Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия заведений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с заведениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи осужденным

Минюст, Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 10.05.2012 № 710/5/343
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012

м. Київ

N 710/5/343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 769/21082

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 серпня 2014 року N 1348/5/572)

Відповідно до статей 63, 116 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 6, 39, 72 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою вдосконалення медичного забезпечення засуджених

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим (далі - Порядок), що додається.

2. Голові Державної пенітенціарної служби України (Лісіцков О. В.) довести цей Порядок до відома керівників територіальних органів управління, персоналу органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів та вжити заходів щодо його виконання.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання наказу в закладах охорони здоров'я.

4. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України та першого заступника Міністра охорони здоров'я України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр юстиції України

О. В. Лавринович

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

 

ПОРЯДОК
взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає взаємодію закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я з питань надання медичної допомоги засудженим.

1.2. Орієнтовний перелік закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги засудженим (далі - орієнтовний перелік) визначається Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та управліннями (відділами) Державної пенітенціарної служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Києві та Київській області, областях з урахуванням спеціалізації закладів охорони здоров'я та наявності умов, які дозволяють забезпечити ізоляцію засуджених.

II. Організація взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я під час прибуття засуджених до установ виконання покарань та перебування їх у цих установах

2.1. Усі особи, які прибули до установи виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - УВП), проходять первинний медичний огляд з метою виявлення осіб, яким заподіяно тілесні ушкодження та які становлять епідемічну загрозу для оточення або потребують невідкладної медичної допомоги.

Результати первинного медичного огляду новоприбулої до УВП особи фіксуються у медичній карті (форма N 025/о) (далі - медична карта ф. 025), яка надсилається зі слідчого ізолятора разом з особовою справою засудженої особи.

У разі виявлення у засудженої особи тілесних ушкоджень медичним працівником негайно повідомляється про це керівництво УВП і складається довідка у трьох примірниках, у якій детально описується характер ушкоджень, їх розміри та розташування. Два примірники довідки долучаються до матеріалів особової справи та медичної карти ф. 025, а третій примірник видається їй на руки.

Про факт виявлення тілесних ушкоджень у засудженої особи керівництво УВП упродовж доби з моменту виявлення тілесних ушкоджень письмово інформує прокурора, а також фіксує у журналі обліку виявлення тілесних ушкоджень в осіб, які прибули до УВП (додаток до Порядку).

2.2. Усі особи, які вибувають з УВП, проходять медичний огляд з проведенням флюорографічного обстеження (крім осіб, яким флюорографічне обстеження було проведено менше ніж 11 місяців тому). Після закінчення огляду робиться висновок щодо стану здоров'я кожного, хто вибуває, який заноситься у медичну карту ф. 025.

Медичний працівник, який здійснював огляд, ставить свій підпис під висновком на відкритій довідці особової справи засудженої особи, яка вибуває з УВП.

2.3. Лікувально-профілактична та протиепідемічна робота у виправних центрах організовується і проводиться на загальних підставах відповідно до законодавства про охорону здоров'я органами і закладами охорони здоров'я.

У виправних центрах первинний медичний огляд здійснюється лікарями - фахівцями закладів охорони здоров'я з орієнтовного переліку відповідно до графіка, узгодженого керівництвом УВП та керівництвом закладу охорони здоров'я.

2.4. Медичне обстеження засудженої особи здійснюється у разі її звернення зі скаргою на стан здоров'я до лікаря медичної частини УВП або за ініціативою лікаря медичної частини УВП.

Під час медичного обстеження засудженої особи з метою встановлення діагнозу лікар медичної частини УВП використовує дані анамнезу, медичної документації, яка долучена до її особової справи, результати огляду, дані лабораторних, рентгенологічних і функціональних методів дослідження. При необхідності керівництво УВП подає запит до закладу охорони здоров'я, який надавав медичну допомогу засудженій особі до її прибуття в УВП, щодо результатів диспансерного, амбулаторного, стаціонарного нагляду або лікування.

У випадках, коли лікарі медичної частини УВП не можуть самостійно встановити діагноз, начальник медичної частини УВП подає запит до керівництва УВП щодо залучення відповідного лікаря - фахівця закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку або залучення відповідного лікаря - фахівця закладу охорони здоров'я.

Керівництво УВП забезпечує допуск відповідного лікаря-фахівця.

2.5. Консультування, обстеження і лікування фахівцями закладів охорони здоров'я з орієнтовного переліку (якщо воно можливе в умовах медичної частини УВП) здійснюються в медичній частині УВП у присутності персоналу цієї медичної частини.

Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов'язковому порядку вносяться медичним персоналом УВП до медичної карти ф. 025 або медичної карти (форма N 003/о) (далі - медична карта ф. 003).

2.6. Засуджена особа має право на вільний вибір лікаря.

У разі звернення засудженої особи до лікаря медичної частини УВП з проханням про допуск обраного лікаря-фахівця лікар медичної частини УВП готує медичну довідку про стан здоров'я цієї особи та запит до керівництва УВП.

Керівництво УВП забезпечує допуск обраного засудженою особою лікаря-фахівця.

Висновок медичного обстеження, консультації та дані щодо проведеного лікування лікарем-фахівцем в обов'язковому порядку включаються до медичної карти ф. 025 або медичної карти ф. 003.

Відшкодування витрат, пов'язаних із залученням обраного лікаря-фахівця, здійснюється за рахунок засудженої особи, якій надавалась медична допомога, або її родичів.

Консультування, обстеження і лікування обраним засудженою особою лікарем-фахівцем (якщо це можливо в умовах медичної частини УВП) здійснюються в медичній частині УВП у присутності персоналу цієї медичної частини.

2.7. У разі необхідності в додаткових обстеженнях, які не можуть бути проведені в медичних частинах УВП (наявним обладнанням, лабораторіями та обсягом медико-санітарної допомоги не передбачено проведення цих обстежень), їх проведення здійснюється на базі найближчого закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку.

Про необхідність проведення обстеження, яке потребує вивезення засудженої особи до закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку, лікар медичної частини УВП готує медичну довідку про стан її здоров'я та запит до керівництва УВП.

Керівництво УВП забезпечує своєчасне направлення засудженої особи на обстеження до обраного лікарем медичної частини УВП закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку.

Якщо за результатами огляду чи обстеження засудженої особи встановлено, що вона потребує надання медичної допомоги в закладі охорони здоров'я з орієнтовного переліку, лікар медичної частини УВП готує медичну довідку про стан здоров'я засудженої особи та звертається із запитом до керівництва УВП.

Керівництво УВП забезпечує перевезення засудженої особи до такого закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку.

Керівництво УВП організовує та забезпечує цілодобову охорону засудженої особи під час лікування у закладі охорони здоров'я з орієнтовного переліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України.

2.8. При направленні хворого у заклад охорони здоров'я обов'язково надається виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма N 027/о) (далі - медична карта ф. 027).

Усі висновки медичних обстежень, консультацій та дані щодо проведеного лікування в обов'язковому порядку вносяться медичним персоналом УВП до медичної карти ф. 025 або медичної карти ф. 003.

Документи, що містять відомості про стан здоров'я засудженої особи та надання їй необхідної медичної допомоги, повинні зберігатися з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. Порядок доступу до медичної документації персоналу УВП визначається окремим наказом керівника цієї установи.

2.9. Невідкладна медична допомога засудженій особі надається лікарем медичної частини УВП, а в разі неможливості надання такої допомоги в повному обсязі - бригадою швидкої медичної допомоги. Керівництво УВП забезпечує своєчасний виклик бригади швидкої медичної допомоги.

У разі прийняття бригадою швидкої медичної допомоги рішення про необхідність госпіталізації засудженої особи перевезення її до закладу охорони здоров'я з орієнтовного переліку, де така допомога може бути надана, здійснюється цією бригадою. Керівництво УВП забезпечує цілодобову охорону засудженої особи.

У разі госпіталізації засудженої особи до закладів охорони здоров'я керівництво УВП повідомляє її родичів або законного представника.

III. Організація взаємодії закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров'я при звільненні засуджених, які потребують лікування або медичного супроводження

3.1. При звільненні з УВП засуджена особа, яка за висновком лікарів УВП потребує надання невідкладної медичної допомоги, транспортується службою швидкої медичної допомоги (за письмовою згодою звільненої особи) до закладу охорони здоров'я з випискою із медичної карти ф. 027, крім хворих на туберкульоз, механізм супроводу яких при звільненні визначається Порядком взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року N 478/5/180/375/212/258, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за N 487/20800.

3.2. У разі смерті засудженої особи розтин її трупа проводиться відповідно до положень статті 72 Основ законодавства України про охорону здоров'я у найближчому закладі охорони здоров'я, де такий розтин може бути проведено.

 

В. о. директора Департаменту взаємодії
з органами влади Міністерства
юстиції України

С. В. Мартиненко

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я України

М. К. Хобзей

 

ЖУРНАЛ
обліку виявлення тілесних ушкоджень в осіб, які прибули

до __________________________________
(найменування установи виконання покарань)

N
з/п

Дата і час виявлення тілесних ушкоджень

П. І. Б. та дата народження особи, у якої виявлено тілесні ушкодження, найменування установи, з якої прибула особа

Обставини події, час і місце заподіяння тілесних ушкоджень

Прізвище (найменування посади) особи, яка, на думку потерпілого, заподіяла йому тілесні ушкодження

Дата, час і дані медичного працівника УВП, який проводив огляд потерпілого

Характер, розміри та локалізація виявлених тілесних ушкоджень

Дата, час та П. І. Б. чергового помічника начальника УВП, який отримав вказану інформацію

Дата і час направлення інформації прокурору, П. І. Б. службової особи, яка її підписала

Вжиті заходи та дата прийняття рішення за результатами перевірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос