Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм процессуальных документов по делам о нарушениях таможенных правил

Минфин
Форма, Приказ от 31.05.2012 № 652
редакция действует с 15.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2012

м. Київ

N 652

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2012 р. за N 1015/21327

Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 4 березня 2016 року N 327

Відповідно до статей 490, 494, 498, 500 - 505, 508, 509, 511, 513 - 517, 522 - 527 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми процесуальних документів у справах про порушення митних правил, що додаються:

протокол про порушення митних правил;

додаток до протоколу про порушення митних правил;

протокол опитування;

протокол про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

додаток до протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів;

протокол про митне обстеження;

протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання;

постанова про призначення експертизи;

постанова про взяття проб і зразків;

протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

додаток до протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи;

постанова в справі про порушення митних правил.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О. І.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Митним органам бланки форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил виготовляти самостійно за допомогою комп'ютерної техніки з дотриманням установлених форм.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 21 квітня 2003 року N 261 "Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2003 року за N 348/7669.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

(У формах слова "Державна митна служба України" замінено словами "Державна фіскальна служба України"; слова "митний орган" в усіх відмінках замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 4 березня 2016 року N 327)

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                           (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)
у присутності/відсутності (непотрібне закреслити)
особи, що притягується до відповідальності, ____________________________________________
                                                                                                                                  (необхідні для розгляду справи

_____________________________________________________________________________________
                                                                           відомості про особу, що притягується до відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     якщо її встановлено: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                            день, місяць і рік народження, місце народження, місце роботи, посада
_____________________________________________________________________________________,
                                                           або рід занять, місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)

свідків:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвища, місце проживання свідків, якщо вони є)
2. ___________________________________________________________________________________,

понятих:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                              (прізвища, місце проживання понятих, якщо вони брали участь)
2. ___________________________________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 490, 494, 508 Митного кодексу України, склав цей протокол про порушення митних правил.

Протокол складено за участю перекладача ________________________________________________
                                                                                                                                        (посада, місце роботи, прізвище,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                          ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача _________________________________

Протокол складено за участю захисника ___________________________
_____________________________________________________________________________________
             (посада, місце роботи, реквізити документів згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу України,
            що підтверджують право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові,
                                                                                                якщо захисник брав участь)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України) мені роз'яснено.

Підпис захисника _________________________________

Передбачені частиною четвертою статті 494, статтею 498 Митного кодексу України права особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу; письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу; ознайомитися під час розгляду справи про порушення митних правил у органі доходів і зборів або суді з матеріалами справи, зробити з них витяги, одержати копії рішень, постанов та інших документів, що є в справі; бути присутнім під час розгляду справи в органі доходів і зборів та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою захисника, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, давати усні й письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати постанови органу доходів і зборів, суду (судді); користуватись іншими правами, наданими законом), передбачена частиною п'ятою статті 494 Митного кодексу України можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу мені роз'яснено.

Підпис особи, що притягується до відповідальності _________________

Передбачені частиною другою статті 504 Митного кодексу України обов'язки свідка (з'явитися за викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення митних правил, у призначений час й дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме в справі та відповісти на поставлені запитання), мені роз'яснено.

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________


Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім при проведенні процесуальних дій, засвідчувати своїм підписом відповідність записів у протоколі проведеним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


Установлено:_________________________________________________________________________
                                                                   (місце, час учинення, вид та характер порушень митних правил)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зазначені дії мають ознаки порушення (порушень) митних правил, передбаченого (передбачених) частиною _____ статті ______ Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за цим протоколом тимчасово вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил; товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації

N
з/п

Назва вилученого документа, носія електронного документа, його особливі ознаки

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо є додаток до протоколу, то зазначити: "Дивись додаток ____ на _____ аркушах".

Пояснення, зауваження особи, що притягується до відповідальності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розгляд справи відбудеться "___" ____________ 20__ р. о "___" год. "___" хв. за адресою:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (заповнюється в разі потреби)

Примірник протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
 (підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється, якщо цю особу встановлено та вона була
 присутня при складанні протоколу)

Зміст протоколу перекладено на __________________________________________________ мову.
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис захисника _____________________________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол, _______________________________

Від підпису протоколу та одержання його примірника особа, що притягується до відповідальності, відмовилася (заповнюється у разі відмови особи від підписання та/або одержання примірника протоколу) ___________________________________________________________________________
                                                                        (підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол)

Підписи свідків:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підпис захисника _____________________________________________________________________

Примітка. Кожен аркуш підписується особою, яка притягується до відповідальності.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма протоколу із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 04.03.2016 р. N 327)

 

Державна фіскальна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________
(місце складення протоколу)

На підставі статті 511 Митного кодексу України за цим протоколом тимчасово вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів;

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації;

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів (непотрібне закреслити)

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, носія електронного документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірник додатка до протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                     (підпис особи, що притягується до відповідальності. Заповнюється, якщо таку особу встановлено
                                                                          та вона була присутня при складанні додатка до протоколу)

Від підпису додатка до протоколу про порушення митних правил та одержання його примірника особа, що притягується до відповідальності, відмовилася.

_____________________________________________________________________________________
                                                               (підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала додаток до протоколу)

Підписи свідків:

1. __________________________

2. __________________________

Підписи понятих:

1. __________________________

2. __________________________


Підпис захисника ____________________________________________________

Зміст додатка до протоколу перекладено на ________________ мову.
_____________________________________________________________________________________
                                                                (підпис перекладача, якщо перекладач залучався)

Підписи свідків:

1. __________________________

2. __________________________

Підписи понятих:

1. __________________________

2. __________________________


Підпис захисника ____________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала додаток до протоколу,
_____________________________________________________________________________________

Примітка. Кожен аркуш підписується особою, яка притягується до відповідальності.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма додатку до протоколу із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 04.03.2016 р. N 327)

 

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
опитування в справі про порушення митних правил N ____/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(місце складення протоколу)

Опитування розпочато ____________ 20__ р. о ____ год. _________ хв.

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                 (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

за участю:

захисника ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   (посада, місце роботи, реквізити документів, що підтверджують згідно з частиною другою статті 500 Митного кодексу
                          України
право на захист особи, що притягається до відповідальності, прізвище, ім'я та по батькові,
                                                                                        якщо захисник брав участь)

Передбачені частиною шостою статті 500 Митного кодексу України права захисника (під час участі у справі користуватися усіма правами, зазначеними у статті 498 Митного кодексу України) мені роз'яснено.

Підпис захисника _____________________________________________________________________,
перекладача __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно і у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача ___________________________________________________________________
згідно зі статтею 509 Митного кодексу України здійснив опитування по суті справи про порушення митних правил особи, що притягається до відповідальності / свідка / інших осіб (непотрібне закреслити).

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) __________________________________________________

Число, місяць, рік народження __________________________________________________________

Місце народження ____________________________________________________________________

Громадянство ________________________________________________________________________

Відомості про інші мови, якими особа володіє вільно, якою мовою
буде давати свідчення _________________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, телефон __________________________________________________________

Адреса місця реєстрації (проживання),
телефон _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу,
_____________________________________________________________________________________.
                                                             (серія та номер паспорта, іншого документа, коли і ким виданий)

Передбачені частиною другою статті 509 Митного кодексу України обов'язки правдиво повідомити все, що відомо про обставини, які стосуються справи про порушення митних правил, _____________________________________ роз'яснено _____________________________.
                                  (прізвище, ініціали)                                                                               (підпис)

Передбачені частинами четвертою та п'ятою статті 494, статтею 498 Митного кодексу України права особи, що притягається до відповідальності, _______________________ роз'яснено ______________.
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)                                               (підпис)

Передбачені статтею 504 Митного кодексу України права свідка ____________________ роз'яснено
                                                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
_____________.
           (підпис)

Передбачені статтею ______ Митного кодексу України права ___________ ____________________
                                                                                                                                              (статус особи)            (прізвище, ініціали)
роз'яснено _____________.
                                    (підпис)

Українською мовою ________________________________________________, послуги перекладача
                                                                                               (володію, не володію)

______________________________ і бажаю давати свідчення __________________________ мовою
                  (потрібні, не потрібні)                                                                                                                   (назва)
____________________.
             (підпис особи)

Мова, якою проводилось опитування, ____________________________________________________

По суті справи повідомляю: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Протокол прочитано (перекладено) ________________________________________________ мовою.

Зауваження та доповнення _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Опитування закінчено ____________ 20__ р. о ____ год. ______ хв.

Підпис особи, яку опитано, ________________

Підпис захисника ________________________

Підпис перекладача ______________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів,
що склала протокол, ______________________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_________________________________
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                          (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:
1. ___________________________________________________________________________________,
                                                           (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________________________________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 508, 511 Митного кодексу України, склав цей протокол про вилучення товарів, транспортних засобів, документів, носія(їв) електронних документів (непотрібне закреслити).

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


На підставі статей 508, 511 Митного кодексу України за цим протоколом у
_____________________________________________________________________________________
                                                          (зазначити у кого, де вилучено товари, транспортні засоби,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       документи, носій(ї) електронних документів)
___________________________________________________________________________ вилучено:

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації

N
з/п

Назва вилученого документа, носія електронного документа, його особливі ознаки

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю; транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ___ на ____ аркушах".

Записано правильно.

Підпис особи, у якої вилучено
товари, транспортні засоби, документи,
носії електронних документів, _________________________________________________________

Підписи понятих: 1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол,
_____________________________________________________________________________________

Копію протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    (дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні
           засоби, документи, носії електронних документів: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження
                                                    громадянина; прізвище, ім'я, по батькові, посада посадової особи)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________
(місце складення протоколу)

На підставі статей 508, 511 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено (продовження):

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів;

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації;

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування органу доходів і зборів (непотрібне закреслити)

N
з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, носія електронного документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,
грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записано правильно.

Підпис особи, у якої вилучено
товари, транспортні засоби, документи,
носії електронних документів, _________________________________________________________

Підписи понятих:

1. ______________________________________

2. ______________________________________


Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол,
_____________________________________________________________________________________

Копію додатка до протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого вилучено товари, транспортні
            засоби, документи, носії електронних документів: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження
                                                 громадянина; прізвище, ім'я, по батькові, посада посадової особи)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
про митне обстеження в справі про порушення митних правил
N ___/_______/____

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                        (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                             (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)
2. ___________________________________________________________________________________,

посадових осіб підприємств:

1. ___________________________________________________________________________________
                  (прізвища, імена, по батькові, посади посадових осіб підприємства, на території або в приміщеннях якого
                                                                               проводиться митне обстеження)
2. ___________________________________________________________________________________,

спеціалістів:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                 (прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів (спеціалістів)
2. ___________________________________________________________________________________,

керуючись вимогами статей 508, 513 Митного кодексу України, склав(ла) цей протокол про митне обстеження.

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


Проводилося митне обстеження території / приміщень підприємств / транспортних засобів (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначити найменування підприємства/прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          місцезнаходження/місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Митне обстеження розпочато о ____ год. ____ хв., закінчено о ____ год. ____ хв., проводилося в умовах
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (хмарної, сонячної погоди тощо)
при природному (штучному) освітленні (непотрібне закреслити).

Під час обстеження використовувалися технічні засоби контролю
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Під час митного обстеження виявлено: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Клопотання спеціаліста ________________________________________
                                                                          (зазначити, яке саме, за його наявності)

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи посадових
осіб підприємства:

 
1. _________________________________

2. _________________________________

Підписи спеціалістів:

1. _________________________________

 

2. _________________________________


Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол, ______________________________

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_________________________________.
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                      (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                  (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________________________________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 508, 514 Митного кодексу України, склав цей протокол про пред'явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання.

Протокол складено за участю перекладача _______________________________________________
                                                                                                                                   (посада, місце роботи,
_____________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, якщо перекладач брав участь)
_____________________________________________________________________________________.

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митних правил) мені роз'яснено.

Підпис перекладача __________________________________________________________________

Передбачені статтею 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім при проведенні процесуальних дій та засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


Громадянин(ка) ______________________________________________________________________
                                                                                (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_____________________________________________________________________________________
                                                                            вид та номер документа, що посвідчує особу)
_____________________________________________________________________________________
як особа, що притягається до відповідальності за порушення митних правил (свідок у справі про порушення митних правил) (непотрібне закреслити), був(ла) опитаний(а) про обставини, за яких він (вона) бачив(ла) товари, транспортні засоби, документи, а також про їх ознаки, за якими він (вона) може провести їх упізнання, та йому (їй) пред'явлено для впізнання товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити):
_____________________________________________________________________________________
                                                             (зазначити пронумеровані назви однорідних товарів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              транспортних засобів, документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Громадянин(ка) ___________________________, розглянувши пред'явлені йому (їй) для впізнання
                                                      (прізвище, ініціали)
товари, транспортні засоби, документи (непотрібне закреслити), заявив(ла):
_____________________________________________________________________________________
                                          (зазначити, чи впізнано пред'явлені товари, транспортні засоби, документи;
_____________________________________________________________________________________
                          якщо впізнано, то за яких обставин він (вона) бачив(ла) їх та за якими ознаками впізнав(ла))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заяви й зауваження понятих (за наявності) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зміст протоколу перекладено на ___________________________________________________ мову.

Підпис перекладача, якщо перекладач залучався, __________________________________________

Протокол записано правильно.

Підписи понятих:

1. _________________________________________

2. _________________________________________


Підпис особи, якій товари, транспортні засоби, документи пред'являлися для впізнання __________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол,
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПОСТАНОВА
про призначення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________
(місце винесення постанови)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                             (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

УСТАНОВИВ:

Для з'ясування питань _________________________________________________________________
                                                                   (зазначити, які питання підлягають з'ясуванню)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
виникла потреба в спеціальних знаннях у галузі ____________________________________________
                                                                                                                                                 (зазначити галузь)
_____________________________________________________________________________________.

На підставі викладеного й керуючись статтями 508, 515, 516 Митного кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Призначити проведення __________________________________________________ експертизи
                                                                                     (зазначити, яку експертизу потрібно провести)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (експертизу чого потрібно провести)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Проведення експертизи доручити ____________________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     місце роботи, посада експерта)
_____________________________________________________________________________________
3. Передати в розпорядження експерта такі матеріали: ___________________________________
                                                                                                                                                 (зазначити, які матеріали
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                   передаються)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Поставити перед експертом такі запитання: ___________________________________________
                                                                                                                                               (перелік питань)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що винесла постанову,
_____________________________________________________________________________________

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПОСТАНОВА
про взяття проб і зразків у справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

________________________
(місце винесення постанови)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                           (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)

здійснюючи провадження в справі про порушення митних правил,

УСТАНОВИВ:

У справі необхідно проведення __________________________________________________________
                                                                                                       (зазначити, яку експертизу потрібно провести)
експертизи, для чого потрібне одержання проб і зразків _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначити, одержання проб і зразків чого)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Беручи до уваги, що відбір зазначених проб і зразків слід здійснити в особи, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити):
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_____________________________________________________________________________________
                                                                        вид і номер документа, що посвідчує особу;
_____________________________________________________________________________________
                                                           для посадових осіб підприємств - прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 508, 517 Митного кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Провести відбір проб (зразків) (непотрібне закреслити) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (зазначити відбір проб, зразків чого слід провести)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Відбір проб (зразків) провести в _______________________________________________________
                                                                                                             (зазначити для громадян: прізвище, ім'я, по батькові;
_____________________________________________________________________________________
                                                           для посадових осіб - прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Відбір проб (зразків) провести в _______________________________________________________
                                                                                                           (зазначити місце проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   відбору проб (зразків))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. До проведення відбору проб (зразків) залучити експерта: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (зазначити якого)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що винесла постанову,
_____________________________________________________________________________________

Постанову мені пред'явлено.

Підпис особи, у якої здійснено відбір проб (зразків), ________________________________________

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПРОТОКОЛ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

________________________________
(місце складення протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                   (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що склала протокол)

у присутності понятих:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвища, імена та по батькові, місця проживання понятих)

2. ___________________________________________________________________________________,

експертів:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвища, імена, по батькові, місця роботи, посади експертів)

2. ___________________________________________________________________________________,
керуючись вимогами статей 508, 517 Митного кодексу України, склав цей протокол про одержання проб і зразків для проведення експертизи.

Передбачені частиною третьою статті 505 Митного кодексу України обов'язки понятого (бути присутнім під час проведення процесуальних дій і засвідчити своїм підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям) мені роз'яснено.

Підписи понятих:

1. _________________________________

2. _________________________________


Передбачені статтею 502 Митного кодексу України обов'язки експерта (надати об'єктивний висновок з поставлених запитань) та права (знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, потрібних для проведення експертизи) мені роз'яснено.

Підписи експертів:

1. __________________________________

2. __________________________________


Проби і зразки для проведення експертизи відбиралися в особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил (особи, свідчення та участь якої у вивченні й оцінці обставин порушення митних правил можуть мати істотне значення для провадження та розгляду справи) (непотрібне закреслити)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (зазначити для громадян: громадянство, прізвище, ім'я, по батькові;
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     вид та номер документа, що посвідчує особу;
_____________________________________________________________________________________
                                                        для посадових осіб підприємств: прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      місце роботи, посада)

Перед початком відбору проб і зразків громадянину(ці)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ініціали особи, у якої відбираються проби і зразки)

була пред'явлена постанова про взяття проб і зразків

від "___" ____________ 20__ р.

Під час взяття проб і зразків використовувалися технічні засоби:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (зазначити, які саме)

Цим протоколом як проби (зразки) відібрано (узято) (непотрібне закреслити):

N
з/п

Назва відібраної (узятої) проби (зразка), її особливі ознаки

Кількість (вага)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо є додаток, то зазначити: "Дивись додаток ____ на ____ аркушах".

Копію протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки), ________________________

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. ______________

2. ______________

Підписи експертів:

1. ______________

2. ______________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол, ___________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ДОДАТОК N ____ ДО ПРОТОКОЛУ
про одержання проб і зразків для проведення експертизи в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_____________________________
(місце складення протоколу)

Цим протоколом як проби (зразки) відібрано (узято) (непотрібне закреслити) (продовження):

N
з/п

Назва відібраної (взятої) проби (зразка), її особливі ознаки

Кількість
(вага)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копію додатка до протоколу отримав "___" ____________ 20__ р.

Підпис особи, у якої відібрано проби (зразки), ____________________________________________

Записано правильно.

Підписи понятих:

1. ________________________________

2. ________________________________

Підписи експертів:

1. ________________________________

2. ________________________________

Підпис посадової особи органу доходів і зборів, що склала протокол, ___________________________

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

ПОСТАНОВА
в справі про порушення митних правил N _____/_________/_____

"___" ____________ 20__ р.

_______________________________.
(місце винесення постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________,
                             (посада, орган доходів і зборів, прізвище, ім'я та по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали справи про порушення митних правил, розпочатої "___" ____________ 20__ р., за ознаками вчинення громадянином(кою)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (зазначити громадянство, прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
     що притягається до відповідальності за порушення митних правил, день, місяць і рік народження, місце народження,
                    місце роботи, посада або рід занять, місце проживання, дані про документ, що посвідчує особу)
адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ____ статті _____________ Митного кодексу України,

у присутності:

особи, що притягається до відповідальності, _______________________________________________
                                                                                                                                 (зазначити дані особи,
_____________________________________________________________________________________;
                                                             яка присутня під час розгляду справи)
представника особи, що притягається до відповідальності, ___________________________________
                                                                                                                                                     (зазначити дані про особу,
_____________________________________________________________________________________
                                                      документи, що підтверджують право на участь у розгляді справи)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

На підставі викладеного й керуючись статтями 522 - 527 Митного кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Громадянина(ку) ____________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові;
_____________________________________________________________________________________
                                                                          для посадових осіб - також посада й місце роботи)
_____________________________________________________________________________________
визнати винним(ою) у вчиненні порушення(нь) митних правил, передбаченого(их) частиною ___ статті ________ Митного кодексу України.

У справі в строк до "___" ____________ 20__ р. провести додаткову перевірку, під час якої
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (зазначити, кому та що саме слід здійснити)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Провадження в справі закрити (потрібне вибрати).

2. На громадянина(ку) ___________________________________________ накласти адміністративне
                                                                                       (прізвище, ініціали)
стягнення у вигляді попередження (штрафу) розміром ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. На підставі статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення копію постанови протягом трьох днів вручити або надіслати громадянину(ці) _________________________________
                                                                                                                                                             (прізвище, ініціали)

Підпис посадової особи митниці, що винесла постанову,
_____________________________________________________________________________________

Згідно зі статтею 539 Митного кодексу України штраф повинен бути сплачений особою, що вчинила порушення митних правил, не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови органу доходів і зборів про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови - не пізніше п'ятнадцяти днів із дня залишення скарги (адміністративного позову) без задоволення або з дня відхилення протесту.

У разі якщо штраф не буде сплачено у строки, встановлені статтею 539 цього Митного кодексу України, постанова органу доходів і зборів надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання або роботи порушника або за місцезнаходженням його майна.

Згідно зі статтею 529 Митного кодексу України постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, або до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Якщо постанова митниці одночасно оскаржується до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, та до суду і суд приймає адміністративний позов до розгляду, розгляд скарги центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, припиняється.

Скарга (адміністративний позов) на постанову органу доходів і зборів у справі про порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про адміністративні правопорушення. У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою особи, яка подає скаргу (адміністративний позов), може бути поновлений відповідно митницею, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи, або судом.

Дата набрання законної (юридичної) сили рішенням "___" ____________ 20   р.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання "___" ____________ 20   р.

Копію постанови вручено (надіслано) (непотрібне закреслити) громадянину(ці)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                    (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Копію постанови отримав(ла).

Підпис особи, щодо якої винесено постанову, __________________

Копію постанови отримав(ла).

Підпис представника особи, щодо якої винесено постанову, ____________

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма постанови із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 04.03.2016 р. N 327)

Опрос