Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и критериев привлечения органами местного самоуправления юридических лиц частного права к предоставлению бесплатной первичной правовой помощи

Минюст
Порядок, Приказ от 15.06.2012 № 891/5
действует с 02.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2012

м. Київ

N 891/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2012 р. за N 987/21299

Про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

 

Порядок
та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна документація - комплект документів, який надсилається або надається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подається організаторові конкурсу;

організатор конкурсу - орган місцевого самоврядування;

учасник конкурсу - юридична особа приватного права, що подала заявку про участь у конкурсі.

1.3. Залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів (програм) надання безоплатної первинної правової допомоги органом місцевого самоврядування на підставі укладеного договору.

1.4. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи приватного права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу.

II. Організація підготовки та оголошення конкурсу

2.1. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

2.1.1 найменування та місцезнаходження організатора конкурсу;

2.1.2 назву проекту (програми);

2.1.3 перелік послуг безоплатної первинної правової допомоги, надання яких охоплюватиметься проектом (програмою), а також їх обсяг, територію та строки надання, кількість суб'єктів права на безоплатну первинну правову допомогу, вимоги до розташування точок доступу до послуг безоплатної первинної правової допомоги та режиму їх роботи;

2.1.4 вимоги щодо якості надання правових послуг;

2.1.5 кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, а саме щодо наявності:

штатних працівників та/або експертів відповідної кваліфікації, які можуть надавати первинну правову допомогу;

досвіду надання послуг у сфері правової допомоги;

матеріально-технічної бази;

фінансової спроможності (річного обороту);

2.1.6 вимоги до змісту, оформлення та порядку подання конкурсних пропозицій;

2.1.7 перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження їх відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, зокрема:

оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

оригінал довідки про відсутність учасника конкурсу в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій;

копія статуту (положення) юридичної особи, завірена в установленому порядку;

2.1.8 порядок та строк подання заявки про участь у конкурсі;

2.1.9 порядок та строк подання конкурсних пропозицій;

2.1.10 прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), які здійснюватимуть зв'язок з учасниками конкурсу, їх номери телефонів та адреси електронної пошти;

2.1.11 можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

2.1.12 місце, дата та час розгляду конкурсних пропозицій;

2.1.13 критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій;

2.1.14 очікувана вартість проекту та/або загальний бюджет, доступний для його реалізації.

2.2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати його проведення.

Оголошення обов'язково повинно містити інформацію, зазначену у підпунктах 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.8 - 2.1.12 пункту 2.1 цього розділу. В оголошенні також зазначаються умови та порядок звернення претендентів для отримання конкурсної документації.

2.3. Конкурсна документація надсилається поштою або надається особисто учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів з дня отримання від учасника конкурсу заявки про участь у конкурсі.

2.4. Учасник конкурсу не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій може письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний протягом трьох робочих днів надіслати учаснику письмову відповідь.

2.5. Організатор конкурсу не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій може внести зміни до конкурсної документації, про що повинен повідомити протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.6. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

2.7. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою роз'яснення змісту конкурсної документації ведеться протокол, копія якого надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

III. Подання конкурсних пропозицій

3.1. Конкурсна пропозиція разом з документами, що передбачені конкурсною документацією, подається уповноваженою особою учасника конкурсу у запечатаному конверті особисто або надсилається поштою організатору конкурсу у порядку та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. На конверті зазначаються найменування та місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, а також назва проекту (програми), для реалізації якого (якої) подається пропозиція.

3.2. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням реєстраційного номера, дати та часу.

3.3. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу може прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про таке рішення, а також про зміну місця, дати та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

3.5. Учасники конкурсу можуть відкликати свою конкурсну пропозицію або внести до неї зміни чи додати необхідні документи до закінчення строку подання конкурсної пропозиції.

IV. Проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться за принципами:

прозорості;

рівноправ'я учасників конкурсу та їх добросовісної конкуренції;

ефективності (обрання найкращої пропозиції за найменшу ціну);

неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій;

запобігання конфлікту інтересів та уникнення корупційних ризиків.

4.2. Конкурсні пропозиції розглядаються комісією, яка утворюється організатором конкурсу у складі не менше семи осіб.

До складу комісії включаються представники організатора конкурсу, відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, органу (установи) з надання безоплатної правової допомоги та представники громадських організацій у відповідній сфері (за їх згодою). Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу.

Головою та секретарем конкурсної комісії призначаються представники організатора конкурсу.

Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

4.3. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться на наступний день після дня закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією та оголошенням про проведення конкурсу. Під час розкриття конвертів та розгляду конкурсних пропозицій можуть бути присутні учасники конкурсу.

4.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями секретар комісії виголошує інформацію про найменування та місцезнаходження учасника конкурсу, перелік документів, що містяться в конкурсній пропозиції, та перевіряє правильність оформлення конкурсної пропозиції.

4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій комісія може звернутися до учасників конкурсу, які присутні на засіданні, за роз'ясненням щодо їх змісту.

4.6. Конкурсна пропозиція відхиляється у разі:

відсутності документів (документа), що передбачені(ий) конкурсною документацією;

невідповідності учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

невідповідності конкурсної пропозиції конкурсній документації; наявності інформації про ліквідацію учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

встановлення факту подання учасником конкурсу завідомо недостовірної інформації.

4.7. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій або подання конкурсних пропозицій менше ніж двома учасниками конкурсу;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.6 цього розділу.

4.8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє про це протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення всіх учасників конкурсу, які не були присутні під час засідання конкурсної комісії. Оголошення нового конкурсу здійснюється відповідно до цього Порядку у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

V. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій, визначення переможця конкурсу та укладення з ним договору

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені відповідно до пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, оцінюються за такими критеріями, які мають різну питому вагу (значущість) при оцінюванні, що враховується за допомогою коефіцієнтів:

досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові послуги, - 25 % (коефіцієнт 0,25);

досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація - 25 % (коефіцієнт 0,25);

строки надання правових послуг - 20 % (коефіцієнт 0,2);

вартість послуг з надання правової допомоги - 15 % (коефіцієнт 0,15);

рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу - 10 % (коефіцієнт 0,1);

фінансова спроможність учасника конкурсу - 5 % (коефіцієнт 0,05).

5.2. Оцінка конкурсної пропозиції на відповідність кожному з критеріїв здійснюється за 10-бальною шкалою: від 1 (повна невідповідність вимогам критерію) до 10 (повна відповідність вимогам критерію) балів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5.3. Результат оцінки кожної конкурсної пропозиції узагальнюється за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку таким чином:

обчислюється середній бал за кожним критерієм (Ai). Для цього підраховується сума балів за кожним з критеріїв та ділиться на кількість членів комісії, що взяли участь в оцінюванні;

для кожного критерію визначається середній бал з урахуванням коефіцієнта питомої ваги критерію (Ai Ki). Для цього відповідний середній бал (Ai) множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги критерію Ki;

обчислюється підсумкова оцінка проектної пропозиції (е Ai Ki). Для цього всі середні бали Ai Ki додаються.

5.4. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється кожним членом конкурсної комісії за бальною системою на підставі критеріїв, наведених у пункті 5.1 цього розділу.

5.5. Результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції підписуються головою комісії, секретарем комісії та усіма її членами, які присутні на засіданні.

5.6. Переможцем конкурсу визнається той учасник, який отримав найвищу підсумкову оцінку (е Ai Ki), але не нижчу ніж 7 балів.

Якщо кілька учасників конкурсу отримали однакову найвищу підсумкову оцінку конкурсної пропозиції, переможцем конкурсу визнається учасник, який отримав вищий бал Ai Ki за критеріями з вищим коефіцієнтом питомої ваги.

5.7. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, у якому зазначаються:

присутні під час розкриття конкурсної пропозиції;

результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції;

обґрунтування визначення переможця конкурсу;

переможець конкурсу.

Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

5.8. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу письмово протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу.

Результати конкурсу оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

5.9. З учасником, який переміг у конкурсі протягом 10 календарних днів, укладається договір про надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

VI. Порядок оскарження результатів конкурсу

Результати конкурсу можуть бути оскаржені до суду в установленому законодавством порядку.

 

В. о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомоги

А. Вишневський

 

Оцінка конкурсної пропозиції N ______

Член комісії __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

N
з/п

Критерії

Оцінка
(від 1 до 10 балів)

1

Досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правову допомогу

 

2

Досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація

 

3

Строки надання правових послуг

 

4

Вартість послуг з надання правової допомоги

 

5

Рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу

 

6

Фінансова спроможність учасника конкурсу

 

_________________________
(дата)

_________________________
(підпис)

 

 

Результат оцінювання конкурсної пропозиції N _______

N
з/п

Критерії (i)

Оцінки членів комісії

Середній бал за відповідним критерієм Ai

Коефіцієнт питомої ваги критерію Ki

Середній бал за відповідним критерієм з урахуванням ваги критерію Ai Ki

член комісії 1

член комісії 2

член комісії 3

член комісії 4

член комісії 5

член комісії …

член комісії n

1

Досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правову допомогу

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

2

Досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

3

Строки надання правових послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

4

Вартість послуг з надання правової допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

5

Рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

6

Фінансова спроможність учасника конкурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

Підсумкова оцінка конкурсної пропозиції (е Ai Ki)

 

Голова комісії:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії 1:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії 2:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії 3:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії 4:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії 5:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії ...:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Член комісії n:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

Секретар:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

/________________________________/
(підпис)

____________________
(дата)

____________

Опрос