Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового профиля профессиональной компетентности должности руководителя аппарата и минимальных требований к уровню профессиональной компетентности лиц, претендующих на занятие этой должности

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Приказ от 16.05.2012 № 91
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.05.2012

м. Київ

N 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за N 872/21184

Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

Наказ скасовано
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 12 квітня 2016 року N 75)

Відповідно до статті 8 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади.

2. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

 

ТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ
професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

1

Найменування державного органу

Найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату

2

Найменування посади

Найменування посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті

3

Група посади державної служби

Відповідно до статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

4

Підгрупа посади державної служби

Відповідно до статті 16 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу"

5

Мета посади

Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби та служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті

6

Зміст виконуваної за посадою роботи

Відповідно до повноважень, визначених статтею 8 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу":
затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади;
організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність відповідно до вимог цього Закону;
призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;
присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;
виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, які не є державними службовцями;
забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;
забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;
приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання державними службовцями своїх службових обов'язків;
здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів

II

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ

1

Мінімальні загальні вимоги

1.1

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (магістр)

1.2

Освіта

Повна вища освіта

1.3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)

Не менше 7 років (для підгруп I-2, I-3, I-4, II-1, II-2) та не менше 5 років (для підгруп II-3, II-4), досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби груп I, II або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 5 років (для підгруп I-2, I-3, I-4, II-1, II-2) і не менше 3 років (для підгруп II-3, II-4)

2

Спеціальні вимоги

2.1

Досвід роботи

Досвід роботи у сфері управління людськими ресурсами

2.2

Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов'язків

Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України "Про державну службу", Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", трудове та бюджетне законодавство;
законодавство з урахуванням специфіки посадових обов'язків та функціональних повноважень відповідного державного органу;
державна мова;
знання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;
основи державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності;
основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів;
основні соціально-економічні функції і механізми формування заробітної плати;
основні характеристики ринків праці та методи регулювання зайнятості;
основи психології та сучасні методи управління персоналом;
основи управління та організації праці і діловодства

2.3

Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків

Уміння укомплектовувати персонал державної служби в державному органі компетентними працівниками;
володіння технологіями управління персоналом;
вміння налагоджувати ефективну взаємодію персоналу державної служби в державному органі з метою досягнення запланованих результатів шляхом поділу (делегування) завдань, роботи і повноважень між працівниками та здійснення контролю за їх виконанням;
вміння організовувати безперервне підвищення рівня професійної компетентності персоналу державної служби в державному органі;
вміння заохочувати працівників для отримання найвищих результатів;
вміння розробляти організаційну структуру, що відповідає стратегії, цілям і завданням, внутрішнім і зовнішнім умовам діяльності державного органу;
вміння розробляти збалансовані кошториси витрат на утримання апарату, контролювати використання коштів;
вміння визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення;
вміння управляти в кризових ситуаціях;
вміння ефективно розміщувати та використовувати ресурси (в тому числі матеріальні та фінансові) та контролювати заплановані заходи з метою отримання очікуваних результатів;
вміння планувати роботу в державному органі, володіти принципами і сучасними методами управління в різних сферах діяльності;
вміння встановлювати пріоритети в роботі та ефективно використовувати робочий час;
вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати;
вміння використовувати комп'ютерну техніку та програмне забезпечення;
вміння систематизувати і узагальнювати інформацію, конструктивно ухвалювати рішення на основі аналізу і синтезу, готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління;
вміння давати кваліфіковані консультації щодо методів та конкретних процедур, які повинні забезпечити виконання поставлених завдань;
здатність своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів;
здатність вчасно інформувати вищі державні органи про стан справ у певній галузі чи функціональній сфері;
вміння вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення;
вміння проводити обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору;
вміння проводити наради (апаратні, робочі, координаційні, міжвідомчі), зустрічі на вищому рівні, засідання колегій, в тому числі розширених та виїзних;
вміння безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності

2.4

Інші вимоги до рівня професійної компетентності

Підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу, забезпечення дотримання принципів справедливості та рівного доступу до державної служби, а також інших принципів відповідно до Закону України "Про державну службу";
здатність запобігати виникненню конфлікту інтересів;
здатність максимально використовувати власні можливості;
здатність постійно критично аналізувати кінцеву ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності і знаходити шляхи її подальшого вдосконалення;
відповідальність;
лідерство

 

Начальник відділу правового
забезпечення та представництва
інтересів Нацдержслужби в судах
Юридичного управління
Нацдержслужби України

А. Заболотний

Опрос