Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке организации и проведения профессионально-психологического отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту в Государственной пограничной службе Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ от 11.06.2012 № 430
действует с 13.07.2012

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012

м. Київ

N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1021/21333

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

Відповідно до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою удосконалення системи проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, забезпечення прозорості та відкритості вступної кампанії

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року N 354, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за N 495/16511, що додаються.

2. Управлінню по роботі з персоналом Департаменту персоналу спільно з управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління по роботі з персоналом Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки, молоді
і спорту України

Д. В. Табачник

Міністр охорони здоров'я
України

Р. В. Богатирьова

 

Зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

1. У розділі I:

у пункті 10 слова "Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Державної прикордонної служби України" замінити словами "Департаменту персоналу";

у пункті 11 слова "перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту по роботі з особовим складом" замінити словами "директор Департаменту персоналу";

у пункті 12 слова "Департаменту по роботі з особовим складом" замінити словами "Департаменту персоналу".

2. У розділі III:

пункти 31 - 34 викласти у такій редакції:

"31. Довідка про результати попереднього етапу професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі - академія) (додаток 8) готується у двох примірниках. Один примірник зазначеної довідки зберігається психологом у металевій шафі, що опечатується особистою печаткою, другий підшивається до особової справи кандидата.

32. За умов винесення висновку "Не рекомендується для проходження основного етапу професійно-психологічного відбору" довідка готується в одному примірнику та зберігається у психолога, а кандидати, які отримали цей висновок, не допускаються до участі у заходах основного етапу професійно-психологічного відбору.

33. Після проходження кандидатом попереднього етапу професійно-психологічного відбору психолог органу Державної прикордонної служби України проводить з ним попередню професійну орієнтацію, під час якої враховуються соціально-психологічні особливості, особистісні якості та побажання кандидата.

34. Заходи основного етапу професійно-психологічного відбору кандидатів з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України та цивільних осіб здійснюються в регіональних управліннях та Окремій комендатурі охорони і забезпечення Держприкордонслужби України.

За наявності поважних причин (захворювання в період проведення професійно-психологічного відбору, що засвідчено листком непрацездатності (довідкою), відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196; смерть близьких осіб; стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування), що унеможливили участь кандидата у проходженні професійно-психологічного обстеження, - в академії.";

пункти 36 - 38 викласти у такій редакції:

"36. Заходи професійно-психологічного відбору в межах основного етапу здійснюються комісіями з професійно-психологічного обстеження, до складу яких включаються психологи Адміністрації Держприкордонслужби України, регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, навчальних закладів, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України. Персональний склад цих комісій визначається Адміністрацією Держприкордонслужби України.

37. У приміщеннях для проведення професійно-психологічного обстеження забезпечуються належні умови для виконання тестових завдань і проведення співбесід.

38. Перед проведенням професійно-психологічного обстеження проводиться шифрування прізвища, імені, по батькові кандидатів, яке здійснюється шляхом проставляння у відомості проти прізвища кожного з кандидатів індивідуальної цифри, яка зазначається ними на отриманих від голови комісії з професійно-психологічного обстеження бланках тестування.

Шифрування здійснюють:

у регіональному управлінні - заступник начальника регіонального управління з персоналу;

в академії, Окремій комендатурі охорони і забезпечення - уповноважена особа Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України.";

пункт 40 викласти у такій редакції:

"40. Після закінчення професійно-психологічного обстеження його результати:

дешифруються посадовими особами, зазначеними у пункті 38 цього розділу, та заносяться комісією з професійно-психологічного обстеження до відомості професійно-психологічного відбору (додаток 11);

доводяться до кожного кандидата головою комісії з професійно-психологічного обстеження;

направляються до приймальної комісії академії для занесення до екзаменаційного листа кандидата.

За своєчасне направлення результатів обстеження до приймальної комісії академії відповідають:

при проведенні професійно-психологічного обстеження у регіональному управлінні - начальник регіонального управління;

при проведенні професійно-психологічного обстеження в академії та Окремій комендатурі охорони і забезпечення Держприкордонслужби України - уповноважена особа Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України, якою здійснювалось шифрування прізвищ, імен, по батькові кандидатів.".

 

Директор Департаменту персоналу
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник

М. В. Коваль

Опрос