Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия решения о передаче в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса и Требований к анализу эффективности и технико-экономическому обоснованию передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Порядок, Приказ от 27.03.2012 № 194
действует с 08.06.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2012

м. Київ

N 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 813/21125

Про затвердження Порядку прийняття рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу та Вимог до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу

Відповідно до Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності", постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 71 "Про затвердження переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію" та з метою забезпечення передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, в оренду чи концесію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок прийняття рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що додається.

1.2. Вимоги до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що додаються.

2. Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами (Дудка Л. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ю. Бойко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

Порядок
прийняття рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм прийняття Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рішення про передачу об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, в оренду чи концесію.

1.2. Рішення щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію приймається Міненерговугіллям України за ініціативою:

юридичних осіб, які можуть бути концесіонерами (орендарями) відповідно до Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності";

Міненерговугілля України.

1.3. У разі прийняття Міненерговугіллям України рішення про передачу в оренду чи концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду чи концесію.

II. Прийняття рішення щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в концесію, рішення щодо доцільності передачі якого в концесію прийнято за ініціативою юридичних осіб

2.1. Юридична особа, яка бажає отримати об'єкт паливно-енергетичного комплексу в концесію, подає до Міненерговугілля України заяву (подання) щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в концесію, до якої додаються аналіз ефективності та техніко-економічне обґрунтування передачі в концесію цього об'єкта, оформлені згідно з Вимогами до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2012 року N 194.

2.2. Міненерговугілля України протягом 30 робочих днів за результатами розгляду заяви (подання), аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу приймає рішення щодо доцільності або недоцільності передачі цього об'єкта в концесію, про що у триденний строк з дня прийняття рішення інформує ініціатора заяви (подання).

Рішення про відмову у передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в концесію приймається у разі:

якщо документи надано не в повному обсязі або надано з порушенням встановлених вимог щодо їх оформлення;

невідповідності об'єкта паливно-енергетичного комплексу вимогам статті 2 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності";

відсутності економічного та соціального ефекту передачі такого об'єкта в оренду;

якщо інша юридична особа подала заяву (подання) на оренду цього самого об'єкта і розгляд аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу показав переваги оренди над концесією.

2.3. У разі якщо об'єкт, щодо якого прийнято рішення про доцільність передачі його в концесію, відсутній у Переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 71, Міненерговугілля України з метою внесення його до цього Переліку готує проект відповідних змін до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України та подає його в установленому законодавством порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

2.4. Після внесення об'єкта паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийнято рішення про доцільність передачі, до Переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 71, Міненерговугілля України приймає рішення про передачу цього об'єкта у концесію.

III. Прийняття рішення щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду, рішення щодо доцільності передачі якого в оренду прийнято за ініціативою юридичних осіб

3.1. Юридична особа, яка бажає отримати об'єкт паливно-енергетичного комплексу в оренду, подає до Міненерговугілля України заяву (подання) щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду, до якої додаються аналіз ефективності та техніко-економічне обґрунтування передачі в оренду цього об'єкта, оформлені відповідно до Вимог до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2012 року N 194.

3.2. Міненерговугілля України протягом 30 робочих днів за результатами розгляду заяви (подання), аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу приймає рішення щодо доцільності передачі цього об'єкта в оренду та рішення про надання його в оренду, про що у триденний строк інформує ініціатора заяви (подання).

Рішення про відмову в передачі зазначеного об'єкта в оренду приймається у разі:

якщо документи надано не в повному обсязі або надано з порушенням встановлених вимог до їх оформлення;

невідповідності об'єкта паливно-енергетичного комплексу вимогам статті 2 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності";

відсутності економічного та соціального ефекту передачі такого об'єкта в оренду;

якщо інша юридична особа подала заяву (подання) на передачу в концесію цього самого об'єкта і розгляд аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу показав переваги концесії над орендою.

IV. Прийняття рішення щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію, рішення щодо доцільності передачі якого в оренду чи концесію прийнято за ініціативою Міненерговугілля України

4.1. З метою прийняття рішення щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію Міненерговугілля України створює робочу групу, яка на підставі аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу надає пропозиції Міненерговугіллю України щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію.

Робоча група має право доручити керівнику об'єкта паливно-енергетичного комплексу у встановлені нею строки підготувати аналіз ефективності та техніко-економічне обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єкта паливно-енергетичного комплексу згідно з Вимогами до аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 березня 2012 року N 194.

4.2. Міненерговугілля України за результатами розгляду наданих робочою групою пропозицій приймає рішення щодо доцільності передачі цього об'єкта в оренду чи концесію.

4.3. У разі якщо об'єкта, щодо якого прийнято рішення про доцільність передачі його в концесію, немає у Переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 71, Міненерговугілля України з метою внесення його до цього Переліку готує проект змін до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України та подає його у встановленому законодавством порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

4.4. Міненерговугілля України приймає рішення про передачу цього об'єкта в оренду чи концесію протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про доцільність передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду чи концесію або у разі відсутності такого об'єкта у Переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 71, - з дати прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

 

Директор Департаменту
майнових відносин та управління
корпоративними правами

Л. Дудка

Опрос