Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании комиссии по вопросам распределения и выплаты частичного возмещения стоимости закупленных племенных телок, нетелей и коров молочного, мясного и комбинированного направления производительности и утверждении положения о ней

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 25.05.2012 № 299
редакция действует с 12.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2012

м. Київ

N 299

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 896/21208

Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності та затвердження положення про неї

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 6 серпня 2014 року N 297

Відповідно до пункту 18 Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 246 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

2. Затвердити Положення про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 грудня 2011 року N 726 "Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 7/20320.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, яка утворюється Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Комісія).

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є здійснення розподілу бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - відшкодування вартості корів).

3. Комісія утворюється у складі не менше 7 осіб. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

4. Комісію очолює її голова, який має заступника.

5. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один із її членів.

6. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності - покладаються головою Комісії на одного з її членів.

7. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Заступник голови Комісії обирається шляхом голосування членами Комісії.

9. Комісія розглядає реєстри суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між суб'єктами, які претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п'яти днів про прийняте рішення Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), які подають органам Казначейства зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 06.08.2014 р. N 297)

10. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з документами, поданими на її розгляд;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

11. За результатами розгляду реєстрів Комісія приймає рішення. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

14. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністра аграрної політики та продовольства України та доводить цей наказ до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

Опрос