Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 29.07.2008 N 878

Фонд государственного имущества
Приказ от 08.05.2012 № 629
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2012

м. Київ

N 629

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2012 р. за N 845/21157

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 29.07.2008 N 878

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 29 липня 2008 року N 878
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 497)

Відповідно до Закону України "Про Державну програму приватизації", Закону України від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 29.07.2008 N 878 "Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2008 за N 783/15474, таку зміну:

у заголовку та пункті 1 наказу слово "відкритих" виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.07.2008 N 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2008 за N 783/15474, що додаються.

3. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

Зміни до Порядку проведення додаткового продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю

1. У заголовку, тексті Порядку та додатках до нього:

слова "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінити словами "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ".

2. У тексті Порядку та додатках до нього:

слова "органи приватизації" у всіх відмінках та числах замінити словами "державні органи приватизації" у відповідних відмінках та числах.

3. У пункті 1.3 розділу I:

в абзаці другому слова "комісія з продажу акцій" замінити словами "комісія з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю";

в абзаці четвертому слова "під час продажу" замінити словами "під час додаткового продажу";

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу за номінальною вартістю - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "за результатами додаткового продажу" замінити словами "за підсумками приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю - видача розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів АТ (при документарній формі випуску акцій) або розпорядження про виконання облікової операції (при бездокументарній формі випуску акцій)".

4. У розділі II:

4.1. У пункті 2.1 слова "двох місяців" та "інші терміни додаткового продажу" замінити відповідно словами "трьох місяців" та "інші терміни проведення додаткового продажу".

4.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Організація та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю покладаються на комісію з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю. Відповідний державний орган приватизації у 10-денний строк після завершення пільгового продажу акцій АТ видає наказ про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю згідно з додатком 1, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її провести додатковий продаж акцій за номінальною вартістю у встановлені терміни.

Комісія складається з 5 - 9 осіб. До складу комісії входять: голова комісії, який повинен бути представником державного органу приватизації, та члени комісії - представники акціонерного товариства, запропоновані головою правління АТ. Від акціонерного товариства до складу комісії обов'язково повинні входити: голова правління або його заступник, головний бухгалтер або його заступник та начальник відділу кадрів. У разі відсутності на підприємстві посади начальника відділу кадрів до складу комісії включається відповідальний працівник, який виконує його функції. Усі зміни щодо складу комісії вносяться наказами державного органу приватизації.

Комісія припиняє свою роботу на підставі наказу відповідного державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю".

4.3. У пункті 2.3:

в абзаці п'ятому слова "про підсумки додаткового продажу" замінити словами "про підсумки приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу";

в абзаці шостому слова "про підсумки додаткового продажу" замінити словами "про підсумки приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"підготовку та здачу документів до архіву державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю".

4.4. У пункті 2.5:

абзац перший після слова "затверджує" доповнити словом "протокольно";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій, формується на дату видачі наказу про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю".

4.5. У пункті 2.6:

абзац четвертий після слова "затверджує" доповнити словом "протокольно";

в абзаці шостому слова "про підсумки додаткового продажу" замінити словами "про підсумки приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу".

4.6. У пункті 2.8:

слова "до початку додаткового продажу" замінити словами та цифрою "у 5-денний строк з дня створення комісії";

слова "договір доручення" замінити словами та цифрою "договір доручення відповідно до примірної форми договору, яка наведена у додатку 3 до цього Порядку";

слова "за підсумками додаткового продажу" замінити словами "за підсумками приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу".

4.7. Після пункту 2.10 доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"2.11. Приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю здійснюється протягом двох місяців з дати видання відповідним державним органом приватизації наказу про додатковий продаж акцій АТ за номінальною вартістю. Державним органом приватизації можуть бути продовжені терміни приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані розміщення акцій можуть бути продовжені терміни проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю".

У зв'язку з цим пункти 2.11 - 2.19 вважати відповідно пунктами 2.12 - 2.20.

4.8. У пункті 2.15:

в абзаці першому слова "терміну додаткового продажу акцій" замінити словами "терміну приймання заяв на додаткове придбання акцій";

абзац третій викласти в такій редакції:

"оформляє та підписує протокол засідання про підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, форма якого наведена в додатку 5. Протокол повинен бути підписаний не менше ніж 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.2 цього розділу";

в абзаці четвертому слова "результати додаткового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій";

абзац п'ятий виключити.

4.9. У пункті 2.16 слова "протокол засідання комісії про підсумки додаткового продажу акцій" замінити словами "протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій".

4.10. У пункті 2.17 слова "підсумків додаткового продажу акцій" замінити словами "підсумків приймання заяв на додаткове придбання акцій".

4.11. Пункт 2.20 викласти в такій редакції:

"2.20. Акції, не реалізовані під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій".

5. В абзацах першому та п'ятому пункту 3.1 розділу III слова "за результатами додаткового продажу акцій" та "за результатами додаткового продажу за номінальною вартістю акцій" замінити відповідно словами "за підсумками приймання заяв на додаткове придбання акцій" та "за підсумками приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю".

6. Доповнити Порядок новими додатками 1, 3 (додаються).

У зв'язку з цим додатки 1, 2, 3, 4, 5 до Порядку вважати відповідно додатками 2, 4, 5, 6, 7.

У тексті Порядку посилання на додатки 1, 2, 3, 4, 5 до Порядку замінити посиланнями відповідно на додатки 2, 4, 5, 6, 7.

7. У заголовку додатка 2 до Порядку слова "право на придбання акцій" замінити словами "право на додаткове придбання акцій".

8. У додатку 7 до Порядку:

у заголовку слова "підсумки додаткового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій";

в абзаці першому пункту 1 розділу "Порядок денний" слова "Про підсумки додаткового продажу акцій за номінальною вартістю" замінити словами "Про підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю";

в абзаці другому пункту 1 розділу "Порядок денний" слова "Додатковий продаж акцій за їх номінальною вартістю почався" та "проводився" замінити відповідно словами "Приймання заяв на додаткове придбання акцій розпочато" та "проводилося";

у пункті 1 розділу "Комісія ухвалила" слова "результати додаткового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на додаткове придбання акцій".

 

Начальник Управління
планування та пільгового продажу

О. Андрущенко

 

НАКАЗ

м. __________

"___" _______________ року

N ___________

Про додатковий продаж акцій АТ
"____________________________"
за номінальною вартістю

З метою реалізації плану розміщення акцій (плану приватизації) АТ "______________________", затвердженого наказом _____________________ від "___" _____________ року N ______, та керуючись пунктом 2.2 розділу II Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року N 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____ травня 2012 року за N ________ (далі - Порядок),

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з додаткового продажу акцій АТ "_____________________________" у складі:

Голова комісії
________________________________________________                        _____________________
                                             (прізвище та ініціали)                                                                                               (посада)

Члени комісії:
_______________________________________________                        ______________________
                                            (прізвище та ініціали)                                                                                               (посада)
____________________________________________

2. Провести додатковий продаж акцій АТ "______________________" за номінальною вартістю згідно з планом розміщення акцій (планом приватизації) товариства за ціною ______ грн. за акцію сумарною номінальною вартістю _________ грн. кожному.

3. На уповноваженого представника ______________________________________________________
                                                                                                                     (державний орган приватизації)
покладаються повноваження відповідно до пункту 2.3 розділу II Порядку.

4. Видати довіреність __________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові голови комісії)
на право представляти інтереси __________________________________________________________
                                                                                                                   (державний орган приватизації)
під час додаткового продажу акцій АТ "__________________________________________________".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на __________________.

Керівник державного органу приватизації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ПРО ДОДАТКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АТ "_____________" ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ

____________________________________ ________________________________________ області
                                 (державний орган приватизації)
(далі - Довіритель) в особі голови комісії з додаткового продажу акцій ________________________, який діє на підставі довіреності від "___" _______________ ____ року N ______, і АТ "____________________" (далі - Повірений) в особі голови правління ________________________, який діє на підставі статуту, уклали цей договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання щодо здійснення додаткового продажу за номінальною вартістю простих іменних акцій АТ "___________________________" у кількості _________ шт., номінальною вартістю однієї акції ________ грн., за ціною ______ грн. за акцію особам, унесеним до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю (далі - Список).

1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку для акумулювання грошових коштів.

1.3. Для виконання умов цього договору Повіреному надається право підпису відповідних платіжних доручень.

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ДОВІРИТЕЛЬ:

2.1.1. Передає право на прийняття та облік в установленому порядку заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю.

2.1.2. Надає право на здійснення розрахунків за придбані акції згідно з чинним законодавством.

2.1.3. Видає розпорядження голові правління АТ про внесення відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі випуску акцій) або розпорядження на виконання облікової операції зберігачем (при бездокументарній формі випуску акцій) на підставі одержаних від Повіреного документів, що підтверджують оплату акцій.

2.2. ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати в установленому порядку приймання та облік заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю від осіб, унесених до Списку.

2.2.2. Акумулювати в установленому порядку грошові кошти в процесі додаткового продажу акцій за номінальною вартістю. Кошти, сплачені громадянами за заявлені акції, повинні бути зараховані на акумуляційний рахунок Повіреного не пізніше дня закінчення приймання заяв.

2.2.3. Протягом 10 днів після затвердження протоколу про підсумки приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу:

перерахувати грошові кошти Довірителю на його рахунок для обліку коштів від приватизації майна;

сформувати перелік власників акцій за підсумками приймання заяв на придбання акцій під час додаткового продажу та передати три примірники переліку Довірителю.

2.2.4. Пред'являти на вимогу Довірителя копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів та надавати Довірителю в будь-який момент відомості про виконані згідно з цим договором дії.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. У разі порушення Повіреним підпунктів 2.2.1 - 2.2.5 пункту 2.2 розділу II цього договору він розривається в односторонньому порядку, про що Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація передається згідно з описом відповідальному представнику органу приватизації. Кошти перераховуються на рахунок для обліку коштів від приватизації майна.

IV. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає чинність з дня завершення виконання Довірителем та Повіреним узятих на себе зобов'язань.

4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду у разі внесення змін у нормативно-правові акти щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та умови виконання робіт за цим договором.

V. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

АТ "_______________________"

Фонд державного майна України
       (регіональне відділення)

____________________________
                    (місцезнаходження)

_____________________________
                      (місцезнаходження)

рахунок N _________________ у ______________________ банку
м. ______________ МФО _________

 

рахунок N ___________________ у ________________________ банку
м. _____________ МФО _________

 

Голова Правління

Голова комісії
з додаткового продажу акцій

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

М. П.

 

М. П.

 

____________

Опрос