Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке наложения административных штрафов

Национальный банк
Постановление от 12.03.2012 № 84
действует с 28.05.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.03.2012

м. Київ

N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2012 р. за N 746/21059

Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку з прийняттям Законів України від 15.02.2011 N 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", від 19.05.2011 N 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням", від 15.11.2011 N 4025-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 N 563, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за N 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У главі 2:

підпункти "г", "д" пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"г) порядку ведення бухгалтерського обліку або його відсутність, несвоєчасного, неповного або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку, ухилення ліквідатора від проведення ліквідації банку або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку";

"д) у разі здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії Національного банку України або з порушенням умов ліцензування";

у пункті 2.4:

підпункти "г", "ґ" викласти в такій редакції:

"г) головний бухгалтер банку, його заступники;

ґ) керівник відокремленого підрозділу";

підпункт "д" виключити;

у пункті 2.5:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) власник істотної участі в банку";

підпункт "б" виключити.

У зв'язку з цим підпункт "в" уважати підпунктом "б".

1.2. Абзац третій пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"здійсненням банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії Національного банку України або з порушенням умов ліцензування - статті 1667, 1668 Кодексу".

1.3. Абзаци третій та четвертий пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"порушенням порядку ведення бухгалтерського обліку або його відсутністю; несвоєчасним, неповним або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушенням порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку, ухиленням ліквідатора від проведення ліквідації банку або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку;

створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, здійсненням банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії Національного банку України або з порушенням умов ліцензування - статті 1665, 1666, 1667, 1668 Кодексу".

1.4. У пункті 5.11 глави 5 слова "здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії" замінити словами "здійсненням банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг без відповідної ліцензії Національного банку України або з порушенням умов ліцензування".

1.5. Додаток 2 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

2. Юридичному департаменту (Новіков В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Національний банк України

Постанова
про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ р.

N ____________

Я, ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)

розглянувши __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (зазначити подані матеріали справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
щодо допущення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порядку ведення бухгалтерського обліку або його відсутність, несвоєчасного, неповного або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку, ухилення ліквідатора від проведення ліквідації банку або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу) під час ліквідації банку,
_____________________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

установив:

_____________________________________________________________________________________
                                                            (викласти обставини, що встановлені під час розгляду справи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 73 Закону та статтею 2343 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП),

постановив:

1. ___________________________________________________________________________________
                                             (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
визнати винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею
______________ КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в         (зазначити статтю)
розмірі
_____________________________________________________________________________________,
                                            (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить _________________________________________________________________ гривень.
                                                                                                  (сума цифрами та словами)

2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
_____________________________________________________________________________________
                                            (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)

штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі
_____________________________________________________________________________________,                                        (зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить _________________________________________________________________ гривень.
                                                                                                 (сума цифрами та словами)

Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі оскарження або опротестування цієї постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищої посадової особи або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими КУпАП.

Постанова є виконавчим документом і пред'являється до виконання до органів державної виконавчої служби протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, після перерахування суми штрафу надсилає посадовій особі, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа про його сплату.

            М. П.

 

            _______________
            (підпис посадової особи,
              яка розглянула справу)

Копію цієї постанови отримано "___" _____________ 20__ року ______________________________.
                                                                                                                                                                                     (підпис)

____________

Опрос