Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации контроля за исполнением документов в системе МВД Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 23.04.2012 № 350
редакция действует с 05.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2012

м. Київ

N 350

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2012 р. за N 805/21118

Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 травня 2015 року N 521

Відповідно до вимог Указу Президента України від 19 лютого 2002 року N 155 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України", постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України" та від 30 листопада 2011 року N 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" та з метою належного і своєчасного виконання законів України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України та керівництва МВС України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), керівникам вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України:

2.1. Забезпечити неухильне виконання вимог цієї Інструкції працівниками підпорядкованих органів та підрозділів. Щотижня розглядати на нарадах керівництва стан виконання документів.

2.2. За виявленими фактами порушення вимог цієї Інструкції проводити службові розслідування.

2.3. Визначити працівників, відповідальних за організацію контролю за виконанням документів у підпорядкованих підрозділах, унести відповідні зміни до їх функціональних обов'язків.

2.4. У місячний строк надати до Головного штабу МВС України інформацію стосовно працівників, які відповідають за організацію контролю за виконанням документів у структурних підрозділах апарату Міністерства, апаратах ГУМВС, УМВС, у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах МВС України. У разі перезакріплення зазначених функцій за іншим працівником підрозділу інформувати Головний штаб МВС України.

2.5. Провести заняття в системі службової підготовки щодо вивчення вимог цієї Інструкції.

2.6. Проаналізувати стан виконання документів у підпорядкованих органах та підрозділах внутрішніх справ і порядок контролю за їх виконанням. Розробити комплекс організаційних заходів щодо покращання цієї роботи.

3. Працівники та їх керівники, які допустили порушення вимог цієї Інструкції, заслуховуються на нарадах при керівниках відповідних органів та підрозділів.

4. Головному штабу (Лазарев А. А.) забезпечити:

4.1. Проведення занять (щомісячно протягом навчального року) з працівниками, відповідальними за організацію контролю за виконанням документів у структурних підрозділах апарату Міністерства.

4.2. У п'ятиденний строк після підписання цього наказу - його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Накази МВС України від 15 січня 2004 року N 39 "Про забезпечення контролю в системі МВС України" та від 16 червня 2011 року N 348 "Про терміни погодження проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що надійшли до МВС", розпорядження МВС України від 26 квітня 2004 року N 340 "Про порядок підготовки пропозицій щодо перенесення строків виконання актів, доручень Президента України, рішень та доручень Кабінету Міністрів України", від 7 лютого 2008 року N 124 "Про вдосконалення контролю за виконанням завдань, визначених указами та дорученнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України", від 26 квітня 2010 року N 302 "Про заходи щодо зміцнення виконавської дисципліни в Міністерстві внутрішніх справ України" скасувати.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України

В. Ю. Захарченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення в системі МВС України внутрішньовідомчого контролю за виконанням вимог законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, листів, які надійшли з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України (далі - вищі органи державної влади), документів Генеральної прокуратури України та органів прокуратури України, документів МВС України (далі - документи, за виконанням яких здійснюється контроль), суб'єктів контролю за виконанням документів, його систему, форми та види.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Законів України "Про міліцію", "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про звернення громадян", "Про прокуратуру", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про доступ до публічної інформації", "Про Рахункову палату", Цивільного кодексу України, Указів Президента України від 29 березня 2000 року N 549 "Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України", від 19 лютого 2002 року N 155 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України", від 24 грудня 2010 року N 1199 "Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" та від 06 квітня 2011 року N 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України", постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2001 року N 207 "Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади", від 26 грудня 2003 року N 2037 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади", від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", від 18 травня 2011 року N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" та від 30 листопада 2011 року N 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".

1.3. Контроль за виконанням документів у системі МВС України - це діяльність, спрямована на забезпечення належного та вчасного виконання документів, яка включає в себе:

постійний моніторинг стану виконання завдань шляхом отримання від виконавців відповідної попередньої та підсумкової інформації, а також контролю за додержанням попередніх та кінцевих строків, установлених для виконання документів;

перевірку досягнутих результатів та співставлення їх з результатами, які передбачено отримати під час виконання поставлених завдань;

виявлення причин та умов, що призвели до невиконання, неналежного та (або) невчасного виконання документів, за виконанням яких здійснюється контроль, їх усунення та своєчасне інформування керівництва;

проведення, у разі потреби, поглибленого вивчення і перевірки стану виконання документів із залученням відповідних органів та фахівців, заслуховування на нарадах відповідальних виконавців і їх керівників;

підготовку відповідних пропозицій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників, які порушують виконавську дисципліну;

надання практичної допомоги органам і підрозділам системи МВС України та окремим працівникам в організації контролю.

1.4. Терміни та поняття, що вживаються в цій Інструкції:

виконавська дисципліна - неухильне додержання належного, своєчасного та якісного виконання посадовими особами органів та підрозділів внутрішніх справ функціональних обов'язків (посадових інструкцій), наказів, доручень, рішень, нормативно-правових актів, планів, програм тощо;

відповідальний за здійснення контролю - підрозділ або особа, на який (яку) в обов'язковому порядку наказом, положенням, дорученням або резолюцією керівництва органу внутрішніх справ покладено здійснення контролю за виконанням документів;

головний виконавець - особа, зазначена в резолюції першою, якщо інше не обумовлено;

дата реєстрації документа - дата фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставляння на ньому умовної позначки - реєстраційного індексу та дати з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про нього;

контроль - це процедура, відповідно до якої уповноважені посадові особи органів та підрозділів внутрішніх справ оцінюють стан дотримання виконавської дисципліни;

контрольна картка - документ, за допомогою якого відповідальною особою здійснюється спостереження за ходом і строком виконання контрольного документа (додаток 1);

контрольний документ - документ, за виконанням якого згідно з резолюцією необхідно здійснювати контроль;

працівник, відповідальний за організацію контролю за виконанням документів у підрозділі, - працівник, до функціональних обов'язків якого входять здійснення контролю та ведення обліку контрольних документів, виконання яких покладено на підрозділ;

резолюція - це напис уповноваженої на те посадової особи на документі, що містить стисло викладені вказівки щодо його виконання;

співвиконавець - особа, яка згідно з резолюцією не є головним виконавцем документа, але поставлені завдання належать до її компетенції;

строк - певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю;

термін - певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія або подія, яка має значення для процесу контролю.

II. Суб'єкти контролю за виконанням документів

Контроль за виконання документів у системі МВС України здійснюється:

2.1. Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату - за фактичним виконанням органами і підрозділами системи МВС України документів за напрямами службової діяльності.

2.2. Службою Міністра - за виконанням органами та підрозділами системи МВС України документів, контроль за виконанням яких покладено Міністром на Службу Міністра.

2.3. Помічниками першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату - за виконанням документів, підготовлених структурними підрозділами апарату Міністерства, діяльність яких спрямовують та координують відповідні заступники Міністра.

2.4. Головним штабом МВС України - за дотриманням строків виконання:

законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України та листів, які надійшли з вищих органів державної влади, контроль за виконанням яких покладено керівництвом Міністерства на Головний штаб МВС України;

наказів МВС України, доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, інших документів, контроль за виконанням яких покладено на Головний штаб МВС України;

рішень колегії МВС України, завдань, поставлених на нарадах керівництва МВС України, спільних нарадах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

поточних і перспективних планів (програм) роботи апарату Міністерства та його колегії.

2.5. Штабними підрозділами органів внутрішніх справ - за дотриманням строків виконання актів МВС України та розпорядчих документів керівників органів та підрозділів внутрішніх справ за підпорядкованістю, у тому числі їх резолюцій на документах, завдань, порушених на засіданнях колегії, нарадах керівництва, планів роботи, інших документів, контроль за виконанням яких покладено на штабні підрозділи.

2.6. Підрозділами документального забезпечення - за дотриманням строків:

розгляду звернень і запитів народних депутатів України, документів Генеральної прокуратури України та органів прокуратури України, звернень громадян (у тому числі поданих на особистому прийомі), інформації, отриманої через "телефон довіри", запитів на публічну інформацію, запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, та підготовки відповідей на них;

виконання резолюцій керівництва органу або підрозділу та заходів, визначених документами, якщо контроль за їх виконанням покладено на підрозділ документального забезпечення.

2.7. Підрозділами зв'язків із громадськістю - за якістю та строками виконання завдань, поставлених керівництвом за результатом моніторингу публікацій у засобах масової інформації.

2.8. Підрозділами спеціального зв'язку - за строками виконання завдань, які зазначені в шифротелеграмах, шифрованих інформаційних повідомленнях.

2.9. Режимно-секретними підрозділами - за строками виконання завдань, які випливають з документів, адресованих керівництву органу або підрозділу внутрішніх справ, що мають гриф обмеження доступу "таємно", "цілком таємно", "особливої важливості", а також у разі якщо працівники спеціально визначеного підрозділу або особа органу чи підрозділу внутрішніх справ, на який (яку) покладаються функції забезпечення контролю, не мають оформленого відповідним чином допуску до державної таємниці.

2.10. Підрозділами військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони - за строками та якістю виконання завдань, визначених у документах, що стосуються профільної діяльності підрозділу, а також у разі якщо працівники спеціально визначеного підрозділу або особа органу чи підрозділу внутрішніх справ, на який (яку) покладаються функції забезпечення контролю, не мають оформленого відповідним чином допуску до роботи з мобілізаційними документами.

2.11. Керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства, начальниками головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України - за якістю та строками виконання підпорядкованими їм органами та підрозділами внутрішніх справ документів, а також за додержанням ними встановленого порядку реагування на заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і пригоди відповідно до компетенції та покладених завдань.

2.12. Головним управлінням Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ) - за якістю та строками виконання підпорядкованими підрозділами Національної гвардії України документів відповідно до компетенції та покладених на них завдань.

(пункт 2.12 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 521)

2.13. Спеціально визначеним підрозділом або особою структурного підрозділу апарату Міністерства, на який (яку) покладаються функції забезпечення контролю, - за якістю та строками виконання порушених перед структурним підрозділом завдань, а також завдань, порушених керівництвом підрозділу перед підпорядкованим особовим складом, якщо це зазначено в резолюції або дорученні.

2.14. Керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (відповідними керівниками підрозділів на місцях), - за якістю та строками виконання підпорядкованими підрозділами документів відповідно до компетенції та покладених на них завдань.

III. Загальний порядок здійснення контролю за виконанням контрольних документів

3.1. У кожному структурному підрозділі апарату Міністерства складається і періодично (як правило, щомісяця) поновлюється перелік контрольних документів, що належать до сфери їх діяльності та виконання яких розраховано на тривалий строк. Так само складається і поновлюється відповідний перелік в ГУМВС, УМВС, Головному управлінні НГУ, підпорядкованих ним органах та підрозділах, у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах МВС України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС України (далі - органи та підрозділи системи МВС України).

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 521)

Інформація, що міститься в переліку, використовується під час здійснення контрольних функцій і враховується під час планування роботи.

3.2. Документи, що надходять до МВС України або ним видаються і перебувають на контролі керівництва Міністерства, позначаються штампом "Контроль". Таким самим штампом позначаються контрольні документи, що видаються органами та підрозділами системи МВС України або надходять до них.

3.3. При надходженні до Міністерства (органу чи підрозділу системи МВС України) контрольний документ першочергово реєструється підрозділом документального забезпечення Міністерства (відповідними підрозділами на місцях), керівник якого (яких) не пізніше наступного дня після реєстрації, а стосовно документа термінового характеру - негайно доповідає Міністрові, чи особі, яка виконує його обов'язки, або заступникам Міністра, заступникові Міністра - керівнику апарату (відповідним керівникам на місцях), які резолюцією на ньому в обов'язковому порядку визначають виконавців, установлюють строки, порядок і спосіб реалізації документа та контролю за його виконанням.

Резолюція складається з таких елементів: прізвище та ініціали виконавця (виконавців), зміст доручення (конкретні дії щодо виконання документа), термін виконання, особистий підпис керівника, дата. У тексті резолюції може бути зазначений строк виконання, при цьому він повинен визначатися з урахуванням термінів, визначених у документі, але не порушуючи вимог актів законодавства, що встановлюють строки виконання відповідних документів. Строк виконання контрольних документів, як правило, установлюється за три дні до строку, визначеного в документі, або строку, передбаченого нормативно-правовими актами України, а термінових - за один день. У разі якщо про строк виконання в резолюції не зазначено, документ виконується в строки, визначені законодавством України. У резолюції до контрольного документа обов'язково зазначається підрозділ, на який покладається контроль за своєчасним його виконанням.

Контрольні документи з грифом секретності, обмеженням доступу або позначені літерою "М" першочергово реєструються відповідними підрозділами в установленому порядку.

При підготовці документів, що передбачають виконання конкретних заходів, в обов'язковому порядку визначаються головний виконавець, співвиконавці та встановлюються терміни (строки) виконання заходів, що підлягають контролю.

Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. У разі якщо строк виконання обчислюється годинами, то його перебіг починається з моменту вчинення резолюції. Строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року строку. Строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п'ятнадцяти дням. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Строк, визначений тижнями, спливає у відповідний день цього місяця. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

3.4. Розглянутий керівництвом Міністерства контрольний документ повертається до підрозділу документального забезпечення або іншого підрозділу, що здійснював його реєстрацію, для тиражування, після чого оригінал документа передається з додержанням установленого порядку його проходження в підрозділ, на який покладено безпосереднє виконання, а копії надаються відповідальному за здійснення контролю за виконанням цього документа та співвиконавцям.

В органах чи підрозділах системи МВС України контрольний документ, який надійшов до них або виданий ними, тиражується підрозділом документального забезпечення або іншим підрозділом, що здійснював його реєстрацію, і надсилається виконавцям та відповідальному за здійснення контролю.

3.5. Якщо Міністр, перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, керівники органів чи підрозділів системи МВС України доручили виконання контрольного документа керівникам кількох структурних підрозділів без зазначення відповідального, його виконання організовує керівник структурного підрозділу, зазначений у резолюції першим, який є головним виконавцем (якщо не зазначено інше), а інші є співвиконавцями.

Головний виконавець організовує та безпосередньо відповідає за своєчасне та якісне виконання в повному обсязі контрольного документа. Головному виконавцю надається право скликати інших виконавців та координувати їх роботу. У разі розбіжностей позицій співвиконавців щодо вирішуваного питання головний виконавець завчасно узгоджує їх, а в разі непогодження - доповідає керівництву.

Співвиконавець зобов'язаний надати свої пропозиції з питань виконання завдання головному виконавцеві протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання, а при опрацюванні документів, у яких міститься вимога щодо термінового виконання завдання (далі - термінові документи), - за один день, якщо не зазначено інше.

3.6. За потреби зміни головного виконавця контрольного документа, залучення до виконання документа інших підрозділів або посадових осіб у найкоротший термін, але не пізніше наступного робочого дня (а щодо термінового документа - негайно), після його отримання головним виконавцем подається обґрунтований рапорт чи доповідна записка керівнику, який учинив резолюцію. Після розгляду оригінал зазначеного рапорту з резолюцією негайно передається новому головному виконавцеві, а копія зазначеного рапорту надається співвиконавцям та відповідальному за здійснення контролю для внесення змін до відповідних обліків.

3.7. У разі потреби строк виконання контрольного документа, що перебуває на контролі Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра або заступника Міністра - керівника апарату, керівників органів чи підрозділів системи МВС України може бути продовжений, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України. Для цього головний виконавець за три робочі дні до закінчення терміну (а щодо термінових документів - за один день) подає керівнику, який визначив головного виконавця, рапорт чи доповідну записку, погоджені з керівником штабного підрозділу, з обґрунтуванням неможливості виконання контрольного документа в установлені строки. Після розгляду та реєстрації копія зазначеного рапорту чи доповідної записки з новою резолюцією негайно надається контрольному підрозділу або відповідальному за здійснення контролю для внесення змін до відповідних обліків.

Механізм продовження строку виконання документів, які надійшли з вищих органів державної влади, визначений в розділі V цієї Інструкції.

3.8. За результатами виконання контрольного документа головний виконавець готує підсумковий документ відповідно до поставленого завдання.

3.9. За три дні до закінчення встановленого строку (а щодо термінових документів - за один день) контрольна картка разом з опрацьованим контрольним документом та іншими матеріалами працівником, який їх готував, подається керівнику структурного підрозділу (головному виконавцю) для доповіді Міністру, першому заступнику Міністра, заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівникові апарату чи іншому керівнику, який установив контроль, для прийняття рішення про зняття з контролю або продовження строку виконання документа.

3.10. Зняти з контролю накази МВС України, доручення Міністра чи продовжити термін їх виконання може тільки Міністр або особа, яка виконує його обов'язки, з подальшим інформуванням Міністра.

3.11. В апараті Міністерства, органах і підрозділах внутрішніх справ прийняти рішення про зняття документа з контролю має право керівник, який установив контроль за його виконанням, або особа, яка виконує його обов'язки, або, за їх дорученням, керівник штабного підрозділу.

3.12. У разі виявлення факту порушення виконавської дисципліни відповідальний за здійснення контролю наступного робочого дня доповідає про це керівництву органу (підрозділу) внутрішніх справ для вжиття відповідних заходів реагування.

3.13. Документ вважається виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені в ньому завдання, про що, у разі встановлення такої вимоги, письмово або усно поінформовано керівника, який вчинив резолюцію, підготовлено відповідні документи та контрольний документ відповідальним за здійснення контролю знято з контролю.

3.14. Стан виконавської дисципліни щокварталу аналізується керівниками органів та підрозділів системи МВС України, які вживають необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків, про що складається відповідна довідка (доповідна записка).

3.15. Відповідальним за здійснення контролю або працівником, відповідальним за організацію контролю за виконанням документів у підрозділі, у разі необхідності готуються матеріали до оперативних нарад керівництва органу або підрозділу внутрішніх справ з питань виконавської дисципліни.

Щотижня надається інформація головним виконавцям про заходи, які необхідно виконати найближчим часом.

3.16. Головним штабом МВС України щотижнево готуються матеріали з питань виконавської дисципліни в апараті МВС України до оперативних нарад та, у разі наявності, інформація керівництву Міністерства про документи, за виконанням яких здійснюється контроль та термін виконання яких закінчується наступного тижня.

У разі наявності порушень, допущених Міністерством під час виконання доручень Прем'єр-міністра України, завдань, які містяться в листах, що надійшли з Кабінету Міністрів України, які перебувають на контролі в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, готуються відповідні матеріали до засідання Кабінету Міністрів України.

IV. Порядок нагляду за ходом і строками виконання контрольних документів

4.1. Нагляд за ходом і строками виконання взятих на облік контрольних документів здійснюється за допомогою реєстраційно-контрольних карток та (або) автоматизованої інформаційної системи. На кожний контрольний документ, узятий на облік, відповідальним за здійснення контролю складається контрольна картка, що містить назву, дату, номер документа, короткий зміст доручення, термін виконання, яка передається працівникові, відповідальному за організацію контролю в підрозділі.

4.2. Працівник, відповідальний за організацію контролю за виконанням документів у підрозділі, веде облік контрольних карток, надає контрольному підрозділу інформацію про стан виконання контрольного документа.

4.3. У разі продовження терміну виконання контрольного документа контрольна картка разом з копією рапорту чи доповідної записки про зміну терміну виконання негайно надається працівником, який їх готував, відповідальному за здійснення контролю для відповідного корегування терміну виконання.

4.4. При зміні головного виконавця контрольного документа заповнена контрольна картка негайно повертається до контрольного підрозділу для внесення необхідних змін.

4.5. За результатами виконання контрольних документів безпосереднім виконавцем заповнюється контрольна картка, у якій зазначаються:

прізвище виконавця, його телефон та назва підрозділу (для ГУМВС, УМВС);

вичерпна інформація про результати виконання поставленого завдання;

назва підсумкового документа та його реквізити, посада та прізвище особи, яка його підписала.

4.6. У випадку усної доповіді керівникові про виконання контрольного документа особа, яка доповідала, особисто заповнює та підписує контрольну картку. Якщо підсумковий документ залишився не підписаним або на нього не було накладено резолюцію за результатами доповіді, головним виконавцем готується довідка щодо результатів опрацювання контрольного документа, у якій зазначається хто, коли, кому доповідав про результати виконання та яке було прийнято за даним фактом рішення. Зазначена довідка разом із контрольною карткою подається відповідальному за здійснення контролю.

4.7. Заповнена контрольна картка підписується керівником структурного підрозділу апарату Міністерства, органу чи підрозділу системи МВС України або його заступниками, керівником штабного підрозділу або його заступником.

4.8. Відповідальний за здійснення контролю має право разом з контрольною карткою витребувати копію підсумкового документа для підтвердження його виконання.

4.9. Повернута контрольна картка, заповнена в установленому порядку, є підставою для зняття завдання з контролю. Контрольний документ знімається з контролю тільки тоді, коли зняті з контролю всі встановлені контрольним документом завдання.

V. Особливості здійснення контролю та строки виконання контрольних документів

5.1. Строк виконання документа встановлюється Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, керівниками органів чи підрозділів системи МВС України. Якщо в резолюції або безпосередньо в документі термін виконання не зазначений, документ повинен бути виконаний не пізніше тридцятиденного строку, якщо законодавством не встановлено інший строк розгляду.

Відлік строку починається з дати реєстрації документа в органі внутрішніх справ, якому адресований документ, за винятком доручень Прем'єр-міністра України та листів, що надходять з Кабінету Міністрів України, якщо інше не зазначено в законодавстві.

У разі наявності в резолюції слів "терміново" встановлюється найкоротший реальний строк виконання, але він не повинен перевищувати трьох діб з дня вчинення резолюції, а у випадку "негайно" - в одноденний термін.

Якщо в документі містяться вимоги щодо прискорення його виконання ("невідкладно", "у найкоротший термін", "у стислі строки" та інше), кінцевий термін виконання документа обов'язково встановлюється керівником у тексті резолюції.

5.2. Строк підготовки документів визначається з урахуванням того, що днем виконання завдань уважається дата реєстрації в органі внутрішніх справ вихідних документів, що містять інформацію про виконання відповідних завдань.

5.3. У випадку, коли МВС України є співвиконавцем документів, що видані вищими органами державної влади, вони виконуються протягом першої половини строку, відведеного для його виконання, якщо безпосередньо в документі не зазначено інше.

5.4. При встановленні терміну виконання указу, розпорядження чи доручення Президента України або завдання, яке міститься у листі, що надійшов з Адміністрації Президента України чи Ради національної безпеки і оборони України, керуватися таким:

5.4.1. Укази Президента України виконуються в установлений Президентом України термін. У разі якщо термін виконання в указі не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати набрання чинності указом Президента України.

5.4.2. Розпорядження та доручення Президента України виконуються в установлений Президентом України термін. У разі якщо термін виконання не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати реєстрації розпорядження або доручення Президента України у МВС України.

5.4.3. Завдання, які містяться у листах, що надійшли з Адміністрації Президента України або з Ради національної безпеки і оборони України, виконуються в установлений ними термін. У разі якщо термін виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати реєстрації доручення у МВС України.

5.4.4. Якщо МВС України є головним виконавцем указу, розпорядження чи доручення Президента України, інформація про їх виконання готується і подається до Адміністрації Президента України, незалежно від того, зазначається в них чи ні необхідність такого інформування.

5.4.5. У разі неможливості виконання завдань, визначених указами, розпорядженнями чи дорученнями Президента України, в установлений строк головний виконавець готує обґрунтоване подання про перенесення строків виконання відповідного завдання (додаток 2) та за п'ять днів до його закінчення надсилає до Адміністрації Президента України.

5.5. При встановленні терміну виконання законів України, постанов Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад керуватися таким:

5.5.1. Закони України та постанови Верховної Ради України виконуються в установлені ними строки.

5.5.2. Запити чи звернення народних депутатів України розглядаються в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС України від 28 березня 2012 року N 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2012 року N 513/20826.

5.5.3. Керівник органу внутрішніх справ, який розташований на території (обслуговує територію) відповідної місцевої ради, до якого звернувся депутат місцевої ради, зобов'язаний у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь. У разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки звернення депутата місцевої ради остаточна відповідь надається не пізніше як у місячний строк з дня реєстрації звернення в органі внутрішніх справ.

5.5.4. Орган внутрішніх справ, який розташований на території (обслуговує територію) відповідної місцевої ради, до якого надіслано депутатський запит, зобов'язаний у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради.

5.5.5. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений місцевою радою строк, то орган внутрішніх справ зобов'язаний письмово повідомити місцеву раду та депутата місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня реєстрації запиту в органі внутрішніх справ.

5.5.6. У разі надходження до МВС України депутатського запиту чи звернення народного депутата України або депутата місцевої ради, адресованого Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністру України або Першому віце-прем'єр-міністру України із Секретаріату Кабінету Міністрів України, обчислення терміну виконання починається з дати реєстрації відповідного запиту чи звернення в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.5.7. У разі надходження депутатського запиту чи звернення народного депутата України або депутата місцевої ради до МВС України (органу чи підрозділу системи МВС України), направленого Генеральною прокуратурою України або органом прокуратури України, обчислення терміну виконання починається з дати реєстрації відповідного запиту чи звернення в органі внутрішніх справ.

5.6. При встановленні терміну виконання постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, завдань, які містяться у листах, що надійшли з Кабінету Міністрів України або Секретаріату Кабінету Міністрів України, керуватися таким:

5.6.1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України розглядаються та виконуються в установлені ними терміни. У разі якщо в постанові чи розпорядженні Кабінету Міністрів України термін виконання не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати набрання чинності постанови чи розпорядження Кабінету Міністрів України.

5.6.2. Протокольні рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем'єр-міністра України, завдання, які містяться у листах, що надійшли з Кабінету Міністрів України або Секретаріату Кабінету Міністрів України, розглядаються та виконуються в установлені ними терміни. У разі якщо термін виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється в тридцятиденний строк з дати прийняття відповідного рішення, надання відповідного доручення або дати реєстрації листа в Секретаріаті Кабінету Міністрів України або в інший строк, передбачений законодавством України.

5.6.3. У разі підготовки Кабінетом Міністрів України матеріалів до парламентських слухань пропозиції щодо складу їх учасників та кандидатури доповідача (співдоповідача) від МВС України, а також тези його виступу подаються Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за сім днів до початку проведення парламентських слухань.

5.6.4. У разі надходження із Секретаріату Кабінету Міністрів України законопроекту, унесеного народним депутатом України, МВС України як головний виконавець готує проект експертного висновку по суті законопроекту за участю заінтересованих органів виконавчої влади та в п'ятиденний строк з дня реєстрації законопроекту в Секретаріаті Кабінету Міністрів України подає його Кабінету Міністрів України. Проект експертного висновку повинен бути завізований Міністром або особою, яка виконує його обов'язки.

5.6.5. Прийняті Верховною Радою України закони України, які надійшли із Секретаріату Кабінету Міністрів України на опрацювання до МВС України, візуються Міністром або особою, яка виконує його обов'язки, та подаються органу виконавчої влади, визначеному в листі Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідальним за узагальнення, не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту надходження копії закону, якщо інший строк не визначено у супровідному листі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У разі визначення МВС України відповідальним за опрацювання закону України узагальнені пропозиції надсилаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України не пізніше п'яти днів з дня реєстрації копії закону в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, якщо інший строк не визначено в супровідному листі Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5.6.6. Проекти законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, відповідальним за розроблення яких відповідно до протокольних рішень Кабінету Міністрів України або доручень Прем'єр-міністра України визначено МВС України, готуються та погоджуються із заінтересованими органами виконавчої влади у строк, встановлений відповідним рішенням або дорученням, у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

У разі якщо термін не визначено, його підготовка здійснюється в тридцятиденний строк з дати прийняття відповідного рішення або надання відповідного доручення.

Пам'ятка про порядок підготовки проектів законів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України наведена у додатку 3 до цієї Інструкції.

5.6.7. У разі неотримання позиції заінтересованого органу щодо проекту закону, постанови чи розпорядження Кабінету Міністрів України, розробником якого є МВС України, у встановлений МВС України строк проект вважається погодженим без зауважень.

5.6.8. Проекти законів України, указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до МВС України, опрацьовуються та подаються на підпис керівництву Міністерства у п'ятиденний строк з дати реєстрації у МВС України, якщо головним розробником проекту не визначено інший - коротший строк.

Строк опрацювання може бути збільшеним за результатами розгляду керівництвом Міністерства рапорту, підготовленого головним виконавцем, але кінцевий термін виконання не повинен перевищувати строку, визначеного головним розробником проекту.

5.6.9. Проекти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, під час обговорення яких на засіданні членами Кабінету Міністрів України висловлено зауваження і пропозиції та які повернуті до МВС України для доопрацювання, у десятиденний строк після їх розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України подаються на повторний розгляд.

5.6.10. Подання про перенесення строку виконання завдань (додаток 4), визначених законами України, указами, розпорядженнями та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подаються, у разі необхідності, головним виконавцем до Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з проектом листа Голові Верховної Ради України чи Главі Адміністрації Президента України за сім днів до закінчення встановленого строку. У випадку встановлення строку виконання, меншого ніж десять днів, подання про перенесення строку, у разі необхідності, готується негайно.

У разі підготовки подання про перенесення строку внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів або проектів постанов чи розпоряджень Кабінету Міністрів України з причин неотримання позиції заінтересованого органу разом з поданням готується лист-нагадування відповідному органу. У разі необхідності для прискорення отримання позиції заінтересованого органу додатково надсилаються листи-нагадування.

5.7. Документи Генеральної прокуратури України, органів прокуратури України та інші документи:

5.7.1. Приписи прокурорів, які надійшли до органів внутрішніх справ, розглядаються та виконуються негайно з дати реєстрації в органі внутрішніх справ та відповідна інформація надсилається прокурору.

У разі надходження припису прокурора з Кабінету Міністрів України обчислення терміну виконання починається з дати його реєстрації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.7.2. Протести прокурорів, які надійшли до органів внутрішніх справ, розглядаються в десятиденний строк з дати реєстрації в органі внутрішніх справ та відповідна інформація надсилається прокурору.

У разі надходження протесту прокурора з Кабінету Міністрів України обчислення терміну виконання починається з дати його реєстрації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.7.3. Постанови прокурорів, які надійшли до органів внутрішніх справ, розглядаються в десятиденний строк з дати реєстрації в органі внутрішніх справ, якщо інше не встановлено законом.

У разі надходження постанови прокурора з Кабінету Міністрів України обчислення терміну виконання починається з дати його реєстрації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.7.4. Подання прокурорів, які надійшли до органів внутрішніх справ, розглядаються невідкладно. Відповідна інформація надсилається прокурору в місячний строк з дати реєстрації в органі внутрішніх справ.

У разі надходження подання прокурора з Кабінету Міністрів України обчислення терміну виконання починається з дати його реєстрації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.7.5. Подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розглядається в тридцятиденний строк з дати його реєстрації в органі внутрішніх справ, якщо інше не обумовлене в супровідному листі до нього.

5.7.6. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати розглядаються в п'ятнадцятиденний строк з дати реєстрації їх в органі внутрішніх справ, якщо інше не обумовлене в супровідних листах до них.

5.8. Звернення громадян та громадських об'єднань та інші документи:

5.8.1. Звернення громадян розглядаються і вирішуються в місячний строк з дати реєстрації їх в органі внутрішніх справ. Звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк з дати реєстрації їх в органі внутрішніх справ.

Якщо звернення потребує додаткового вивчення чи перевірки та з об'єктивних причин не може бути розглянуто в тридцятиденний строк, керівник органу внутрішніх справ установлює необхідний для його розгляду строк, але не більше сорока п'яти днів, про що інформується особа, яка подала звернення.

5.8.2. Телеграми розглядаються в десятиденний строк, а ті, що потребують термінового вирішення, - до двох днів з дати реєстрації їх в органі внутрішніх справ.

5.8.3. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються в тридцятиденний строк з дати реєстрації їх в органі внутрішніх справ. При надходженні пропозицій (звернень) об'єднань громадян з Кабінету Міністрів України обчислення терміну їх виконання починається з дати реєстрації відповідного листа чи звернення в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5.8.4. Якщо питання, порушені в одержаному органом внутрішніх справ зверненні, не належать до його компетенції, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом внутрішніх справ, воно в той же термін повертається громадянинові з відповідними роз'ясненнями.

5.9. У випадках установлення контрольним документом періодичного контролю слід керуватися таким:

при щомісячному контролі терміном виконання встановлюється 10 число місяця, наступного за звітним;

при щоквартальному, щопіврічному або щорічному контролі терміном виконання встановлюється 15 число місяця, наступного за звітним;

при визначенні строку виконання "січень - грудень", "вересень - серпень" або "протягом року" тощо термін виконання визначається як останній день останнього місяця визначеного періоду. Допускається встановлення проміжних контрольних термінів з боку відповідального за здійснення контролю для забезпечення упередженого контролю або для підготовки інформації про хід виконання відповідного завдання, але не частіше ніж раз на квартал;

при щосеместровому контролі терміном виконання встановлюється 10 число місяця, наступного за звітним;

при постійному контролі термін визначається керівником підрозділу (щоденно, щотижнево, щодекадно тощо).

5.10. Закінченням терміну дії періодичних завдань (щотижнево, щомісячно, щоквартально тощо), визначених колегією, нарадою або оперативною нарадою, вважати кінець поточного року, упродовж якого вони поставлені, якщо інше не передбачене у самих завданнях.

5.11. Для забезпечення вчасного виконання контрольних документів відповідальним за здійснення контролю встановлюється термін виконання за три дні до закінчення встановленого законодавством строку виконання, а щодо термінових документів - за один день.

При цьому порушенням строку виконання буде вважатися порушення безпосередньо встановленого законодавством строку виконання.

5.12. У разі встановлення підрозділом контролю Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Адміністрації Президента України більш раннього терміну виконання документа відповідальним за здійснення контролю вносяться зміни до відповідних обліків, про що інформується головний виконавець.

VI. Порядок перевірки стану виконавської дисципліни та проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів в органах внутрішніх справ

6.1. Порядок перевірки стану виконання документів, за виконанням яких здійснюється контроль в органах внутрішніх справ, передбачає дотримання таких вимог:

6.1.1. Перевірка стану виконавської дисципліни в органах та підрозділах системи МВС України здійснюється суб'єктами контролю за виконанням документів за дорученням керівництва органу внутрішніх справ.

6.1.2. Залежно від підстав перевірки стану виконавської дисципліни поділяються на:

планові - здійснюються згідно із затвердженими відповідними керівниками органу внутрішніх справ планами роботи;

позапланові - здійснюються з метою реагування на погіршення стану виконавської дисципліни в органах внутрішніх справ за окремим дорученням Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, начальників ГУМВС, УМВС або їх заступників, командувача Національної гвардії України або його заступників.

(абзац третій підпункту 6.1.2 пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.05.2015 р. N 521)

6.1.3. Працівники, які направляються на перевірку стану виконавської дисципліни, вивчають:

організацію, порядок розгляду керівництвом органу внутрішніх справ документів, за виконанням яких здійснюється контроль, повноту і зрозумілість рішень керівників про вивчення та реалізацію цих документів, якість їх виконання;

реалізацію вимог цієї Інструкції;

загальний стан виконавської дисципліни та заходи, що вживаються для підвищення рівня виконавської дисципліни (заслуховування на оперативних нарадах, ужиття заходів дисциплінарного впливу тощо);

стан виконання заходів, передбачених документами, за виконанням яких здійснюється контроль, а також якість, своєчасність і повноту реалізації наказів, доручень та рішень керівництва, направлених на виконання до підпорядкованих органів (за їх наявності).

6.1.4. У ході перевірки працівники, які направляються на перевірку, надають організаційно-практичну та методичну допомогу щодо усунення виявлених недоліків і недопущення їх виникнення надалі.

6.1.5. За результатом проведення перевірки готується підсумковий документ, у якому викладаються результати проведеної роботи, заходи, які необхідно вжити з метою усунення виявлених недоліків, висновки та пропозиції. Керівник органу внутрішніх справ, що перевірявся, в обов'язковому порядку ознайомлюється з підсумковим документом.

6.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" в органах та підрозділах внутрішніх справ проводиться оцінка ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів відповідно до Методики проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів органами і підрозділами внутрішніх справ України (додаток 5).

 

Заступник начальника
Головного штабу МВС України
полковник міліції

М. В. Андруньків

 

Форма контрольних карток

(лицьовий бік)

  

  

(зворотний бік)

 

Виконавець: _______________ тел.: ___________ назва підрозділу: __________________
                                         (П. І. Б.)                                                                                                             (для ГУМВС, УМВС)

РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ:

Підсумковий документ: _____________________ вих. (вх.) N ________ від ____________
                                                                        (назва документа)           (непотрібне закреслити)
підписав ___________________________ направлено _______________________________
                                          (посада, П. І. Б.)                                                          (заповнюється у випадку надання інфор-
                                                                                                                                 мації за межі основної служби виконавця)

Підсумковий документ: _____________________ вих. (вх.) N ________ від ____________
                                                                        (назва документа)           (непотрібне закреслити)
підписав ___________________________ направлено _______________________________
                                          (посада, П. І. Б.)                                                           (заповнюється у випадку надання інфор-
                                                                                                                                 мації за межі основної служби виконавця)

ДОЗВОЛЯЮ ЗНЯТИ З КОНТРОЛЮ: ___________________________________________
                                                                                                                               (посада)


_________________
(дата)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)


 

Наслідки виконання:

Виконавець:

Тел.:

(вказати, що зроблено, у т. ч. задоволено, відмовлено, надано роз'яснення, факти
підтвердилися, не підтвердилися, підтвердилися частково, в роботі, до відома)


Вих. N

 

від:

 

Підписав:

 

Вих. N

 

від:

 

Підписав:

 


Причина порушення строку:

 

Дозволяю зняти з контролю:


Дата:

Підпис керівника структурного підрозділу:

Підписав:


 

 

Наслідки виконання:

Виконавець:

Тел.:

(вказати, що зроблено, у т. ч. перенесення, відміна, зміна, підстава)


Необхідне підкреслити: відповідь остаточна (попередня); інформація підтвердилася, не підтвердилася, підтвердилася частково; задоволено, відмовлено, надано роз'яснення; матеріал надіслано за належністю тощо.


Вих. N

 

від:

 

Підписав:

 

Вх. N

 

від:

 

Підписав:

 


Причина порушення строку:

 

Дозволяю зняти з контролю:


Дата:

Підпис керівника служби:

Підписав:


 

 

Примірна форма подання про перенесення строку виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України

Главі Адміністрації
Президента України
____________________


ПОДАННЯ

про перенесення строків виконання ______________________________________________________
                                                                                                                                 (тип документа)
Президента України від ________________ 20__ року N _____________________________________
                                                                (дата, місяць)
про _________________________________________________________________________________.
                                                                          (короткий виклад змісту документа)

Керуючись пунктом 9 Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень та доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року N 155, прошу продовжити строк виконання ___________________________________________________ до
                                                                                                                               (вказати тип документа)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік)

Підстави _____________________________________________________________________________.
                                                                                        (обґрунтування причини невиконання)

За дорученням Прем'єр-міністра (віце-прем'єр-міністра)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (вказати посаду та прізвище)
від ________________ 20__ року N ___________ виконавцем _________________________________
                                                                                                                                                                  (акта, доручення)
визначено ____________________________________________________________________________.
                                                                              (найменування центрального органу виконавчої влади)

За організацію виконання _______________________________________________________________
                                                                                                                                (тип документа)
Президента України відповідає __________________________________________________________
                                                                                                                    (вказати посаду, прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________
                                                        по батькові заступника керівника МВС України)

_________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________________
(П. І. Б. керівника МВС України)

________________ 20__ року

 

 

ПАМ'ЯТКА
про порядок підготовки проектів законів та актів Кабінету Міністрів України

У разі визначення Кабінетом Міністрів України МВС України головним розробником проекту закону України, постанови або розпорядження Кабінету Міністрів України (далі - проект акта) його підготовка проходить за таким порядком:

1. Структурним підрозділом Міністерства готується проект акта відповідно до вимог § 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

2. Проекти актів Кабінету Міністрів України оформлюються згідно з Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року N 870.

3. Під час підготовки проектів актів проводяться фінансово-економічні розрахунки, опрацювання на відповідність законодавству Європейського Союзу, європейським стандартам у сфері дотримання прав людини. Крім цього, у разі необхідності враховуються інтереси регіонів та проводиться громадське обговорення проекту.

4. Проект акта підлягає обов'язковому погодженню усіма заінтересованими органами, а також Міністерством фінансів України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань). Під час опрацювання проекту акта повинні бути вжиті вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведення узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей тощо).

5. Структурний підрозділ Міністерства надсилає заінтересованим органам підготовлений проект акта, завізований Міністром, разом з пояснювальною запискою, а також порівняльною таблицею (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів) та визначає строк його погодження, виходячи зі складності та обсягу проекту з урахуванням строків виконання завдань, установлених актами законодавства, рішеннями Кабінету Міністрів України або дорученнями Прем'єр-міністра України.

6. У разі коли заінтересований орган не висловив своєї позиції щодо проекту акта у визначений МВС України строк, проект вважається погодженим без зауважень.

7. Якщо в результаті врахування МВС України зауважень заінтересованих органів проект акта або окремі його положення, погоджені іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що суттєво змінюють проект акта, проект у відповідній частині підлягає повторному погодженню з такими органами.

8. Проект акта, погоджений керівником Управління юридичного забезпечення МВС України, розробник подає до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, матеріалами погодження (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань).

9. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до § 49 - 51 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

10. Проекти актів, відповідальним за розроблення яких відповідно до протокольних рішень Кабінету Міністрів України або доручень Прем'єр-міністра України визначено МВС України, готуються та погоджуються із заінтересованими органами виконавчої влади у строк, встановлений відповідним рішенням або дорученням. У разі якщо термін не визначено, його підготовку здійснюють в тридцятиденний строк з дати прийняття відповідного рішення або надання відповідного доручення.

При цьому термін виконання встановлюється за десять днів до закінчення терміну виконання для забезпечення, у разі необхідності, вчасної підготовки подання про перенесення строку внесення проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів України. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України строку виконання меншого, ніж десять днів, подання про перенесення строку внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України, у разі необхідності, готується негайно.

11. У разі підготовки листа або подання про перенесення строку внесення проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів України через неотримання позиції заінтересованого органу разом з ним готується лист-нагадування відповідному органу. У разі необхідності для прискорення отримання позиції заінтересованого органу додатково надсилаються листи-нагадування.

12. У разі повернення до МВС України проекту акта для доопрацювання та повторного внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України та якщо строк доопрацювання не визначено, проект акта вноситься не пізніше ніж через десять днів після розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України.

 

Примірна форма подання про перенесення строку виконання завдань

Прем'єр-міністру України
(віце-прем'єр-міністру України)
_____________________________


ПОДАННЯ

про перенесення строків виконання _____________________________________________________
                                                                                                                                      (рішення, доручення)
Кабінету Міністрів України від ________________ 20__ року N _______________________________
                                                                               (число, місяць)
про _________________________________________________________________________________
                                                                                      (короткий виклад змісту документа)
_____________________________________________________________________________________.

Прошу продовжити строк виконання _____________________________________________________
                                                                                                                                 (вказати тип документа)
до __________________________________.
                          (число, місяць, рік)

Підстави: ____________________________________________________________________________.
                                                                                 (обґрунтування причини невиконання)

За моїм дорученням (рішенням) від ______________________________________________________
                                                                                                                                (число, місяць, рік)
відповідальність за організацію виконання зазначеного документа покладено на
_____________________________________________________________________________________
                                   (вказати посаду, прізвище, ім'я та по батькові заступника керівника МВС України)

_________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________________________
(П. І. Б. керівника МВС України)

________________ 20__ року

 

 

МЕТОДИКА
проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів органами і підрозділами внутрішніх справ України

1. Оцінка проводиться щороку в листопаді, а також за ініціативою керівника органу внутрішніх справ у будь-який інший час.

2. Рішення про проведення оцінки приймає Міністр внутрішніх справ України щодо центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, або керівник органу внутрішніх справ щодо своїх територіальних органів.

3. Оцінка проводиться робочою групою, яка утворюється наказом керівника органу внутрішніх справ, який приймає рішення про її проведення.

4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати десяти робочих днів.

5. Оцінка проводиться за дотриманням:

5.1. Строків виконання завдань, визначених контрольними документами.

5.2. Порядку реєстрації, розгляду контрольних документів.

5.3. Порядку роботи з контрольними картками.

5.4. Порядку формування справ, картотек.

5.5. Вимог щодо розгляду та встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань.

5.6. Вимог щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на виконання завдань.

5.7. Вимог щодо погодження проектів документів, які розробляються на виконання завдань.

5.8. Вимог щодо організації контролю за виконанням завдань, а також здійснення відповідним органом внутрішніх справ контролю за виконанням завдань.

5.9. Вимог щодо розроблення та затвердження планів заходів із забезпечення виконання завдань, здійснення контролю за їх виконанням.

6. За результатами проведення оцінки протягом п'яти робочих днів складається звіт, який підписується керівником та членами робочої групи і розміщується на офіційному веб-сайті органу внутрішніх справ, в якому проводилася оцінка.

7. За результатами проведення оцінки діяльність органу внутрішніх справ визначається як:

ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;

недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено негативними;

неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено негативними.

8. Примірник звіту про проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням контрольних документів в органі внутрішніх справ протягом п'яти робочих днів надсилається до Головного штабу МВС України.

9. На підставі звіту керівник органу чи підрозділу внутрішніх справ, в якому проводилася оцінка, приймає рішення про:

заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням контрольних документів;

здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання завдань, застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, проведення аналізу причин невиконання таких завдань і внесення пропозицій стосовно підвищення кваліфікації зазначених осіб.

____________

Опрос