Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД Украины от 26 февраля 2009 года N 77

МВД
Приказ от 14.05.2012 № 422
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012

м. Київ

N 422

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2012 р. за N 925/21237

Про внесення змін до наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 лютого 2009 року N 77
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 21 грудня 2016 року N 1330)

Відповідно до Законів України від 07 грудня 2011 року N 4082-VI "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв", від 23 лютого 2012 року N 4438-VI "Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам", "Про виконавче провадження", Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 року N 23-рп/2010

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77 "Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року за N 374/16390, викласти в такій редакції:

"4. Департаменту матеріального забезпечення МВС України (Зінов П. І.) забезпечити виготовлення необхідної кількості бланкової продукції нового зразка відповідно до замовлень Управління Державтоінспекції МВС після повного використання підрозділами Державтоінспекції МВС бланків старого зразка.".

2. У тексті цього наказу слова "Департамент Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках замінити словами "Управління Державтоінспекції МВС" у відповідних відмінках.

3. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 26 лютого 2009 року N 77, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року за N 374/16390, що додаються.

4. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.

5. Управлінню Державтоінспекції МВС (Лозовий В. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Ратушняка В. І.

7. Цей наказ надіслати за належністю.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

1. У розділі I:

1.1. У пунктах 1.1 та 1.2 слова ", талона про проходження державного технічного огляду" виключити.

1.2. В абзаці третьому пункту 1.3 слово "календарного" виключити, а слова та цифри "частинами третьою та шостою статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою статті 121".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.2 слова та цифри "частинами третьою та четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122".

2.2. У підпункті 2.3.1 пункту 2.3 слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122".

2.3. У пункті 2.8 слова та цифри ", крім випадків фіксації правопорушення за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (стаття 258 КУпАП)" виключити.

2.4. Абзац другий пункту 2.18 виключити.

2.5. Абзац третій пункту 2.21 викласти в такій редакції:

"Посадова особа Державтоінспекції, яка подає матеріали до розгляду, готує довідку про відсутність (наявність) повторності вчинення адміністративного правопорушення, отримання (неотримання) особою за місцем її проживання посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, а за адміністративними матеріалами за правопорушення, передбачені частинами другою та третьою статті 130 КУпАП, - довідку про належність транспортного засобу.".

3. У розділі III:

3.1. Абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова в справі про адміністративне правопорушення у п'ятиденний строк супровідним листом, форма якого наведена в додатку 4, надсилається для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом. Відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" постанова, що надсилається до органу Державної виконавчої служби, повинна бути скріплена печаткою підрозділу, який її надіслав, містити дату набрання законної (юридичної) сили рішенням та строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, визначений статтею 303 КУпАП".

3.2. Пункт 3.10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надходження постанови суду про позбавлення водія права керування транспортними засобами, якщо посвідчення водія не вилучено, а особа його отримувала, інспектор адміністративної практики або особа, яка виконує його обов'язки, у триденний строк надсилає правопорушникові повідомлення про позбавлення права керування за місцем його проживання, у якому зазначає дату винесеної судом постанови, положення статті 321 КУпАП, а також інформацію про необхідність прибуття до підрозділу Державтоінспекції МВС у визначений строк для здачі посвідчення водія або тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами.".

У зв'язку з цим абзац другий пункту 3.10 вважати відповідно абзацом третім.

4. В абзаці першому пункту 4.5 розділу IV слова "може додаватись" замінити словами "необхідно долучати".

5. У розділі X:

5.1. У пункті 10.2 слова ", заповнює корінці до складених протоколів та постанов і" виключити.

5.2. У пункті 10.3 після слів "який його видав" доповнити словами "та надалі зберігається в металевій шафі (сейфі) відповідного підрозділу Державтоінспекції МВС для здійснення належного контролю за правомірністю його видачі учасникам дорожнього руху та списання цієї продукції під час проведення щомісячних ревізій.".

5.3. У пункті 10.4 слова "наявних корінців і" та друге речення виключити.

5.4. У пункті 10.19 слова "за місцем прийняття рішення щодо накладення стягнення" замінити словами "за місцем проживання правопорушника" та доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Матеріали про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху відносно іноземців і осіб без громадянства, які притягуються до адміністративної відповідальності на загальних підставах, підшиваються до справи і зберігаються в підрозділах Державтоінспекції МВС за місцем вчинення правопорушення.".

6. Розділ XI цієї Інструкції виключити.

У зв'язку з цим розділи XII та XIII вважати відповідно розділами XI та XII.

7. У пункті 11.10 розділу XI після слів "посвідчення водія іноземців" доповнити словами "з копією постанови (рішення) суду".

8. У тексті цієї Інструкції слова "Департамент Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках замінити словами "Управління Державтоінспекції МВС України" у відповідних відмінках.

9. Додаток 2 до цієї Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

10. Додаток 4 до цієї Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

11. У додатку 5 до цієї Інструкції:

11.1. Слова та цифри "Корінець до протоколу про адміністративне правопорушення серія АА N 000000, Прийняв та перевірив (П. І. Б., посада), підпис, дата" виключити.

11.2. Слова "Підпис особи, яка ознайомлена з місцем та часом розгляду справи" замінити словами "Підпис особи, ознайомленої з місцем, часом розгляду справи та якій роз'яснено її права і обов'язки".

12. Після назви додатка 9 до цієї Інструкції доповнити словами "(дійсний за наявності документа, що посвідчує особу)".

13. У додатку 17 до цієї Інструкції:

13.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. На бланку постанови у справі про адміністративне правопорушення нанесено лінію перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.".

13.2. Друге речення пункту 3 виключити.

13.3. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Бланки скріплено над лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.".

14. У додатку 18 до цієї Інструкції:

14.1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. На бланку протоколу про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від лівого краю.".

14.2. Друге речення пункту 3 виключити.

14.3. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.".

 

Начальник Управління
Державтоінспекції МВС
генерал-майор міліції

В. М. Лозовий

 

-----------------------------------------------------лінія перфорації---------------------------------------------------

 

 


(код
адміністративно-
територіальної
належності)

                                                ПОСТАНОВА                                                серія АА1 N 000001
             у справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року _________________________________________________________________
          (дата розгляду справи)                                                                       (місце розгляду справи)
___________________________________________________________________________________________,
                     (посада, найменування підрозділу внутрішніх справ, П. І. Б. посадової особи, яка виносить постанову)
розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення, установив, що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                   прізвище                                                             ім'я                                                      по батькові
дата та місце народження _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
місце проживання (перебування) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
місце роботи (найменування організації, місцезнаходження), посада _________________________________
___________________________________________________________________________________________,
керуючи транспортним засобом ____________________________, номерний знак ___________________,
                                                                                                   (марка, модель)
"___" ____________ 20__ року __ год. __ хв. на (в) ______________________________________________
(дата та час скоєння адміністративного правопорушення)                            (місце скоєння адміністративного правопорушення)
___________________________________________________________________________________________
                                                                              (суть адміністративного правопорушення)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
чим скоїв(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ___ статті ________ Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Керуючись положеннями статей 33 та 284 Кодексу України про адміністративне правопорушення,
                                                                            ПОСТАНОВИВ:
застосувати до _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
адміністративне стягнення у вигляді _________________________________________________________
                                                                                                                           (указується вид адміністративного стягнення:
___________________________________________________________________________________________.
                                         попередження або штраф (сума штрафу зазначається цифрами та словами в дужках))

На підставі частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративне правопорушення
у разі несплати _____________________________________________________________ штрафу у строк,
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративне правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі _____________________________________________
                                                                                                                                                            (сума штрафу зазначається
___________________________________________________________________________________________.
                                                                                       цифрами та словами в дужках)

Гр-ну(ці) __________________________ роз'яснені положення статей 307, 308, а також права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, право, порядок та строки оскарження постанови згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративне правопорушення ___________
                                                                                                                                                                                                                              (підпис)

Посадова особа, яка застосувала адміністративне стягнення, __________________        М. П.
                                                                                                                                                                   (підпис)

Копію постанови мною отримано ___________________________________________________
                                                                                            (підпис особи, притягнутої до адміністративної відповідальності)

Копію постанови надіслано рекомендованим листом за вих. N ___ від "___" ____________ 20__ року
(заповнюється у разі надіслання постанови поштою)

  

Штамп підрозділу
Державтоінспекції МВС

_______________________________
(найменування органу
Державної виконавчої служби)

 

_______________________________
(місцезнаходження:
вул., N буд., найменування
населеного пункту, індекс)

Надсилаємо для примусового виконання у порядку статті 308 Кодексу України про адміністративне правопорушення постанову в справі про адміністративне правопорушення для стягнення з гр-на(ки) _______________________________________________________________________ штрафу в розмірі
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________.
                                                               (вказується подвійна сума штрафу цифрами і словами в дужках)

Додаток: постанова в справі про адміністративне правопорушення серія ______ N ____________
від ___ ____________ 20__ року.

 

_____________________________
 (посада керівника підрозділу
_____________________________
Державтоінспекції МВС)
_____________________________

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б. посадової особи)

____________

Опрос