Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового перечня сведений для различных способов продажи, обязательного для публикации в официальных печатных изданиях государственных органов приватизации, и порядка представления таких сведений

Фонд государственного имущества
Перечень, Приказ от 23.04.2012 № 562
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2012

м. Київ

N 562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 755/21068

Про затвердження Типового переліку відомостей для різних способів продажу, обов'язкового для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, та порядку подання таких відомостей

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 15 жовтня 2012 року N 3660
,
від 21 листопада 2017 року N 1756

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 2 квітня 2018 року N 472)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про приватизацію державного майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Типовий перелік відомостей для різних способів продажу, обов'язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, що додається;

Порядок подання відомостей для різних способів продажу, обов'язкових для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, що додається.

2. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його опублікування в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ
для різних способів продажу, обов'язковий для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації

1. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій (за формою, встановленою додатком 3 до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року N 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року N 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за N 940/21252).

(пункт 1 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 15.10.2012 р. N 3660)

2. Інформаційне повідомлення про підсумки проведення конкурсу з продажу пакета акцій акціонерного товариства (за формою, встановленою додатком 4 до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року N 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року N 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за N 940/21252).

(пункт 2 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 15.10.2012 р. N 3660)

3. Інформаційне повідомлення про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства, що приватизується (додаток 1), що містить:

а) інформацію про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації (додаток 1, таблиця 1);

б) показники економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується (додаток 1, таблиця 2);

в) відомості про екологічний стан підприємства та відомості про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства (додаток 1, таблиця 3);

г) інформацію про місце та строк проведення торгів (додаток 1, таблиця 4).

4. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій акціонерного товариства на відкритому грошовому регіональному аукціоні (додаток 2), що містить:

а) інформацію про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації (додаток 1, таблиця 1);

б) показники економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується (додаток 1, таблиця 2);

в) відомості про екологічний стан підприємства та відомості про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства (додаток 1, таблиця 3);

г) інформацію про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону.

5. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій акціонерного товариства на спеціалізованому аукціоні за гроші (додаток 3), що містить:

а) інформацію про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації (додаток 1, таблиця 1);

б) показники економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується (додаток 1, таблиця 2);

в) відомості про екологічний стан підприємства та відомості про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства (додаток 1, таблиця 3);

г) відомості про проведення спеціалізованого аукціону за гроші.

6. Інформація про результати продажу пакетів акцій акціонерних товариств на фондових біржах України на торгах за період з ____ до ____ (додаток 4).

7. Інформація про результати продажу акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах ___.____________.20__ року (додаток 5).

8. Інформація про результати продажу пакетів акцій акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні за гроші N ___ (додаток 6).

9. Інформаційне повідомлення під заголовком "Фонд державного майна України повідомляє" (уніфікована текстова форма інформаційного повідомлення, яке містить відомості про зміни або про певні події, пов'язані з продажем, які потребують опублікування) (додаток 7).

10. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) (додаток 8).

11. Інформаційне повідомлення про переліки об'єктів (груп А, Д та Ж), що підлягають приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (додаток 9).

12. Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об'єктів, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесено до об'єктів груп А, Д, Ж (додаток 10).

13. Інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до об'єктів груп В, Г (додаток 11).

14. Інформація про результати продажу об'єктів груп А, Д, Ж та інформація про результати приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств, віднесених до груп В, Г (додаток 12).

 

В. о. начальника Управління
офіційних друкованих видань
та міжнародної інтеграції

Т. Утеченко

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
__________________________,
(найменування товариства)
що приватизується

Таблиця 1

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації*

N
з/п

Найменування показника

Значення показника

1

2

3

1

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ

 

2

Найменування товариства

 

3

Місцезнаходження товариства

 

4

Розмір статутного капіталу товариства, грн.

 

5

Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.

 

6

Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %

 

7

Номінальна вартість однієї акції, грн.

 

8

Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн.

 

9

Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)

 

10

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

11

Монопольне (домінуюче) становища товариства на товарних ринках (так/ні)

 

12

Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)

 

13

Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)

 

14

Площа земельної ділянки, га

 

15

Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %

 

16

Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)

 

17

Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)

 

18

Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.**

 

19

Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн.**

 

____________
* Готується регіональним відділенням Фонду або управлінням Фонду, що відповідає за приватизацію акціонерного товариства.

** Зазначений показник визначається відповідно до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. N 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 р. за N 284/6572, з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном

Таблиця 2

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується*

N
з/п

Найменування показника

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

5

1

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн.

 

 

 

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

3

Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %

 

 

 

4

Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн.

 

 

 

АКТИВ

5

Необоротні активи, тис. грн.

 

 

 

6

Оборотні активи, тис. грн.

 

 

 

7

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

 

 

 

8

Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.

 

 

 

9

Баланс активів, тис. грн.

 

 

 

ПАСИВ

10

Вартість власного капіталу, тис. грн.

 

 

 

11

Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.

 

 

 

12

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

 

 

 

13

Поточні зобов'язання, тис. грн.

 

 

 

14

Доходи майбутніх періодів, тис. грн.

 

 

 

15

Баланс пасивів, тис. грн.

 

 

 

____________
* Готується регіональним відділенням Фонду або управлінням Фонду, що відповідає за приватизацію акціонерного товариства

Таблиця 3

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства*

Уніфікована текстова форма інформаційного повідомлення, яке містить відомості про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності)

ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства*

Уніфікована текстова форма інформаційного повідомлення, яке містить відомості про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства (у разі наявності)

____________
* Готується регіональним відділенням Фонду або управлінням Фонду, що відповідає за приватизацію акціонерного товариства

Таблиця 4

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів*

N
з/п

Найменування показника

Значення показника

1

Найменування фондової біржі

 

2

Місцезнаходження фондової біржі

 

3

Телефон для довідок

 

4

Дата торговельного дня (дня проведення торгів)

 

5

Час початку торговельної сесії

 

6

Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ - аукціон без оголошення ціни)

 

7

Причина публікації про торги (перші торги / поновлення аукціону)

 

____________
* Визначається продавцем

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 21.11.2017 р. N 1756)

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій акціонерного товариства
__________________________
(найменування товариства)
на відкритому грошовому регіональному аукціоні*

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та дату проведення відкритого грошового регіонального аукціону**

N
з/п

Найменування показника

Значення показника

1

Найменування організатора відкритого грошового регіонального аукціону

 

2

Місцезнаходження організатора відкритого грошового регіонального аукціону

 

3

Телефон для довідок

 

4

Дата проведення аукціону

 

5

Час проведення аукціону

 

____________
* До складу інформаційного повідомлення також входить інформація, визначена в формі додатка 1, наведена у таблицях 1, 2, 3.

** Готується регіональним відділенням Фонду або управлінням Фонду, що відповідає за приватизацію акціонерного товариства

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій акціонерного товариства
__________________________
(найменування товариства)
на спеціалізованому аукціоні за гроші*

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення спеціалізованого аукціону за гроші**

Уніфікована форма інформаційного повідомлення, яке містить строки приймання заяв на участь в аукціоні, адреси філій організатора аукціону (пунктів приймання заяв) та інформацію про організацію аукціону

____________
* До складу інформаційного повідомлення також входить інформація, визначена в формі додатка 1, наведена у таблицях 1, 2, 3.

** Готується Управлінням біржової діяльності та проведення аукціонів Фонду

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакетів акцій акціонерних товариств на фондових біржах України на торгах за період з ___ до ___

N
з/п

Код за ЄДРПОУ та найменування акціонерного товариства

Покупець*

Найменування біржі та філії біржі, через які відбувся продаж

Дата укладення біржового контракту

Кількість придбаних акцій,
шт.

Загальна вартість придбаних акцій,
грн.

____________
* Особисті дані про фізичних осіб не зазначаються у зв'язку з відсутністю їх згоди

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах ___.____________.20__ року

N
з/п

Код за ЄДРПОУ та найменування акціонерного товариства

Покупець*

Організатор аукціону

Дата продажу

Кількість придбаних акцій,
шт.

Загальна вартість придбаних акцій,
грн.

____________
* Особисті дані про фізичних осіб не зазначаються у зв'язку з відсутністю їх згоди

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу пакетів акцій акціонерних товариств на спеціалізованому аукціоні за гроші N ___

N
з/п

Код за ЄДРПОУ та найменування акціонерного товариства

Покупець*

Організатор аукціону

Дата продажу

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн.

____________
* Особисті дані про фізичних осіб не зазначаються у зв'язку з відсутністю їх згоди

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ:

Уніфікована текстова форма інформаційного повідомлення, яке містить відомості про зміни або про певні події, пов’язані з продажем, які потребують опублікування
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни)

1. Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ.

2. Найменування товариства.

3. Місцезнаходження товариства.

4. Розмір статутного капіталу товариства.

5. Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (у тому числі у відсотках статутного капіталу).

6. Номінальна вартість однієї акції (паю, частки).

7. Площа земельної ділянки (у разі наявності).

8. Середньооблікова чисельність працівників.

9. Обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років.

10. Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках (так/ні).

11. Показники економічної діяльності, у тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величина чистого прибутку за останні три роки.

12. Обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі наявності).

13. Дата, час та місце проведення продажу.

14. Початкова ціна об'єкта, умови продажу.

15. Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності.

16. Інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про переліки об'єктів (груп А, Д та Ж), що підлягають приватизації шляхом викупу, продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Найменування об'єкта приватизації; його місцезнаходження.

2. Найменування балансоутримувача (у разі наявності).

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (у разі наявності).

4. Спосіб приватизації.

____________
Примітка. Зазначена інформація публікується не пізніше ніж за 15 днів після затвердження наказами Фонду таких переліків.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни*), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону об'єктів, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесено до об'єктів груп А, Д, Ж

1. Найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження.

2. Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (у разі наявності).

3. Кількість та склад робочих місць (у разі наявності).

4. Баланс активів і пасивів, звіт про фінансові результати, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об'єкта приватизації за останні три роки (у разі наявності).

5. Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об'єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення) та умови користування ними.

6. Обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі наявності), інші екологічні відомості (у разі наявності).

7. Початкова ціна продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта.

8. Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об'єкта та реєстраційний збір.

9. Найменування банку, адреса та номер рахунка, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації.

10. Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні, конкурсі.

11. Час та місце особистого ознайомлення з об'єктом.

12. Час та місце проведення аукціону, конкурсу.

13. Адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу.

14. Інша інформація, яку визначає орган приватизації.

____________
* У разі проведення аукціону без оголошення ціни інформаційне повідомлення не містить відомостей про початкову ціну продажу та гарантійний внесок.

Примітка. Зазначена інформація публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни*), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до об'єктів груп В, Г

1. Найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження.

2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

3. Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, на останню звітну дату.

4. Кількість та склад робочих місць на останню звітну дату.

5. Баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об'єкта приватизації за останні три роки та на останню звітну дату.

6. Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об'єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними.

7. Відомості про обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо.

8. Початкова ціна об'єкта приватизації, умови його продажу та експлуатації.

9. Кваліфікаційні вимоги.

10. Сума коштів, що вноситься покупцями як гарантія, та реєстраційний збір.

11. Найменування установи банку, її адреса та номер рахунка, відкритого для проведення розрахунків за придбані об'єкти.

12. Кінцевий строк прийняття кваліфікаційних документів.

13. Кінцевий строк подання заяви про участь в аукціоні, конкурсі.

14. Час і місце проведення огляду об'єкта.

15. Дата, час і місце проведення аукціону, конкурсу.

16. Місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу.

17. У разі продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні - розмір вхідної плати на торги.

18. Інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

____________
* У разі проведення аукціону без оголошення ціни інформаційне повідомлення не містить відомостей про початкову ціну продажу та гарантійний внесок.

Примітка. Зазначена інформація публікується не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу

1. Інформація про результати продажу: щодо ціни продажу та покупця об'єктів груп А, Д та Ж публікується в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

2. Інформація про результати приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств, віднесених до груп В, Г, включає відомості щодо: переможця конкурсу, аукціону; ціни, за якою придбано об'єкт приватизації; даних про покупця.

____________
Примітка. Зазначена інформація підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після затвердження державним органом приватизації результатів продажу або протягом 30 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу.

____________

Опрос