Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам предоставления субъектам хозяйствования частичного возмещения стоимости закупленных ими племенных телок, нетелей и коров молочного, мясного и комбинированного направления производительности

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 25.05.2012 № 300
редакция действует с 12.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012

м. Київ

N 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 897/21209

Про затвердження Положення про комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 6 серпня 2014 року N 297

Відповідно до пункту 13 Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 246 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації утворити комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 06.08.2014 р. N 297)

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 грудня 2011 року N 725 "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 6/20319.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

П. О. Порошенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - Комісія), яка утворюється при Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 06.08.2014 р. N 297)

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання до реєстру суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності. Зазначене рішення приймається Комісією на підставі документів, поданих разом із заявками про розгляд документів (додаток).

3. Комісія діє у складі не менше 5 осіб, до складу якої обов'язково входить представник органів Держфінінспекції України. Склад Комісії затверджується розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

4. Комісію очолює її голова. Головою Комісії є керівник розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня.

5. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один з її членів.

6. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності - покладаються головою Комісії на одного з її членів.

7. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Заступник голови Комісії обирається шляхом голосування членами Комісії.

9. Комісія проводить засідання щокварталу до 7 числа наступного місяця і до 7 грудня.

10. Члени Комісії мають право ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд, брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

11. За результатами розгляду документів Комісія приймає рішення. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

14. Комісія на підставі поданих документів приймає рішення про включення до реєстру суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

15. У разі подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, визначених пунктом 14 Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 246 (із змінами), документи реєструються і повертаються суб'єктам господарювання у триденний строк із зазначенням причин повернення, а заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, Комісією не розглядаються.

16. За результатами розгляду документів, поданих суб'єктами господарювання, Комісія формує реєстр суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

17. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 10 числа наступного місяця та до 10 грудня (станом на 1 грудня) Міністерству аграрної політики та продовольства України реєстри суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Заявка*
про розгляд документів

Прошу розглянути подані документи для визначення суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

Відомості про юридичну особу:

1. Найменування:

1.1. Повне _____________________________________________________________________________

1.2. Скорочене (за наявності) _____________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ______________________ E-mail _________________________

3. Форма власності _____________________________________________________________________

4. Види діяльності ______________________________________________________________________

5. Код платника податків згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

6. Банківські реквізити ___________________________________________________________________

Керівник

_________________
                (підпис)

         ____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

_________________
       (підпис)

         ____________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності.

____________

Опрос