Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями государственных служащих Министерства

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 27.04.2012 № 248
действует с 15.06.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2012

м. Київ

N 248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 822/21134

Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями державних службовців Міністерства

Відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470 (зі змінами), та постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37 "Про службові жилі приміщення" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями державних службовців Міністерства соціальної політики, що додається.

2. Департаменту адміністративного забезпечення (Тараба А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломійця В. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення жилими приміщеннями державних службовців Міністерства соціальної політики

I. Загальні положення

Це Положення, розроблене відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470, постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37 "Про службові жилі приміщення", визначає порядок забезпечення службовими жилими приміщеннями державних службовців Міністерства соціальної політики України, які потребують поліпшення житлових умов (далі - Міністерство).

II. Порядок ведення контрольного списку працівників Міністерства, які потребують поліпшення житлових умов

2.1. Облік державних службовців Міністерства (далі - державні службовці), які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем проживання і працюють у Міністерстві не менше двох років, здійснюється шляхом включення їх до контрольного списку державних службовців Міністерства (далі - контрольний список).

До стажу роботи в Міністерстві зараховуються періоди роботи у апараті Міністерства з урахуванням стажу роботи державних службовців, які були переведені до Міністерства у зв'язку з реформуванням центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

2.2. Для включення до контрольного списку державні службовці подають до Комісії з житлово-побутових питань Міністерства, утвореної наказом Міністерства соціальної політики України від 27 квітня 2012 року N 247 (далі - Комісія), такі документи:

заяву;

згоду на обробку персональних даних (додаток 1);

довідку виконавчого органу місцевого самоврядування про взяття на квартирний облік;

довідку з місця проживання про склад сім'ї і реєстрацію.

2.3. Заява державного службовця про включення його до контрольного списку розглядається на засіданні Комісії за наявності документів, передбачених пунктом 2.2 цього розділу. Державний службовець, заява якого розглядається, має право бути присутнім на засіданні Комісії.

2.4. Рішення про включення державного службовця до контрольного списку приймається Комісією.

2.5. Щороку контрольний список переглядається Комісією з метою уточнення облікових даних. Включення та виключення державного службовця до (з) контрольного списку здійснюється за рішенням Комісії.

III. Порядок надання службових жилих приміщень державним службовцям Міністерства

3.1. Службові жилі приміщення надаються державним службовцям, які перебувають у трудових відносинах з Міністерством, відповідно до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року N 37, з урахуванням цього Положення.

3.2. Фонд службових жилих приміщень для забезпечення державних службовців Міністерства формується з новозбудованого житла, звільнених жилих приміщень, придбаних жилих приміщень у фізичних чи юридичних осіб.

3.3. Жиле приміщення належить до числа службового за рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування та на підставі клопотання керівника Міністерства.

Якщо Міністерство розташоване на території одного району в місті, а жиле приміщення - на території іншого, то рішення про його включення до числа службових приймається виконавчим органом місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення.

3.4. Облік службових жилих приміщень здійснюється у виконавчому органі місцевого самоврядування, який прийняв рішення про включення жилого приміщення до категорії службових.

Оперативний облік належних йому службових жилих приміщень здійснює Міністерство в журналі оперативного обліку службових жилих приміщень (додаток 2).

3.5. Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено з числа жилих.

Виключення жилого приміщення з числа службових проводиться за рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування на підставі клопотання Міністерства.

Про виключення жилого приміщення з числа службових здійснюється відповідний запис у журналі оперативного обліку службових жилих приміщень.

3.6. Службові жилі приміщення надаються державним службовцям Міністерства на час виконання ними службових обов'язків.

3.7. Для одержання службового жилого приміщення державний службовець Міністерства подає до Комісії заяву на ім'я керівництва Міністерства. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію.

3.8. Службове жиле приміщення надається державному службовцю з урахуванням усіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, відповідно до пункту 3.7 цього розділу.

3.9. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами з тяжкими формами деяких хронічних захворювань за наявності медичного висновку.

Не допускається також заселення квартири, призначеної для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.

3.10. Службові жилі приміщення надаються виходячи з норм 13,65 квадратних метрів жилої площі на одну особу, але не менше від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, визначеного в установленому порядку.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням такого максимального розміру, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири).

3.11. Службові жилі приміщення надаються за рішенням керівника Міністерства з урахуванням пропозицій профспілкового комітету та Комісії, погодженим виконавчим органом місцевого самоврядування, на території якого розташоване Міністерство.

У рішенні зазначається інформація про посаду, яку обіймає державний службовець, якому надається службове жиле приміщення, склад його сім'ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та його адреса.

3.12. Державні службовці, зазначені у рішенні про надання службового жилого приміщення, дають письмове зобов'язання про звільнення займаного жилого приміщення в порядку, встановленому законодавством.

3.13. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера при виявленні обставин, які не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення.

3.14. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються державним службовцям, які мають право на їх одержання, у порядку, установленому цим Положенням.

3.15. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган місцевого самоврядування видає державному службовцю спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

Спеціальний ордер дійсний протягом 30 днів.

3.16. Спеціальний ордер видається державному службовцю, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні спеціального ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до цього ордера.

3.17. При вселенні в надане службове жиле приміщення державний службовець здає спеціальний ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього жилого приміщення. Спеціальний ордер зберігається як документ суворої звітності.

Одночасно подаються паспорти всіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про зняття з реєстрації з попереднього місця проживання.

3.18. Спеціальний ордер на службове жиле приміщення може бути визнаний недійсним на підставі та в порядку, установленому статтею 59 Житлового кодексу Української РСР.

IV. Користування службовими жилими приміщеннями

4.1. На підставі спеціального ордера між наймодавцем житлово-експлуатаційною організацією, а за її відсутності відповідним підприємством, установою, організацією та наймачем (державним службовцем, на ім'я якого виданий спеціальний ордер) укладається договір про найм службового жилого приміщення.

4.2. Наймач службового жилого приміщення має право проживати в ньому разом із членами своєї сім'ї.

4.3. У разі тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ним у випадках і в строки, визначені в статті 71 Житлового кодексу Української РСР.

4.4. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані додержуватись умов договору про найм службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території.

4.5. Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату й плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в установленому порядку.

Пільги з оплати жилого приміщення та комунальних послуг установлюються законодавством.

4.6. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї зобов'язані дбайливо ставитись до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку відповідно до вимог законодавства за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.

4.7. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з договору про найм службового жилого приміщення.

4.8. Наймач службового жилого приміщення та члени його сім'ї користуються також іншими правами та несуть відповідальність, передбачену договором про найм службового жилого приміщення.

До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила:

бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу Української РСР);

обміну жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу Української РСР), у тому числі з наймачем іншого службового приміщення;

про зміну договору про найм жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу Української РСР).

V. Звільнення службових жилих приміщень

5.1. Державний службовець, який припинив трудові відносини з Міністерством, підлягає виселенню зі службового приміщення з усіма членами сім'ї, які з ним проживають, без надання іншого жилого приміщення, крім випадків, передбачених законодавством.

5.2. Наймач, члени його сім'ї, які проживають у службовому приміщенні, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу Української РСР.

5.3. Особи, які самоправно займали службове жиле приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого жилого приміщення.

5.4. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення.

 

Директор Департаменту
адміністративного забезпечення

А. Тараба

 

Згода на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду Комісії з житлово-побутових питань Міністерства соціальної політики України на обробку даних про себе, зазначених у документах, передбачених пунктом 2.2 розділу II Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями державних службовців Міністерства соціальної політики України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 27 квітня 2012 року N 248.

___________
         (дата)

________
(підпис)

 

Журнал
оперативного обліку службових жилих приміщень

________________________________________________________
(найменування органу, за яким закріплено службові жилі приміщення)

Адреса службового жилого приміщення (населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири)

Характеристика службового жилого приміщення (комунальна або окрема квартира, упорядкована чи невпорядкована, поверх, кількість кімнат, розмір жилої площі)

Дата і номер рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про включення жилого приміщення до числа службових

Дата і номер наказу Мінсоцполітики про надання службового приміщення

Відповідальний квартиронаймач та члени його сім'ї

Дата і номер рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про виключення жилого приміщення з числа службових

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

____________

Опрос