Идет загрузка документа (386 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Системы справочников и классификаторов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для использования участниками фондового рынка Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.05.2012 № 646

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.05.2012

м. Київ

N 646

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 831/21143

Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 листопада 2012 року N 1693
,
 від 19 березня 2013 року N 365
,
 від 20 червня 2013 року N 1102
,
від 26 листопада 2013 року N 2673
,
 від 3 червня 2014 року N 728
,
 від 12 липня 2016 року N 747
,
 від 14 вересня 2016 року N 923
,
 від 7 лютого 2017 року N 86
,
від 26 вересня 2017 року N 716
,
від 6 лютого 2018 року N 62
,
від 19 червня 2018 року N 397
,
від 23 травня 2019 року N 280
,
від 29 вересня 2020 року N 563
,
від 26 січня 2021 року N 49

1 липня 2021 року до цього рішення будуть внесені зміни, передбачені підпунктом 1 пункту 1 та пунктом 2 Змін, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2020 року N 563)

(У тексті рішення слова "Управління інформаційних технологій (А. Заїка)" в усіх відмінках замінено словами "Департамент інформаційних технологій (Є. Фоменко)" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 вересня 2017 року N 716)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.

2. Установити таке:

Система довідників є обов'язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.

(пункт 2 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 29.11.2012 р. N 1693
,
 від 03.06.2014 р. N 728)

3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.

4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Петрашко

 

 

Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідник "Структура кодів фінансових інструментів"

Розділ

Підрозділ

Група

Підгрупа

Вид фінансового інструменту

Форма існування та випуску фінансового інструменту

Група, до якої належить фінансовий інструмент

Назва фінансового інструменту

0 ё 99

0 ё 9

0 ё 9

0 ё 99

0 ё 9, A ё Z

0 ё 9, A ё Z

2. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за розділами"

Код показника (номер розділу)

Зміст показника

01

Цінний папір

02

Похідний цінний папір

03

Дериватив

04

Інструмент грошового обігу

05

Товаророзпорядчий фінансовий інструмент

06

Інший фінансовий інструмент

3. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами"

4. Довідник "Класифікація цінних паперів за групами"

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Пайові

2

Боргові

3

Іпотечні

4

Товаророзпорядчі

5

Приватизаційні

6

Похідні

7

Інше

5. Довідник "Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)"

Код показника (номер групи)

Зміст показника

1

Базовий актив - цінні папери

2

Базовий актив - валюта (валютні цінності)

3

Базовий актив - деривативи

4

Базовий актив - біржовий фондовий індекс

5

Базовий актив - відсоткова ставка

6

Базовий актив - товари

7

Інші

6. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"

Код показника

Зміст показника

0100

Акція проста

0101

Акція привілейована

0105

Акція корпоративного інвестиційного фонду

0110

Інвестиційний сертифікат

0120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН)

0200

Облігація підприємства відсоткова*

0210

Облігація підприємства дисконтна

0220

Облігація підприємства цільова

0231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова*

0232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна

0234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова

0235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова*

0236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна

0237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова

0240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна*

0242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням

0243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна

0244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю

0249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю

0250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0253

Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна

0254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова*

0255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0256

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням

0257

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна

0258

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість

0260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова*

0261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна

0262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова*

0263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна

0264

Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова*

0265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна

0270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова

0271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна

0280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова

0281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова

0282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова

0290

Державний дериватив

0300

Казначейське зобов'язання України довгострокове

0301

Казначейське зобов'язання України середньострокове

0302

Казначейське зобов'язання України короткострокове

0400

Ощадний (депозитний) сертифікат

0500

Вексель простий

0501

Вексель фінансовий казначейський простий

0502

Вексель фінансовий банківський простий

0505

Вексель переказний

0506

Вексель фінансовий казначейський переказний

0507

Вексель фінансовий банківський переказний

0600

Заставна

0610

Іпотечна облігація звичайна

0611

Іпотечна облігація структурована

0620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю

0621

Іпотечний сертифікат участі

0710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу

0711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу

0720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу

0721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу

0810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу

0811

Опціон на купівлю без поставки базового активу

0820

Опціон на продаж з поставкою базового активу

0821

Опціон на продаж без поставки базового активу

0830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу

0835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу

0840

Форвардний контракт

0850

Своповий контракт (своп)

0900

Просте складське свідоцтво

0901

Подвійне складське свідоцтво

1100

Акція іноземного емітента

1200

Облігація іноземного емітента

1300

Облігація іноземної держави

1400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента

____________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.

7. Довідник "Класифікація фінансових інструментів"

Код показника

Зміст показника

01110100

Акція проста бездокументарна іменна

01111100

Акція іноземного емітента бездокументарна іменна

01121200

Облігація іноземного емітента бездокументарна іменна

01121300

Облігація іноземної держави бездокументарна іменна

01121400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний іменний

01210100

Акція проста документарна іменна

01310100

Акція проста документарна на пред'явника

01110101

Акція привілейована бездокументарна іменна

01210101

Акція привілейована документарна іменна

01310101

Акція привілейована документарна на пред'явника

01110105

Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна

01110110

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

01210110

Інвестиційний сертифікат документарний іменний

01310110

Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника

01110120

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний

01210120

Сертифікат ФОН документарний іменний

01310120

Сертифікат ФОН документарний на пред'явника

01120200

Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна

01220200

Облігація підприємства відсоткова документарна іменна

01320200

Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника

01120210

Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна

01220210

Облігація підприємства дисконтна документарна іменна

01320210

Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника

01120220

Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна

01220220

Облігація підприємства цільова документарна іменна

01320220

Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника

01120231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320231

Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320232

Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320234

Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна

01220235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна

01320235

Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника

01120236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна

01220236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна

01320236

Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника

01120237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна

01220237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна

01320237

Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника

01120240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320240

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320241

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120242

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна

01120243

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320244

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320245

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320246

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320247

Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120248

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120249

Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна

01120250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320250

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320251

Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320252

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320253

Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320254

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320255

Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120256

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна

01120257

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна

01120258

Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна

01120260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна

01320260

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна

01320261

Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна

01320262

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна

01320263

Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна

01220264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна

01320264

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника

01120265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна

01220265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна

01320265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника

01120270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова бездокументарна іменна

01120271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна

01120280

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова бездокументарна іменна

01120281

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова бездокументарна іменна

01120282

Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова бездокументарна іменна

01160290

Державний дериватив бездокументарний іменний

01120300

Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне

01220300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне

01320300

Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника

01120301

Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне

01220301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне

01320301

Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника

01120302

Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне

01220302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне

01320302

Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника

01220400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний іменний

01320400

Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника

01420500

Вексель простий документарний ордерний

01520501

Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий

01520502

Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий

01420505

Вексель переказний документарний ордерний

01520506

Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний

01520507

Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний

01230600

Заставна

01130610

Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна

01130611

Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна

01130620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний

01230620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний

01330620

Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника

01130621

Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний

01230621

Іпотечний сертифікат участі документарний іменний

01330621

Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника

02110710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260710

Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260711

Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний

02110720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний

02260720

Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний

02110721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний

02120721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний

02160721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний

02210721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний

02220721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний

02260721

Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний

03010810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти)

03030810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів)

03060810

Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару)

03010811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів)

03020811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти)

03030811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів)

03060811

Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару)

03010820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти)

03030820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів)

03060820

Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару)

03010821

Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів)

03020821

Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти)

03030821

Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів)

03060821

Опціон на продаж без поставки базового активу (товару)

03010830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03030830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів)

03060830

Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів)

03020835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти)

03030835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів)

03040835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу)

03050835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки)

03060835

Ф'ючерсний контракт без поставки базового активу (товару)

03010840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти)

03060840

Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару)

03010850

Своп з поставкою базового активу (цінних паперів)

03020850

Своп з поставкою базового активу (валюти)

03060850

Своп з поставкою базового активу (товару)

03010855

Своп без поставки базового активу (цінних паперів)

03020855

Своп без поставки базового активу (валюти)

03060855

Своп без поставки базового активу (товару)

05260900

Просте складське свідоцтво

05360901

Подвійне складське свідоцтво

01611100

Акція іноземного емітента бездокументарна на пред'явника

01621200

Облігація іноземного емітента бездокументарна на пред'явника

01621300

Облігація іноземної держави бездокументарна на пред'явника

06671400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний на пред'явника

8. Довідник "Види ринку"

Код показника

Зміст показника

01

Первинний

02

Вторинний

9. Довідник "Види ринку за характером проведення операцій"

10. Довідник "Способи припинення юридичної особи"

Код показника

Зміст показника

110

Злиття

111

Злиття у справі про банкрутство

120

Приєднання

121

Приєднання у справі про банкрутство

130

Поділ

131

Поділ у справі про банкрутство

140

Перетворення

141

Перетворення у справі про банкрутство

200

Ліквідація

201

Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом

11. Довідник "Види посад"

Код показника

Зміст показника

01

Керівник

02

Заступник керівника

03

Головний бухгалтер

04

Бухгалтер

05

Керівник спеціалізованого підрозділу

06

Заступник керівника спеціалізованого підрозділу

07

Керівник відокремленого підрозділу

08

Заступник керівника відокремленого підрозділу

09

Фахівець

10

Голова Наглядової ради

11

Член Наглядової ради

12

Голова Правління

13

Т. в. о. Голови Правління

14

Перший заступник Голови Правління

15

Заступник Голови Правління

16

Член Правління

17

Директор

18

Генеральний директор

19

Т. в. о. директора

20

Голова Ревізійної комісії

21

Член Ревізійної комісії

22

Ревізор

23

Фінансовий директор

24

Інше

12. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку"

13. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами"

Код показника

Зміст показника

01

Брокерська діяльність

02

Дилерська діяльність

03

Андеррайтинг

04

Діяльність з управління цінними паперами

14. Довідник "Види депозитарної діяльності"

15. Довідник "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами"

Код показника

Зміст показника

0001

Договір купівлі/продажу (продаж)

0002

Договір купівлі/продажу (купівля)

0003

Договір купівлі/продажу (міна-продаж)

0004

Договір купівлі/продажу (міна-купівля)

0007

Договір позики (надання)

0008

Договір позики (отримання)

1001

Договір комісії (продаж)

1002

Договір комісії (купівля)

1003

Договір комісії (міна-продаж)

1004

Договір комісії (міна-купівля)

1005

Договір субкомісії (продаж)

1006

Договір субкомісії (купівля)

1007

Договір комісії (позика/надання)

1008

Договір комісії (позика/отримання)

1009

Договір субкомісії (позика/надання)

1010

Договір субкомісії (позика/отримання)

1011

Договір на виконання договору комісії (продаж)

1012

Договір на виконання договору комісії (купівля)

1013

Договір на виконання договору комісії (міна-продаж)

1014

Договір на виконання договору комісії (міна-купівля)

1015

Договір на виконання договору субкомісії (продаж)

1016

Договір на виконання договору субкомісії (купівля)

1017

Договір на виконання договору комісії (позика/надання)

1018

Договір на виконання договору комісії (позика/отримання)

1019

Договір на виконання договору субкомісії (позика/надання)

1020

Договір на виконання договору субкомісії (позика/отримання)

1021

Договір на виконання (укладений іншим торговцем)

2001

Договір доручення (продаж)

2002

Договір доручення (купівля)

2003

Договір доручення (міна-продаж)

2004

Договір доручення (міна-купівля)

2007

Договір доручення (позика/надання)

2008

Договір доручення (позика/отримання)

2011

Договір на виконання договору доручення (продаж)

2012

Договір на виконання договору доручення (купівля)

2013

Договір на виконання договору доручення (міна-продаж)

2014

Договір на виконання договору доручення (міна-купівля)

2017

Договір на виконання договору доручення (позика/надання)

2018

Договір на виконання договору доручення (позика/отримання)

3000

Договір на брокерське обслуговування

3101

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3102

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3103

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3104

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3105

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3106

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3107

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3108

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3109

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3110

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3111

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3112

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3113

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3114

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3115

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3116

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3117

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3118

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3119

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3120

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3201

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3202

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3203

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3204

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3207

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3208

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

3211

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3212

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3213

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3214

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3217

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3218

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

4000

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4001

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов'язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4002

Договір на придбання цінних паперів

5000

Договір про спільну діяльність

6000

Договір про управління цінними паперами

6011

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж)

6012

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля)

6013

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-продаж)

6014

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-купівля)

7000

Договір про управління активами інвестиційного фонду*

7011

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж)

7012

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля)

7013

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж)

7014

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля)

8000

Виключено

8001

Виключено

16. Довідник "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

01

Неорганізований ринок

02

Організований ринок (фондова біржа)

17. Довідник "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд"

Код показника

Зміст показника

01

інвестиційний фонд*

02

взаємний фонд інвестиційної компанії*

03

пайовий інвестиційний фонд

04

корпоративний інвестиційний фонд

05

недержавний пенсійний фонд

06

накопичувальний пенсійний фонд

07

страхова компанія

08

фонди банківського управління

09

інші фінансові установи

10

фонд фінансування будівництва

11

фонд операцій з нерухомістю

____________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

18. Довідник "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду"

Код показника

Зміст показника

01

Відкритий*

02

Закритий*

03

Відкритий строковий диверсифікований ІСІ**

04

Відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ**

05

Інтервальний строковий диверсифікований ІСІ**

06

Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ**

07

Закритий строковий диверсифікований ІСІ**

08

Закритий строковий недиверсифікований ІСІ**

09

Закритий строковий недиверсифікований венчурний ІСІ**

10

Відкритий НПФ ***

11

Корпоративний НПФ ***

12

Професійний НПФ ***

13

Відкритий строковий спеціалізований ІСІ**

14

Відкритий безстроковий спеціалізований ІСІ**

15

Відкритий строковий спеціалізований біржовий ІСІ**

16

Відкритий безстроковий спеціалізований біржовий ІСІ**

17

Інтервальний строковий спеціалізований ІСІ**

18

Інтервальний безстроковий спеціалізований ІСІ**

19

Інтервальний строковий кваліфікаційний ІСІ**

20

Інтервальний безстроковий кваліфікаційний ІСІ**

21

Закритий строковий спеціалізований ІСІ**

22

Закритий строковий кваліфікаційний ІСІ**

____________
* Фонд, створений відповідно до
Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

** Інститут спільного інвестування.

*** Недержавний пенсійний фонд.

19. Довідник "Дати вчинення дій"

Код показника

Зміст показника

 

Вчинення дії про проведення загальних зборів

11

Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів

 

Виключено

12

Виключено

13

Виключено

14

Виключено

 

Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента

21

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство

22

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство

23

Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство

24

Дата постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство

25

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора

26

Дата подання емітентом до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство

 

Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента

31

Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника

32

Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію

33

Дата постановлення судом ухвали про введення процедури санації боржника

34

Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про введення процедури санації

 

Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

41

Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента

42

Дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

 

Вчинення дії про припинення функціонування ФОН

51

Дата закінчення строку, на який ФОН був створений

52

Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН

 

Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття

61

Дата встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії

62

Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора

63

Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про іпотечні облігації"

64

Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про іпотечні облігації", якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за іпотечними облігаціями

65

Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії

66

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

67

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

68

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю

69

Дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента

70

Дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (акціонерів)

71

Дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента

72

Дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені)

73

Дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)

74

Дата відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

75

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати

76

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

77

Дата прийняття рішення органом емітента про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

78

Дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій

 

Вчинення дії про зміну власників акцій, яким належить 5 / 10 / 50 / 75 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства або домінуючого контрольного пакета акцій

81

Дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України

82

Дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65 - 652 Закону України "Про акціонерні товариства"

91

Дата прийняття рішення про утворення, припинення його філій, представництв

92

Дата прийняття рішення вищим органом емітента про зменшення статутного капіталу

 

Вчинення дії про зміну типу акціонерного товариства

93

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

94

Дата отримання товариством повідомлення про укладення договору між акціонерами від однієї зі сторін такого договору

 

Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

95

Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

96

Дата, коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі

97

Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі

98

Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів

99

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) акцій відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

100

Дата отримання емітентом інформації від власника(ів) фінансових інструментів відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

 

Вчинення дії про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

101

Дата набуття акцій емітентом

102

Дата відчуження акцій емітентом

110

Дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про внесення змін до статуту, пов'язаних із зміною прав акціонерів

111

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів після державної реєстрації відповідних змін до статуту

112

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, відповідно до статей 65, 651 Закону України "Про акціонерні товариства"

113

Дата отримання емітентом інформації від особи (осіб) відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства"

114

Дата прийняття рішення уповноваженим органом приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту, пов'язаних із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

 

Вчинення дії про факт зміни адреси власного веб-сайту емітента

115

Дата зміни адреси веб-сайту

 

Вчинення дії про факт затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

116

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту

20. Довідник "Предмет дебіторської заборгованості"

21. Довідник "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери"

Код показника

Зміст показника

0

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

1

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів

2

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

3

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

4

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

5

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

6

Відомості про проведення загальних зборів

7

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

8

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

9

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

10

Відомості про винесення ухвали про санацію емітента

11

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

12

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

13

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

14

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

16

Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

17

Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

18

Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду

19

Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

20

Відомості про припинення функціонування ФОН

21

Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

22

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

23

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

24

Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

25

Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

26

Спростування

27

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

28

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

30

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття

31

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну "Про іпотечні облігації"

32

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

33

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

34

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

35

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

36

Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента

37

Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

38

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

39

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

40

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

41

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

42

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

43

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

44

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

45

Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору

46

Відомості про факти включення/виключення цінних паперів до/з біржового реєстру фондової біржі

47

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

48

Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

49

Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

50

Повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

51

Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів

52

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

53

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

54

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій

55

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

56

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

57

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

58

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

59

Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента

60

Відомості про введення процедури санації

22. Довідник "Форми кредиту"

Код показника

Зміст показника

01

Банківський

02

Комерційний

03

Лізинговий

04

Іпотечний

05

Фінансовий

06

Товарний

07

Кредит під цінні папери

08

Інвестиційний

09

Податковий

10

Інші

23. Довідник "Способи припинення управителя ФОН"

Код показника

Зміст показника

01

Закінчення строку, на який був створений ФОН, та виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів

02

За рішенням суду

24. Довідник "Період"

25. Довідник "Технології проведення торгів"

26. Довідник "Біржовий список"

27. Довідник "Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі"

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

021

Збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

040

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

050

Зміни не відбулися

610

Зарахування за наслідками операцій емітента прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій

621

Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

622

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

640

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

160

Блокування пакета акцій (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

170

Розблокування пакета акцій, який був заблокований (внаслідок арешту, заборони обігу тощо) з ініціативи третьої сторони та/або внаслідок застави цінних паперів

140

Списання з ініціативи третьої сторони прав на акції з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

28. Довідник "Види змін на особовому рахунку зареєстрованої особи у системі реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

010

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента)

021

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, або збільшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, або зменшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента

040

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій

050

Зміни не відбулися

310

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) внаслідок формування системи реєстру власників іменних цінних паперів

340

Зміни на особовому рахунку власника пакета акцій або номінального утримувача пакета акцій (закриття особового рахунку) внаслідок передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів до іншого реєстроутримувача або у зв'язку з дематеріалізацією акцій

610

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів, внаслідок яких він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

621

Збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, унаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

622

Зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента

640

Зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути власником пакета акцій, або особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок яких він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій

29. Довідник "Види змін на рахунку в цінних паперах власника іпотечних цінних паперів в депозитарній установі"

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на один іпотечний цінний папір або права на іпотечні цінні папери

021

Збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів

022

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, за якого залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим

040

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери

050

Погашення іпотечних цінних паперів

160

Блокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони

170

Розблокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони

140

Списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони

30. Довідник "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком номінального утримувача)

210

Номінальний утримувач - зберігач цінних паперів

220

Номінальний утримувач - депозитарій цінних паперів

300

Емітент цінних паперів

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

150

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)

130

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - юридична або фізична особа (уповноважена особа), яка виконує функції з управління корпоративними правами держави)

31. Довідник "Перелік функцій реєстроутримувача"

Код показника

Зміст показника

01

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів

02

Формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками прийняття її від попереднього реєстроутримувача

03

Доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками додаткового розміщення іменних цінних паперів

04

Ведення системи реєстру

05

Відкриття особового рахунку власника іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

06

Відкриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів при внесенні змін до системи реєстру

 07

Закриття особового рахунку власника іменних цінних паперів

 08

Закриття особового рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів

09

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів

10

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду

11

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів

12

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів

13

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу

14

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств

15

Унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав

16

Унесення до системи реєстру записів про блокування цінних паперів у зв'язку з передачею цінних паперів під заставу або з інших підстав

17

Унесення до системи реєстру записів про знерухомлення іменних цінних паперів

18

Унесення до системи реєстру записів про переміщення знерухомлених цінних паперів між рахунками номінальних утримувачів

19

Унесення до системи реєстру записів про матеріалізацію іменних цінних паперів

20

Унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів

21

Унесення до системи реєстру записів за наслідками проведення корпоративних операцій емітента

22

Унесення до системи реєстру за наслідками виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

23

Засвідчення справжності підпису фізичної особи - власника (уповноваженої особи власника) на розпорядженні (передавальному, застави, про блокування, припинення блокування)

24

Видача виписки з реєстру (про стан особового рахунку або про операції на особовому рахунку за період)

25

Оформлення, зберігання та облік сертифікатів

26

Зберігання системи реєстру та архіву

32. Довідник "Види події щодо коду ISIN"

Код показника

Зміст показника

01

Призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)

02

Анульовано міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)

33. Довідник "Види документів системи реєстру власників іменних цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

01

Документ, який є підставою для формування, внесення змін до системи реєстру

02

Обліковий регістр з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

03

Реєстр власників іменних цінних паперів

04

Перелік (список) власників іменних цінних паперів, перелік (список) акціонерів

05

Сертифікат цінних паперів

06

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів

07

Анкета емітента / зареєстрованої особи / уповноваженої особи / держави Україна

08

Розпорядження (передавальне, про блокування, про припинення блокування, про забезпечення письмового повідомлення акціонерів)

09

Розпорядження номінальним утримувачам на складання списку (переліку) власників іменних цінних паперів

10

Запит

11

Заява

12

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку

13

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про операції за особовим рахунком за період

34. Довідник "Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ"

Код показника

Зміст показника

01

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом

02

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам з емітентом щодо дематеріалізованих іменних цінних паперів

03

Закриття рахунку в цінних паперах

04

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

05

Видача виписки про стан рахунку в цінних паперах

06

Видача виписки про операції з цінними паперами депонента

07

Зарахування прав на цінні папери при знерухомленні цінних паперів на пред'явника

09

Зарахування прав на цінні папери внаслідок розміщення цінних паперів та проведення інших корпоративних операцій емітента

10

Списання прав на цінні папери внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання судового рішення, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання судового рішення

13

Зарахування прав на цінні папери за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

15

Списання прав на цінні папери за операціями, пов'язаними з обігом цінних паперів

17

Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

18

Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

19

Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів

20

Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів

28

Конвертація цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

29

Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику, внаслідок переведення їх до іншої обраної власником депозитарної установи

30

Зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах власника внаслідок переведення їх з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику в іншій депозитарній установі

31

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

32

Складання облікового реєстру власників цінних паперів

33

Надання послуг щодо обслуговування операцій з активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів)

34

Надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства" на підставі відповідного договору з емітентом

35

Надання додаткових послуг, визначених законом, на підставі договору з емітентом

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

35. Довідник "Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи"

Код показника

Зміст показника

01

Перелік власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників, та належних їм цінних паперів, та належних їм прав на цінні папери, та загальної кількості цінних паперів / прав на цінні папери (далі - Перелік)

02

Договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього)

04

Архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності

05

Бази даних депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

07

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в уповноваженого на зберігання, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою депозитарної установи) (не використовується)

08

Копія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії

09

Копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності)

10

Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності

12

Виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

13

Облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні діяльності депозитарної установи

15

Обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

16

Документи, що є підставою для приймання уповноваженим на зберігання документів, архівів, баз даних депозитарної установи:
рішення уповноваженого органу депозитарної установи про припинення ним провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи;
постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата

17

Договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб'єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами інститутів спільного інвестування

18

Договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках, документи, на підставі яких цим суб'єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів

19

Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів

20

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства

21

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства, засвідчений Національним банком України

36. Довідник "Підстави припинення діяльності депозитарною установою"

Код показника

Зміст показника

01

Визнання депозитарної установи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

02

Прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата

03

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення її як юридичної особи внаслідок ліквідації

04

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарної установи як юридичної особи внаслідок реорганізації

05

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

06

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

07

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

08

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

37. Довідник "Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами"

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

121

Недержавний пенсійний фонд

122

Накопичувальний пенсійний фонд

123

Інвестиційний фонд*

124

Взаємний фонд інвестиційної компанії*

125

Корпоративний інвестиційний фонд

126

Пайовий інвестиційний фонд

127

Фонд банківського управління

128

Страхові компанії

129

Торговці цінними паперами

131

Банки**

132

Нотаріус (депозит)

133

Територіальна громада

150

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

130

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави)

160

Номінальний утримувач

____________
* Фонд, створений відповідно до
Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

** У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

38. Довідник "Види депозитарних операцій та послуг Центрального депозитарію цінних паперів"

Код показника

Зміст показника

02

Закриття рахунку в цінних паперах

03

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

04

Видача довідки про стан рахунку в цінних паперах

05

Видача довідки про операції з цінними паперами

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

18

Облік та зберігання цінних паперів на рахунках у цінних паперах

31

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний з встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів

32

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів

33

Переказ цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

34

Приймання, зберігання та інвентаризація глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів

35

Приймання, зберігання та інвентаризація сертифікатів цінних паперів на пред'явника

36

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи або фондової біржі

37

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення розрахунків за результатом неттінгу на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи

38

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі розпоряджень, отриманих від клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів

39

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, наданої фондовою біржею, у випадках, встановлених законодавством

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі депозитарного договору

41

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

42

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про кореспондентські відносини

43

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування клірингової установи, договору про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

44

Зарахування цінних паперів при знерухомленні цінних паперів на пред'явника

45

Зарахування цінних паперів

46

Списання цінних паперів

47

Ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката

48

Здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів)

49

Складення реєстрів власників іменних цінних паперів

50

Складення переліків власників цінних паперів, акціонерів, осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами

51

Зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

52

Надання послуг емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів

53

Надання клієнтам інформаційних довідок згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів та договорами з клієнтами

54

Надання інформаційних та консультаційних послуг щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа / депозитарій-кореспондент для реалізації своїх прав та обов'язків

39. Довідник "Види клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів"

40. Довідник "Перелік та коди типів об'єднань підприємств"

Код показника

Зміст показника

0

Не належить

1

Асоціація

2

Корпорація

3

Консорціум

4

Концерн

5

Інше об'єднання

41. Довідник "Класифікація організаційно-правових форм господарювання"

Код показника

Зміст показника

110

Фермерське господарство

111

Приватне акціонерне товариство

112

Публічне акціонерне товариство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

145

Казенне підприємство

150

Комунальне підприємство

160

Дочірнє підприємство

170

Іноземне підприємство

180

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

185

Підприємство споживчої кооперації

190

Орендне підприємство

191

Індивідуальне підприємство

192

Сімейне підприємство

193

Спільне підприємство

230

Акціонерне товариство

231

Відкрите акціонерне товариство

232

Закрите акціонерне товариство

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

250

Товариство з додатковою відповідальністю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

321

Житлово-будівельний кооператив

322

Гаражний кооператив

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

390

Кооперативний банк

410

Орган державної влади

420

Орган місцевого самоврядування

425

Державна організація (установа, заклад)

430

Комунальна організація (установа, заклад)

435

Приватна організація (установа, заклад)

440

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

490

Організація орендарів

495

Організація покупців

510

Асоціація

520

Корпорація

530

Консорціум

540

Концерн

550

Холдингова компанія

590

Інші об'єднання юридичних осіб

610

Філія (інший відокремлений підрозділ)

620

Представництво

810

Політична партія

815

Громадська організація

820

Спілка об'єднань громадян

825

Релігійна організація

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

840

Творча спілка (інша професійна організація)

845

Благодійна організація

850

Організація роботодавців

855

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

860

Орган самоорганізації населення

910

Підприємець - фізична особа

915

Товарна біржа

920

Фондова біржа

925

Кредитна спілка

930

Споживче товариство

935

Спілка споживчих товариств

940

Недержавний пенсійний фонд

950

Садівниче товариство

995

Інші організаційно-правові форми

42. Довідник "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу"

Код показника

Зміст показника

1

Обов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

2

Обов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

3

Обов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

4

Обов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

5

Необов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

6

Необов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня

7

Необов'язковий довгостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

8

Необов'язковий короткостроковий кредитний рейтинг спекулятивного рівня

43. Довідник "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу"

Код показника

Зміст показника

uaAAA

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaAA

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaA

Високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник чутливий до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBBB

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами

uaBB

Боргові зобов'язання позичальника найменшою мірою піддаються ризику невиплати порівняно з позичальниками з рейтингами спекулятивного рівня. Однак можуть виникнути труднощі із своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання позичальником боргових зобов'язань мінімальна

uaB

На даний час позичальник спроможний виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями, але має вищу вірогідність дефолту за зобов'язаннями, ніж позичальник з рейтингом "uaBB". Позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з вищими рейтингами, що може послабити його спроможність своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями

uaCCC

Існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов

uaCC

Існує висока вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника в комерційних, фінансових та економічних умовах

uaC

Найближчим часом очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, анулювання ліцензії на провадження основної діяльності, очікуваної ліквідації позичальника, винесення судового рішення про накладення стягнення на майно чи в іншому аналогічному випадку), але виплати за борговими зобов'язаннями на даний час не припинені

uaD

Виплати відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями припинені позичальником без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

uaK1

Винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти будь-яким ризикам, що можуть виникнути в короткостроковому періоді

uaK2

Дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK3

Достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK4

Сумнівна спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника найвірогідніше є недостатньо високим, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaK5

Вірогідна неспроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді

uaKD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

44. Довідник "Перелік та коди територій (областей) України"

Для класифікації територій (областей) України в частині кодифікації областей України, Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя використовуються перші п'ять символів кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України від 31 жовтня 1997 року N 659 (із змінами та доповненнями).

45. Довідник "Класифікація країн світу"

Для класифікації країн світу використовується Покажчик цифрових кодів країн світу за ДСТУ ISO 3166-1:2009.

46. Довідник "Перелік та коди валют"

Для класифікації валют використовується Покажчик цифрових кодів валют за ДСТУ ISO 4217:2010.

47. Довідник "Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування"

48. Довідник "Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину"

Код показника

Зміст показника

1

Посадова особа органу акціонерного товариства

2

Афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства

3

Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

4

Акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

5

Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

6

Афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства

7

Юридична особа, в якій посадова особа органу акціонерного товариства є посадовою особою

8

Юридична особа, в якій афілійована особа посадової особи органу акціонерного товариства є посадовою особою

9

Юридична особа, в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

10

Юридична особа, в якій акціонер, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

11

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

12

Юридична особа, в якій афілійована особа акціонера, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою

13

Інші особи, визначені статутом акціонерного товариства

49. Довідник "Ознаки заінтересованості у вчиненні правочину"

50. Довідник "Афілійовані особи"

51. Довідник "Випадки подання повідомлення, передбаченого частиною дев'ятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

Код показника

Зміст показника

1

Голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства

2

Голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями

3

Голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови, що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями

4

Голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі

5

Голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1 - 4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи

6

Голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі за умови, що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи

7

Голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи

8

Така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями у разі, якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя

52. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів"

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

(Система довідників та класифікаторів із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 365
,
 від 20.06.2013 р. N 1102
,
від 26.11.2013 р. N 2673
,
 від 03.06.2014 р. N 728
,
 від 12.07.2016 р. N 747
,
 від 14.09.2016 р. N 923
,
 від 07.02.2017 р. N 86
,
від 26.09.2017 р. N 716
,
від 06.02.2018 р. N 62
,
від 19.06.2018 р. N 397
,
від 23.05.2019 р. N 280
,
від 29.09.2020 р. N 563
,
від 26.01.2021 р. N 49)

Опрос