Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 16 августа 2010 года N 682

Министерство здравоохранения
Приказ от 23.05.2012 № 382
действует с 02.07.2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2012

м. Київ

N 382

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2012 р. за N 941/21253

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16 серпня 2010 року N 682

Відповідно до статей 32 та 53 Основ законодавства України про охорону здоров'я, з метою раннього виявлення під час обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів дітей, які споживають спиртні напої та наркотичні засоби, та своєчасного направлення на лікування, реабілітацію таких дітей

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10 вересня 2010 року за N 794/18089, такі зміни:

1.1. Доповнити пункт 1 новими підпунктами 1.4, 1.5 такого змісту:

"1.4. Форму первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем", що додається.

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем", що додається".

1.2. Доповнити підпункт 2.1 пункту 2 новими абзацами такого змісту:

"щорічне опитування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків (законних представників) щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем;

щорічне інформування батьків з питань попередження у дітей та підлітків - учнів загальноосвітніх навчальних закладів вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів;

видачу Карти профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем (форма первинної облікової документації N 086-2/о, затверджена цим наказом) лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня загальноосвітнього навчального закладу батькам або іншим законним представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу".

2. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра освіти
і науки, молоді та спорту України

Б. М. Жебровський

 

Форма первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем"

 

 

 

 
Код форми документа за ДКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|
Код за ЄДРПОУ
|__|__|__|__|__|__|__|__|

 


Найменування центрального, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім'я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності _______________________________________________
 

 

Медична документація
Форма первинної облікової документації
N | 0| 8 6 | - | 2 | / | о |

Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнили цю форму _______________________________________________
_______________________________________________

 

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем

1. Прізвище, ім'я, по батькові учня
_____________________________________________________________________________________

2. Місце проживання, телефон учня
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Дата народження учня __________________ 4. Стать ж   ч    

5. Найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас ______________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем:
_____________________________________________________________________________________

7. Дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем: _________________________________________________________________

8. Рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем
_____________________________________________________________________________________

10. Дата заповнення Карти ___ ____________ 20__ року

11. Підпис лікаря ________________                       __________________ (П. І. Б.)

Місце печатки

 

Директор Департаменту охорони
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Інструкція щодо заповнення
форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 086-2/о "Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем" (далі - форма N 086-2/о).

2. Форма N 086-2/о заповнюється лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим закладу охорони здоров'я, в якому безпосередньо спостерігається учень загальноосвітнього навчального закладу, та надається його батькам або іншим законним представникам.

Інформація про надання батькам або іншим законним представникам учня загальноосвітнього навчального закладу форми N 086-2/о зазначається в одній з таких форм:

формі первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

формі облікової статистичної документації N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302;

формі облікової статистичної документації N 025-1/о "Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302.

3. Форма N 086-2/о заповнюється на кожного учня загальноосвітнього навчального закладу під час обов'язкового медичного профілактичного огляду.

4. У формі N 086-2/о вказуються найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває загальноосвітній навчальний заклад, або найменування (прізвище, ім'я, по батькові) засновника (власника) загальноосвітнього навчального закладу приватної форми власності, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ.

5. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учня загальноосвітнього навчального закладу.

6. У пунктах 2, 3, 4 зазначаються відповідно місце проживання, телефон, дата народження та стать учня загальноосвітнього навчального закладу.

7. У пункті 5 зазначається найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас, у якому навчається учень.

8. У пункті 6 вказується дата проведення попередньої профілактичної роботи з учнем, його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

9. У пункті 7 зазначаються дата проведення профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

10. У пункті 8 зазначаються рекомендації (з урахуванням віку дитини та проведеної профілактичної роботи), які надаються батькам або законним представникам учня щодо подальшої профілактичної роботи з дитиною.

11. У пункті 9 зазначаються дата проведення наступної профілактичної роботи з учнем його батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

12. У пункті 10 зазначаються число, місяць та рік заповнення форми N 086-2/о.

13. Форма N 086-2/о підписується лікарем-педіатром або лікарем загальної практики - сімейним лікарем, або лікарем-терапевтом підлітковим, який спостерігає дитину, та у присутності якого ця форма заповнювалась.

14. Форма N 086-2/о завіряється печаткою лікаря (лікаря-педіатра, лікаря загальної практики - сімейного лікаря, лікаря-терапевта підліткового), що спостерігає дитину та у присутності якого ця форма заповнювалась, а також печаткою закладу охорони здоров'я.

15. Інформація, що міститься у цій формі, є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом.

16. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

17. Форма N 086-2/о заповнюється друкованими літерами без скорочень.

 

Директор Департаменту охорони
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення

С. І. Осташко

Опрос