідного наказу також передається до Інспекції.

2.3. Облік суб'єктів господарювання, створення та ведення реєстру здійснюються Інспекцією та її територіальними органами за місцем проведення діяльності суб'єктів господарювання з використанням уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи та книги реєстрації суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю машинами (додаток 1) (далі - книга реєстрації). Відокремлений підрозділ суб'єкта господарювання, місце проведення діяльності якого розташоване окремо від суб'єкта господарювання, ставиться на облік в Інспекції під власним реєстраційним номером.

2.4. Реєстр створюється та ведеться:

в Інспекції - у порядку зростання реєстраційних номерів облікових справ суб'єктів господарювання;

у територіальних органах - в алфавітному порядку за найменуваннями юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та прізвищами, ініціалами фізичних осіб - підприємців.

2.5. Для формування облікової справи та внесення до реєстру суб'єкт господарювання подає на розгляд комісії територіального органу Інспекції такі документи:

2.5.1. Письмову заяву (додаток 2).

2.5.2. Засвідчені в установленому порядку копії статуту суб'єкта господарювання або положення про відокремлений підрозділ із зазначенням безпосереднього виду діяльності (виробництво, торгівля товаром), копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2.5.3. Копію наказу про призначення відповідальних осіб.

2.5.4. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, приміщеннями місця проведення діяльності, а також приміщеннями для проведення передпродажної підготовки і сервісного обслуговування для продажу товару.

2.5.5. Копії документів, що підтверджують наявність належних умов зберігання бланкової продукції відповідно до вимог законодавства.

2.5.6. Копії документів, які підтверджують наявність власного сервісного пункту технічного обслуговування, або чинного договору з суб'єктом господарювання, що належить до сервісної мережі пунктів технічного обслуговування та гарантійного ремонту машин, створеної виробником або уповноваженими ним суб'єктами господарювання, відповідно до законодавства.

2.5.7. Копію дилерського договору (за наявності), скріплену печаткою суб'єкта господарювання.

2.6. Достовірність даних, що містяться в поданих документах, забезпечує суб'єкт господарювання.

2.7. Заява та зазначені в пункті 2.5 цього розділу документи подаються особисто або надсилаються поштою до територіального органу Інспекції за місцем проживання фізичної особи - підприємця або місцезнаходженням юридичної особи.

2.8. Документи реєструються в територіальному органі Інспекції і передаються протягом одного дня на розгляд комісії.

2.9. Попередній розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо постановки їх на облік та внесення до реєстру проводиться комісією при територіальному органі Інспекції у строк, який не може перевищувати десяти робочих днів.

У межах цього строку комісія у разі необхідності може уточнювати відомості щодо документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу.

У випадку подання до територіального органу Інспекції недостовірних даних, неповного комплекту документів, передбачених пунктом 2.5 цього розділу, неврахування в установлені комісією строки зауважень, виявлених при попередньому розгляді документів, суб'єкту господарювання відмовляється (із зазначенням причин) у постановці на облік. Після усунення причин відмови суб'єкт господарювання може повторно подати до територіального органу Інспекції необхідні для постановки на облік документи.

2.10. Після попереднього розгляду комісією документів, наведених у пункті 2.5 цього розділу, матеріали із супровідним листом територіального органу надсилаються до Інспекції для проведення перевірки та внесення до реєстру.

Строк розгляду матеріалів комісією та Інспекцією не може перевищувати одного місяця.

2.11. Для занесення даних до реєстру суб'єкти господарювання надають Інспекції анкету щодо внесення даних суб'єкта господарювання до реєстру (додаток 3), в якій зазначено інформацію, необхідну для внесення до реєстру та ведення обліку.

2.12. На підставі поданих документів Інспекція вносить відомості про суб'єкта господарювання до книги реєстрації та до реєстру, а також присвоює реєстраційний номер та готує виписку з реєстру.

2.13. За результатами розгляду відповідних матеріалів територіальних органів Інспекцією готується відповідне реєстраційне повідомлення (додаток 4) щодо постановки на облік, зняття з обліку, проведення змін, яке надсилається (видається) територіальному органу Інспекції та суб'єкту господарювання з відповідним супровідним листом з дотриманням строку, передбаченого пунктом 2.10 цього розділу.

III. Порядок забезпечення суб'єктів господарювання бланковою продукцією

3.1. Отримання суб'єктом господарювання реєстраційного повідомлення Інспекції про постановку на облік в Інспекції та внесення до реєстру є підставою для звернення суб'єкта господарювання до Інспекції щодо видачі бланкової продукції.

3.2. Для отримання бланкової продукції суб'єкт господарювання подає до Інспекції заяву про видачу бланкової продукції із зазначенням свого найменування, реєстраційного номера в реєстрі та необхідної кількості бланкової продукції.

3.3. Посадовими особами Інспекції здійснюється перевірка інформації, наведеної в заяві, на предмет її відповідності даним, що містяться в реєстрі.

3.4. Про прийняте рішення щодо видачі бланкової продукції Інспекція письмово повідомляє територіальний орган Інспекції та суб'єкта господарювання.

3.5. Строк розгляду Інспекцією заяви суб'єкта господарювання про видачу бланкової продукції та прийняття відповідного рішення не може перевищувати десяти днів з дня надходження заяви до територіального органу Інспекції.

3.6. Суб'єкту господарювання відмовляється у видачі бланкової продукції у випадку недотримання ним вимог цього Порядку, Порядку торгівлі, наявності інформації щодо рішення суду про заборону займатися зазначеною діяльністю стосовно відповідальних осіб суб'єкта господарювання.

У разі відмови щодо видачі бланкової продукції заявнику надсилається лист із зазначенням причин такої відмови.

Рішення про відмову у видачі заявленої кількості бланкової продукції може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

3.7. Забезпечення суб'єктів господарювання бланковою продукцією здійснюється на підставі повідомлення Інспекції про видачу бланкової продукції.

3.8. Облік виданої бланкової продукції проводиться з використанням книги обліку видачі бланкової продукції (додаток 5) (далі - книга обліку) та з використанням реєстру.

3.9. Суб'єкт господарювання здійснює облік отриманої та виданої бланкової продукції шляхом ведення журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передавання, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (далі - журнал обліку) та внесення відповідної інформації до реєстру.

Форму журналу обліку наведено в додатку 4 до Порядку торгівлі.

Прошитий та пронумерований журнал обліку попередньо подається суб'єктом господарювання до Інспекції для скріплення його круглою печаткою.

При цьому Інспекцією здійснюється реєстрація журналів обліку в книзі реєстрації журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передавання, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (додаток 6) (далі - книга реєстрації журналів обліку).

3.10. Оформлення та видача суб'єктами господарювання довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин, номерних знаків "Транзит", облікованих в Інспекції біржових угод проводяться після обов'язкового занесення відповідної інформації до реєстру та журналу обліку. Повернення товару проводиться після здійснення аналогічних дій.

3.11. У разі підтвердження відповідності внесених суб'єктом господарювання даних про операцію з продажу та передачі товару до даних реєстру (строк підтвердження не більше 14 робочих днів) на зворотному боці бланкової продукції з використанням реєстру проставляється індивідуальний підтверджувальний штрихований код. У разі відсутності такого коду бланкова продукція вважається незареєстрованою.

3.12. Анулювання факту реалізації товару проводиться суб'єктом господарювання шляхом проставляння кольорово-графічної відмітки (штампа) "анульовано" на оформлених довідці-рахунку, акті приймання-передавання машин, номерному знаку "Транзит" або біржовій угоді, а також наклеювання вирізаних з оформленої довідки-рахунка, акта приймання-передавання машини або біржової угоди їх серії та номера зверху над відповідним записом у журналі обліку. Зазначені відмітки підписуються керівником суб'єкта господарювання та скріплюються печаткою. Анульовані довідки-рахунки, акти приймання-передавання машин, номерні знаки "Транзит" та біржові угоди знищуються згідно з актом про вилучення, знищення зіпсованої (анульованої) бланкової продукції (додаток 7) (далі - акт про вилучення, знищення).

3.13. Передача бланкової продукції суб'єктом господарювання іншому суб'єктові господарювання або відокремленому підрозділу здійснюється лише за письмовим погодженням з Інспекцією, про що нею вноситься відповідна інформація до реєстру та до книги реєстрації.

3.14. Книги реєстрації зберігаються в Інспекції та в її територіальних органах протягом двадцяти років, а книги обліку видачі суб'єктам господарювання бланкової продукції та книги реєстрації журналів обліку - протягом десяти років після закінчення їх ведення.

3.15. Зняття з обліку суб'єкта господарювання проводиться Інспекцією за зверненням суб'єкта господарювання на підставі реєстраційного повідомлення. При цьому бланки довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин, номерних знаків "Транзит", облікованих в Інспекції біржових угод можуть передаватись суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання з дотриманням вимог пункту 3.13 цього розділу або можуть бути передані до територіальних органів Інспекції за актом.

3.16. Матеріали облікових справ суб'єктів господарювання, знятих з обліку, зберігаються в Інспекції та в її територіальних органах протягом п'яти років, а вилучені бланки довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин, облікованих в Інспекції біржових угод - протягом п'яти років, після чого знищуються згідно з актом про вилучення, знищення.

3.17. Постановка на облік суб'єкта господарювання після зняття з обліку в Інспекції проводиться відповідно до вимог розділу II цього Порядку. Повернення таким суб'єктам господарювання переданих ними до територіальних органів Інспекції бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин, номерних знаків "Транзит", облікованих в Інспекції біржових угод можливе за умови дотримання вимог цього Порядку.

IV. Особливості співпраці з товарними біржами щодо реєстрації та обліку біржових угод

4.1. Реалізацію товару шляхом оформлення облікованих в Інспекції бланків біржових угод здійснюють товарні біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну біржу" та статей 279 - 282 Господарського кодексу України.

4.2. Розгляд заяв щодо постановки на облік в Інспекції та видача бланків облікованих в Інспекції біржових угод і номерних знаків "Транзит" проводяться відповідно до цього Порядку.

4.3. Для постановки на облік як суб'єкта господарювання, що здійснює торгівлю товаром, товарна біржа подає до територіального органу Інспекції документи, зазначені в підпунктах 2.5.1 - 2.5.3 та 2.5.5 пункту 2.5 розділу II цього Порядку.

4.4. До документів, що зазначені у пункті 4.3 цього розділу, додаються правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, скріплені печаткою і підписані керівником.

4.5. Видача бланків біржових угод здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку.

 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

КНИГА
реєстрації суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю машинами

N
з/п

Реєстраційний номер

Найменування суб'єкта господарювання, прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця

Регіон

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

Начальнику Державної інспекції сільського господарства у ________________________

ЗАЯВА

Прошу Вас поставити на облік в Державній інспекції сільського господарства України як суб'єкта господарювання, що планує здійснювати виготовлення (реалізацію) тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування суб'єкта господарювання, прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (вид діяльності)

1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання _____________________________________________

2. Місце проведення діяльності __________________________________________________________

3. Місце зберігання товару ______________________________________________________________

4. Місце передпродажної підготовки та сервісного обслуговування ____________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________ Факс ____________________________________

Код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, або реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) ______________________________________

Документи, необхідні для реєстрації в Інспекції, додаються.

Відповідальна особа ___________________________________________________________________
                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника, підпис)

М. П.

 

 

АНКЕТА
щодо внесення даних суб'єкта господарювання до реєстру

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
(вид діяльності)

1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання _____________________________________________

2. Місце проведення діяльності __________________________________________________________

3. Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

4. Телефон __________________, факс ______________________,
електронна пошта _____________________

5. Код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, або реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________

6. Відповідальна особа _________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника, підпис)

 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Кому ________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Місцезнаходження ____________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

За результатами розгляду матеріалів, наданих
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (ким, дата, вхідний реєстраційний номер)
повідомляється, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (поставлено на облік, знято з обліку, проведено зміни)
та пропонується _________________________ діяльність, пов'язану з __________________________
                                                 (розпочати, припинити)                                                                        (торгівля, дистриб'юторство)

тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування суб'єкта господарювання)

Реєстраційні відомості:
реєстраційний номер у реєстрі
_____________________________________________________________________________________

Місце проведення діяльності:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (місцезнаходження, телефон тощо)

 

КНИГА
обліку видачі бланкової продукції

N
з/п

Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові)

Серії та номери виданої бланкової продукції

Кількість виданих бланків

Реєстраційний номер суб'єкта господарювання в реєстрі

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
реєстрації журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передавання, біржових угод і номерних знаків "Транзит"

N
з/п

Номер журналу в суб'єкта господарювання

Реєстраційний номер суб'єкта господарювання в реєстрі

Найменування суб'єкта господарювання, прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця

Підпис посадової особи інспекції, яка видала журнал

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
_________________________________________
прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада)
_________________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали)

АКТ
про вилучення, знищення зіпсованої (анульованої) бланкової продукції

"___" ____________ 20__ року

N ________

м. ________________________

Підстава: _____________________________________________________________________________

Складений комісією у такому складі:

Голова _______________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                                     (посади, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Були присутні:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посади, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року комісія провела перевірку зіпсованої, анульованої бланкової продукції, що підлягає знищенню або вилученню, за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Під час перевірки встановлено:

N
з/п

Назва бланків (номерних знаків)

Серія і номери бланків (номерних знаків)

Причина вилучення, знищення

1

2

3

4

 

 

 

 

Указані в акті бланки (номерні знаки) в кількості ___________________________________________
                                                                                                                                                    (кількість словами)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                          (місце, час вилучення або спосіб знищення)

Голова комісії:

 

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

 

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________

Опрос