Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 03.07.2000 N 1368

Фонд государственного имущества
Приказ от 08.05.2012 № 628
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2012

м. Київ

N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2012 р. за N 777/21090

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.07.2000 N 1368

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 3 липня 2000 року N 1368
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 497)

Відповідно до Закону України від 13.01.2012 N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 03.07.2000 N 1368 "Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 428/4649, слова "відкритих акціонерних товариств" замінити словами "акціонерних товариств".

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03.07.2000 N 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 428/4649, що додаються.

3. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Зміни до Порядку проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств

1. У заголовку Порядку слова "відкритих акціонерних товариств" замінити словами "акціонерних товариств".

2. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити нумерацією римськими цифрами.

3. У розділі I:

3.1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

3.2. У пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"комісія - комісія з пільгового продажу акцій, яка створюється для організації та проведення пільгового продажу акцій за наказом державного органу приватизації з метою виконання плану розміщення акцій (плану приватизації) в частині проведення пільгового продажу акцій";

після абзацу п'ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"завершення пільгового продажу акцій - видання розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі випуску акцій) або розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ (при бездокументарній формі випуску акцій);

приймання заяв на пільгове придбання акцій - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати;".

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим;

в абзаці дев'ятому слова "за результатами їх пільгового продажу" замінити словами "за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій".

4. У розділі II:

4.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Пільговий продаж акцій АТ - першочерговий продаж акцій на неконкурентних засадах особам, зазначеним у частинах першій та другій статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" за фіксованою ціною".

4.2. У пункті 2.3 слово "термін" замінити словом "строк".

4.3. У пункті 2.4:

в абзаці першому цифри та слова "10-денний термін" та "наказ про продаж акцій" замінити відповідно цифрами та словами "10-денний строк" та "наказ про пільговий продаж акцій";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Комісія припиняє свою роботу за рішенням відповідного державного органу приватизації після завершення пільгового продажу акцій".

4.4. У пункті 2.5:

абзаци четвертий, восьмий і дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"підготовку та здачу документів до архіву Фонду державного майна України після завершення пільгового продажу".

4.5. У пункті 2.7:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"працівників підприємств, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 1);

інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 2).";

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"Списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій, формуються на дату видачі наказу про пільговий продаж акцій".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

4.6. У пункті 2.8:

в абзаці четвертому слово "затверджує" замінити словами "затверджує (протокольно)";

в абзаці шостому слова "результати пільгового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій".

4.7. У пункті 2.9 цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк".

4.8. У пункті 2.10:

у першому реченні цифру та слова "5-денний термін" замінити цифрою та словами "5-денний строк";

у другому реченні слова "за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій" замінити словами "за результатами пільгового продажу акцій".

4.9. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Приймання заяв на пільгове придбання акцій здійснюється протягом двох місяців з дати затвердження відповідним державним органом приватизації наказу про пільговий продаж акцій АТ. Фондом державного майна України може бути продовжено зазначені строки приймання заяв на пільгове придбання акцій. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані приватизації (плані розміщення акцій) можуть бути встановлені інші строки проведення пільгового продажу акцій".

4.10. У пункті 2.17 цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк".

4.11. У пункті 2.18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.18. Комісія в 5-денний строк після закінчення встановленого строку приймання заяв на пільгове придбання акцій:";

абзац третій викласти в такій редакції:

"оформляє та підписує протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій, форму якого наведено в додатку 8. Протокол повинен бути підписаний не менш як 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.3 цього розділу";

в абзаці четвертому слова "результати пільгового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій".

4.12. У першому реченні пункту 2.19 цифру та слова "5-денний термін" замінити цифрою та словами "5-денний строк"; слова "протокол засідання комісії про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій" замінити словами "протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій".

4.13. В абзаці першому пункту 2.20:

цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк";

слова "підсумків пільгового продажу акцій" замінити словами "протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій".

4.14. У пункті 2.23:

в абзаці першому цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк";

в абзаці п'ятому слово "термін" замінити словом "строк".

4.15. У пункті 2.24 цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк".

4.16. Пункт 2.25 викласти в такій редакції:

"2.25. Акції, не реалізовані під час пільгового продажу, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій".

5. В абзацах першому та п'ятому пункту 3.1 розділу III слова "за результатами пільгового продажу акцій" замінити словами "за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій".

6. У відмітках до додатків 1 - 9 до Порядку літери та цифри "п. 2.3", "п. 2.4", "п. 2.7", "п. 2.10", "п. 2.11", "п. 2.16", "п. 2.18", "п. 2.20" виключити.

7. У додатку 1 до Порядку:

7.1. У пункті 2:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"працівників підприємств, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 1);

інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 2).";

слово "термін" замінити словом "строк".

7.2. У пункті 3:

слово "термін" замінити словом "строк";

абзаци четвертий та п'ятий виключити.

8. У додатку 2 до Порядку у заголовку наказу слова "Про продаж акцій ВАТ" замінити словами "Про пільговий продаж акцій АТ".

9. У додатку 3 до Порядку:

слова та цифри "відповідно до пункту 1 статті 25" замінити словами та цифрами "відповідно до частини першої статті 25";

слова та цифри "відповідно до пункту 2 статті 25" замінити словами та цифрами "відповідно до частини другої статті 25";

слова та цифри "та підпункту 1 пункту 60 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки" виключити.

10. У додатку 4 до Порядку:

10.1. У підпункті 2.2.3 пункту 2.2:

в абзаці першому слова "результати пільгового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій";

в абзаці третьому слова "переліки власників акцій за підсумками пільгового продажу акцій" замінити словами "перелік власників акцій за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій".

10.2. У пункті 3.4 слова "Голова правління" та "створеному за підсумками пільгового продажу акцій" замінити відповідно словами "Голова правління АТ" та "сформованому за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій".

11. Додаток 7 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

12. У додатку 8 до Порядку:

12.1. У заголовку додатка слова "підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій".

12.2. У розділі "Порядок денний":

в абзаці першому пункту 1 слова "Про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій за грошові кошти" замінити словами "Про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій за гроші";

в абзаці другому пункту 1 слова "Пільговий продаж акцій почався" та "проводився" замінити відповідно словами "Приймання заяв на пільгове придбання акцій розпочато" та "проводилося".

12.3. У розділі "Комісія ухвалила":

у пункті 1 слова "результати пільгового продажу акцій" замінити словами "підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій";

у пункті 2 цифри та слова "10-денний термін" замінити цифрами та словами "10-денний строк".

13. У тексті Порядку та додатках до нього:

слова "статутний фонд" у всіх відмінках та числах замінити словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах;

слова "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінити словами "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах;

слова "орган приватизації" у всіх відмінках та числах замінити словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках та числах;

абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ";

слова "комісія з продажу акцій" у всіх відмінках та числах замінити словами "комісія з пільгового продажу акцій" у відповідних відмінках та числах.

 

Начальник Управління
планування та пільгового продажу

О. Андрущенко

 

КНИГА
реєстрації заяв на пільгове придбання акцій
АТ "__________________________________________"

(використовується при бездокументарній формі випуску акцій)

N
з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім'я та по батькові заявника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстра-
ційний номер
облікової картки платника податків (ідентифі-
каційний номер згідно з ЄДРПОУ)

Поштовий індекс та адреса заявника

Кількість заявлених акцій

Сума до сплати за акції

Дані про рахунок в цінних паперах у зберігача

Дані про зберігача цінних паперів

Дані про рахунок зберігача у депозитарії

Підпис заявника

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код згідно з ЄДРПОУ

наймену-
вання

місцезна-
ходження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова правління АТ
М. П.

____________________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)

 

____________

Опрос