Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте, ее территориальных органов, не являющихся государственными служащими

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 11.05.2012 № 243
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2012

м. Київ

N 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2012 р. за N 841/21153

Про умови оплати праці працівників Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 13 червня 2013 року N 396

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 14 березня 2018 року N 120)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 10 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція), її територіальних органів, які не є державними службовцями,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Укрморрічінспекції та її територіальних органів, які не є державними службовцями, згідно з додатком 1.

1.2. Схему тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів Укрморрічінспекції, її територіальних органів, які не є державними службовцями, згідно з додатком 2.

1.3. Схему тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, провідних та інших професіоналів та фахівців Укрморрічінспекції, її територіальних органів, які не є державними службовцями, згідно з додатком 3.

2. Надати право Голові Укрморрічінспекції в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:

2.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

2.2. Посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів на 5 - 15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

2.3. Надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається Головою Укрморрічінспекції;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

2.4. Доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконання робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається Головою Укрморрічінспекції. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один(на) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

2.6. Затверджувати порядок та розмір преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

3. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Заступник
Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Перший заступник
Керівника СПО,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Укрморрічінспекції, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор
Департаменту економіки та фінансів

О. Назаренко

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 13.06.2013 р. N 396)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, професіоналів Укрморрічінспекції, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Посада

Тарифні розряди

Начальник відділу

9 - 13

Завідувач сектору

8 - 11

Старший державний інспектор з безпеки на морському, річковому транспорті

8 - 11

Державний інспектор з безпеки на морському, річковому транспорті

8 - 11

Старший державний інспектор

8 - 11

Державний інспектор

8 - 11

Капітан річкового порту

7 - 10

Капітан-координатор

7 - 10

 

Директор
Департаменту економіки та фінансів

О. Назаренко

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, провідних та інших професіоналів та фахівців Укрморрічінспекції, її територіальних органів, які не є державними службовцями

Посада

Тарифні розряди

Провідні професіонали та фахівці: економіст, бухгалтер, юрисконсульт

6 - 10

Професіонали та фахівці: економіст, бухгалтер, юрисконсульт

6 - 10

 

Директор
Департаменту економіки та фінансів

О. Назаренко

Опрос