Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 10.05.2012 № 709/5
действует с 28.05.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012

м. Київ

N 709/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 768/21081

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до Закону України від 15 березня 2012 року N 4525-VI "Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку", пункту 88 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Голові Державної реєстраційної служби (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома відділів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечити його належне застосування в роботі.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.).

 

Міністр

О. Лавринович

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

у розділі III:

у главі 1:

доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

"У разі подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану дубліката медичного свідоцтва про народження державна реєстрація народження здійснюється після перевірки за даними, вказаними в цьому документі, факту проведення державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження. Відсутність актового запису про народження підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану за формою, наведеною у додатку 24 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (із змінами).";

у пункті 11 слова "дата видачі довідки та її номер" замінити словами "найменування закладу (установи), що видав(ла) довідку, дата її видачі та номер.";

абзац шостий пункту 20 після слів "цивільного стану" доповнити словами "про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним";

у главі 2:

у пункті 4 слова "паспорт або" виключити;

у пункті 5 слова "висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним" замінити словами "висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним";

в абзацах першому та четвертому пункту 6 слова "паспортах або" виключити;

у пункті 17:

в абзаці другому слова "свідоцтво про народження (у разі якщо нею ще не отримано паспорт громадянина України)" замінити словами "паспорт або паспортний документ";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Фізична особа, яка досягла шістнадцятирічного віку, але ще не отримала паспорт (паспортний документ), пред'являє свідоцтво про народження та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "а у свідоцтві про народження робиться запис" замінити словами "а у паспорті (паспортному документі) або свідоцтві про народження (у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту) робиться відмітка";

в абзаці четвертому пункту 25 слова "паспорти або" виключити;

в абзаці третьому пункту 6 глави 4 слово "першому" замінити словом "другому";

в абзаці четвертому пункту 14 глави 5 слова "паспорти або" виключити.

2. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793:

2.1. У розділі II:

в абзаці четвертому пункту 2.1 слова "закладу охорони здоров'я України, який видав належно оформлене медичне свідоцтво про зміну статевої належності" замінити словами та цифрами "Комісії з питань зміни (корекції) статевої належності, що видала медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності, форма якого наведена в додатку до Порядку обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 лютого 2011 року N 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року за N 241/18979.";

у підпункті 2.16.9 пункту 2.16 слова "про зміну" замінити словами "про зміну (корекцію)".

2.2. У розділі III:

2.2.1. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Відсутність актового запису цивільного стану підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану за формою, наведеною у додатку 24 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами).

Якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державної архівної установи, відсутність актового запису цивільного стану підтверджує архівна довідка, видана державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі".

2.2.2. У пункті 3.6 абзаци перший, другий виключити. У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом першим.

2.2.3. У пункті 3.8:

абзац другий викласти в такій редакції:

"архівна довідка, видана державним архівом в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, якщо метричні книги або книги державної реєстрації актів цивільного стану передані на зберігання до державної архівної установи;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану, зазначений у пункті 3.4 цього розділу, додається відділом державної реєстрації актів цивільного стану до поданої заявником заяви про поновлення актового запису цивільного стану.".

2.3. У додатках до Правил:

2.3.1. Пункт 14 додатка 11 викласти в такій редакції:

"14. До заяви додаю (зазначити конкретні документи):".

2.3.2. Додаток 12 виключити.

У зв'язку з цим додатки 13 - 20 вважати відповідно додатками 12 - 19.

2.4. У пункті 3.11 розділу III слово та цифри "додаток 13" замінити словом та цифрами "додаток 12".

2.5. У розділі IV:

в абзаці першому пункту 4.1 слово та цифри "додаток 14" замінити словом та цифрами "додаток 13";

в абзаці восьмому пункту 4.7 слово та цифри "додаток 15" замінити словом та цифрами "додаток 14";

в абзаці першому пункту 4.8 слово та цифри "додаток 16" замінити словом та цифрами "додаток 15";

у пункті 4.9:

в абзаці першому слово та цифри "додаток 17" замінити словом та цифрами "додаток 16";

в абзаці другому слово та цифри "додаток 18" замінити словом та цифрами "додаток 17";

у пункті 4.12 слово та цифри "додаток 19" замінити словом та цифрами "додаток 18";

в абзаці другому пункту 4.15 слово та цифри "додаток 20" замінити словом та цифрами "додаток 19".

3. У Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року N 3335/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1380/18675:

3.1. Пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 16 вважати відповідно пунктами 5 - 15.

3.2. Доповнити пункт 13 новим абзацом такого змісту:

"Використання коштів, отриманих за надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, здійснюється за погодженням з начальниками реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та керівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб цих управлінь юстиції.".

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос