Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о клубах воинских частей Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 14.05.2012 № 319
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012

м. Київ

N 319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2012 р. за N 842/21154

Про затвердження Положення про клуби військових частин Збройних Сил України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 11 січня 2017 року N 18)

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 406, та з метою впорядкування діяльності клубів військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про клуби військових частин Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

 

ПОЛОЖЕННЯ
про клуби військових частин Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Клуби військових частин, установ та військових навчальних закладів (далі - військові частини) Збройних Сил України (далі - клуби) є закладами культури Збройних Сил України, які належать до об'єктів культурного призначення та здійснюють свою діяльність щодо інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу, задоволення духовних (культурних) потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, членів їх сімей.

1.2. Це Положення регламентує діяльність клубів, визначає їх основні функції, завдання, форми роботи, організаційні засади діяльності та порядок керівництва.

1.3. Основними функціями клубів є:

інформаційно-пропагандистська - полягає у здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через систему інформування та військово-патріотичного виховання з метою формування в особового складу необхідного морально-психологічного стану, високого рівня громадянської свідомості і відповідальності;

культурно-виховна - є спрямованим впливом на формування в особового складу високої духовної культури та моральних якостей, почуття патріотизму, відданості традиціям українського народу, задоволення естетичних, духовних (культурних) потреб через впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів та організації дозвілля;

культурно-творча - полягає у створенні умов щодо підтримання в особового складу індивідуальних творчих здібностей, всебічного їх розвитку шляхом організації діяльності гуртків художньої самодіяльності, колективів народної творчості та прикладних знань, роботи курсів, шкіл, студій тощо;

пізнавальна - полягає в забезпеченні можливостей отримання нових знань та набуття досвіду через системні заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення, задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу;

рекреативно-розважальна - полягає у створенні умов щодо підтримання та відновлення в особового складу необхідного морально-психологічного стану, розвитку фізичних якостей через організацію культурного відпочинку, дозвілля, роботу спортивних гуртків, секцій та оздоровчих груп;

методична - полягає в практичній допомозі командирам підрозділів, їх заступникам з виховної роботи, аматорським колективам, об'єднанням, гурткам та клубам із питань організації заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-просвітницької роботи, організації дозвілля, формування та функціонування гуртків художньої самодіяльності, розроблення сценаріїв, програм, рекомендацій, проведення оглядів, концертів тощо.

1.4. Завданнями клубів є:

у мирний час:

інформаційно-пропагандистське та культурологічне забезпечення заходів бойової підготовки, повсякденного життя і службової діяльності особового складу;

організація і проведення заходів культурно-виховної і просвітницької роботи, військово-патріотичного, правового, естетичного виховання, фізичного розвитку військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей;

пропаганда культурної спадщини українського народу засобами культури та мистецтва, національно-історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України;

проведення заходів із вшанування кращих військовослужбовців, урочистого прийому молодого поповнення та проводів військовослужбовців, що вислужили встановлені терміни служби;

створення умов для розвитку особистості, задоволення культурних потреб військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, забезпечення сприятливого для особового складу режиму роботи;

кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу, демонстрація кінофільмів на широкому екрані;

організація культурного дозвілля особового складу, впровадження сучасних інноваційних форм його проведення;

формування у військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей національної самосвідомості, духовності, моральної, естетичної, художньої, трудової, фізичної та екологічної культури;

робота з сім'ями військовослужбовців, пропаганда здорового способу життя, популяризація морально-етичних сімейних цінностей;

забезпечення діяльності військової громадськості (рад офіцерів, сержантів, рад сімей військовослужбовців);

пропагування військових династій, традицій військового братерства, проведення заходів із згуртування військових колективів;

забезпечення заходів активного дозвілля особового складу, діяльність спортивних та тренажерних залів, секцій спортивної та оздоровчої спрямованості;

розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості, розкриття творчих здібностей і талантів серед військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, членів їх сімей;

забезпечення ефективного функціонування бібліотек, робота щодо задоволення інформаційно-довідкових, військово-технічних, художніх, науково-пізнавальних та культурно-розвивальних потреб особового складу;

в особливий період:

пропаганда державної політики у сфері оборони, організація заходів інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення виконання завдань особливого періоду;

кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу під час проведення заходів відмобілізування, бойового злагодження та поновлення боєздатності;

участь у проведенні гуманітарної підготовки в оперативних формах з використанням технічних засобів виховання;

розгортання довідково-інформаційного центру та проведення роз'яснювальної роботи серед військовозобов'язаних, осіб, призваних із запасу;

підготовка кіно-, відеоматеріалів щодо дій військ, інформаційна робота з цивільним населенням у районах виконання завдань;

відеоінформування особового складу стосовно воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки, бойової, спеціальної техніки, нових форм та способів застосування військ (сил) противника;

участь у формуванні та організації діяльності агітаційно-пропагандистських груп, мобільних концертних бригад;

забезпечення формування та своєчасного оновлення пересувних бібліотек;

щодобовий огляд (прослуховування) теле-, радіоефіру, Інтернету щодо виявлення об'єктів негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад та населення, участь в організації захисту.

1.5. Форми роботи клубів:

організація лекцій, лекторіїв, наукових (історичних, військово-технічних тощо) семінарів, демонстрацій (демонстраційних показів) військово-професійної та морально-психологічної спрямованості;

радіотрансляція програм (новин) центрального радіомовлення на територію військової частини, паркової зони, казармених приміщень, житлової зони полігонів;

музичний супровід ранкової фізичної зарядки військовослужбовців строкової служби, занять фізичною культурою та спортом особового складу;

концерти і вистави професійних та самодіяльних творчих колективів, молодіжні і сімейні вечори відпочинку, конкурси, огляди, аматорські вистави й фестивалі самодіяльної художньої та прикладної творчості, виставки технічної творчості;

тематичні літературно-художні, кінолекційні вечори, художньо-прикладні клуби, дні сімейного відпочинку, перегляд навчальних, хронікально-документальних кіно-, відеофільмів, випуск радіопередач;

підготовка та використання кіно-, відеоматеріалів під час проведення командно-штабних навчань та тренувань;

щотижневий кіно-, відеопоказ на широкому екрані:

щосереди - навчальних, хронікально-документальних, науково-популярних фільмів;

щосуботи та щонеділі - художніх фільмів відповідно до річного тематичного плану;

заняття в клубних аматорських об'єднаннях, різноманітних гуртках самодіяльної та прикладної творчості;

зустрічі з ветеранами війни, збройних сил та учасниками бойових дій, представниками органів влади, громадських організацій патріотичного спрямування, органів юстиції, медичними працівниками, діячами науки, літератури та мистецтва;

екскурсії по місцях військової слави та до музеїв, відвідування театрів, концертних залів, виставок, художніх галерей тощо;

вечори вшанування кращих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, вечори бойової співдружності.

II. Організаційні засади діяльності клубів

2.1. Клуб військової частини очолює начальник клубу, який підпорядковується заступнику командира з виховної роботи і є безпосереднім начальником особового складу клубу.

2.2. З метою ефективного виконання функцій та завдань начальник клубу:

організовує роботу клубу і є відповідальним за результати його діяльності;

відповідає за успішне виконання поставлених перед ним завдань, професійну підготовку та морально-психологічний стан особового складу клубу, внутрішній порядок, стан збереження майна та матеріальних засобів, дотримання правил технічної експлуатації і пожежної безпеки будівлі та приміщень клубу;

планує діяльність клубу на мирний час та на особливий період, керує його роботою;

забезпечує ефективну роботу гуртково-курсової мережі клубу та об'єктів дозвілля, проведення заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля особового складу;

створює сприятливі умови для творчої діяльності різних категорій військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, дбає про підвищення ролі і значення клубу як осередку збереження, відродження й розвитку національних, культурних традицій, звичаїв та обрядів, зокрема місцевих, історичної спадщини краю (регіону);

вживає заходів щодо забезпечення ефективної роботи підлеглих, створює безпечні і сприятливі умови праці;

здійснює ефективне управління майном клубу, контролює його використання та збереження;

забезпечує додержання законності;

організовує виконання вимог інструкцій, інших нормативних актів із питань пожежної безпеки та охорони праці;

вносить на розгляд вищого командування пропозиції щодо покращення роботи клубу;

удосконалює свою професійну кваліфікацію в системі культурологічної освіти.

2.3. Для забезпечення належного функціонування клубу обладнуються такі приміщення: глядацький зал, бібліотека, кіноапаратна, радіовузол, гримерна, приміщення загального користування, у разі потреби - методичні кабінети, студії, кімнати для брифінгів (нарад).

Ураховуючи особливості та можливості конкретної військової частини, в будівлі клубу можуть бути розміщені ігрові та тренажерний зали, приміщення для роботи спортивних гуртків, секцій та оздоровчих груп.

2.4. Діяльність клубів здійснюється на підставі планів роботи на місяць та рік, які розробляються відповідно до планувальних документів із питань організації морально-психологічного забезпечення та виховної роботи.

2.5. Розпорядок роботи клубу затверджується командиром військової частини та повинен бути максимально сприятливим для забезпечення проведення заходів культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля особового складу, діяльності гуртково-курсової мережі клубу та об'єктів дозвілля, проведення заходів у передвихідні, вихідні та святкові дні.

III. Керівництво діяльністю клубів

3.1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності клубів покладається на Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

3.2. Командири військових частин спрямовують діяльність клубів, систематично контролюють та перевіряють їх роботу, вживають заходів у межах своєї компетенції щодо покращення їх матеріально-технічної бази.

3.3. Безпосереднє керівництво діяльністю клубів покладається на заступників командирів з виховної роботи або осіб, відповідальних за зазначений напрям. Вони відповідають за їх роботу та ефективне використання в інтересах забезпечення повсякденної діяльності військових частин, виховання особового складу, затверджують плани роботи клубів та контролюють їх виконання.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

Опрос