Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственных и главных тренеров национальных сборных команд Украины

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 24.04.2012 № 509
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012

м. Київ

N 509

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 травня 2012 р. за N 738/21051

Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів національних збірних команд України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 11 серпня 2014 року N 2624)

Відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів національних збірних команд України, що додається.

2. Скасувати наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 24 листопада 2000 року N 202-Т "Про упорядкування кадрового забезпечення збірних команд України".

3. Державній службі молоді та спорту України (Сафіуллін Р. С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби молоді та спорту України Р. С. Сафіулліна.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів національних збірних команд України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" і визначає організаційні та правові засади проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів національних збірних команд України (далі - тренери).

1.2. Метою проведення конкурсу є об'єктивна оцінка професійної підготовки та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів комісією.

II. Організація роботи комісії

2.1. Для конкурсного відбору претендентів на посаду тренера наказом Держмолодьспорту України утворюється комісія у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.

2.2. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держмолодьспорту України з відповідного напряму діяльності.

2.3. Персональний склад комісії затверджується наказом Держмолодьспорту України.

2.4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо зарахування на посаду державного або головного тренера національних збірних команд України. Рішення про укладання трудового договору (контракту) з кандидатом приймає Голова Держмолодьспорту України на підставі рішення комісії.

2.5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

2.6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

2.7. Рішення комісії приймаються на закритому засіданні простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні.

У випадку, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту саму посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним голосом є голос голови комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів оголошується повторний конкурс.

2.8. Комісія письмово повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів про результати конкурсу протягом 5 робочих днів після його затвердження.

2.9. Рішення комісії може бути оскаржено до Голови Держмолодьспорту України протягом 5 робочих днів з дня отримання зазначеного повідомлення.

2.10. Рішення Голови Держмолодьспорту України може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

2.11. До повноважень комісії належать:

2.11.1. Ознайомлення та аналіз пакета документів, що надійшли від учасників конкурсу на заміщення вакантних посад тренерів.

2.11.2. Внесення відповідних пропозицій на затвердження Держмолодьспорту.

2.12. Комісія має право:

2.12.1. Одержувати від учасників конкурсу додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

2.12.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Умови проведення конкурсу

3.1. Рішення про проведення конкурсу приймається Головою Держмолодьспорту України за наявності вакантних посад тренерів.

3.2. Особи, які надали необхідні документи до комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантних посад тренерів.

3.3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними.

3.4. Конкурс проводиться поетапно:

3.4.1. Публікація оголошення Держмолодьспорту України про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті Держмолодьспорту України.

3.4.2. Прийом комісією документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим наказом Державного комітету з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 року N 2264 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність" кваліфікаційним вимогам до тренерів.

3.4.3. Співбесіда з комісією та відбір кандидатів.

IV. Оголошення про конкурс

4.1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та поширення його через веб-сайт Держмолодьспорту України здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу та доводиться до відома працівників апарату Держмолодьспорту України та збірних команд України.

4.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

4.2.1. Найменування Держмолодьспорту України, як органу, що оголошує конкурс, із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.

4.2.2. Повна назва вакантних посад.

4.2.3. Основні вимоги до кандидатів, визначені наказом Державного комітету з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 року N 2264 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність".

4.2.4. Строк прийняття документів (30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

4.3. В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

V. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із професійно-кваліфікаційною характеристикою відповідної посади згідно з наказом Державного комітету з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 року N 2264 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність";

заповнену особову картку (форма П-2);

копії документів про освіту;

2 фотокартки розміром 4 х 6 см;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації).

5.2. Відповідальний секретар комісії перевіряє подані документи на відповідність встановленим цим Порядком вимогам.

5.3. Особи, документи яких не відповідають встановленим цим Порядком вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє Держмолодьспорт України з відповідним обґрунтуванням.

VI. Співбесіда з конкурсною комісією та відбір кандидатів

6.1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної та неупередженої оцінки професійної підготовки кандидатів на заміщення вакантних посад тренерів та має відповідати принципам демократичності, публічності та прозорості.

6.2. Комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди з кандидатами на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад тренерів.

6.3. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантних посад тренерів, оголошується повторний конкурс.

 

Директор департаменту взаємодії
з центральними органами виконавчої влади,
засобами масової інформації
та громадськими організаціями

Є. В. Баженков

Опрос