Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общих требований относительно проведения медицинской сортировки пострадавших и больных и форм медицинской документации

Министерство здравоохранения
Приказ от 18.05.2012 № 366
действует с 22.06.2012

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2012

м. Київ

N 366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 2012 р. за N 884/21196

Про затвердження Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих та форм медичної документації

Відповідно до статті 13 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пунктів 58 - 60 Плану заходів з реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2012 року N 119-р, Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року N 563-р (із змінами), з метою забезпечення своєчасного надання медичної допомоги постраждалим і хворим в оптимальному обсязі, її наступності на догоспітальному етапі, у лікувально-профілактичних закладах, у тому числі при наданні медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Загальні вимоги щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі при госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додаються.

1.2. Облікову форму медичної документації N 109-2/о "Картка медичного сортування", що додається.

1.3. Інструкцію щодо заповнення облікової форми медичної документації N 109-2/о "Картка медичного сортування", що додається.

1.4. Тимчасову форму медичної документації "Медична картка пацієнта" для застосування на спортивних спорудах та у фан-зонах під час медичного обслуговування, окрім випадків надзвичайних ситуацій, що додається.

1.5. Інструкцію щодо заповнення тимчасової форми медичної документації "Медична картка пацієнта", що додається.

2. Збір та обробка персональних даних постраждалих і хворих здійснюються відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь та головних управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити заходів для застосування Загальних вимог щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі при госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М. К. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до функціональних обов'язків.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

С. І. Лекарь

Перший заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України
генерал-лейтенант служби
цивільного захисту

В. Бут

 

Загальні вимоги
щодо проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі при госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

I. Загальні положення

1. Ці Загальні вимоги визначають правові, організаційні засади та порядок проведення медичного сортування постраждалих і хворих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я, у тому числі при госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - надзвичайна ситуація).

2. Медичне сортування - це розподіл постраждалих і хворих (далі - постраждалі) на категорії з ознаками потреби в однорідних лікувально-профілактичних та евакуаційних заходах відповідно до медичних показань, обсягів наданої медичної допомоги на кожному етапі медичної евакуації та порядку евакуації. Медичне сортування проводиться, ураховуючи необхідність застосування конкретних лікувальних заходів: зменшення наслідків травм (захворювань), які загрожують життю постраждалих; попередження розвитку ускладнень, зменшення їх тяжкості; підготовка та проведення евакуації.

3. Медичне сортування постраждалих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях (відділеннях невідкладної медичної допомоги) закладів охорони здоров'я (далі - приймальне відділення), у тому числі під час госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації (далі - медичне сортування), проводиться з метою своєчасного надання медичної допомоги максимальній кількості постраждалих в обсязі, що забезпечує відновлення раптової втрати життєвих функцій та сприяє збереженню здоров'я постраждалих.

4. Медичне сортування проводиться за єдиними принципами щодо діагностики, лікування та прогнозу результатів лікування постраждалих.

II. Етапи медичного сортування

1. Перший етап медичного сортування проводиться біля місця виникнення надзвичайної ситуації, але на безпечній відстані від дії її вражаючих факторів. На цьому етапі медичного сортування відбувається перший контакт медичного працівника, який проводить медичне сортування, з постраждалим.

1.1. При проведенні першого етапу медичного сортування визначений такий базовий обсяг медичної допомоги:

у дорослих перевіряють наявність дихання та за потреби відновлюють прохідність дихальних шляхів;

визначають капілярний пульс;

визначають стан свідомості;

у дітей до 8 років для відновлення прохідності дихальних шляхів при відсутності дихання виконують 5 штучних вдихів.

1.2. Тривалість проведення першого етапу медичного сортування становить не більше 60 секунд. На першому етапі медичного сортування медичний персонал позначає постраждалого сортувальним браслетом.

2. Другий етап медичного сортування проводиться на терміново підготовленому сортувальному майданчику, під час транспортування постраждалого в заклад охорони здоров'я, в приймальних відділеннях.

2.1. При проведенні другого етапу медичного сортування визначений такий базовий обсяг медичної допомоги:

потрійний прийом Сафара;

ручне очищення порожнини рота та гортані;

очищення ротоглотки за допомогою аспіратора;

прийом Хеймліка;

введення повітроводу;

ендотрахеальна інтубація;

крікотомія (конікотомія);

пункція крікотиреоїдної зв'язки;

трахеостомія;

здійснення штучного дихання, у тому числі з використанням мішка типу "АМБУ";

інгаляція кисню;

непрямий масаж серця;

дефібриляція;

зупинка зовнішньої кровотечі (венозної, артеріальної);

застосування протишокового одягу;

накладення шийного комірця;

мобілізація переломів за допомогою шин;

фіксація постраждалого на транспортній дошці;

накладання бинтових пов'язок;

підшкірні ін'єкції;

внутрішньом'язові ін'єкції;

внутрішньовенні ін'єкції;

внутрішньокісткова пункція (доступ) для введення інфузійних розчинів;

катетеризація периферійних вен;

катетеризація центральних вен;

використання лікарських засобів при реанімаційних заходах у дорослих;

використання лікарських засобів при реанімаційних заходах у дітей;

проведення тампонади носової порожнини при масивній кровотечі;

проведення місцевої анестезії;

лікувальна блокада.

2.2. Базовий обсяг медичного обстеження:

визначення:

артеріального тиску;

пульсу на центральних та периферійних артеріях;

частоти дихання;

капілярного пульсу;

моніторинг життєвих показників;

сатурація крові.

На другому етапі медичного сортування на кожного постраждалого заповнюється облікова статистична форма медичної документації N 109-2/о "Картка медичного сортування" (далі - картка медичного сортування).

У випадку, коли постраждалі звертаються до закладу охорони здоров'я без попереднього медичного сортування на догоспітальному етапі, керівник цієї установи організовує проведення першого та другого етапів медичного сортування згідно з розділом VI цих Загальних вимог.

III. Сортувальні категорії та кольорове позначення

1. При проведенні медичного сортування постраждалі розподіляються на чотири сортувальні категорії за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах відповідно до медичних показань. Для візуалізації сортувальних категорій постраждалих при медичному сортуванні застосовуються відповідні кольорові позначення, наведені у таблиці:

Кольорові позначення при медичному сортуванні

Категорія
(відповідний колір)

Стан здоров'я постраждалого

Медичні заходи

I (червоний)

Під загрозою життя. Безпосередня загроза життю, що може бути усунена за умови негайного надання медичної допомоги, евакуації та подальшого лікування

Надання негайної медичної допомоги. Госпіталізація в першу чергу

II (жовтий)

Тяжко поранений або хворий. Стан постраждалого з стабільними життєвими показниками, що дозволяють очікувати та отримати медичну допомогу в другу чергу

Надання медичної допомоги та госпіталізація в другу чергу

III (зелений)

Легко поранений або хворий. Незначне ушкодження здоров'я із задовільним загальним станом постраждалого з можливістю очікування отримання медичної допомоги довший термін

Надання допомоги в третю чергу з подальшим (амбулаторним) лікуванням

IV (темно-фіолетовий/чорний)

Немає шансів на життя. Пошкодження здоров'я постраждалого, що несумісні з життям

Догляд. Паліативна медична допомога з можливою евакуацією в лікувальний заклад

Труп

Ідентифікація. Констатація смерті

2. Визначення сортувальних категорій постраждалих здійснюється за такими критеріями:

Сортувальна категорія (відповідний колір)

Свідомість (за шкалою ком ГЛАЗГО)

Дихання (частота дихання)

Кровообіг

1

2

3

4

I (червоний)

10 і менше балів

Менше 10 або більше 30 за 1 хв.

Капілярний пульс більше 2 секунд. Відсутній периферійний пульс

II (жовтий)

14 - 11 балів

Не менше 8 та не більше 30 за 1 хв.

Капілярний пульс менше 2 секунд. Пульс на периферійних артеріях присутній

III (зелений)

Свідомість без порушення

Дихання без порушення

Кровообіг без порушення

IV (темно-фіолетовий/
чорний)

Свідомість відсутня

Свідомість відсутня

Свідомість відсутня

Дихання відсутнє

Пульс на магістральних артеріях відсутній

3. Медичне сортування проводиться медичними працівниками (лікарями, фельдшерами, медичними сестрами). При медичному сортуванні позначається належність кожного постраждалого до відповідної сортувальної категорії сортувальним браслетом (перший етап медичного сортування) та заповнюється картка медичного сортування (другий етап медичного сортування).

4. Медичне сортування здійснюється безперервно протягом усього процесу надання медичної допомоги та проведення евакуації. Сортувальна категорія постраждалого може змінюватись у випадку покращення чи погіршення стану його здоров'я. Відповідна інформація обов'язково зазначається у картці медичного сортування та замінюється сортувальний браслет відповідного кольору.

IV. Сортувальний майданчик

1. Сортувальний майданчик розташовується на найближчій, але безпечній відстані від місця виникнення надзвичайної ситуації та її вражаючих факторів.

2. Сортувальний майданчик розгортається на максимально рівній місцевості або у вільному приміщенні розміром не менше 25 х 15 метрів і умовно поділяється на шість зон, які відрізняються за функціями.

3. Візуалізація зон сортувального майданчика здійснюється двома полотнищами сірого кольору для прийому постраждалих (перший етап медичного сортування) і для розміщення медичного майна і обладнання та відповідним кольором сортувальних полотнищ (червоний, жовтий, зелений, темно-фіолетовий/чорний) для розміщення постраждалих, яким надається медична допомога за визначеною сортувальною категорією (другий етап медичного сортування).

4. Сортувальне полотнище повинно бути виготовлено з вологостійкого матеріалу та мати розмір не менше ніж 6 х 4,5 метрів для можливості розміщення до 10 постраждалих на ношах.

5. Між зонами сортувального майданчика (сортувальними полотнищами) передбачається відстань для можливості переміщення та перенесення постраждалих на ношах. Сортувальний майданчик повинен мати два вільних шляхи для прийому та евакуації постраждалих.

6. У випадках, коли велика кількість постраждалих потребує на місці проведення термінових медичних заходів (лікування, повторне сортування) з перевищенням можливості наявного сортувального майданчика, створюється лікувальний стаціонар, що також розміщується якнайближче до місця події.

V. Черговість госпіталізації постраждалих при проведенні медичного сортування на догоспітальному етапі

1. Дітям та жінкам під час проведення медичного сортування та евакуації слід надавати допомогу першочергово в межах їх сортувальної категорії.

2. Дорослим, які належать до червоної сортувальної категорії, медична допомога та евакуація до закладу охорони здоров'я забезпечуються в першу чергу. У випадку, коли час транспортування постраждалого до багатопрофільної лікарні може призвести до погіршення загального стану його здоров'я, госпіталізація проводиться у найближчий заклад охорони здоров'я, що має достатній ресурс для надання необхідного обсягу медичної допомоги або стабілізації стану здоров'я постраждалого та підготовки до переведення в профільну лікарню.

3. Дорослим, які належать до жовтої сортувальної категорії, медична допомога надається відповідно до визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу II цих Загальних вимог обсягу та здійснюється евакуація після постраждалих червоної сортувальної категорії. Госпіталізація проводиться в заклад охорони здоров'я, що має достатній ресурс для надання необхідного обсягу медичної допомоги.

4. Дорослим, які належать до зеленої сортувальної категорії, медична допомога надається в третю чергу. За потреби госпіталізація проводиться в заклади охорони здоров'я.

5. Постраждалі, які отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, але мають ознаки життя, позначаються сортувальними браслетами темно-фіолетового кольору та належать до темно-фіолетової/чорної сортувальної категорії. Їм надається паліативна медична допомога (догляд). Евакуація проводиться в другу чергу за умови госпіталізації постраждалих червоної сортувальної категорії.

6. Тіла померлих позначаються сортувальними браслетами чорного кольору, належать до темно-фіолетової/чорної сортувальної категорії та направляються до моргів або патолого-анатомічних бюро/бюро судово-медичної експертизи за наявності достатньої кількості транспортних засобів та відсутності потреби в евакуації постраждалих інших сортувальних категорій.

7. У разі підозри на наявність у постраждалих небезпечного інфекційного захворювання медичне сортування здійснюється з виконанням протиепідемічних заходів.

8. У разі контамінації постраждалих біологічними, хімічними агентами або радіаційними чинниками проводиться деконтамінація забрудненої поверхні одягу (тіла) постраждалого спеціальними підрозділами, працівники яких одягнені у відповідний захисний одяг. Спрямування постраждалих на сортувальний майданчик для медичного сортування здійснюється після деконтамінації постраждалих.

VI. Проведення медичного сортування в приймальних відділеннях закладів охорони здоров'я при масовій госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації

1. У разі надходження до закладу охорони здоров'я великої кількості постраждалих безпосередньо з місця надзвичайної ситуації проведення медичного сортування здійснюється в його приймальному відділенні відповідно до розділів I - III цих Загальних вимог.

2. У приймальному відділенні для проведення медичного сортування формуються сортувальні групи медичних працівників з числа штатних працівників закладу охорони здоров'я, дані про яких унесені до плану дій закладу охорони здоров'я при надзвичайних ситуаціях. Склад сортувальної групи: лікар, фельдшер (медична сестра), два реєстратори постраждалих (фельдшер, медична сестра), носильники (чотири особи).

3. За наявності великої кількості постраждалих формуються додаткові сортувальні групи з числа медичних працівників інших відділень закладу охорони здоров'я.

4. Медичне сортування в приймальному відділенні розпочинається із зовнішнього огляду постраждалих та присвоєння їм кольору сортувальних браслетів відповідного до показників стану здоров'я. Порядок проведення медичного сортування викладений у розділах I - III цих Загальних вимог.

5. У разі проведення медичного сортування в приймальному відділенні для роботи в червоній зоні сортування рекомендується залучати не менше 2 лікарів-хірургів, 2 лікарів-анестезіологів або реаніматологів, 10 медичних сестер чи фельдшерів та 10 санітарів чи волонтерів.

6. Для роботи на жовтій сортувальній зоні рекомендується залучати 2 лікарів-хірургів, 2 лікарів-терапевтів, 10 медичних сестер чи фельдшерів та не менше 10 санітарів чи волонтерів.

7. Для роботи на зеленій сортувальній зоні рекомендується залучати 1 лікаря-хірурга, 2 лікарів-терапевтів, 5 медичних сестер чи фельдшерів та не менше 5 санітарів чи волонтерів. За можливості працюють спеціалісти, що можуть надавати психологічну допомогу.

8. Для роботи на темно-фіолетовій/чорній сортувальній зоні рекомендується залучати 1 лікаря, 2 медичних сестер чи фельдшерів та 4 санітарів чи волонтерів.

9. Кількість персоналу, що обслуговує постраждалих у сортувальних зонах, може змінюватись за рішенням керівника приймального відділення або медичного працівника, який виконує функцію керівника з питань проведення медичного сортування.

VII. Організація роботи медичного персоналу під час проведення медичного сортування

1. Для надання медичної допомоги, у тому числі для проведення медичного сортування, на місце надзвичайної ситуації направляються бригади постійної готовності першої черги (бригади швидкої медичної допомоги) та спеціалізовані бригади другої черги територіальної служби медицини катастроф відповідно до Порядку дій медичного персоналу швидкої медичної допомоги при ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій (масового ураження людей), затвердженого наказом МОЗ України від 01 червня 2009 року N 370, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 року за N 867/16883.

2. Послідовність дій під час проведення медичного сортування постраждалих:

2.1. На місці виникнення надзвичайної ситуації медичні працівники, які задіяні для ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації, розпочинають роботу з проведення першого етапу медичного сортування.

2.2. На першому етапі медичного сортування, що проводиться на сірому сортувальному полотнищі сортувального майданчика, постраждалим надається медична допомога, ураховуючи базовий обсяг медичної допомоги для цього етапу медичного сортування, передбаченого пунктом 1 розділу II цих Загальних вимог.

Після надання допомоги проводиться розподіл постраждалих за сортувальними категоріями відповідно до критеріїв, указаних у пункті 2 розділу III цих Загальних вимог. Установлення сортувальної категорії для постраждалого повинно здійснюватися в найкоротший термін, але не більше 60 секунд. Після встановлення сортувальної категорії постраждалому одягають на праву руку сортувальний браслет відповідного кольору.

З присвоєними сортувальними браслетами постраждалі переносяться або спрямовуються до сортувального полотнища, колір якого відповідає кольору сортувального браслета, що позначає сортувальну категорію, до якої був віднесений постраждалий за результатами проходження першого етапу медичного сортування. Перша черга надається червоній сортувальній категорії, потім жовтій. Постраждалі, які віднесені до зеленої сортувальної категорії, спрямовуються для самостійного переміщення до сортувального полотнища або супроводжуються медичними працівниками. Момент надходження/передачі постраждалого на сортувальне полотнище сортувального майданчика є закінченням першого етапу медичного сортування.

2.3. На другому етапі медичного сортування медичні працівники (лікар, фельдшер, медична сестра) надають постраждалим медичну допомогу, ураховуючи базовий обсяг медичної допомоги для цього етапу, передбачений пунктом 2 розділу II цих Загальних вимог. На цьому етапі заповнюється картка медичного сортування на кожного постраждалого, який пройшов медичне сортування. Для надання медичної допомоги на сортувальних полотнищах повинен бути залучений досвідчений медичний персонал.

3. Роботою медичного персоналу на сортувальних майданчиках керує підготовлений та кваліфікований фахівець (далі - керівник сортувального майданчика), який організовує роботу медичних працівників, має інформацію про мережу закладів охорони здоров'я району або міста та може налагодити своєчасну евакуацію постраждалих, співпрацювати з рятувальними службами, працівниками міліції, представниками інших служб. У випадку, коли на місце надзвичайної ситуації першою прибуває бригада швидкої медичної допомоги, організацію та проведення медичного сортування відповідно до розділів II - V цих Загальних вимог забезпечує лікар чи фельдшер бригади швидкої медичної допомоги.

4. Після отримання інформації про загальну кількість постраждалих керівник сортувального майданчика, якщо це необхідно, визначає потребу в залученні додаткової кількості бригад швидкої медичної допомоги з власної зони обслуговування з розрахунку 2 бригади на 3 постраждалих, 3 бригади на 5 постраждалих, 5 бригад на 10 постраждалих. За наявності 50 постраждалих і більше кількість бригад швидкої медичної допомоги повинна становити в середньому не менше 20 % від кількості постраждалих.

5. Якщо очікуване число постраждалих більше ніж кількість бригад швидкої медичної допомоги, яка може бути виділена територіальною станцією швидкої медичної допомоги для їх обслуговування, то остання інформує відповідний територіальний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з метою залучення додаткових бригад постійної готовності першої черги (бригади швидкої медичної допомоги), а за потреби спеціалізованих бригад другої черги.

6. Після завершення медичного сортування постраждалих та їх евакуації в заклади охорони здоров'я керівник сортувального майданчика готує письмову інформацію, викладену в довільній формі, яка повинна містити такі дані:

дату, час та місце виникнення надзвичайної ситуації;

початок (визначається від моменту надходження першого постраждалого на сіре полотнище (перший етап медичного сортування) до закінчення медичного сортування (визначається при евакуації останнього постраждалого));

кількість постраждалих та їх розподіл відповідно до сортувальних категорій;

кількість медичних працівників, які були задіяні при медичному сортуванні;

кількість бригад швидкої медичної допомоги, які були задіяні при ліквідації медичних наслідків надзвичайної ситуації.

Інформація подається керівнику закладу охорони здоров'я та голові відповідної державної адміністрації, на території якої відбулася надзвичайна ситуація. Разом з письмовою інформацією керівник сортувального майданчика подає до відділу статистики закладу охорони здоров'я, де він працює, відривні елементи карток медичного сортування, кількість яких має збігатися з кількістю виданих карток медичного сортування.

VIII. Використання сортувальних браслетів для проведення медичного сортування

1. Під час проведення медичного сортування використовуються сортувальні браслети п'яти кольорів, які одягаються на праву руку постраждалого, а якщо це неможливо, то на ліву руку. Сортувальний браслет повинен мати яскравий колір, що відповідає сортувальній категорії, розмір не менше 4 см завширшки та 20 см завдовжки, легко одягатися.

2. Виділяють сортувальні браслети п'яти кольорів:

червоний - для постраждалих першої сортувальної категорії;

жовтий - для постраждалих другої сортувальної категорії;

зелений - для постраждалих третьої сортувальної категорії;

темно-фіолетовий - для постраждалих четвертої сортувальної категорії;

чорний - для постраждалих четвертої сортувальної категорії.

3. До моменту заповнення сортувальної картки сортувальний браслет є показником відповідності постраждалого до конкретної сортувальної категорії. Наявність сортувального браслета є показником черговості надання медичної допомоги постраждалим та послідовності евакуації і госпіталізації.

IX. Перелік майна на станціях швидкої медичної допомоги та у центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для медичного сортування

1. Кольорові полотнища:

червоного кольору - 1 шт.;

жовтого кольору - 1 шт.;

зеленого кольору - 1 шт.;

темно-фіолетового/чорного кольору - 1 шт.;

сірого кольору - 2 шт.

2. Картки медичного сортування: не менше ніж 125 шт.

3. Кольорові сортувальні браслети:

червоного кольору - 25 шт.;

жовтого кольору - 25 шт.;

зеленого кольору - 25 шт.;

темно-фіолетового кольору - 25 шт.;

чорного кольору - 25 шт.

4. Позначки сортувального майданчика та ділянки зупинки автомобілів швидкої медичної допомоги (вид позначки визначають на місцях).

5. Набір для проведення медичного сортування для бригади швидкої медичної допомоги, окрім основного оснащення:

санітарна сумка - 1 шт.;

сортувальні браслети - 50 шт. (по 10 штук червоного, жовтого, зеленого, темно-фіолетового та чорного кольорів);

ножиці медичні з тупими кінцями - 1 шт.;

ліхтарик з комплектом батарейок - 1 шт.;

рукавички оглядові - 4 пари;

кулькова ручка - 2 шт.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

Опрос