Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 28 октября 2010 года N 487

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 28.05.2012 № 639
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012

м. Київ

N 639

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 р. за N 979/21291

Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року N 487

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету з питань
 технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року N 487
 згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 3 травня 2019 року N 770)

Відповідно до Указу Президента України від 31 травня 2011 року N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", на виконання підпункту 103.1.2 підпункту 103.1 пункту 103 розділу VI Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, та з метою вдосконалення законодавства

НАКАЗУЮ:

1. В абзаці другому пункту 3 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року N 487 "Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за N 183/18921 (із змінами), слова "розміщені на ринку" замінити словами "виготовлені та/або введені в обіг".

2. Затвердити Зміни до Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року N 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за N 183/18921 (далі - Зміни), що додаються.

3. Дозволити суб'єктам господарювання використовувати пакувальні матеріали та етикетки, виконані без урахування Змін, затверджених цим наказом, протягом 18 місяців з дня набрання ним чинності.

Харчові продукти, пакувальні матеріали та етикетки яких виконані без урахування Змін, затверджених цим наказом, виготовлені та введені в обіг не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим наказом, залишаються в обігу на ринку України до закінчення строку придатності таких продуктів.

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
інспекції України з питань
захисту прав споживачів

С. М. Орехов

Голова Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М. Бродський

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

М. Д. Безуглий

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

 

Зміни
до Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів

1. У пункті 1 слова "Про дитяче харчування" виключити.

2. У пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для окремих видів розфасованих харчових продуктів відповідними актами законодавства, а в разі їх відсутності - нормативними документами можуть установлюватися додаткові вимоги до їх маркування, крім тих, що передбачені цим Технічним регламентом.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на маркування алкогольних напоїв, яке здійснюється відповідно до законодавства.".

3. У пункті 3:

в абзаці другому слова "у тому числі харчова добавка, яка використовується" замінити словами "у тому числі харчова добавка і фермент, які використовуються";

в абзаці п'ятому слова "Про дитяче харчування" та слова і цифри "і ДСТУ 4518 "Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила" виключити.

4. У підпункті "б" пункту 5 слова "або виникненню у споживача враження про наявність цих властивостей" замінити словами "або посилатися на такі властивості".

5. У пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) склад харчового продукту;";

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) кількість окремих інгредієнтів (класу інгредієнтів) для випадків, що визначені в пункті 18 цього Технічного регламенту;".

У зв'язку з цим підпункти 3 - 14 уважати відповідно пунктами 4 - 15;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) умови зберігання, якщо харчовий продукт потребує особливих умов зберігання;";

підпункт 8 після слів "номер телефону виробника" доповнити словами "або гарячої лінії";

підпункти 11 та 12 викласти в такій редакції:

"11) інформацію про генетично модифіковані організми в складі харчового продукту (відповідно до чинного законодавства);

12) інформацію щодо місця походження для харчових продуктів, які лише упаковані або розфасовані в Україні, якщо відсутність такої інформації може ввести в оману споживача;";

у підпункті 13 слова "енергетичної цінності (калорійності, вираженої)" замінити словами "енергетичну цінність (калорійність), виражену".

6. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Назва харчового продукту повинна бути зрозумілою для споживача, конкретно та точно характеризувати продукт, розкривати його природу, походження, надавати можливість відрізняти певний вид харчового продукту від інших аналогічних видів харчових продуктів.

Назва харчового продукту повинна відповідати назві, установленій нормативно-правовими актами, а в разі їх відсутності - установленій нормативними документами, або відповідати усталеним назвам харчових продуктів, що застосовуються в країні, а в разі їх відсутності - як назва харчового продукту застосовується опису продукту, а в разі потреби - і опис його застосування, що є досить точним для того, щоб надати покупцеві можливість визначити вид продукту харчування і відрізнити його від інших аналогічних продуктів.

Назву продукту встановлює виробник з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Назва харчового продукту може бути доповнена комерційною (фірмовою) назвою, яка може бути зазначена літерами латинської абетки та/або знаком для товарів і послуг.

Комерційна (фірмова) назва продукту не характеризує продукт, його властивості, проте дає змогу відрізняти його від інших аналогічних продуктів, близьких за складом і органолептичними показниками.

Комерційна (фірмова) назва та знак для товарів і послуг не можуть заміняти назву харчового продукту.

До назви продукту необхідно долучати інформацію щодо характерних властивостей, фізичного стану продукту або спеціального оброблення, якому піддавався харчовий продукт (наприклад, порошкоподібний, сухий, концентрований, заморожений, копчений, пастеризований, охолоджений, стерилізований тощо), якщо відсутність такої інформації може ввести в оману споживача.

Для харчових продуктів, які безпосередньо або їх інгредієнти (складники) піддавались обробці іонізувальним опромінюванням, поряд з назвою обов'язково зазначають "опромінено" або "оброблено іонізувальним опроміненням".

Для риби та морепродуктів, вирощених у штучних умовах, поряд з їх назвою обов'язково зазначають "вирощено в умовах аквакультури".

Поряд з назвою харчового продукту або в кінці переліку його інгредієнтів повинна бути зазначена відповідна додаткова інформація, передбачена додатком 5 до цього Технічного регламенту.".

7. У пункті 11:

підпункт "б" після слів "харчові добавки" доповнити словами "і ферменти";

у підпункті "г" слова "для харчових добавок і" замінити словами "для харчових добавок або ферментів чи";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) консервуючі гази, що використовуються під час пакування харчових продуктів. Однак споживачі обов'язково повинні бути поінформовані про використання таких газів, щоб зрозуміти, чому придбані ними продукти харчування мають довший строк придатності, ніж аналогічні продукти, упаковані іншим способом. Маркування харчових продуктів, пакування яких виконувалось із застосуванням консервуючих газів, повинно містити відповідну інформацію згідно з додатком 5 до цього Технічного регламенту.".

8. У пункті 13:

у першому реченні абзацу третього слово "ЄС-номер" замінити словом "INS-номер";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Ферменти, крім зазначених у підпункті "б" пункту 11 цього Технічного регламенту, зазначають у переліку інгредієнтів харчового продукту під назвою класу, за якою йде їх спеціальна назва.";

слово "клас" у всіх відмінках і числах замінити словами "клас інгредієнтів" у відповідних відмінках і числах.

9. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Інгредієнт харчового продукту, який складається з двох чи більше складників, може бути зазначений у переліку інгредієнтів цього харчового продукту під своєю спеціальною назвою. У цьому випадку безпосередньо після назви такого інгредієнта наводять (у дужках) перелік його складників у порядку зменшення їх масової частки.

Допускається не зазначати перелік інгредієнтів складного інгредієнта в разі, якщо:

загальна кількість складного інгредієнта не перевищує 2 % кількості кінцевого (виготовленого) харчового продукту. Однак це положення не поширюється на харчові добавки (крім харчових добавок, зазначених у підпункті "б" пункту 11 цього Технічного регламенту) та інгредієнти, наведені в додатку 4 до цього Технічного регламенту;

загальна кількість складного інгредієнта, що складається із сумішей прянощів та/або сумішей пряних трав, не перевищує 2 % кількості кінцевого (виготовленого) харчового продукту. Однак це положення не поширюється на харчові добавки (крім харчових добавок, зазначених у підпункті "б" пункту 11 цього Технічного регламенту) та інгредієнти, наведені в додатку 4 до цього Технічного регламенту;

складний інгредієнт є продуктом харчування, для якого згідно із законодавством не вимагається зазначати перелік його інгредієнтів.".

10. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Порядок зазначення в складі харчового продукту інформації про генетично модифіковані організми визначається чинним законодавством.".

11. У пункті 18:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"цей інгредієнт (клас інгредієнтів), зазначений у назві харчового продукту, або зазвичай пов'язується споживачем із цим продуктом, або

цей інгредієнт (клас інгредієнтів) виділяється на маркуванні харчового продукту словами, малюнками, графічним зображенням, або";

в абзаці п'ятому слова і цифри "(зокрема, "Майонез 67 %"; "Масло вершкове 72,5 %"; "Молоко коров'яче питне 2,5 %"; "Спред солодковершковий 40 %")" виключити;

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим.

12. У пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Маса нетто ..." - в одиницях маси для інших харчових продуктів, у тому числі для олій, маргаринів м'яких, майонезів, молока питного, сметани, кефіру, морозива, меду;";

в абзаці п'ятому слова "нормативно-правовий акт, за яким їх встановлено" замінити словами "нормативний документ, за яким їх установлено, або зазначається знак відповідності "е" згідно з чинним законодавством.".

13. У пункті 23:

в абзаці восьмому слова "годин і" виключити;

в абзаці десятому слова і цифри "від трьох місяців до 18 місяців;" замінити словами "понад три місяці";

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

14. Абзац другий пункту 25 виключити.

15. Пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Назва, кількість та часові характеристики придатності харчового продукту є обов'язковою інформацією маркування харчових продуктів, які реалізуються в скляних ємностях, що призначені для повторного використання, маркування яких виконане незмивними фарбами безпосередньо на цій ємності і які внаслідок цього не мають етикетки, кільцеподібних елементів пакування, а також якщо ці ємності мають площу поверхні менше 10 кв. см. Інша інформація, передбачена пунктом 6 цього Технічного регламенту, повинна бути доступна споживачам у місцях реалізації такої продукції.

Якщо на пакованні харчових продуктів невеликих розмірів (площа одного боку не перевищує 10 кв. см) неможливо нанести повністю необхідний текст інформації щодо продукту, тоді на пакованні продукту обов'язково зазначають назву, кількість та часові характеристики придатності цього харчового продукту, а всю іншу інформацію, передбачену пунктом 6 цього Технічного регламенту, необхідно розташовувати на аркуші-вкладці, який додають до кожної індивідуальної або групової одиниці паковання.".

16. У додатку 1 до Технічного регламенту:

у графі "Назва класу" позиції "Рафіновані олії, крім оливкової олії" слова "Олія" з позначенням: "гідрогенізована" для гідрогенізованої олії, або із зазначенням конкретного рослинного (в рідкому або твердому стані) походження" замінити словами "Олія" або "Олія" із зазначенням конкретного рослинного (у рідкому або твердому стані) походження; "гідрогенізована" для гідрогенізованої олії";

доповнити додаток після позиції "Суміші жирові з вмістом молочного жиру не менше ніж 25 %, але загального жиру не менше ніж 99 %" такими позиціями:

"

Жироводний продукт

"Маргарин"

Суміш натуральних олій і модифікованих жирів та/або тваринних жирів

"Жир кондитерський", або "Жир кулінарний", або "Жир хлібопекарський"

Суміш олій та/або модифікованих жирів або суміш різних жирів, які за показниками якості та жирнокислотним складом наближені до молочного

"Замінник молочного жиру"

";

у графі "Інгредієнти" позиції "Натуральний крохмаль і крохмаль, модифікований фізичним, хімічним або ферментативним способом" слова "Натуральний крохмаль" та "фізичним, хімічним" замінити відповідно словами "Крохмаль" та "фізичним";

графу "Назва класу" позиції "Пряні трави будь-якого виду, які становлять не більше 2 % маси в харчовому продукті" викласти в такій редакції:

"Трави" або "Суміш трав";

графу "Інгредієнти" позиції "Вихідні речовини будь-якого виду, використовувані для виробництва жувальної маси для жувальної гумки" викласти в такій редакції:

"Основні матеріали будь-якого виду, використовувані для виробництва гумової основи для жувальної гумки";

доповнити додаток після позиції "Пресоване какао-масло" такою позицією:

"

Концентровані соки, пюре та концентровані пюре, які є основною сировиною для виготовлення соків з м'якоттю, нектарів, морсів

"Плодова/фруктова/овочева частина"

";

слово "клас" у всіх відмінках і числах замінити словами "клас інгредієнтів" у відповідних відмінках і числах.

17. Додатки 2 та 3 до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

Інгредієнти,
які в переліку інгредієнтів харчового продукту обов'язково позначаються поряд з назвою класу інгредієнтів їх спеціальною назвою (хімічною або торговельною назвою) або міжнародним символом (індекс E, INS-номер)

Барвник

Консервант

Антиоксидант

Емульгатор

Загущувач

Желюючий агент або драглеутворювач

Стабілізатор

Підсилювач смаку та аромату

Кислота

Регулятор кислотності

Антиспікаючий агент

Модифікований крохмаль (зазначення специфічної назви або INS-номера чи індексу E не вимагається)

Підсолоджувач

Розпушувач тіста

Піногасник

Глазуруючий агент

Емульгуюча сіль (для плавлених сирів та продуктів на основі плавленого сиру)

Агент для обробки борошна

Закріплювач

Стабілізатор вологості

Стабілізатор кольору

Наповнювач

Пропелент

Піноутворювач

Комплексоутворювач.

 

Позначення
ароматизаторів у переліку інгредієнтів харчового продукту

1. Ароматизатори в переліку інгредієнтів харчового продукту з урахуванням вимог пункту 2 цього додатка повинні позначатися:

словом "ароматизатор(и)" або спеціальною назвою чи описом ароматизатора;

словами "коптильний(і) ароматизатор(и)" або словами "коптильний(і) ароматизатор(и), виділений(і) з ... (назва харчового(их) продукту(ів), або категорії харчового продукту, або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)" для коптильних ароматизаторів.

2. Слово "натуральний" у позначенні ароматизатора в переліку інгредієнтів харчового продукту використовується з урахуванням таких вимог:

слово "натуральний" може використовуватися для опису лише тих ароматизаторів, ароматичний компонент яких містять виключно ароматичні препарати та/або натуральні ароматичні речовини;

слова "натуральна(і) ароматична(і) речовина(и)" можуть використовуватися лише для тих ароматизаторів, ароматичний компонент яких містить виключно натуральну(і) ароматичну(і) речовину(и);

слово "натуральний" може використовуватися разом із вказівкою на харчовий продукт, категорію харчових продуктів або рослинне чи тваринне джерело, з яких виділено ароматизатор, тільки тоді, коли його ароматичний компонент був виділений винятково або як мінімум на 95 % (за масою) із вказаного вихідного матеріалу. У цьому разі ароматизатор позначається словами "натуральний ароматизатор ... (назва харчового(их) продукту(ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор)";

слова "натуральний ароматизатор ... (назва харчового(их) продукту(ів), категорії харчового продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор) разом з іншими натуральними ароматизаторами" можуть використовуватися тільки тоді, коли його ароматичний компонент був частково виділений із вказаного вихідного матеріалу, аромат якого може бути легко розпізнаним;

слова "натуральний ароматизатор" можуть використовуватися без указування харчового(их) продукту(ів), категорії продукту або джерела, з яких виділений цей ароматизатор, лише тоді, коли його ароматичний компонент був виділений з декількох вихідних матеріалів, зазначення яких не вказуватиме на їх аромат або смак.".

18. У додатку 5 до Технічного регламенту:

у назві слова "поряд з назвою або в кінці переліку інгредієнтів" виключити;

у графі "Додаткова інформація" позиції "Харчові продукти, які містять підсолоджуючі речовини" слова "Містить підсолоджувачі" замінити словами "Містить підсолоджувач(і)";

у графі "Додаткова інформація" позиції "Харчові продукти, що містять одночасно цукор (цукри) та підсоджуючу(і) речовину(и)" слова "З цукром та підсолоджувачами" замінити словами "З цукром(ами) та підсолоджувачем(ами)";

позицію "Харчові продукти, що містять аспартам" викласти в такій редакції:

"

Харчові продукти, що містять аспартам

"Містить джерело фенілаланіну"

";

доповнити додаток такими позиціями:

"

Напої (крім напоїв, що виготовлені з кави, чаю чи екстрактів кави або чаю, назва яких включає слово "кава" або "чай"), які призначаються для споживання без зміни складу та містять кофеїн у концентрації більше ніж 150 мг/л або знаходяться у концентрованій чи сухій формі та після відновлення містять кофеїн у концентрації більше ніж 150 мг/л

"Високий вміст кофеїну. Не рекомендований для дітей, вагітних та жінок, що годують груддю".
Після цієї інформації в дужках указується вміст кофеїну, виражений у мг на 100 мл напою.
Ця інформація розміщується в тому самому полі зору, що і назва напою

Харчові продукти, які містять барвник(и)
жовтий "сонячний захід" FCF (E 110);
хіноліновий жовтий (E 104); азорубін (E 122); спеціальний червоний AC (E 129); тартразин (E 102); понсо 4R (E 124), за винятком харчових продуктів, у яких зазначений(і) барвник(и), використовуваний(і) з метою санітарного чи іншого маркування м'ясних продуктів або для штампування чи фарбування яєчної шкаралупи

"Містить барвник(и) ... (назва барвника(ів) або його індекс E), який (які) може(уть) мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей". Ця інформація вказується в кінці переліку інгредієнтів харчового продукту

".

 

Заступник директора
департаменту технічного регулювання -
начальник управління з питань
стандартизації та оцінки відповідності

С. В. Алексеєв

Опрос